Elşad Əhmədov

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Elşad Əhmədov
Elşad İlyas oğlu Əhmədov
Doğum tarixi (55 yaş)
Doğum yeri Qaratuğay, Sabirabad rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahələri biologiya, parazitologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri AMEA
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti
Mükafatları AMEA-nın fəxri fərmanı

Elşad İlyas oğlu ƏhmədovAMEA Zoologiya İnstitutu, Elmi işlər üzrə direktor müavini[1], biologiya elmləri doktoru, dosent.

Elşad İlyas oğlu Əhmədov 10 fevral 1969-cu ildə Azərbaycan Respublikası Sabirabad rayonu Qaratuğay kəndində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə ildə Sabirabad rayon Qaratoğay kənd orta məktəbi, 1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirmişdir. 1990–1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinin tələbəsi olarakən, son iki ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun protozoologiya şöbəsinin parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi əsasları laboratoriyasında, baş laborant, sonra isə kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmış, 1995–1998-ci illərdə parazitologiya ixtisası üzrə AMEA Zoologiya İnstitutunun əyani aspiranturasında təhsil almışdır. 2000-ci ildə "Ev toyuqlarının eymeriozu (E.tenella) və müalicəsində bəzi parazitoloji və zülal mübadiləsi göstəricilərinin öyrənilməsi" mövzusunda namizədlik, 2014-cü ildə 2429.01 parazitologiya ixtisası üzrə "Ev toyuqlarının eymeriozunun (Apicomplexa, Coccidia, Eimeriidae) əsas törədiciləri, onlara qarşı koksidiostatik preparatla birlikdə yerli dərman bitkilərinin tətbiqi və təsir mexanizmi" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2003-cü ildə dosent elmi adı almışdır. 2008-ci ildən hal-hazıra qədər AMEA Zoologiya institutunda "Parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi əsasları" laboratoriyasının müdiridir. O zamanda AMEA Zoologiya institutunda fəaliyyət göstərən D.01.071 dissertasiya şurasını elmi katibi, "AMEA Zoologiya institutunun əsərləri"nin və "Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri"nin redaksiya heyətinin üzvüdür.[2]

Elmi fəaliyyəti

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elmi fəaliyyətə 1995-ci ildən baş laborant vəzifəsindən başlayan Elşad İlyas oğlu Əhmədov 2008-ci ildən hal hazıra qədər AMEA Zoologiya institutunda Parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi əsasları laboratoriyasının müdiridir. Onun tədqiqatları parazitologiyanın aktual məsələlərindən biri, parazit-sahib münasibətlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Şəxsi tədqiqatları nəticəsində eimeriozlar zamanı zülal mübadiləsində baş verən bəzi biokimyəvi proseslərin mahiyyəti aydınlaşdırılmış, antieymerioz preparatların effektivliyinin qiymətləndirilməsində zülal göstəricilərindən istifadə etməyi təklif etmişdir. Onun tərəfindən ilk dəfə kompleks parazitoloji və biokimyəvi metodları tətbiq etməklə təbabətdə bu vaxta qədər işlədilməmiş aminturşuların alkil törəmələrinin antieymerioz təsirə malik olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Sahib heyvanların orqanizminin biokimyəvi göstəricilərinə, yaşamalarına, çəki artımına, parazitin reproduktivliyinə əsasən amin turşu törəmələrinin quşların eimeriozu ilə mübarizədə perspektiv dərman preparatı ola biləcəyi əsaslandırılmışdır. Qanda ümumi zülalın və bir neçə zülal fraksiyasının miqdarına görə eimeriyalara qarşı işlədilən preparatların effektliyinin qiymətləndirilməsi metodu hazırlanmışdır. Ev toyuqlarının eimeriozu (E.tenella) və onun baykoks və acı yovşan ilə müalicəsi zamanı amin turşu mübadiləsində və fermentlərin fəallığında baş verən dəyişkənliklər müəyyənləşdirilmış, parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi mahiyyətinin bəzi məsələləri nəzəri cəhətdən əsaslandırılmışdır. İlk dəfə baykoks ilə acı yovşanın kombinasiyasının ev toyuqlarının eymeriozunun müalicəsində tətbiqi sxemləri təklif edilmişdir. E. İ. Əhmədovun 81 elmi əsəri çapdan çıxmış və 1 patentə müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır.

