Bu bir yaxşı məqalədir. Daha çox məlumat üçün klikləyin.

Abdullah Battal

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Abdullah Battal
ərəb. عبدالله البطَّال‎‎
Şəxsi məlumatlar
Digər adı Seyyid Battal Qazi
Doğum tarixi VIII əsr
Vəfat tarixi 740
Vəfat yeri
Vəfat səbəbi döyüşdə ölüm
Hərbi fəaliyyəti
Mənsubiyyəti Əməvilər xilafəti
Xidmət illəri 717–740
Rütbə sərkərdə
Döyüşlər

Abdullah Battal (ərəb. عبدالله البطال‎‎; VIII əsr740, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar vilayəti) — Əməvilər xilafətinin Bizans imperiyasına qarşı başlatdığı bir neçə yürüşdə iştirak edən müsəlman sərkərdə. Battalın həyatı ilə bağlı tarixi faktlar azdır. Lakin onun ölümündən sonra ətrafında psevdo-tarixi və əfsanəvi ənənə geniş şəkildə böyümüşdür və Seyyid Battal Qazi kimi həm ərəb, həm də sonrakı türk epik ədəbiyyatında məşhur bir şəxsiyyətə çevrilmişdir.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Bizans dövründəki Anadolunun və Bizans-ərəb cəbhəsinin xəritəsi. təq. 740-cı il.

Abdullah Battalın mənşəyi və ya erkən həyatı barədə heç bir şey məlum deyil. Çox sonrakı illərə aid olan məlumatlar onun əslən Antakya və ya Şam şəhərindən olduğunu, həmçinin Əməvilər ailəsinin mövlası olduğunu iddia edir. Əlavə olaraq, ona Əbü Məhəmməd, Əbü Yəhya və ya Əbü Hüseyn kimi adətən tanındığı müxtəlif günyələr verilir.[1][2] Qəbilə mənsubiyyəti əvəzinə Əntəqi, yəni antioxiyalı nisbəsinin istifadəsi onun ərəb mənşəli olmaya biləcəyini göstərir. Buna görə də Abdullah adı onun islamı daha sonralarda qəbul etməsi ehtimalını daha gücləndirir. Çünki bu ad ərəb dilindən tərcümədə "Allahın qulu" mənasını verir və erkən islam dövründə tez-tez dini yeni qəbul edənlərə verilirdi.[2] Xalid Yəhya Blekinşip irəli sürür ki, o, Bizans salnaməçisi Övliya Feofan 727-ci ildə gerçəkləşmiş Nikeyanın mühasirəsində qeyd etdiyi "Əmr" adlı şəxs ola bilər. Bu səbəbdən də "Əmr"in onun gerçək, ya da ata adının olması[a] və "Abdullah"ın ona verilən fəxri ad olması güman edilir.[3]

XX əsrə aid ərəb mənbələrinə görə, Battal Məsləmə ibn Əbdülmalikin 717–718-ci illərdə baş tutan uğursuz Konstantinopolun uğursuz mühasirəsi zamanı onun yanında yer alır. Lakin mühasirəni əhatə edən ərəb mənbələri yarı-əfsanəvi olduğu üçün bu mənbələrin həqiqəti əks etdirib etməməsini bilmək mümkün deyil.[1] Battalın adı YəqubiTəbəri kimi etibarlı tarixi mənbələrdə ilk dəfə 727-ci ildə ərəblərin Bizans Anadolusuna qarşı həyata keçirdiyi illik basqınlardan birində qeyd olunur. Bu yürüşə xəlifə Hişamın (hak. 723–743) oğlu Müaviyə ibn Hişam öndərlik edirdi. Battal öz avanqardı ilə Paflaqoniyadakı Qanqra şəhərinə (indiki Çanqırı) qədər irəliləyir. Əsas ordu Nikeyanın (indiki İznik) mühasirəsindən müvəffəqiyyətsiz şəkildə qayıtmazdan əvvəl[4] Battal oranı ələ keçirir və talan edir.[1] Blekinşip fərz edir ki, Battalın Qanqranı ələ keçirməsi Kaseriya Masaranın (indiki Kayseri) 726-cı ildə Məsləmə tərəfindən ələ keçirilməsi ilə birlikdə, dövrün Əməvi ordusunun Bizansa qarşı əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biri idi.[5]

