Nazim Hüseynov (hidrometeoroloq)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Nazim Hüseynov
Nazim Şəkər oğlu Hüseynov
Nazim Huseynov (alim).jpg
Doğum tarixi (60 yaş)
Doğum yeri Ordubad rayonu, Behrud kəndi, Naxçıvan MR
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Hidrometeorologiya
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri Milli Aviasiya Akademiyası

Nazim Hüseynov — Hidrometeoroloq. Texnika elmləri doktoru, professor.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Nazim Şəkər oğlu Hüseynov 17 iyul 1961-ci ildə Naxçıvan MR Ordubad rayonunda anadan olmuşdur. O, 1978-ci ildə orta məktəbi bitirərək, Sovetlər Birliyinin Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərində Hidrometeorologiya İnstitutuna daxil olmuş və 1983-cü ildə həmin İnstitutu mühəndis-meteoroloq ixtisası üzrə bitirmişdir.Nazim Hüseynov elmi fəaliyyətə 1985-1989-cu illərdə Moskva şəhərində SSRİ Hidrometeoroloji Elmi-Tədqiqat İnstitutunun aspirantı kimi başlamışdır. Aspiranturanı bitirərkən o, 1989-cu ildə elmi dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək, coğrafiya elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Bundan sonra o, uzun illər hərbi və mülki aviasiya uçuşların meteoroloji təminatı sahəsində çalışaraq istehsalat karyerasında geniş təcrübə qazanmışdır. İstehsalatdan əldə olunuan təcrübədən elmi fəaliyyətində faydalanaraq, aviasiya və sinoptik meteorologiyada tətbiq olunan müasir texnoloji sistemlərə əsaslanan innovativ tədqiqat üsullarını elmi tədqiqatlarında səmərəli istifadə etmişdir. Nazim Hüseynov 2007-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə texnika elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.[1]

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Nazim Hüseynovun Atmosfer termodinamikası, Sinoptik meteorologiya, Aviasiya meteorologiyası, İqlimşünaslıqmeteorologiya elminin digər tətbiqi sahələrini əhatə edən tədqiqat işlərinin nəticələri milli və beynəlxalq dərgilərdə çap olunmuş 90-dan çox elmi əsərlərində öz əksini tapmışdır. O, fundamental elmlər üzrə bir sıra Respublika və Beynəlxalq elmi proqram və qrantlar çərçivəsində, o cümlədən, “Azərbaycan Respublikası ərazisində təhlükəli atmosfer hadisələrinin fiziki-statistik təhlili və onların proqnoz metodları”, “BMT-nin inkişaf proqramı üzrə Mülkü Aviasiyada emissiyaların inventarlaşdırılması, qiymətləndirilməsi və iqlim dəyişmələrinə təsiri”, “Atmosferdə dayanıqsızlıq enerjisi və onun qiymətləndirilməsi” mövzularında elmi-tədqiqat işlərində iştirak etmişdir. Onun elmi tədqiqatlarının nəticələri aşağıdakı elmi konfranslarda məruzə olunmuşdur:

4th European Conference on Severe Storms (ECSS 2007). The Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, 10-14 September 2007, Trieste- ITALY; EMS European Conference on Applied Climatology, 29- 03.10.2008, Amsterdam, Netherlands; 5th EGU General Assembly, 13 – 18 April 2008, Vienna, Austria; ECSS2013 7th European Conference on Severe Storms 3-7 June 2013, Helsinki, Finland; EMS/ECAM Annual Meeting of European Meteorological Society 2013, London, UK. Nazim Hüseynov 2002-ci ildən Milli Aviasiya Akademiyasında elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır və bu dövrdə onun müəllifliyi və həmmüəllifliyi ilə 16 metodik vəsait və monoqrafiya çapdan buraxılaraq tədrisdə tətbiq olunmuşdur. O, 2013-cü ildən Milli Aviasiya Akademiyasının “Aviasiya meteorologiyası” kafedrsının müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

O, kafedrada gənc elmi tədqiqatçıların, dissertantların yetişməsinə, onların elmi işlərinə bilavasitə rəhbərlik edir.