 • 2007-ci ildə AMEA-nın fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur

Kitabları və monoqrafiyaları

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elmi əsərləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 1. Aхмедов Э.И. Белковый и аминокислотный состав ооцист эймерий и цист саркоспоридий./Елчиев Я.Я., Мадатов Р.И., Алиева Ф.З.// Тезисы докладов 2-го совещ. Паразитол. общества при РАН, Санкт-Петербург, 1996, с.34.
 2. Ahmadov E. İ. Koksidilerin (Apicomplexa, Coccidia) biokimyasal karakerkistiği./Yolçiyev Y. Y., Medetov R. İ., Aliyeva F. Z.// XІІІ Ulusal bioloji konqresi. Molekular Bioloji ve Genetik Seksiyonu, İstanbul, 1997. səh. 519–526
 3. Əhmədov E. İ. Eymeriyalarla (Eimeria tenella) yoluxdurulmuş ev toyuqlarının qaraciyərində zülalların miqdarının dəyişməsi. /Yolçiyev Y. Y. // Heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması. Akademik M. Ə. Musayevin 75-illiyinə həsr olunmuş elmi konf. mater., Elm, Bakı, 1997. səh. 43–48.
 4. Əhmədov E. İ. Ev toyuqlarının eymeriozu (E. tenella) və müalicəsi zamanı qanın bəzi hematoloji göstəricilərinin dəyişməsi. /Yolçiyev Y. Y. // 3-cü Respublika biokimya konf. materialları. Bakı, 1997, səh. 24–25
 5. Əhmədov E. İ. Aminturşu törəmələrinin protozoy xəstəliklərinin müalicə və profilaktikasında istifadə edilə bilməsi perspektivləri. /Əliyeva F. Z., Yolçiyev Y. Y. // Azərbaycanda ali əczaçılıq təhsilinin 60 illiyinə həsr edilmiş yubley konfransın materialları- Bakı, 1999. səh. 194–197.
 6. Əhmədov E. İ. Ev toyuqlarının eymeriozu (Eimeria tenella) və müalicəsi zamanı cücələrin çəki artımının dəyişliməsi. /Yolçiyev Y. Y. // Bilgi dərgisi. Kimya, biologiya, tibb. Bakı, 2000, № 4. səh. 91–93.
 7. Əhmədov E. İ. Sintetik aminturşu törəmələrin ev toyuqlarının eymeriozu zamanı qaraciyərdə zülalların miqdarına təsiri // Azərbaysan Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları. may 1999-cu il. "Elm" nəşriyyatı. Bakı –2000. s. 61–62.
 8. Əhmədov E. İ. İlan zəhərlərinin təcrübi tədqiqinin əsas aspektləri./Topçieva Ş. Ə. // Bilgi dərgisi, Kimya, Tibb, Biologiya. Bakı 2001, № 2, 38–42.
 9. Aхмедов Э.И. Влияние неспесфических средств лечения на выживаемость животных отравленных ядом гюрзы. /Топчиева Ш.А., Алиев Ф.Ш. // Bilgi dərgisi. Kimya, biologiya, tibb. Bakı, 2000, № 4. səh. 48–53.
 10. Əhmədov E. İ. Aminturşuların bəzi alkil törəmələrinin eymeriyaların reproduktivliyinə və oosistaların xarici mühitdə inkişafına təsiri. /Musayev M. Ə., Yolçiyev Y. Y., Əliyeva F. Z. Babayev E. F. // XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması, akademik M. Ə. Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materiaları, Bakı, Elm, 2001, səh. 34–36.
 11. Əhmədov E. İ., Xıdırov C. Bəzi karbamatların Eimeria tenella (Apicomplexa, Coccidia) oosistalarına in vitro XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması. /Əliyeva F. Z., Yolçiyev Y. Y., akademik M. Ə. Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materiaları, Bakı, Elm, 2001, səh. 42–44.təsiri //
 12. Əhmədov E. İ. Eymeriyalarla (Eimeria tenella) yoluxdurulmuş və N-amidopropilqlisinlə müalicə edilmiş toyuq cücələrinin qaraciyərində zülalların miqdarının dəyişməsi. / Yolçiyev Y. Y. // XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması, akademik M. Ə. Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materiaları, Bakı, Elm, 2001, səh. 61–64.
