Şəfiqə Topçiyeva

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Picto infobox character.png
Şəfiqə Topçiyeva
Şəfiqə Ənvərovna Topçiyeva
Fotoqrafiya
Doğum tarixi 1 aprel 1951(1951-04-01)
Doğum yeri Flag of Georgia.svg Gürcüstan, Tbilisi şəhəri
Vətəndaşlıq Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Elm sahəsi əczaçılıq, kimyafarmakoqnoziya, toksikologiya, biokimya
İş yeri AMEA
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru
Elmi adı Baş elmi işçi
Təhsili ali
Mükafatları AMEA-nın fəxri fərmanı

Şəfiqə Ənvərovna Topçiyeva (1 aprel 1951)— AMEA Zoologiya İnstitutunun baş elmi işçisi, biologiya elmləri doktoru, Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının professoru, Beynəlxalq Ekologiya və Həyat fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Elmlər Akademiyasının akademiki (Rusiya).

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Topçiyeva Şəfiqə Ənvərovna 1 aprel 1951-ci ildə Tbilisi şəhərində anadan olub. 1975-ci ildə Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun əczaçılıq fakültəsini bitirib. 1988-ci ildə “Erinitin, izosorbid dinitrat və izisorbid-5-mononitratın farmakokinetikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını Moskva şəhərində Seçenov adına 1-ci Tibb İnstitutunda müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdi. 2003-cu ildə “Zaqafqaziya gürzəsi (Vipera lebetina obtusa) zəhərinin biokimyəvi və farmakokinetik xüsusiyyətləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.İ. Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun nəzdindəki Dissertasiya Şurasında müdafiə etmışdir. Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının professoru, Beynəlxalq Ekologiya və Həyat fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Elmlər Akademiyasının akademiki (Rusiya), AMEA İnnovasiya və Kommersializasiya Texnologiyaları Mərkəzinin direktor müavini. Kommersializasiya texnologiyaları üzrə baş mütəxəssis. Ş.Ə.Topçiyeva 1993-cu ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində işləyib. O, 1994-1995-ci tədris illərində Azərbaycan Tibb Universitetinin klinik farmakologiya kafedrasında molekulyar farmakologiyadan dərs demişdir. 2005-ci ildən Zoologiya İnstitutunda baş elmi işçi fəzifəsində işləyib. Şəfiqə Topçiyeva 2005-ci ildən AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun Elmi Seminarın üzvüdür. O, 2006-ci ildən AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun nəzdində elmlər doktoru və elmlər namizıdi alimlik dərəcəsi adı almaq üçün fəaliyyət göstərən D.01.051 dissertasiya Şurasının üzvüdür. O,2009-cu ildən 26 aprel 2016-cı ilədək AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun Elmi Şurasının üzvüdür. Ş.Ə.Topçiyeva 2007-ci ildən “Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya” jurnalının Redaksiya Şurasının üzvüdür. Ş.Ə.Topçiyeva Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçiliq fakültəsinin bakalavr pilləsində buraxiliş işlərinin müdafiəsi üzrə Dövlət Attestasiya Komissiyasinin sədri (2006-20072007-2008-ci tədris illərində). Təhsil Nəzirliyinin əmri ilə Attestasiya və Akriditasiyya Komissiyasının üzvüidi (Azərbaycan Tibb Universitetində aparılan attestasiya və akriditasiyya işləri ilə əlaqədar). Azərbaycan Respublikası Təhsil və Səhiyyə Nazirlikləri arasında imzalanmış Sazişə əsasan hayata keçirilən BMT-nin Qlobal Fondunun birgə layihəsi olan “Azərbaycanda İİV/QİÇS-ə qarşı cavab tədbirlərinin gücləndirilməsi” layihəsinin həyata keçirməsi üçün işçi grupu yarandı. Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsilin (HBƏT) ölkədə həyata keçirilməsi üçün HBƏT- proqramının hazırlanması və nəşrinə maddi və mənəvi dəstək vermiş BMT-nin Qlobal Fondunu, YUNİSEF-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinə həvalə olunmuşdu və “Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil” ı müəllimlər üçün tədris vəsaiti (V-IX siniflər) və programı hazırlanıb çap olunmuşdur. “Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya” Jurnalı, Scientific Journal of Riga Thenical University “Safeti of Technogenic Environment”, “Nova Explore Journals” elmi jurnallarında redaksiya heyətinin üzvüdür. 2006-ci ildə AMEA-nın fəxri fərmanı ilə təltif edilib.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Ş.