Nazim Hüseynov bir sıra beynəlxalq elmi cəmiyyətlərin o cümlədən, Amerika Meteoroloji Cəmiyyəti və Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvüdür.

O, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (İCAO) METG işçi qrupunun aviasiya meteorologiyası üzrə eksperti olmaqla İCAO-nun müşavirələrində müntəzəm iştirak edir. O, 2014-cü ildə Kanadanın Monreal şəhərində keçirilən İCAO və WMO Ümumdünya Meteoroloji təkilatının müştərək konfransında, 2010-cu ildə Ümumdünya Meteoroloji Təşkilatının Honkonq şəhərində keçirilən Aviasiya Meteorologiyası Komissiyasının konfransında iştirak etmişdir. O, Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin (MAK) Aviasiya Meteorologiyası üzrə Koordinasiya Şurasının həmsədridir.

Azərbaycan Respublikasının Mülki Aviasiyasında uzun illər səriştəli xidmətinə görə Nazim Hüseynov bir çox fəxri fərmanlarla o cümlədən, Azərbaycan Respublikasnın Mülki Aviasiyasının 75 illiyi yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.

Elm və tədrisdə nailliyyətlərinə görə Nazim Hüseynov 2013-ci ildən professor elmi adına layiq görülmüşdür.

Nazim Hüseynov hal-hazırda Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin “Azəraeronaviqasiya” Hava Hərəkəti İdarəsinin Aviasiya Meteoroloji Mərkəzinin rəisi vəzifəsində çalışır.[1]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. К вопросу об условиях образования туманов в аэропорту Баку. Матер. ХIV Науч. Конф. Молодых ученых Института Географии АН Азерб. ССР. - В сб. “География и научно-технический прогресс”. - Баку: ЭЛМ, 1986 (в соавторстве Набиев Г.Л.)
 2. Некоторые характеристики метеорологических условий появления низких облаков в районе аэропорта Баку. Труды Гидрометцентра СССР. - 1989. - Вып. 305.
 3. Синоптические процессы, приводящие к появлению низких облаков и некоторые особенности условий формирования последних в районе Абшеронского полуострова. Деп. В ИЦ ВНИИГМИ - МЦД, № 942 - гм. - Москва, 1989.
 4. Об объективном методе прогноза низкой облачности в районе Абшеронского полуострова. Деп. в ИЦ ВНИИГМИ - МЦД, №958- гм. - Москва, 1990
 5. Трансформационные изменения температуры воздуха над Каспийским морем. Материалы научно-практической конференции по климату и охраны окружающей среды, Баку,1999.
 6. Проблемные вопросы определения посадочной дальности видимости. Baku State University, International scientific and practical conference, COLLECTED ARTICLES, Baku 2001.
 7. Факторы, ухудшающие горизонтальную дальность видимости. Baku State University, International scientific and practical conference, COLLECTED ARTICLES, Baku 2001.
 8. Методика прогноза появления облачности высотой ниже 300 м в районе Абшеронского полуострова. Baku State University, International scientific and practical conference, COLLECTED ARTICLES, Baku 2001.
 9. Анализ поля облачности по данным искусственных спутников Земли и их интерпретация. Milli Aviasiya Akademiyasinin Elmi Məcmuələri, Bakı, 2006, cild.8, №3.
 10. Применение вероятностной логики и теории статистических решений для альтернативного прогноза гроз. Труды НАА, Баку, 2005, №2.
 11. Статистический анализ данных о дальности горизонтальной видимости в аэропорту Нахчыван. Ученые записки НАА, Баку, том 7, 2005, №1.
 12. Физико-статистические закономерности распределения осадков по аэропортам Азербайджанской Республики. Научные труды НАА, Баку, 2005.
 13. Некоторые особенности метеорологических факторов, определяющих посадочную видимость. Журнал «Ученые Записки НАА», Баку 2002. том 4, №3. (в соавторстве с Султанов В.З., Набиев Р.Н.)