 13. Əhmədov E. İ. Bakterisid və antiparazitar təsir göstərən "REOR-49" N-sianetil ,/-ditiobis (-amino-propion turşusunun) monoetil efiri. /Yolçiyev Y. Y., Babayev E. F., Əliyeva F. Z. // Azərbayjan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi, İ 20010100, № 991001372, qeydiyyat tarixi 04.07.2001-ci il.
 14. Əhmədov E. İ. Qlisin və metioninin alkil törəmələrinin eymerialarla yoluxdurulmuş toyuq cücələrinin qan zərdabı zülallarına təsiri. /Musayev M. Ə., Yolçiyev Y. Y. // AMEA Xəbərləri, biol. elm seriyası 2001, № 4–6, səh 84–91
 15. Əhmədov E. İ. Aminturşu törəmələri ilə müalisə edilmiş ev toyuqlarının qaraciyərində ümumi zülalın miqdarının dəyişilməsi // Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar Cəmiyyətinin  Konfransı. Tezislər toplusu, 28–29 mart, Bakı, Elm, 2001, s.19–20
 16. Əhmədov E. İ. Koksidi və koksidiozların biokimyası. /Musayev M. Ə., Yolçiyev Y. Y., Məmmədova F. Z. // Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, Nərgiz-R, 2002, səh.306–312.
 17. Əhmədov E. İ. Eimeria cinsindən (Apicomplexa, Coccidia) olan parazitlərin oosistalarının zülal tərkibi. /Yolçiyev Y. Y. // Azərbaycan Zooloqlar Cğmiyyəti. I qurutayın materialları, Bakı, Elm, 2003, s. 29–35.
 18. Əhmədov E. İ.. Metionin alkil törəmələrinin E.tenella ilə yoluxdurulmuş toyuq cücələrinin qaraciyər zülallarına təsiri // AMEA Zoologiya Institutunun XXVIII Əsərləri, 2006-cı il, Bakı, Elm, s.175–181
 19. Əhmədov E. İ. Yerli toyuq cinsləri eymeriozunun patogenezi (Apicomplexa, Coccidia, E.tenella). /Məmmədova F. Z. Məmmədova S. M. // AMEA Zoologiya Institutunun XXVIII Əsərləri, 2006-cı il, Bakı, Elm, s.170–175
 20. Əhmədov E. İ. Eimeria tenella (Apicomplexa, Coccidia) parazitinin yerli toyuq cinslərindən olan cücələrin qan zərdabı zülallarına təsiri. / Musayev M. Ə., Yolçiyev Y. Y., Mədətov E. İ. // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, 28-ci cild, 2006, s.651–660.
 21. Ахмедов Э.И. Биотехнологический способ получения экологически чистого яда гюрзы vipera lebetina obtuse культивированием ядовитой железы змеи. /Топчиева Ш.А. // Четвертая Международная конференция Из серии "Наука и Бизнес" Нанобио- и другие новые и перспективные биотехнологии, Пушино, Москва, 2007, с.138–139
 22. Ahmadov E. Ecology factor and physicochemical protertis of Vipera Lebetina obtusa’s venom. /Topchiyeva Sh., Abiyev H. // International Conference on Struktural Analisis of Advanced Materials, September 2–6, 2007, Patras (Greece). Book of Abstracts. p.189
 23. Ahmadov E. Ecological and geochemical aspects of variation of the elementary ingredients of the Vipera lebetina Obtusa"s venom. /Topchiyeva Sh., Abiyev H., et al. // International Conference on Struktural Analisis of Advanced Materials, September 2–6, 2007, Patras (Greece). Book of Abstracts. p.190
 24. Əhmədov E. İ. E.tenella ilə yoluxdurmanın yerli cinsdən olan toyuq cücələrinin qaraciyərində və qan zərda-bında immunoqlobulinlərin miqdarına təsiri // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri I cild. Bakı, Elm, 2008, s. 12–17.