Ə.Topçiyeva elmi fəaliyyətə 1993-cü ildə AMEA Zoologiya İnstitutunda Herpetologiya laboratoriyasında elmi işçi vəzifəsindən başlayıb və 2005-ci ildən hal-hazıra qədər baş elmi işçi kimi faəliyyətini davam edir. Hal-hazırda AMEA Zoologiya İnstitutunda Protozoologiya laboratoriyasının baş eimi işcisidir. Ş.Ə.Topçiyeva tərəfindən klinikada nitro qrupdan olan bəzi preparatların farmakokinetikası, biotransformasiyası, optimizasiyası və individualizasiyası tədqiq olunub. Stabil və nişanlanmış radioaktiv izotoplarlar ilə preparatların tədqiqi. YEMX, NQX, QX və digər analitik metodlar ilə narkotik maddələrin bioekvivalentliyi öyrənilib. Şəfiqə Topçiyeva AMEA Zoologiya İnstitutunda ilk tədqiqatları biologiya və farmakologiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən problemlərin araşdırılmasına–ilan zəhərinin kimyəvi tərkibinin, biokimyəvi, farmakokinetik, toksikoloji xüsusiyyətlərinin öyrənməsinə aid elmi tədqiqat işləri aparmışdır. O, ilk dəfə olaraq ekoloji faktorların həmçinin radiasiyanın və ağır metalların ilan zəhərinin kimyəvi tərkibinə, toksikliyinə və farmakoloji aktivliyinə təsir etdirilməsini öyrənib. Ş.Ə.Topçiyeva tərəfindən impulslu azot lazeri ilə gürzə zəhərinin tərkibindəki zülalların və onların metabolitlərinin spektral-lüminessent xassələri və lüminessensiyanın kinetikası araşdırılmışdır ki, bu da zəhərin və onun toksinlərinin differensial təyini üçün ilk dəfə tədbiq edilmişdir. O, gürzə zəhəri ilə zəhərlənmiş heyvanların orqanizmində zəhərin yayılması və farmakokinetikasını öyrənmək üçün ilk dəfə flüoressent zondu tətbiq etmiş və onun diaqnostika və terapiyada tətbiqi elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. Ş.Ə.Topçiyeva gürzə zəhərinin müxtəlif dozaları ilə intoksikasiya zamanı təcrübə heyvanların üzərində qeyri-spesifik müalicə vasitələri sinaqdan keçirilmiş və Respublikanın Toksikoloji Mərkəzində ilan sancmış insanların müalicəsində tətbiqi tövsiyə olunmuşdur. Zaqafqaziya gürzəsi Macrovipera lebetina obtusа və bal arısı Apis mellifera L. caucasica zəhərinin toksikliyinə, farmakoloji və biokimyəvi xüsusiyyətlərinə qamma şüalarının kiçik dozalarının təsirinin öyrənilməsi. Heyvanların zəhəri əsasında detektorların tətbiqi imkanlarının öyrənilməsi. İlan zəhəri əsasında fotodetektorların tətbiqi. Gürzə zəhəri kristalları ilə p-tip keçiriciliyə malik indium monoselenidin heterokontaktı (zəhər-p-İnSe) yaradılmışdır və müəyyən edilmişdir ki, zootoksin özünü heterokontaktda p-tip keçiriciliyə malik yarımkemirici kimi aparır. İlan və arı zəhərinin radioaktiv strelizasiyası. İlan və arı zəhərinin elektrofiziki parametrlərinin təyinində toksikologiyanın, farmakologiyanın, biologiyanın, tibbin və digər elm sahələrinin metodlarının tətbiqi. Beynəlxalq Elmi Əməkdaşlıq çərçivəsində elmi təcrübənin mübadiləsi, genişləndirilməsi, və gücləndirilməsi məqsədi ilə biologiya sahəsində ən aktual tədqiqatların birgə inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya institutu ilə Rusiya Elmlər Akademiyası akademiklər M.M.Şemyakina və Yu.A.Ovçinnikov adına Bioüzvü Kimya institutu arasında “Azərbaycanın zəhərli heyvanlarının zülal və peptidləri onların farmakoloji tətbiqinin perspektivliyi” mövzusunda elmi əməkdaşlıq haqqında müqavilə bağlanır. Topçiyeva Ş.Ə. tərəfindən gürzə zəhərinin bioloji aktiv komponentlərinin xərçəng xəstəliyinin müalicə və profilaktikasında tətbiqi həmçinin Azərbaycan ərazisində yaşayan gürzənin zəhərinin skrininqi, aktiv zülal/peptidlərin kimyəvi xarakteristikası, aminturşu ardıcıllığının, antiproliferativ və xərçəng əleyhinə aktivliyinin müəyyənləşdirilir. Ş.Ə.Topçiyeva 204 (9 Thomson Reuters) elmi məqalənin, 6 patentin və 1 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında bir fəlsəfə doktoru və bir elmlər doktoru dissertasiyaları müdafiə edilib. Elmi qrantlar və sertifikatlar:

 1. NATO SCIENCE PROGRAMME Cooperative Science and Technology Sub-Programme. COLLABORATIVE LINKAGE GRANT, Partner-country. Project Coordinator (2002-2003) “Environmental factors and chemical composition of venom o Coordinator of project – Proposal Development Grant for the "Biotechnological Way of Reception and Cultivation of Non-polluting Venom of Vipera lebetina obtusa” USA (2006)
 2. Consultant of project “Az B1 -3119 – BA – 08, “Gysy Moth Natural Enemies and Host Plant Association in Azerbaijan ” (a proposal to the BGP Fondation), Azerbaijan – U.S. BGP II, 2008-2009.