 14. Краткое авиационно-климатическое описание аэропорта Нахичевань. БДУ, YUNESKO-nun beynəlxalq hidroioji proqrami uzrə Azərbaycan Milli Komitəsi, Elmi-praktiki konfransin materiallari, Baki,2003.
 15. Gəncə hava limanı ərazisində buludluq rejimi. БДУ, YUNESKO-nun beyneixaiq hidroioji proqrami uzrə Azərbaycan Milli Komitəsi, Elmi-praktiki konfransin materiallari, Baki,2003.
 16. Gəncə hava limaninda kuləyin rejim gostəricilərinin qanunauyqunluqlari. БДУ, YUNESKO-nun beynəlxalq hidroloji proqrami uzrə Azərbaycan Milli Komitəsi, Elmi-praktiki konfransın materiallari, Baki, 2003.
 17. Gəncə-Qazax bölgəsində hava hərarətinin rejim gostəricilərinin qanunauyqunluqlari. Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri. Buraxiliş 2, Baki , 2002. (həmmüəllif Məmmədova G.)
 18. Метеорологическое обеспечение и проблемы повышения безопасности полетов. Материалы научно-практической конференции по климату и охраны окружающей среды. Баку,1999. (в соавторстве Султанов В.З.)
 19. Методика прогнозирования дальности видимости на взлетно-посадочной полосе – прогноз RVR. Национальная Авиационная Академия, Научные труды Том 6, N1, Баку, 2004.
 20. Методика прогноза появления облачности высотой ниже 300 м в районе Абшеронского полуострова. Научные труды НАА, 2004, том 6, №3.
 21. Оптимизация метода прогнозирования при использовании категорических прогнозов. Научные труды НАА, 2004, №1. Посвящённый 70-летию академика А.М. Пашаева.
 22. Физико-географическое описание Нахчыванской Автономной Республики. Аграрный журнал Азербайджана. №4-6, 2004.
 23. Анализ температуры воздуха в аэропорту Баку по данным AWOS. Журнал «Ученые Записки НАА», Том 4, №3, Баку 2002. (в соавторстве с Набиев Р.Н.,Султанов В.З.)
 24. Тумано¬образование и безопасность полетов воздушных судов. Ученые записки НАА, Баку, 2005, том 7, №1. (в соавторстве с Байрамов А.А., Меликов Э.Т.)
 25. Применение вероятностной логики и теории статистических решений для альтернативного прогноза гроз. Научные труды Национальной Авиационной Академии. Том 5. № 3, 2003 г.
 26. Методика оценки и использования альтернативных прогнозов. Научные труды Национальной Авиационной Академии. Том 5. № 4. 2003 г.
 27. Вертикальное распределение метеорологических элементов в пограничном слое атмосферы. Труды РГГМУ, 2006, № 2.
 28. Динамика скорости и направления ветра в международном аэропорту Нахчыван. Научные труды НАА, №1, 2005.
 29. Физико-статистический анализ параметров, влияющих на образование низких облаков в районе Абшеронского полуострова. Метеорология и гидрология, Москва, 2005, №7.
 30. Методика определения дальности видимости на ВПП. Труды С.-Петербургской академии Гражданской Авиации, С.- Петербург, 2005, №13, Том Х.
 31. Учет адвективных и трансформационных изменений температуры воздуха при прогнозе низких облаков в г. Баку. Метеорология и Гидрология, Москва, 2005, №7, c. 33-38.
 32. Применение современных технических средств при авиационном-метеорологическом обеспечении полетов. Научные труды НАА, 2006, №6, с. 65-73.
 33. Статистический анализ данных о дальности горизонтальной видимости в аэропорту Нахчыван. Ученые записки НАА, Баку, 2005, том 7, №1, с. 27-33.
 34. The statistical characteristics of results of radar observation of atmospheric phenomena related to Cb.4th European Conference on Severe Storms (ECSS 2007). The Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, Trieste- ITALY, 10-14 September 2007. (co-author Malikov B.M.)
 35. The lightening discharge registration complex “VEREYA”. 4th European Conference on Severe Storms (ECSS 2007). The Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, Trieste- ITALY, 10-14 September 2007. (co-author Malikov B.M.)