 25. Əhmədov E. İ. E.tenella (Apicomplexa Coccidia) parazitinin yerli toyuq cinsindən olan çil-çil cücələrin qaraciyər zülallarına təsiri // AMEA Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər, təbiət və texniki elmlər seriyası, № 4, Naxçıvan 2009, s.174–179
 26. Ахмедов Э.И. Влияние N– алкилпроизводных и α – аминокислот на некоторые биохимические показатели сыворотки крови и печении цыплят, зараженных Eimeria tenella. /Мамедова Ф.З. // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yublileyinə həsr olunmuş "Biologiyada Elmi naliyyərtlər" mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2009, s.369
 27. Ахмедов Э.И. .Изменение количества общего белка в крови и печени цыплят и утят в зависимости от возраста. /Лапшина Я.Ю. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti" 2-ci cild . Bakı, Elm 2010-cu il. s. 53–56
 28. Əhmədov E. İ. Ev donuzlarının yaş və mövsümdən asılı olaraq eymeriyalarla yoluxmasının dinamikası. /Məmmədova M. Ə., Əliyeva F. Q., Məmmədova S. M // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti" 2-ci cild . Bakı, Elm 2010-cu il. s.65–70
 29. Əhmədov E. İ. Активность некоторых ферментов в ооцистах E.acervulina (Apicomplexa, Coccidia). /Məmmədova F. Z. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti" 2-ci cild . Bakı, Elm 2010, s. 61–65.
 30. Əhmədov E. İ. E.tenella (Apicomplexa Coccidia) parazitinin yerli toyuq cinsindən olan cücələrin qaraciyər zülallarına təsiri // Azərbaycan Milli EA "Xəbərləri" Biologiya elmləri seriyası, 2010, cild. 65, № 1–2. s.137–140.
 31. Əhmdov E. İ. Eksperimental koksidioz (Eimeria tenella) zamanı cücələrin qan zərdabının zülal fraksiyaları // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti 2-ci cild. Bakı, Elm 2010, s. 22–27.
 32. Ahmadov E. I. The activity of phosphatase in the jejunum of coccidiosis (Apicomplexa, Eimeriidae, Eimeria tenella). /Topchiyeva Sh. A. // Proceeding of the WSEAS International Conference / Recent Researches in Chemistry, Biology, Environment and Culture. Montreux, Switzerland, December 29–31, 2011, p.115–118
 33. Əhmədov E. İ. Artemisia absinthium-un yerli cinsdən olan çil-çil toyuq cücələrinin eksperimental koksidiozu çəki artimina təsiri // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti" 3-cü cild . Bakı, Elm 2011, s. 64–72.
 34. Əhmədov E. İ. Eksperimental koksidioz (Eimeria tenella) zamanı cücələrin qaraciyərinin bəzi immunoloji göstəriciləri // AMEA Zoologiya Institutunun XXIX Əsərləri, 2011, Bakı, Elm, s.66–75.
 35. Əhmədov E. İ. Assosiativ eymeriozların ev toyuqlarının qaraciyərində bəzi fermentlərin aktivliyinə təsiri. / Məmmədova F. Z. // AMEA Zoologiya Institutunun XXIX Əsərləri, 2011, Bakı, Elm, s.187–193
 36. Əhmədov E. İ. Ev toyuqlarında parazitlik edən koksidilərdə (Eimeria tenella, E.acervulina, E.mitis, E.maxima) alaninaminotransferaza, aspartat-aminotransferaza və qlutamatdehidrogenaza fermentlərinin izospektri. / Məmmədova F. Z. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti 3-cü cild . Bakı, Elm 2011, s. 201–206.
 37. Əhmədov E. İ. Sarcocystis crusi ilə yolumuş inəyin bəzi biokimyəvi göstəriciləri. /Məmmədova F. Z., Topçiyeva Ş. Ə., Məmmədova M. Ə., Mədətov R. İ. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti .2012, cild 4, N1, s. 140–145.
 38. Ахмедов Э.И. Изменение белкового состава сыворотки крови цыплят, леченных байкоксом при экспериментальных кокцидиозах (Coccidia, Eimeriidae, Eimeria tenella) // Bicниk Запорiзького Нацiонального Унiверсiтету, Бiологiчнi науки, № 1, Запорiжжя 2012, с.28–35. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/bio/2012_1/028-35.pdf
 39. Əhmədov E. İ. Artemisia absinthium-un Eimeria tenella ilə yoluxdurulmuş toyuq cücələrinin qaraciyər zülallarına təsiri // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, Bakı 2012, cild 30, № 1, s.43–50.