 3. Consultant of project, Grant Letter. STCU, Project Number 4523, “Bioecology and Natural Enemies of Sone Lepidopterons (Gypsy Moth and Lackey Moth) Outbrean in Azerbaijan. 2008-2009.
 4. PROJECT Manager of project STCU 4798 - “Biochemicals indicators of venom of Vipera lebetina obtusa (biotic and аbiotic factors” (2008-2010)
 5. PROJECT Manager of project STCU 3913 "Influence of mineral oil, heavy metals and radiation on biodiversity of spiders"(2009-2012)"
 6. Сertificate. Practical Business Training & Agricultural Workshop (US Civillian Research and Development Foundation-Azerbaijan National Science Foudation) Baku 6-7 June 2005.
 7. Сertificate. The Science and Technology center in Ukraine Hereby Presents. Workshop on international property rights and science. Bulding a business on your ideas. STCU. Baku., Azerbaijan, September 27-28, 2005.
 8. Сertificate FROM IDEA TO MARKET. A Workshop series for technology entrepreneurs. September 29-30, 2008. CRDF.
 9. Workshop on "Intellectual Property Rights and Science: Building and Business on your Ideas" Baku 27-28 September 2005. (Science and Technology Center in Ukraine),
 10. Сertificate of Achievement has completed the Training of Trainers Workshop on Life Skiff Based Education, Baku, Azerbaijan, 31 August-7 September, 2006. The Global Fund UNICEF and Minister of Education
 11. Сertificate of Participation. ICSAM-2007. International Conference on structural analysis of advanced materials. 2-6 september 2007.
 12. Certificate of participation, Successfully completed, Grant Solicitation and Proposal Development Workshop, Azerbaijan National Academy of Sciences, February 2007, Baku, Azerbaijan.
 13. Сertificate STCU. Technological Management: commercialization of R&D results in scientific research institutes. Baku, December,2007.
 14. Сertificate ABTC. Technology Transfer Management. Trening. 5 December-20 December , 2007, Baku.
 15. Сertificate. The fifth Eurasian conference Nuclear science and its application. Turkish Atomic Energy Autority (TAEA), National Academy of Science of Kyrgyzstan. Turkey, October 14-17, 2008.
 16. Сertificate. Attestation. Congress ICSAAM 2009, 7-10 September. Tarbes, France.
 17. Сertificate of Acceptance. Congress ICSAAM 2009, 7-10 September. Tarbes, France.
 18. A Workshop series for technology entrepreneurs CERTIFICATE “From Idea to Market” STEP Workshop, Kharkov, Ukraine on September 29-30, 2008.
 19. GRBS SERTIFICATE in English pacticipated in Beginner level English language coukse held from February 02, 2009 to April 04, 2009.
 20. GRBS SERTIFICATE in English pacticipated in Elementary level English language coukse held from April 14, 2009 to Yuly 07, 2009.
 21. SERTIFICATE International Centre for Sciennific and Technical information. Sciennific Innovations Centre of NASA.“Information and innovations: international experience and modern approaches”. Baku, 2010.
 22. Ukrainian Scientific-Technology Center – «Technological Management: commercialization of R & D results in scientific research institutes»
 23. Azerbaijan Bank Training Centre – « Technology Transfer Management»
 24. Ukrainian Scientific-Technology Center – «Technological Management: commercialization of R & D results in scientific research institutes»
 25. Azerbaijan Bank Training Centre – « Technology Transfer Management»

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

 • AMEA-nın fəxri fərmanı

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ш.А.Топчиева. Изучение фармакокинетики и биотрансформации эринита / Б.И.Чумбуридзе, М.Герадзе, В.Б.Чумбуридзе, Д.А.Кереселидзе // Мат.Всес. конф. "Методы индивидуализации и оптимизации применения лекарств на основе изучения их фармакокинетики,Тбилиси 1982, с. 29-31.