 36. The isolation of green house gases in an atmosphere from combustion of jet engine fuel in the territory of Azerbaijan Republic. International Council for Scientific Development.(co-author Sultanov V.Z.)
 37. Оценка трансформационных изменений температуры воздуха в целях прогноза низкой облачности. Международная конференция по авиационной и спутниковой метеорологии. РГГМУ, Санкт- Петербург, 2008.
 38. Методика прогнозирования дальности видимости на взлетно-посадочной полосе – прогноз RVR. Международная конференция по авиационной и спутниковой метеорологии. РГГМУ, Санкт- Петербург, 2008.
 39. The problems of global climate’s warning and its consequences. EMS European Conference on Applied Climatology, 29- 03.10.2008, Amsterdam, The Netherlands. (co-author Malikov B.M.)
 40. The isolation of greenhouse gases in an atmosphere from combustion of jet engine fuel in the territory of Azerbaijan Republic. EMS Annual Meeting European Conference on Applied Climatology (ECAC), 29.09- 03.10.2008 Amsterdam, The Netherlands. (co-author Malikov B.M.)
 41. Synoptic situations generating the convective processes over the airdromes of Azerbaijan republic. 10th Plinius Conference on Mediterranean Storms European Geosciences Union Tropical Conference Series, Nicosia, Cyprus, 22-24 September 2008. (co-author Malikov B.M.)
 42. Динамика изменения температуры воздуха и скорости ветра.Ekstremal hidrometeoroloji hadisələrinn qlobal və regional problemləri. Elmi konfrans, BDU, 2008, səh. 156-165. (в соавторстве Меликов Б.М.)
 43. Regularity of distribution of precipitations on the airports of Azerbaijan Republic. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-02096, 2008SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-02096. 5th EGU General Assembly 2008 in Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008. (co-author Malikov B.M.)
 44. Statistical analysis of the storms event at the airdrome Baku. Modeling of the accuracy isolines of the storms registration systems. “Atmospheric Research” SCI – JOURNAL Vol. 93, p. 93-98. (co-author Malikov B.M.)
 45. Regularity of distribution of precipitations on the airports of Azerbaijan Republic. “Advances in Geosciences” (An Open Access Journal for Refereed Proceedings and Special Publications), Vol. 20, 2009 (SCI - SCIENCE CITATION INDEX). (co-author Malikov B.M.)
 46. Correlation of air temperature above water-air sections with the forecasted low level clouds. European Geosciences Union General Assembly 2009 Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009. (co-author Malikov B.M.)
 47. Оценка индексов неустойчивости стратификации атмосферы. Труды Географического Общества Азербайджана XIV том, Географические проблемы обеспечения экологической безопасности природно-хозяйственных систем, 2009 стр. 409-415. (в соавторстве Меликов Б.М.)
 48. Parameterization and development of statistical model for meteorological elements of convective instability. 5th Conference on Severe Storms Landshut, Germany, 12-16 October 2009. (co-author Malikov B.M.)
 49. Автоматизированная система предполетной метеорологической консультации экипажей ВС на аэродроме Гейдар Алиев. «Метеоспектр» вопросы специализированного гидрометеорологического обеспечения. Ежеквартальный журнал Агентства Росгидромета по специализированному гидрометеобеспечению. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Выпуск №4, Москва 2010, стр. 58-61.(в соавторстве Меликов Б.М.)
 50. Система предполетной метеорологической консультации экипажей ВС на аэродроме Гейдар Алиев. «Аэронавигация» журнал международного координационного совета Евразия. Выпуск 2011, стр. 38-41. (в соавторстве Султанов В.З.)
 51. Внедрение и функциональность системы менеджмента качества в Авиационном Метеорологическом Центре УВД «Азераэронавигация». «Метеоспектр» вопросы специализированного гидрометеорологического обеспечения. Ежеквартальный журнал Агентства Росгидромета по специализированному гидрометеобеспечению. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Выпуск №4, Москва 2011, стр. 48-51. (в соавторстве Меликов Б.М.)