 40. Əhmədov E. İ Artemisia Absinthium-un kliniki sağlam yerli cinsdən olan çil-çil cücələrin hematoloji və biokimyəvi göstəricilərinə təsiri // Azərbaycan Aqrar Universitetinin əsərləri, Gəncə, 2012, № 2, s.87–89.
 41. Əhmədov E. İ. Baykoksun eymeriozun müalicəsi zamanı yerli cinsdın olan toyuq cücələrinin qan zərdabında ümumi zülalın miqdarına və fraksiya tərkibinə təsiri // Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası, 2012, s.90–101.
 42. Ахмедов Э.И. Гематологические показатели цыплят местных черных пород при экспериментальных эймериозах – Eimeria tenella // Bicниk Запорiзького Нацiонального Унiверсiтету, Бiологiчнi науки, № 2, Запорiжжя 2012, с.29–35. http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/bio-2-2012/029-35.pdf
 43. Ахмедов Э.И. Влияние байкокса на белковый состав печени цыплят при экспериментальном кокцидиозе // Bicниk Одеського Нацiонального Унiверсiтету, випуск 4(29), том 17, 2012, с.7–15. http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/17(2013)/pdf/5.pdf
 44. Ахмедов Э.И. Современная ситуация по саркоспоридиозу овец (Ovis aries) в Азербайджане. /Намазова А.А. // Bicниk Запорiзького Нацiонального Унiверсiтету, Бiологiчнi науки, № 2, Запорiжжя 2013, с.55–60
 45. Ахмедов Э.И. Влияние кокцидиоза на содержание аминокислот в печени цыплят // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия Биология, Вып. 16, № 1035, 2012, с.32–36. http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/16[ölü keçid] (2012)/pdf/32.pdf
 46. Ахмедов Э.И. Клиническая картина и паталогоанатоми-ческие изменения в организме цыплят при экспериментальном эймериозе (Eimeria tenella) // Bicниk Запорiзького Нацiонального Унiверсiтету, Бiологiчнi науки, № 1, Запорiжжя 2013, с.34–39
 47. Əhmədov E. İ. Qoyunların sarkosporidiozu (Sarcosystis gigantea) zamani qanın bəzi biokimyəvi göstəriciləri. /Namazova A. A. // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Bakı, 2013, N3, s.56–60.
 48. Əhmədov E. İ. Eksperimental eymeriozun (Eimeria tenella) müalicəsi zamani müxtəlif cinsdən olan toyuq cücələrin nazik bağirsağinda qələvi fosfatazanin aktivliyi // Azərbaycan Aqrar Universitetinin əsərləri, Gəncə, 2013, № 1, s.27–30.
 49. Ахмедов Э.И. Биохим ическая оценка лечебной эффективности байкокса при кокцидиозе цыплят местных черных пород Азербайджана // Вестник Саратовского госаграрногоунивер-ситета, 2013, № 7, c.8–10 http://ric.sgau.ru/magaz/2013-07.pdf[ölü keçid]
 50. Əhmədov E. İ. Eksperimental koksidioz (Apicomplexa, Coccidiidea, Eimeria tenella) zamanı yerli cinsdən olan cücələrin hematoloji göstəriciləri // AMEA Naxçıvana Bölməsi, xəbərlər, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, c.9, № 2, s.190–197
 51. Əhmədov E. İ. Cücələrin koksidiozuna (Eimeria tenella) qarşı baykoksla birlikdə acı yovşanın (Artemisia absinthium l.) tətbiqi // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, 2013, cild 31, № 1, s.37–44.
 52. Əhmədov E. İ. Eksperimental eymeriozunun (Eimeria tenela) baykoksla müalicəsi zamanı zülal fraksiyalarının dinamikası // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, 2013, cild 31, № 2, s.16–22.