 2. Ш.А.Топчиева. Полярографическое определение нитросорбида в плазме крови человека. / Н.С.Сурмава, Т.Р.Челидзе, М.Г.Джапаридзе // Мат.Всес. конф. "Мет. индивид. и оптим. применения лекарств на основе изучения их фармакокинетики, Тбилиси 1982, октябрь,11-12, с. 108-110.
 3. Ш.А.Топчиева. Некоторые аспекты фармакокинетики антиангинальных средств. / М.Т.Герадзе, Н.С.Горгаслидзе, В.Б.Чумбуридзе // Мат.конф.молодых ученых НИИ терапии 27-28 декабря, Тбилиси 1982, декабрь, 27-28, с. 21-24.
 4. Ш.А.Топчиева. Синтез и стандартизация эринита и нитроглицерина со стабильным изотопом N15 и определение продуктов их биотрансформации. /Л.Г.Голашвили, М.Т.Герадзе // Мат. докл.(тез.) респуб. Науч. конф. молодых медиков Грузии, Бакуриани, 1983, март, 2-5, с. 140-141.
 5. Sh.A.Topchiyeva. Pharmacokinetics and metabolism of isosorbide dinitrate and isosorbide-5-mononitrate. / T.B.Chumburidze, B.I.Chumburidze // Materials of "Problems of clinical and expe-rimental pharmacology and side effects of drugs”,Tbilisi,1983,November,28-30,pp.61-63.
 6. Sh.A.Topchiyeva. Применение ИСМО-20 при стенокардии. / В.Б.Чумбуридзе, М.Т.Герадзе // Мат. научн. конф. "Современные методы диагностики и лечения в диабетологии, кардиологии и гепатологии", Тбилиси, 1984, октябрь, 23-24, с. 84-87.
 7. Ш.А.Топчиева. Метаболизм нитросорбида и изосорбид-5-мононитрата у больных ишемической болезнью сердца. / М.Т.Герадзе // Мат.докл.(тез.) респуб. конф. молодых медиков Грузии, Бакуриани, 1984, март, с. 57-58.
 8. Ш.А.Топчиева. Изучение фармакокинетики оксифедрина в эксперименте. / Т.Б.Чумбуридзе К.Н.Барамидзе // Мат.докл. респуб. научн. конф. молодых медиков Грузии, Бакуриани, 1984, с. 34.
 9. Ш.А.Топчиева. Фармакокинетическое исследование изосорбида динитрита и оксифедрина в эксперименте у кроликов. / К.Н.Барамидзе,Т.Б.Чумбуридзе // Мат. конф. молодых ученых НИИ терапии, Тбилиси, 1984, с.37-38.
 10. Ш.А.Топчиева. Оптимизация схем дозирования нит-росорбида и изосорбид-5-мононит-рата у больных ИБС на основе фармакокинетического моделирования. /Т.Б.Чумбуридзе, М.Т.Герадзе // Мат.IV конф. "Проблемы клинической и эксперим. фармаколог. и побочных действий лекарств. средств", Тбилиси, 1985, с.77-79.
 11. Ш.А.Топчиева. Изучение продуктов биотрансф-ормации сложных эфиров азотной кислоты эринита, нитросорбида и изосорбида-5-мононитрата у больных ишемической болезнью сердца. / Б.И.Чумбуридзе, З.Е.Салия, Л.М.Мамаладзе, Л.М.Алавидзе // Мат.IV конф. "Проблемы клинической и эксперим. фармаколог. и побочных действий лекарств. средств", Тбилиси, 1985, с.79-81.
 12. Ш.А.Топчиева. Биотрансформация эринита и изучение структуры его доминантного метаболита. / Б.И.Чумбуридзе М.Ш.Кавиладзе, Л.Д.Сепиашвили // Журнал "Фармакология и токсикология", "Медицина", Москва 1986, №1, с.71-72.
 13. Ш.А.Топчиева. Результаты изучения фармакокине-тики и биотрансформации эринита, изосорбид динитрата и изосорбид-5-мононитрата у больных с ишемической болезнью сердца. // Мат.докл.(тез.) респуб.науч. конф. молодых медиков Грузии, Бакуриани, 1987, апрель, 3-8, с. 147-148.
 14. Ш.А.Топчиева. Фармакокинетические исследования нитросорбида и изосорбид-5-мононитрата с целью оптимизации фармакотерапии. / М.Т.Герадзе, Т.Б.Чумбуридзе // Методические рекомендации, Тбилиси, 1988, 12 с.
 15. Ш.А.Топчиева. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии в исследовании фармакокинетики дилтиазема. / М.Т.Менабде, И.В.Джалиашвили, Т.И.Чумбуридзе // Тез. докл. молодых ученых НИИ терапии на конференции,Тбилиси, 1988, с.38.