 52. İldırım hadisələrinin proqnozunda dayanıqsızlıq indekslərinin tətbiqinin təhlili. Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri. Cild 14 , №1, 2012-ci il. Səh. 15-22. (həmmüəllif Məlikov B.M.)
 53. Методы автоматической верификации авиационных прогнозов погоды. Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri. №1, 2012-ci il. Səh. 91-100. (həmmüəlliflər Hacıyev A.X. Məmmədova G.A.)
 54. Диагностические параметры условий формирования гроз и оценка их эффективности. Müasir Geosistemlərin Regional – Coğrafi Problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri 2012-ci il, XII cild. Səh. 289-294. (в соавторстве Меликов Б.М.)
 55. Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Hava Limanlarında külək rejiminin paylanma xüsusiyyətlərinin fiziki-statistik təhlili. Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri. 2013-cü il. №2. Səh. 119-125. (həmmüəlliflər Məlikov B.M. Hacıyev A.X. Məmmədova H.V. Məmmədova G.A.)
 56. Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Hava Limanlarında dumanlı hava şəraitlərinin fiizki-statistik təhlili. Milli Aviaisya Akademiyasının Elmi Əsərləri. 2013-cü il., №1. (həmmüəlliflər Məlikov B.M. Hacıyev A.X. Məmmədova H.V.)
 57. Physico-statsitical analyses of foggy weather conditions at the International Airports of Azerbaijan Republic. BDU, Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfrans materialları. Bakı -2013. (co-author Malikov B.M. Hajiyev A.Kh.,Mammadova H.V.)
 58. Atmosferdə dayanıqsızlıq enerjisi və onun qiymətləndirilməsi. I International scientific conference of young researchers. Dedicated to the 90th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Qafqaz University, 26-27 April 2013. Səh. 261-262. (həmmüəllif Aygün Ağayeva)
 59. Turbulentliyin aşkarlanması və proqnozu məsələləri. I International scientific conference of young researchers. Dedicated to the 90th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Qafqaz University, 26-27 April 2013. Səh. 262-264. (həmmüəllif Leyli Həsənli)
 60. Statistical model of convection.ECSS2013 7th European Conference on Severe Storms 3-7 June 2013, Scandic Marina Congress Center, Helsinki, Finland.(co-author Malikov B.M.)
 61. Aviation emission inventory at the Airports and flight region of Azerbaijan Republic. EMS Annual Meeting Abstracts Vol. 10, EMS2013-PREVIEW, 2013 13th EMS / 11th ECAM, Reding, UK. (co-author Malikov B.M.).
 62. Чем выгоден радар WRM200. Air Traffic Control №3, 2013. Səh. 36-43. (co-author Malikov B.M. V.Z. Sultanov).
 63. Azərbaycan Respublikasının Beynəxalq Hava Limanlarında konvektiv buludlar və ildırımların fiziki-statistik təhlili. Müstəqillik illərində Coğrafiyanın inkişafı/ Fiziki Coğrafiya kafedrasının 70 və Hidrometeorologiya kafedrasının 40 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı, BDU, Bakı 2013. səh. 564-568. (həmmüəlliflər Məlikov B.M. Hacıyev A.X. Məmmədova H.V.)
 64. Внедрение инновационных технологий в Авиационном Метеорологическом Центре УВД «Азераэронавигация». Журнал Sky, выпуск №2, 2013, НАА. səh. 21-24. (в соавторстве В.З. Султанов)
 65. Метод определения размеров малогабаритных метеорологических образований. Материалы седьмой международжной научно-технической конференции «Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе». МЭПП 27-29 ноября 2013 г. Səh. 190-193. (в соавторстве Меликов Б.М. Гасанов А.Р.)
 66. “Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Aeroportlarında temperatur rejiminin təhlili”. Milli Aviaisya Akademiyasının Elmi Məcmuələri. №2, 2013. (həmmüəlliflər Məlikov B.M. Hacıyev A.X. Məmmədova H.V.)