 53. Ахмедов Э.И. Белковая картина крови цыплят, зараженных Eimeria tenella и леченых байкоксом в сочетании с Artemisia absinthium l. // "Паразитология в изменяющемся мире" V съезд Паразитологического Общества при Российской Академии Наук г. Новосибирск, 23–26 сентября 2013 г., c.17
 54. Ахмедов Э.И. Изменение активности аспартатамино-трансферазы в крови цыплят // XV Конференция Украинского научного общества паразитологов (УНОП) г. Черновцы, "15 – 18" октября 2013 года, c.14
 55. Əhmədov E. İ. Artemisia absinthium-un Eimeria tenella ilə yoluxdurulmuş qara toyuq cücələrinin qan zərdabı zülallarına təsiri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Elmi əsərlər, təbiət elmləri və tibb seriyası. 2013, № 2(55), s.149–155
 56. Ахмедов Э.И. Сравнительное исследование активности трансаминаз в крови цыплят, зараженных Eimeria tenella и леченных байкоксом // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия Биология, Харков. Нац. Уни.Вып. 17, № 10 (56), 2013, с.5–9. http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/17(2013)/pdf/5.pdf
 57. Əhmədov E. İ. Eymerioz (Eimeria tenella) zamanı oksidreduktaza və transferaza siniflərindən olan bəzi fermentlərin aktivliyinin dinamikası // АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2013, cild 68, № 3, s. 177–183 http://www.jbio.az/uploads/journal/9cf05fcf87c9e37b153072ec40573f9e.pdf
 58. Ахмедов Э.И. Влияние различных доз Eimeria tenella (Apicomplexa, Eimeriidae) на динамику свободных аминокислот печеночной ткани цыплят // Вестник Саратовского госаграрного-университета, Саратов, 2014, № 1, c. 3–7. http://www.sgau.ru/files/pages/846/13917752460.pdf
 59. Ахмедов Э.И. Оценка состояния организма цыплят по биохимическим показателям в период лечения экспериментального эймериоза (Eimeria tenella) // Вестник Белорусского Государственного Университета. Серия 2. Химия. Биология. География. 2014, № 1, с.35–39. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108988/1/Vestnik_ser_2_1_2014-035-039.pdf
 60. Ahmadov E. İ. Dynamics of free amino acids in the serum of chickens for the treatment of experimental eymeriosis (Eimeria tenella) // Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 4(4)1–1, 2014, p. 118–112. http://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%204(4)118-22,%202014.pdf[ölü keçid]
 61. Elshad Ahmadov Coccidiosis (Apicomplexa, Coccidia, Eimeriidae) of the poultry and the effect on it the medicinal plants. /Zhala Hasanova, Sevda Samedova, Shafiga Topchiyeva // International VETIstanbul Group Congress 2014, 28–30 April, 2014, Istanbul, Turkey. p.61
 62. Əhmədov E. İ. E.tenella ilə yoluxdurulan və müalicə edilən qara toyuq cücələrinin çəki artıminın dinamıkası // Gəncə Dövlət Universiteti. Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunub. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi konfrans, 12–13 may 2014-cü il I hissə, Gəncə 2014, s.155–158.
 63. Əhmədov E. İ. Cücələrin eksperimental eymeriozunun (E.tenella) baykoks və baykoksla birgə Artemisia absinthium ilə müalicə zamanı orqanizmin biokimyəvi göstəricilərində baş verən dəyişkənliklər // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, 2014, cild 32, № 1, s.3–24
 64. Əhmədov E. İ. Baykoksun və acı yovşanın kombinasiyasi ilə müalicə edilən cücələrin qan zərdabında amin turşuların dinamikası // Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Elmi əsərlər, təbiət elmləri və tibb seriyası. 2014, № 4(60), s.68–73.
 65. Əhmədov E. İ., Həsənova J. V., Mədətov R. İ., Topçiyeva Ş. Ə. Tərkibində efir yağları olan bəzi bitkilərin eymeriyaların reproduktivliyinə təsiri // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, 2014, cild 32, № 2, s.15–20
 66. Əhmədov E. İ., Namazov A. Z. Baykoks ilə A.absinthium –un kombinasiyasının qara cücələrin qan zərdabinda sərbəst aminturşularin dinamikasina təsiri // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Təbiət elmləri bölməsi, № 2, 2014, s.87–90.
 67. Əhmədov E. İ. Müxtəlif müalicə sxemlərinin E.tenella ilə yoluxdurulan yerli cinsdən olan qara cücələrin yaşamalarina təsiri // Baytarlıq təbabəti və ərzaq təhlükəsizliyi: problemlər və perspektivlər" Beynəlxalq konfransın materialları.(Naxçıvan, 23–24 may 2014) s.17–20.
 68. Əhmədov E. İ. Eymeriozun (Eimeria tenella) müalicəsi zamanı invaziyanın intensivliyi // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, 2014, cild 6, № 1, s.39–45.
