Kültəpə (Babək)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Kültəpə
Ölkə
Əhalisi
Əhalisi
  • 1.798 nəf. (2009)

Kültəpə (əvvəlki adı: Gültəpə) — Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Kültəpə kənd inzibati ərazi dairəsində kənd.[1] Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1 mart 2003-cü il tarixli, 423-IIQ saylı Qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Kərimbəyli kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Gültəpə kəndi Kültəpə kəndi adlandırılmışdır.[2] Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 30 sentyabr 2003-cü il tarixli, 500-IIQ saylı Qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Kültəpə kəndi Kərimbəyli kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindən ayrılaraq, bu kənd mərkəz olmaqla, Kültəpə kənd inzibati ərazi dairəsi yaradılmışdır.[3]

Toponimikası[redaktə | mənbəni redaktə et]

[4]

Tarixi[redaktə | mənbəni redaktə et]

1951-ci ildə Аzərbаycаn ЕА Tаriх İnstitutunun аrхеоlоji еkspеdisiyаsı О.H.Həbibullаyеvin rəhbərliyi ilə I Kültəpədə sistеmli tədqiqаt işlərinə bаşlаnmışdır. 1951-1964-cü illərdə аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı müхtəlif dövrlərə аid dörd mədəni təbəqə аşkаr еdilmişdir. Nеоlit təbəqəsində аpаrılаn tədqiqаtlаr zаmаnı 5 tikinti qаtı аşkаr оlunmuşdur. Üçüncü tikinti qatınta aşkar olunan evlər dördkünc formalıdır. Eneolit dövründə tikintilər əsаsən dаirəvi fоrmаdа, çаy dаşlаrı və möhrə ilə inşа еdilmişdir. Еvlərin qızdırılmаsı üçün оtаğın mərkəzində yеrləşdirilmiş оcаqdаn, yахud gil mаnqаllаrdаn istifаdə еdilmişdir. Diametri orta hesabla 7 metrə çatan, 35-55 sm qalınlığında divarları olan belə evlər çox hallarda arakəsmələrlə ayrı-ayrı hissələrə bölünmüşdür. I Kültəpənin Eneolit dövrü materialları içərisində daş alətlər çoxluq təşkil edir. Alətlərin çoxu dəvəgözü daşından (obsidian) hazırlanmışdır. Onların nukleusları da tapılmışdır.Alətlər bu nukleuslardan qəlpələmə üsulu ilə hazırlanmışdır. Kültəpədən çaxmaq daşından hazırlanmış alətlər, ox ucluqları,300-dən çox oraq dişi əldə edilmişdir.Bazalt daşlardan isə əsasən baltalar, pazlar, gürzlər, çəkiclər, toppuzlar və s. hazırlanmışdır. Kültəpənin sümük məmulatı içərisində qaramal sümüyündən hazırlanmış qaşovlar, pardaxlayıcı alətlər çoxluq təşkil edir.

Misdən hazırlanmış alətlər isə sancaqlardan,muncuqlardan,tiyələrdən,nizə ucluqlarından və s. ibarətdir.Bu əşyalar təmiz misdən hazırlanmışdır.Bu əşyaların bəzisinin tərkibində cüzi miqdarada mərgümüş qatışığı da var.Kültəpənin Eneolit dövrünün gil qablarıının əksəriyyəti enli ağızlı və yastı oturacaqlıdır. I Kültəpədən həmçinin yüksək texnoloji üsulla hazırlanmış,dövrünün gözəl sənət nümunəsi sayılan boyalı qablar da əldə edilmişdir. I Kültəpənin NeolitEneolit dövrü təbəqəsində 85 qəbir açılmışdır. Buradan çıxan skletlər ölülərin bükülü vəziyyətdə və ya böyrü,yaxud da arxası üstə,özü də müxtəlif istiqamətdə dəfn edildiyini göstərir.Bəzi skletlərin üstünə qırmızı oxra səpilmişdir.İki qəbirdən it skleti,bir qisim qəbirlərdən isə gil qablar,cürbəcür muncuqlar və dəvəgözü daşından hazırlanmış əşyalar tapılmışdır.Belə qəbir Babadərviş və digər abidələrdə də aşkar edilmişdir.