 16. Ш.А.Топчиева. Исследование фармакокинетики нифедипина при приеме и после курсового лечения. / М.Т.Менабде, Т.И.Чумбуридзе, И.В.Джалиашвили // Тез. докл. молодых ученых НИИ терапии на конференции, Тбилиси, 1988, декабрь, 27-29, с. 39.
 17. Ш.А.Топчиева. Метаболизм препаратов нитрогруппы и изучение структуры продуктов их биотрансформации. // Тез. докл. молодых ученых НИИ терапии на конференции, Тбилиси, 1988, с. 44.
 18. Ш.А.Топчиева. Метаболизм препаратов нитрогруппы и изучение структуры продуктов их биотрансформации. // Мат.конф.молодых ученых НИИ терапии, декабрь, Тбилиси, 1988, с. 44.
 19. Ш.А.Топчиева. Способ определения эринита, нитро-сорбида и продуктов их биотранс-формации в крови. / Б.И.Чумбуридзе Т.Б.Чумбуридзе // Бюллетень изобретений, Москва, 1989.
 20. Ш.А.Топчиева. Способ определения эринита, нитросорбида и продуктов их биотрансформации в крови. / Б.И.Чумбуридзе Т.Б.Чумбуридзе // Заявка на изобретение №4156627/28-14/165090 от 01.01.86 г. авт. свид.от 22.01.89 г. №1480819.
 21. Ш.А.Топчиева.Метод тонкослойной хроматог-рафии в изучении метаболизма алифатических дикарбоновых кислот у беременных женщин. / М.Д.Заридзе, Н.Т.Менабде, И.В.Джалиашвили // респуб. Научн. Конф мол. Мед. Грузии (тез. Докл.) Тбилиси, 1989, с.68.
 22. Ш.А.Топчиева. Изучение биотрансформации алифатических дикарбоновых кислот при нормальной и патологической беременности. // респуб. Научн. Конф мол. Мед. Грузии (тез. докл.) Тбилиси, 1989, с.71.
 23. Ш.А.Топчиева. Хроматографические методы изучения зоотоксинов. // Журнал "Здоровье", Баку, 1996 г, №6, с. 37-40.
 24. Sh.A.Topchiyeva Biotransformation of venom Transcaucasian snake in bodies and tissues of white mice. // – “Zdorovie”, 1996, No 6, p.37-40.
 25. Ш.А.Топчиева. Белковый состав яда закавказской гюрзы. / Т.Р.Алиев, Я.Я.Елчиев // Журнал "Здоровье", Баку, 1996, №4, с.37-39. Teymur Agridag,
 26. Sh.A.Topchiyeva.Azerbaycanda Koca Engerek (Vipera Lebetina obtusa) Yilaninin Ekoloji ve ulkemizde yilan zeheri uretimine dair bazi кayramlar. // XIII Ulusal Biyoloji kongresi, Istanbul 1996, p.22.
 27. Sh.A.Topchiyev.Yilan zeherinin degisik organlarin protein terkibine etkisinin incelenmesi. / Teymur Agridag // XIII Ulusal Biyoloji kongresi, Istanbul 1996, p. 56. Teymur Agridag,
 28. Sh.A.Topchiyeva. Azerbaycanda Koca Engerek (Vipera Lebetina obtusa) Yilaninin Ekoloji ve ozelliklerislar ve yilan zeheri uretimine konucunda bazi anlayislar. // XIII Ulusal Biyoloji kongresi, Istanbul, 1997, pp. 113-120.
 29. Ш.А.Топчиева. Динамика общего белка в крови белых мышей при интоксикации ядом закавказской гюрзы. / Я.Я.Елчиев // Мат.науч.конф. по проблеме "Изучение и охрана животного мира", посв. 75-летию со дня рожд. заслуж.деятеля науки, акад. М.А. Мусаева, Баку, 1997, с.169-171.
 30. Sh.A.Topchiyeva.Yilan zeherinin degisik organlarin protein terkibine etkisinin incelenmesi. / Teymur Agridag // XIII Ulusal Biyoloji kongresi, Istanbul, 1997, s. 250-260.
 31. Ш.А.Топчиева. Определение змеиного яда в организме методом флуоресцентных зондов при интоксикации Методические рекомендации,// Баку, 1997, 10 с.
 32. Sh.A.Topchiyeva. On the dinamics of the changes of commen protein in the organs and tissues of Experimental animals under the transcancasian viper. // Pharmakeftiki volume 11, number III, 1998, Athens-Greece, p.109.
 33. Sh.A.Topchiyeva. Isolation Characteristic And Study Proteins of Vipera Lebetina Venom And Products Their Metabolism. // The First International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, Istanbul, 1998, p. 54.