Battal 731-ci ildə tarixdə az bilinən başqa bir basqına öndərlik edir. Çox güman ki, basqın uğursuz nəticələnir və yalnız başqa bir ərəb sərkərdəsi olan Əbdül-Vəhhab ibn Buxtun döyüşdə həlak olması ilə xatırlanır.[1] Battal növbəti il – 732-ci ildə Müaviyə ibn Hişamla ilə birlikdə basqın təşkil edir, Frigiyada yerləşən Akroinon şəhərinə (indiki Afyonqarahisar) qədər irəliləyir. Konstantin adlı bir sərkərdə öndərliyi altında olan Bizans ordusu müsəlmanların qarşısını almağa cəhd edir. Lakin Battal Konstantini məğlub edərək onu əsir götürür.[6][7] Battalın adının son dəfə qeyd olunduğu hadisə onun 740-cı ildə baş tutan yürüşdür. Bu yürüşdə Əməvilər xilafəti on minlərlə qoşunla Bizansa soxulur. Battal Malatya valisinin müavini Məlik ibn Şüeyblə birlikdə 20 min nəfərlik süvari qüvvəyə, Süleyman ibn Hişam isə arxadakı əsas qüvvəyə komandanlıq edir. Battal və Məlikin ordusu Akroinon şəhərinə qədər irəliləyir. Fəqət Bizans imperatoru III Lev İsavr (hak. 717–741) öndərliyi altındakı Bizans ordusu onların yolunu kəsir və onları məğlub edir. Bu döyüşdə hər iki ərəb sərkərdəsi, eləcə də ərəb ordusunun üçdə ikisi həlak olur.[8]

Əfsanə[redaktə | əsas redaktə]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Battal Qazi
Akroinon qalası. İndiki Afyonqarahisar, Türkiyə

Marius Kanard düşünür ki, hərbi karyerasının xüsusilə fərqlənməməsinə baxmayaraq, Abdullah Battal tez bir zamanda məşhur nağılların mövzusuna çevrilir və onun şöhrəti böyüyür. Beləliklə, o, X əsrdə ərəb-bizans müharibələrinin ən tanınmış simalarından birinə çevrilir. Məsudi öz "Qızıl çəmənliklər və cəvahir mədənləri" əsərində onu Bizans kilsələrində nümayiş etdirilən "şöhrətli müsəlmanlar"dan biri hesab edir.[9] Onun Konstantinopolun mühasirəsində iddia edilən iştirakı X–XII əsrlərdə İran tarixşünası BalamiƏndəlüs mistiki İbn Ərəbi tərəfindən əhatə edilmişdi. Bir sıra uydurma lətifə İbn Asakirin (1106–1175) dövründən etibarən Battalın qəbul edilmiş tarixi korpusunun bir hissəsi olur: Bizanslılar uşaqları qorxutmaq üçün onun adından istifadə etməsi; onun Amori şəhərinə carçı kimi daxil olub Bizansın planlarını öyrənməsi; onun qadın monastırında qalması və oranın rahibəsinin onu bizanslı əsgərlərdən qoruması, daha sonra onun rahibə ilə evlənməsi; onun döyüşdə öldürülməsi və imperator Levin onun dəfnində iştirakı.[1] Digər tərəfdən, İbn Asakirin həməsri Səməvəl ibn Yəhya Məğribi ilə başlayaraq bir sıra müsəlman salnaməçi Battalın həyatına əlavə edilmiş uydurma məlumatları sərt şəkildə tənqid edirdi. Xüsusən də İbn Kəsir bunu "sadəcə sadəlövh insanlar üçün uyğun olan zəif və qarışıq bir material" olaraq qəbul edirdi.[2]

Battalın uydurma həyatı iki romantikanın mövzusu olmuşdur. Onlar: ərəb dilindəki "Datülhimmə və Battalın nağılı" və Türkiyə epik ənənəsində yer alan Seyid Battal Qazidir.[1] Hər ikisinin də XII əsrdə ərsəyə gətirilməsi və ümumi ərəb ənənəsindən ilhamlanmasına baxmayaraq, iki arasında diqqətəlayiq fərqlər mövcuddur. Türkiyə ənənəsindəki nağıl türkfars mədəniyyətlərindən, xalq ənənəsindən fövqəltəbii elementlər, "Şahnamə" və "Əbü Müslim romantikası"ndan motivlər götürmüşdür.[10] Hər iki romantikada Battalın həyat dövrü IX əsrin ortalarını əhatə edir və onu Malatya ilə onun əmiri Ömər ibn Abdullah arasındakı epik dövranla əlaqələndirir, hansı ki, onun Malatya şəhəri və bölgəsi ilə yaxından əlaqəli olması ilə nəticələnir.[11] "Datülhimmə" romantikasında isə onun Əməvilər xilafətinin Bizans ilə olan müharibələrindəki rolu Banu Kilab qəbiləsindən olan Sasa tərəfindən mənimsənir. Bu nağıllarda Battal Odisseyin müsəlman analoqu kimi təqdim edilir.[12]