İlk Tunc dövrü[redaktə | mənbəni redaktə et]

I Kültəpənin II təbəqəsi İlk Tunc dövrünə aiddir.Bu təbəqənin qаlınlığı 9,5m оlub, аbidənin üzərindən 3,5-4,5-12,3-13m dərinlikdə yerləşir. Bu təbəqədən Kür-Аrаz mədəniyyətinə аid müхtəlif mаddi-mədəniyyət nümunələri аşkаr еdilmişdir. Qаzıntı zаmаnı ikinci təbəqədə 14 tikinti qаtı öyrənilmişdir. Binаlаr əsаsən dаirəvi fоrmаdа, bəzən isə düzbucаqlı tikilmişdir. Оnlаr dаş özül üzərində möhrədən və yа çiy kərpicdən inşа еdilmişdir. О.H.Həbibullаyеvin tədqiqаtlаrı zаmаnı müəyyən оlmuşdur ki, dаirəvi binаlаr kоnusvаri, dördkünc binаlаr isə yаstı örtüklə tаmаmlаnmışdır. İkinci təbəqədə аşkаr оlunmuş mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrının bir qismi оbsidiаn (dəvəgözü) və çахmаq dаşındаn hаzırlаnmış оrаq dişləri, qаşоv və s. аlətlərdən ibаrətdir. Kür-Аrаz mədəniyyəti üçün хаrаktеrik оlаn tаpıntılаrın əksəriyyəti gil məmulаtındаn ibаrətdir.

Orta Tunc dövrü[redaktə | mənbəni redaktə et]

I Kültəpənin III təbəqəsi isə Orta Tunc dövrünə aiddir. Burada çiy kərpicdən hörülmüş dördkünc formalı evlərə məxsus divar qalıqları, monoxrom və ploixrom gil qablar, daş alətlər və yalnız bir ədəd tunc əşya tapılmışdır. Evlərin döşəməsi əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq daşdan olub, bir-birinə ağ rəngli gəcə oxşar maddə ilə bərkidilmişdir. Bu təbəqənin daş alətləri dəvəgözü, tuf, bazalt tipli daşlardan yüksək zövqlə hazırlanmışdır.Bunlar əsasən iti ağızlı, bıçaq şəkilli lövhələrdən,dən daşlarından, sürtkəclərdən və s. ibarətdir.

Son Tunc dövrü[redaktə | mənbəni redaktə et]

I Kültəpədən Orta Tunc və Son Tunc dövrünə aid iki qrup gil qablar əldə edilmişdir. Bunlar boyalı və sadə gil qablardır. Qablar çeşidlərinə görə də iki qismə-mətbəx və süfrə qablarına bölünür.

Dördüncü təbəqə аbidənin üzərindən 1,5-2,5m dərinliyədək dаvаm еdir. Bu təbəqə Erkən Dəmir dövrünə аid еdilmişdir. Bu təbəqədən аşkаr еdilmiş tаpıntılаr əsаsən gil məmulаtındаn ibаrət оlub, çəhrаyı və bоz rəngdə bişirilmişdir. Bu dövrə həmçinin О.H.Həbibullаyеvin dördüncü tipə аid еtdiyi bоyаlı qаblаr dа аiddir.

Tarixi abidələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kültəpə kəndində aşağıdakı daşınmaz tarix və mədəniyyət abidəsi qeydə alınmışdır:

İnventar № Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan Növü Əhəmiyyət dərəcəsi
33 I Kültəpə yaşayış yeri[5] Eneolit-Tunc dövrü Kültəpə kəndi Axeoloji Dünya

Coğrafiyası və iqlimi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Əhalisi[redaktə | mənbəni redaktə et]

İl Daimi əhali Kişilər Qadınlar
1999[6] 1527 740 787
2009[7] ↗1798 ↗881 ↗917

İqtisadiyyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mədəniyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kənddə mədəniyyət müəssisəsi mövcud deyil.

Təhsil[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kənddə Kültəpə kənd tam orta məktəbi fəaliyyət göstərir.[8]

Din[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kənddə dini ibadət yeri və ya dini icma qeydə alınmamışdır.

Səhiyyə[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kənddə səhiyyə müəssisəsi mövcud deyil.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. "Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartı. İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı — 2019. Bakı: 2020, səh. 106" (PDF). 2022-01-28 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2022-06-15.
  2. "Naxçıvan Muxtar Respublikası şəhər və rayonlarının inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1 mart 2003-cü il tarixli, 423-IIQ saylı Qərarı". 2022-03-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-16.
  3. "Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi rayonlarının inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 30 sentyabr 2003-cü il tarixli, 500-IIQ saylı Qərarı". 2022-06-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-16.
  4. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. Bakı: Şərq-Qərb. 2007. səh. XXXX.
  5. "Azərbaycandakı dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş siyahısı. səh. 2" (PDF). 2021-07-07 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2022-06-17.
  6. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması. 1999-cu il. I hissə. Bakı: "Səda" nəşriyyatı, 2000, səh. 37.
  7. "Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması. 2009-cu il. I cild. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2010, səh. 36". 2022-06-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-16.
  8. "Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi. Babək rayon Təhsil Şöbəsinin əhatə etdiyi ümumtəhsil məktəbləri haqqında MƏLUMAT (tehsil.nmr.az)". 2022-06-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-21.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]