 67. Диагностические параметры условий формирования гроз. Фiзична географiя та геоморфологiя. Мiжвiдомчий науковий збiрник. Киiвський национальний унiверстет iменi Tараса Шевченка. Выпуск 4 (72), 2013 г. Стр.117-126. (в соавторстве Шпиг В.М., Меликов Б.М.)
 68. Dayanıqsızlıq enerjisinin qiymətləndirilməsinin proqram təminatının işlənməsi. Heydər Əiyevin anadan olmasının 91-ci İldönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanda nəqliyyatın inkişaf problemləri” XVI Elmi-texniki Tələbə konfransının proqramı. Milli Aviasiya Akademiyası. Bakı, 6-7 may 2014-cü il. (həmmüəllif Ağayeva A.A.)
 69. Heydər Əliyev hava limanında dumanların yaranma şəraitinin təhlili. Heydər Əiyevin anadan olmasının 91-ci İldönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanda nəqliyyatın inkişaf problemləri” XVI Elmi-texniki Tələbə konfransının proqramı. Milli Aviasiya Akademiyası. Bakı, 6-7 may 2014-cü il. (həmmüəllif Əkbərova N.K.)
 70. Nowcasting metodu ilə konvektiv bulud sahələrinin proqnozu. Heydər Əiyevin anadan olmasının 91-ci İldönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanda nəqliyyatın inkişaf problemləri” XVI Elmi-texniki Tələbə konfransının proqramı. Milli Aviasiya Akademiyası. Bakı, 6-7 may 2014-cü il. (həmmüəllif Kərimova A.V.)
 71. Hava limanları ərazisində konvektiv buludlar və ildırımların yaranmasının qanunauyğunluqları. Milli Aviaisya Akademiyasının Elmi Əsərləri. 2013-cü il., №1. Səh. 43-55. (həmmüəlliflər Məlikov B.M. Hacıyev A.X. Məmmədova H.V.)
 72. İldırım fəaliyyəti zamanı atmosfer dayanıqsızlığının qiymətləndirilməsi. Milli Aviaisya Akademiyasının Elmi Əsərləri. 2013-cü il., №1. Səh. 1423-149. (həmmüəllif Ağayeva A.A.)
 73. Сравнительный анализ расчетов эмиссии за 2014 год в аэропортах, расположенных на территории Азербайджанской Республики. Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменяющегося климата. Материалы международной конференции. Минск, 5-8 мая 2015 г. Стр. 79-80. (в соавторстве Мурсалов Р.Г.)
 74. Динамика изменения температуры воздуха на Абшеронском полуострове. Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменяющегося климата. Материалы международной конференции. Минск, 5-8 мая 2015 г. Стр. 117-119. (в соавторстве В.З. Султанов, Меликов Б.М.)
 75. Оценка компетентности авиационного метеорологического персонала в Азербайджанской Республике. «Метеоспектр» Ежеквартальный журнал Агентства Росгидромета по специализированному гидрометеобеспечению. Выпуск №2, стр. 36-38. Москва 2015. (в соавторстве В.З. Султанов)
 76. Приоритеты системы менеджмента безопасности полетов при метеорологическом обеспечении международной аэронавигации. «Метеоспектр» Ежеквартальный журнал Агентства Росгидромета по специализированному гидрометеобеспечению. Выпуск №2, стр. 66-68. Москва 2015. (в соавторстве В.З. Султанов)
 77. Оценка коэффициента преломления радиоволн в атмосфере. Milli Aviasiya Alkademiyasının elmi əsərləri. 2015-ci il, №1. Səh. 98-106. (в соавторстве Меликов Б.М.)
 78. Peyk və radar məlumatları əsasında sinoptik vəziyyətin analizi. Milli Aviasiya Alkademiyasının elmi əsərləri. 2015-ci il, №1. Səh. 78-85. (həmmüəllif Kərimova A.V.)
 79. Bacscatter scanning LIDAR at Heydar Aliev International Airport of Azerbaijan. 19th International Conference and School Quantum Elecrtonics 26-30 September 2016, Szopol, Bulgaria. Laser physics and applications. (co-author Pashayev A.M. Sultanov V.Z. Kazimova A. Allahverdiyev K.)