 69. Əhmədov E. İ. Cücələrin eksperimental eymeriozu zamanı alkalodli bitkilər ilə müalicənin çəki artımına təsiri./Həsənova J. V. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, 2014, cild 6, № 2, s. 12–17.
 70. E. Ahmadov Cocidia in quail, ducks anh chickens and their treatment. /S. Samedova, J. Hasanova, Sh. Topchiyeva // 11th International Coccidiosis Conference, 26. – 30 September, 2014, Dresden, Germany, p.86–87.
 71. Ахмедов Э.И. Некоторые биохимические показатели крови при эймериозах (Eimeria tenella) домашних птиц // Российская Академия Наук Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова Центр Паразитологии "Систематика и экология паразитов", Труды, том XLVIII, Москва 2014, с.22–23.
 72. Ахмедов Э.И. Зараженность перепелов (Coturnix coternix) паразитическими простейшими. /Гасанова Ж.В., Самедова С.О., Топчиева Ш.А. // Ассоциация паразитологов Грузии. Актуальные проблемы паразитологии в Грузии. XII международная научная конференция паразитологов Грузии, посвященная 90-летию со дня основания Грузинского научно-исследовательского института медицинской паразитологии и тропической медицины им. С.С.Вирсаладзе. Тбилиси 2014, с. 99–103.
 73. Ахмедов Э.И. Применение растительных экстрактов при эймериозе (Eimeria bateri) перепелов (Coturnix coternix). /Гасанова Ж.В., Мамедова Ф.З., Топчиева Ш.А. // Ассоциация паразитологов Грузии. Актуальные проблемы паразитологии в Грузии. XII международная научная конференция паразитологов Грузии, посвященная 90-летию со дня основания Грузинского научно-исследовательского института медицинской паразитологии и тропической медицины им. С.С.Вирсаладзе. Тбилиси, с.103–109.
 74. Elshad Ahmadov Influence of Environmental Factors on the Presence Haemosporida (Haemoproteidae) in Blood of Ducks. /Sevda Samedova, Jala Hasanova, Shafiqa Topchiyeva // World Academy of Science, Engineering and Technology Environmental and Ecological Engineering Vol:2, No:11, 2015, p.1090
 75. Əhmədov E. İ. Baykoksun Eimeria tenella (Apicomplexa, Coccidia, Eimeriidae) oosistalarina in vitro təsiri. /Məmmədova M. // Naxçıvan Dövlət Universitetin elmi əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2015, № 3(68), s.59–62.
 76. Əhmədov E. İ. Cücələrin (Gallus domesticus) eymeriozunun bitki ekstrakti ilə müalicəsi zamani qanin biokimyəvi və fizioloji göstəriciləri. /Məmmədova F. Z., Həsənova J. V., Kərimova R. K. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, 2015, cild 7, № 1, s.87–93.
 77. Ахмедов Э.И. Динамика Т- и В- лимфоцитов в лимфоидных органах бройлерных цыплят, зараженных E.tenella. /Гасанова Ж.В., Мадатов Р.И., Мамедова Ф.З., Топчиева Ш.Э. //5-я Межрегиональная конференция"Паразитологические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке""Новые знания о паразитах"14–16 сентября 2015 года, г. Новосибирск, 2015, c.9–10.
 78. Əhmədov E. İ. Sarcocystis gigantea ilə yoluxan qoyunlarınqan zərdabinda fəsillərdən asili olaraq transaminazalar qrupundan olan bəzi fermentlərin dinamikası. /Namazova A. A. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, 2015, cild 7, № 1, s. 125–129.
 79. Əhmədov E. İ. Sahibin yaşından və fəsillərdən asılı olaraq Sarcocystis tenella sistalarının ölçülərində baş verən dəyişikliklər. /Namazova A. A. // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, 2015, cild 33, № 2, s.100–104.
 80. Ahmadov E. İ. The dynamics of free amino acids in chicken thigh muscle in experimental eimeriosis. /Hasanova J. V. // Journal of Entomology and Zoology Studies. 2016, 4(1), 257–261
 1. "Elşad İlyas oğlu Əhmədov". 2017-10-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-06.
 2. "Əhmədov Elşad İlyas oğlu". 2017-10-18 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-06.