Göhər Məmmədova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Göhər Məmmədova
Göhər Nağı qızı Məmmədova
Doğum tarixi
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vəfat tarixi (72 yaşında)
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elmi dərəcəsi fəlsəfə dоktоru
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi
Mükafatları Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı — 2012

Göhər Nağı qızı Məmmədova (5 mart 1947(1947-03-05), Bakı17 aprel 2019(2019-04-17)) — tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan MEA Tarix İnstitutunun elmi katibi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

T.ü.f.d. G.N.Məmmədova 1947-ci il martın 5-də anadan olmuşdur. 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) tarix fakültəsinə qəbul olmuş və 1969-cu ildə oranı bitirmişdir. 1969-cu ildən bu günədək AMEA Tarix İnstitutunda işləyir. 1983-cü ildən İnstitutun elmi katibi vəzifəsində çalışır. 1980-ci ildə o, «Rus konsulları Azərbaycan haqqında (XVIII əsrin 20-60-cı illəri)» mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə etmişdir. G.N.Məmmədovanın əsas tədqiqat obyekti XVIII-XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Qafqaz siyasəti və Azərbaycan tarixi problemidir. Bu istiqamətdə onun 30-a yaxın elmi əsəri (həmçinin 4-ü xaricdə) çapdan çıxmışdır.

O, Rusiya Federasiyasının dövlət arxivlərində saxlanılan çoxsaylı sənədlər əsasında tədqiqat apararaq Azərbaycan tarix elminə yeniliklər gətirmişdir. Hazırda G.N.Məmmədova «XVIII-XIX əsrin əvvəllərində Şirvanın siyasi tarixi» mövzusunda tarix üzrə elmlər doktoru dissertasiya işini başa çatdırmaqdadır. G.N.Məmmədovanın kadr hazırlığında da əməyi var – O, 2 nəfər tarix üzrə fəlsəfə doktoru yetişdirmişdir.

O, Tallinn, Daşkənd, Kəraçi, Bakı və s. şəhərlərdə keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak və məruzə ilə çıxış etmişdir. T.ü.f.d. G.N.Məmmədova Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 25 may tarixli 2238 nömrəli sərəncamı ilə Qarabağın, Naxçıvanın və İrəvan xanlığının tarixinə dair silsilə əsərlərə görə Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Русские консулы об Азербайджане (20-60-е годы XVIII в.). Баку-Элм-1989.
 2. О походе В.Зубова в Азербайджан в 1796 г. Баку, Элм, 2003 г.
 3. İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbayjan torpaqlarına köçürülməsi. Bakı, «Çaşıoğlu», 2009, (həmmüəllif).
 4. The Iravan kanate. The Russian occupation and the relocation of Armenians to the lands of North Azerbaijan. Baku, “Chashioqlu,” 2010, (həmmüəllif).
 5. Иреванское ханство. Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. Баку, «Чашыоглу», 2010, (həmmüəllif).

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. К вопросу об учреждении первого русского консульства в Азербайджане (1720 год). // «Известия АН Азерб. ССР», серия истории, философии и права, 1975, №3.
 2. Некоторые вопросы истории Азербайджана в «Журнале» консула С.Аврамова (1721 г.). // «Известия АН Азерб. ССР», серия истории, философии и права, 1977, №2.
 3. К вопросу об азербайджанско-русских торговых отношениях во второй половине XVIII в. по донесениям русских консулов (50-е годы) // «Известия АН Азерб. ССР», серия истории, философии и права, 1978, №1.
 4. О попытке перенесения центра русской консульской резиденции в город Баку в первой половине XVIII в. // «Известия АН Азерб. ССР», серия истории, философии и права, 1980, №2.
 5. О торговых связях городов Азербайджана и Средней Азии в XVIII веке. (Город Средней Азии периода позднего феодализма. Ташкент, издание Узбекской ССР, 1990 (в соавторстве).
 6. Urmiye Hanlığı. «Türkler», VII cild, (Yeni Türkiye yayınları). Ankara - 2002, s. 133-150.
 7. Несколько слов о последствиях похода В.Зубова в Азербайджан в 1796 г. // Azərbaycan МЕА Tarix İnstitutu Azərbaycan Tarix Qurumu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 85-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2003, s. 209-223.
 8. Азербайджан в восточной политике России в начале XVIII в. // Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Баку, Елм, 2003, с. 163-170.
 9. Azerbaijan in policy of Russia in the early 18th century // Historical facts of Armenian’ crimes in Azerbaijan. Baku, “Elm”, 2003, c. 163-170.
 10. Gəncəli Cavad xan haqqında bir necə söz (Vəfatının 200 illiyi münasibətilə). // Gəncə şəhərinin taraxinə həsr olunmuş elmi praktiki konfransın materialları. Gəncə, 2004, s. 121-127.
 11. К вопросу о меликах и меликствах Азербайджана в XVIII в. // Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Серия истории, философии и права, 2004, №4, с. 33-50.
 12. Несколько слов о шекинском восстании во главе с Гаджи Челеби против Надир шаха // Azərbaycan MEA Tarix İnstitutu Azərbaycan Tarix Qurumu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2004, s. 177-188 (в соавторстве).
 13. К вопросу о Ширванском восстании 1743 г. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. // AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. Bakı, 2004, s. 174-182 (в соавторстве).
 14. Азербайджан в восточной политике России и «армянский вопрос» в XVIII – начале XIX вв. // Азербайджан и азербайджанцы. Баку, №1-6, с. 35-48.
 15. О книге члена-корреспондента НАНА Ф.Дж.Мамедовой «Кавказская Албания и албаны» (Баку, 2005, 798 страниц). // Газета «Каспий», 19 января 2006 г.
 16. К вопросу о христианских меликах и меликствах Северного Азербайджана в XVIII в. // Гарабаг: Кюрекчайский договор – 200. Баку, 2005, с. 67-82.
 17. Азербайджан (исторический очерк). // Большая Российская Энциклопедия. М., 2006, с. 262 (в соавторстве).
 18. К вопросу политической консолидации Северо-Восточного Азербайджана во второй половине XVIII в. // AMEA Tarix İnstitutunun «Elmi əsərləri», c. 19. Bakı, 2007, s. 77-87.
 19. XVIII əsrin 30-40 illərində Car və Şəki bölqəsində xalq azadlıq hərəkatı tarixindən. // AMEA Tarix İnstitutunun «Elmi əsərləri», c. 20. Bakı, 2007, c. 24-28.
 20. About the Christian Meliks and Melikates of North Azerbaijan in the XVIII Century. // Президиум Национальной Академии наук Азербайджана. «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2009, с. 83-93.
 21. Азербайджан в восточной политике России в начале XVIII в. // Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Бишкек, Мегамедиа, 2009, с. 150-154.
 22. Azerbaijan in policy of Russia in the early 18th century // Historical facts of Armenian’ crimes in Azerbaijan. Bishkek, Megamedia, 2009, c. 150-154.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]