 80. 2015-ci il 3-4 dekabrda Xəzər dənizində baş vermiş fəlakətli qasırğa hadisəsinin kompleks təhlili. Milli Aviasiya Akademiyası elmi əsərləri. (həmmüəlliflər Sultanov V.Z., Səfərov S.H., Quliyev Z.G.)
 81. 19-20 may 2016-cı ildə baş vermiş güclü ildırım-dolu hadisəsinin radar-peyk məlumatları əsasında təhlili. Milli Aviasiya Akademiyası elmi əsərləri. (həmmüəllif Niftəliyev Z.R.)
 82. Heydər Əliyev hava limanında ekstremal hava temperaturlarının statistik təhlili. Milli Aviasiya Akademiyası elmi əsərləri. (həmmüəllif Hacıyev A.X.)
 83. Abşeron yarımadasında hava temperaturunun müasir dinamikasının qiymətləndirilməsi. Qlobal iqtisadi şərait və Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi mövqeyi mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. BDU-2017. Səh. 285-290. (həmmüəllif Hacıyev A.X.)

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Диспетчеру УВД и летчику о метеорологии. Баку, 1998.
 2. Облакообразование и прогноз низких облаков на Абшеронском полуострове. Баку, 1999.
 3. Aviasiya meteorologiyasi, meteorologiya və iqlimşünaslıq fənləri üzrə diplom və kurs işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında metodik göstərişlər. Aviasiya meteorologiyasi, meteorologiya və iqlimşünaslıq fənləri üzrə diplom və kurs işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında metodik göstərişlər. Baki, 2005. (həmmüəllif Quliyev H.İ.)
 4. Краткий курс лекций по дисциплине «Авиационная метеорология». Национальная Академия Авиации, Баку, 2004. (в соавторстве Кулиев Г.И.)
 5. Климатическая характеристика аэропорта Баку. Национальная Академия Авиации, Баку, 2001. (в соавторстве Пашаев А.М., Мамедов М.А., Иманов Ф.А.)
 6. Климатическая характеристика аэропорта Нахчыван. Национальная Академия Авиации, 2005. (в соавторстве Пашаев А.М., Мамедов М.А.)
 7. Naxçıvan aeroportunun iqlim xarakteristikası. Milli aviasiya akademiyası, 2005. (həmmüəlliflər Paşayev A.M., Sultanov V.Z., Hacıyev N.C.)
 8. Gəncə aeroportunun iqlim xarakteristikasi. Baki, 2003. (həmmüəlliflər Paşayev A.M., Sultanov V.Z., Nəbiyev R.N.)
 9. Radoilokasiya meteorologiyasi. Bakı-2004. (həmmüəlliflər Sultanov V.Z., Məlikov B.M.)
 10. Aviasiya meteorologiyasi fənni uzrə qisa muhazirələr kursu. Milli Aviasiya Akademiyasi, Baki,2004. (həmmüəllif Quliyev H.İ.)
 11. Климатическая характеристика аэропорта Гейдар Алиев. Bakı-2007. (в соавторстве Пашаев А.М., Иманов Ф.А., Кулиев Г.И)
 12. Sinoptik meteorologiya. Bakı-2012, MAA.
 13. Peyk meteorologiyası. Bakı, 2014.
 14. Aviasiya meteorologiyası kafedrasının ixtisaslaşdırılmış fənnləri üzrə testlər bankı. Bakı 2015. (həmmüəlliflər Məlikov B.M., Hacıyev A.X.)
 15. Методическое пособие по использования цифровых прогнозов ВСЗП об опасных явлениях погоды. Bakı, 2016. (həmmüəlliflər Məlikov B.M., Hacıyev A.X.)
 16. Sinoptik meteorologiya fənnindən laboratoriya işləri. Bakı, 2016.
 17. Hava limanlarında aviasiya üçün təhlükəli meteoroloji hadisələrin təhlili. Bakı 2015. (həmmüəlliflər Məlikov B.M., Hacıyev A.X.)

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Fərda İmanov

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. 1 2 Kafedra müdiri Nazim Şəkər oğlu Hüseynov