Anadolu türkləri Danişməndlilər Malatyanı 1102-ci ildə fəth etdikdən sonra Battalı mənimsəyir və o, öncül türk milli qəhrəmanlarından birinə çevrilir, erkən islam dövrünün cəbhə ruhunun və türklərin Anadolunu fəthninin simvolu olur. Onun həyatını əhatə edən "Battalnamə" üzərində SəlcuqOsmanlı imperiyaları dövrü boyunca yenidən işlənmiş, o, xalq nağıllarının əsas bir hissəsinə çevrilmişdir.[10][13] Beləliklə, XIV əsr coğrafiyaşünası Əbülfida qeyd edir ki, səlcuq türkləri ilə Nikeya imperiyası arasındakı sərhədi təşkil edən Dalaman çayı "Battal çayı" kimi tanınırdı.[14] Xüsusilə də ələvilər və bektaşilər olmaqla, onu seyid kimi qiymətləndirən bir kult yaranmışdır. Onun məqbərəsinin yerləşdiyi iddia edilən Seyidqazi qəsəbəsi XX əsrin əvvəllərinə qədər Mərkəzi Asiyadan belə ziyarətçi cəlb edən bir ziyarətgah olmuşdur.[10][15]

Qeydlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. Məsələn, Əmr ibn Abdullah və ya Abdullah ibn Əmr.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. 1 2 3 4 5 6 Kanar, 1960. səh. 1002–1003
 2. 1 2 3 Əsəmina, 2011
 3. Blekinşip, 1994. səh. 314 (qeyd 20)
 4. Blekinşip, 1994. səh. 120
 5. Blekinşip, 1994. səh. 120–121
 6. Blekinşip, 1994. səh. 162
 7. Lili, 1999. səh. 5–6
 8. Blekinşip, 1994. səh. 169–170
 9. Məsudi. səh. VIII, 74–75
 10. 1 2 3 Məlikov, 1960. səh. 1003–1004
 11. Dedes, 1996. səh. 9–14
 12. Kanar, 1961. səh. 158–173
 13. Dedes, 1996. səh. –16, 23–25
 14. Vittek, 1934. səh. 1–3, 7–8
 15. Dedes, 1996. səh. 16–22

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

 • Əsəmina, Xəlil (2011). "al-Baṭṭāl, ʿAbdallāh". In Flit, Keyt; Kramer, Qudrun; Matringe, Denis; Navas, Con; Rouson, Everett (eds.). Encyclopaedia of Islam (ingilis). THREE. Brill Online. ISSN 1873-9830.
 • Blenkinşip, Xalid Yəhya (1994). The End of the Jihâd State: The Reign of Hishām ibn ʻAbd al-Malik and the Collapse of the Umayyads (ingilis). Nyu-York: State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-1827-7.
 • Kanar, Marius (1960). "al-Baṭṭāl, ʿAbdallāh". In Gibb, Hamilton Aleksandr Rosskin; Kramers, İohannes Hendrik; Levi-Provansal, Evarist; Şaxt, Yozef Frans; Luis, Bernard; Pellat, Şarl (eds.). Encyclopaedia of Islam (ingilis). I (New edition). Brill Online. 1002–1003. (#parameter_ignored)
 • Kanar, Marius (1961). "Les principaux personnages du roman de chevalerie arabe Ḏāt al-Himma wa-l-baṭṭāl". Arabica (fransız). 8: 158–173. ISSN 0570-5398. JSTOR 4055170.
 • Dedes, Georgios (1996). The Battalname, an Ottoman Turkish Frontier Epic Wondertale: Introduction, Turkish Transcription, English Translation and Commentary (PDF). Sources of Oriental Languages and Literatures (ingilis). Kembric: Harvard University, Department of Near Eastern languages and Literatures.
 • Məlikov, İ. (1960). "al-Baṭṭāl, ʿAbdallāh". In Gibb; Kramers, İohannes Hendrik; Levi-Provansal, Evarist; Şaxt, Yozef Frans; Luis, Bernard; Pellat, Şarl (eds.). Encyclopaedia of Islam (ingilis). THREE. Brill Online. 1003–1004.
 • Lili, Ralf-İohannes (1999). Lüdviq, Klaudiya; Pratş, Tomas; Zilk, Bit (eds.). "Abdallāh al-Baṭṭāl (#15)". Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (alman) (1. Abteilung (641–867), Band 1: Aaron (# 1) – Georgios (# 2182)). Berlin: De Gruyter. A1: 5–6. ISBN 978-3-11-015179-4.
 • Vittek, Pol (1934). Das Fürstentum Mentesche. Studien zur Geschichte Westkleinasiens im 13.-15. Jahrhundert (alman). İstanbul: Zaman Kitaphanesi.