 34. Sh.A.Topchiyeva. On the dinamics of the changes of commen protein in the organs and tissues of Experimental animals under the transcancasian viper. // 9 th Panhellenic Pharmaceutical Congress 1998, november 7-9, p. 513-516 Athens –Greece.
 35. Ш.А.Топчиева. Воздействие глутаминовой кислоты и хлористого аммония на выживаемость животных, отравленных ядом гюрзы. // Журнал "Доклады АН Азерб.", 1998, №5-6, c. 164-168.
 36. Ш.А.Топчиева. Влияние органических нитратов на продолжительность жизни животных, интоксицированных змеиным ядом. // Журнал "Доклады АН Азерб.", 1998, с. 209-212.
 37. Ш.А.Топчиева. Метод флуоресцентных зондов в исследовании фармакокинетики змеиного яда. // Мат. Республ. научн.конф. "Достижения мед. науки и практического здравоохранения Азербайджана", Баку-1998, 2 том, c. 516-520.
 38. Ш.А.Топчиева. Изучение распределения яда гюрзы в организме после интоксикации. // Мат. Республ. научн.конф. "Достижения мед. науки и практического здравоохранения Азербайджана", Баку, 1998, 2 том, c. 505-510.
 39. Ш.А.Топчиева. Определение количества змеиного яда в крови. // Мат. Республ. научн.конф. "Достижения мед. науки и практического здравоохранения Азербайджана", Баку, 1998, 2 том, c. 510-516.
 40. Ш.А.Топчиева. Лазерная спектроскопия в исследовании химического состава яда закавказской гюрзы (v,l,d) в зависимости от экологических факторов. /Б.Г.Тагиев, Г.Б.Джаббаров, О.Б.Тагиев, О.Г.Мамедов // Журнал "", Баку, 1999, №2, С. 48-52.
 41. Ш.А.Топчиева. Оптимизация фармакотерапии при интоксикации змеиным ядом методом флуоресцентных зондов. // Мат.конф., посв. 60-летию высшего фармацевтического образования в Азербайджане, Баку, 1999, с. 209 –211.
 42. Ш.А.Топчиева. Метод тонкослойной хроматографии в исследовании продуктов метаболизма змеиного яда. // Мат. юбилейной конф., посв. 60-летию высшего фармацевтического образования в Азербайджане, Баку, 1999, с.114-118.
 43. Ш.А.Топчиева. Изучение метаболизма суммы ацетилпроизводных алкалоидов опия. / К.Н.Барамидзе // Мат. юбилейной конф., посв. 60-летию высшего фармацевтического образования в Азербайджане, декабрь, Баку, 1999, с. 96-98.
 44. Sh.A.Topchiyeva. Laser spectroscopy in the investigations on spectral-luminescent properties of Vipera lebetina venom metabolites. // Baku, Journal Physigs, 1999, №4, p.15-17.
 45. Sh.A.Topchiyeva. Laser spectroscopy method in the studing of vipera lebetina obtusa venom. // Journal “Physigs”, Baku, 2000, №2, p.p.36-38.
 46. Sh.A.Topchiyeva. Influence of a venom of transcancasian adder (Vipera lebetina obtusa) on metabolic conversion of Hepatic and renal proteins of white mice. // Journal "Bilgi", Baku, 2000, №1, p.p. 41-45.
 47. Sh.A.Topchiyeva. To the physics-chemical properties, application and some ecological aspects of changability of venom properties. // Journal "Bilgi", Baku, 2000, №2, p.p. 48-52.
 48. Ш.А.Топчиева. Исследование особенности структуры яда закавказской гюрзы методами инфракрасной, ультрафиолетовой спектроскопии. // Bilgi"dərgisi, Bakı, 2000, №2, s. 13-20.
 49. Ш.А.Топчиева К метаболизму яда закавказской гюр-зы и лекарственных препаратов из группы сложных эфиров азотной кислоты в организме. // "Xəbərlər” BDU, Bakı, 2000, №3 s.68-74.
 50. Sh.A.Topchiyeva. Influence of a venom transcancasian ad-der (Vipera lebetina obtusa) on metabolic conversions of proteins of tissues of white mices heart lungs and spleen. Journal "Bilgi", Baku, 2000, №4, p.p. 33-38.
 51. Ş.Ə.Topçiyeva, F.Sh.Aliyev, Achmedov E.I. To the principal aspects of experimental venom studyng. // Journal "Bilgi", Bakı, 2001, №2, p.p. 38-42.
 52. Ш.А.Топчиева. Антитоксин для нейтрализации токсического действия змеиного яда. // İxtiralar, faydalı modellər,sənaye nümunələ-ri, Rəsmi bülleten, Bakı, 2001, №2, 09.12.99, №99/001595, А61К31/195, 31/245, s. 41-42.
 53. Ш.А.Топчиева. Антитоксин для обезвреживания токсического действия змеиного яда. // İxtiralar, faydalı modellər,sənaye nümunələ-ri, Rəsmi bülleten, Bakı, 2001, №2, 09.12.99, №99/001596, А61К31/245, 33/025, s. 42.
 54. Ш.А.Топчиева. Способ определения змеиного яда и его белков. // İxtiralar, faydalı modellər,sənaye nümunələ-ri,Rəsmibülleten,Bakı,2001,№2,06.01.2000, №А20000002, G-01 №21/25, s. 58.
 55. Ш.А.Топчиева. Способ определения змеиного яда и продуктов его метаболизма в крови. // İxtiralar, faydalı modellər,sənaye nümunələ-ri, Rəsmi bülleten, Bakı, 2001, №2, 04.05.99, №99/001415, G-01 №33/49, 33/533, s. 59.
 56. Ш.А.Топчиева. Влияние неспецифических средств терапии на выживаемость крыс, отравленных ядом гюрзы. / Ахмедов Э.И // "Bilgi", dərgisi, Bakı, 2001, №4, s. 48-53.
 57. Ш.А.Топчиева.Неспецифические средства терапии при лечении последствий укусов ядовитых змей. / Алиев Ф.Ш. // Мат. Республ. Научн.конф. "Достижения мед. науки и практического здравоохранения Азербайджана", Баку, 2001, 2 том, c. 640-662.
 58. Ш.А.Топчиева. Влияние яда закавказской гюрзы на белки крови и тканей белых мышей. // Мат. Республ. Научн.конф. "Достижения мед. науки и практического здравоохранения Азербайджана", Баку, 2001, 2 том, c. 662-674.
 59. Ş.Ə.Topçiyeva. İlan zəhərinin farmakoloji xüsusiyyətləri, insan və heyvanların maddələr mübadiləsinə təsiri. / Y.Y.Yolçiyev // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri, 2001, №4-6, s. 100-108.
 60. Sh.A.Topchiyeva.The influence of the environmental factors on chemical composition of Vipera’s / Yolciev Y.Y., Tagiev B.G., Jabbarov H.B., Tagiev O.B., Mamedov O.G. // venom7th International Interdisciplinary Conference on the Environment, San Francisco/California, USA, 2001, p. 25.
 61. Ш.А.Топчиева. Влияние неспецифических средств терапии на выживаемость крыс, отравленных ядом гюрзы. / Ахмедов Э.И. //"Bilgi", dərgisi, Bakı, 2001, №4, s. 48-53.
 62. Ş.Ə.Topçiyeva. lan zəhəri və onun zülallarının təyin edilməsi üsulu. // I 20020020. Bakı, 02.12.2002 №a 2000 0002.
 63. Ş.Ə.Topçiyeva. Qanda ilan zəhəri və onun metabolism məhsullarının təyin edilməsi üsulu. // I 20020021. Bakı, 02.12.2002 № 99/001415.
 64. Ş.Ə.Topçiyeva. İlan zəhərinin toksiki təsirini zərərsizləşdirmək üçün antitoksin. // I 20020034, Bakı, 07.12.2002, № 99/001596.
 65. Ş.Ə.Topçiyeva. lan zəhərininin toksik təsirini neytrallaşdırılmaq üçün antitoksin. // I 20020035. Bakı, 02.12.2002 №99/001595.
 66. Ш.А.Топчиева. Применение метода ЭПР в исследовании элементарного состава корней ежевики сизой - Rubus Caesius L. / Абилова И.Э. // Elmi məqalələr məcmuəsi “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət”, Bakı, 2002, s. 212.
 67. Topciyeva Sh.A. Fluorescent probes in snake venom investigation // Journal ”Farmakom”, Xarkov, 2002, №3, p.174-179.
 68. Topciyeva Sh.A. Chromatographic and spectral characteristics of snake venom, proteins and products of metabolism of ones. // Journal ”Farmakom”, Xarkov, 2002, №4, p.p.75-81. .E. Abilova,
 69. Topciyeva Sh.A. Thin laver chromatograpy and paper chromatograpy in studies on chemical composition of Rubus caesius roots. // “Bilgi”dərgisi, Bakı, 2002, №1, p.p.53-56.
 70. Topciyeva Sh.A Chromatographical division of biologically active components of leaves and fruits of Berberis vulgaris L. / Abilova I.E. // “Bilgi”dərgisi, Bakı, 2002, №3, p.p.92-95.
 71. Topciyeva Sh.A. The influence of temperature to EPR spectra of Vipera lebetina obtuse’s venom. / F.Sh.Aliyev, G.I.Ibrahimov, N.N.Musaeva, F.R.Babayev // “Bilgi”dərgisi, Bakı, 2002, №4, p.p.56-58.
 72. Topciyeva Sh.A. Preparation of ecological pure poison of Apis mellifera caucasica. / Ганиев Ф.Р., F.M.Musayev, N.N.Musayeva // Ecology, Baku, 33 buraxılış, 2002, p.275.
 73. Топчиева Ш.А. Экология зеленой жабы (Bufo viridis Laur) в Азербайджане. // Ecology, Baku, 33 buraxılış, 2002, p.276.
 74. Sh.A.Topchiyeva.Ecological factor and chemical composition of poison of Apis mellifera caucasica. / N.N.Musayeva, F.M.Musayev // Ecology, Baku, 33 buraxılış, 2002, p.276-277.
 75. Sh.A.Topchiyeva. Fluorescent probes in snake venom investigation. // Journal ”Farmakom”,Xarkov, 2002, №3, pp.174-179.
 76. Sh.A.Topchiyeva. Chromatographic and spectral characteristics of snake venom, proteins and products of metabolism of ones. // Journal ”Farmakom”,Xarkov, 2002, №4, pp.75-81.
 77. Sh.A.Topchiyeva. Thin laver chromatograpy and paper chromatograpy in studies on chemical composition of Rubus caesius roots. // Journal “Bilgi”, Baku, 2002, №1, pp.53-56.
 78. Sh.A.Topchiyeva. Chromatographical division of biologically active components of leaves and fruits of Berberis vulgaris L. / I.E. Abilova //Journal “Bilgi”, Baku, 2002, №3, pp.92-95.
 79. Sh.A.Topchiyeva. The influence of temperature to EPR spectra of Vipera lebetina obtuse’s venom. / F.Sh. Aliyev, G.I. Ibrahimov, N.N. Musaeva, F.R. Babayev // Journal “Bilgi”, Baku, 2002, №4, pp.56-58.
 80. Sh.A.Topchiyeva. Ecological factor and chemical composition of poison of Apis mellifera caucasica. / N.N.Musayeva, F.M.Musayev // “Ecology”, Baku, 2002, pp. 276-277.
 81. Sh.A.Topchiyeva.Influence of the ecological factors to number Vipera lebetina obtusaand chemical composition of venom / T.M.,Iskenderov, R.B.,Jabbarov, N.N.Musayeva // Proceedings of the First International Conference on Enviromental Research and Assessment, Bucharest, Romaniya, march 23-27, 2003, p.34-37.
 82. Sh. A.Topchiyeva. The Influence of biospher pollution on chemical content of the Vipera venom in Azerbaijan. / T.M.Isgenderov, O.G.Mamedov //Azerbaijanda tibb elmi ve praktik seyyiyenin muasir nailiyetleri (elmi eserler toplusu), Baku, 2003, t.1, pp. 219-223.
 83. Sh.A.Topchiyeva. Effect of soil pollution in Absheron peninsular on chemical structure of transcaucasian vipera venom. // Azerbaijanda tibb elmi ve praktik seyyiyenin muasir nailiyetleri (elmi eserler toplusu), Baku, 2003, t.1, pp. 223-229.
 84. Sh.A. Topchiyeva. Technogen pollution the level of soil and plauds of Absheron peninsula with heavy methals and element of cauasion viperas venom.//J.”Bilgi” “Education”Society of Azerbaijan Republic (Chemistry, Biology,Medicine),Baku, 2003, №2, p.52-55.
 85. Topchiyeva Sh.A.On protection of rale and economically important species of Azerbaijan herpetofauna. / Aliyev T.R. // Materials of the 1th Congress of Azerbaijan society of zoologists Baku, 2003,, pp. 414-417.
 86. Topchiyeva Sh.A. Some data the distribution of amphibia and reptiles in south-eastern Azerbaijan. / Ganiyev F.R., Aliyev T.R.// Materials of the 1th Congress of Azerbaijan society of zoologists, Baku, 2003, pp. 445-450.
 87. Topchiyeva Sh.A. Comprative aspects of venom of amphibies and reptilies. / Ganiyev F.R., Aliyev T.R. // Materials of the 1th Congress of Azerbaijan society of zoologists, Baku, .2003, pp. 493-497.
 88. Sh.A.Topchiyeva. The influence of ecologicfl factors on chemical composition of venom and adaptation of Caucasian viper to the captivity conditions. /T.M. Iskenderov // J.”Knowledge” “Education”Society of Azerbaijan Republic (Chemistry, Biology, Medicine), Baku, 2003, №4, pp. 62-66.
 89. Sh.A.Topchiyeva. Biochemical and pharmacjkinetical characteristics of Vipera(Vipera lebetina obtusa) venom. // Avtoreferat doc. Diser., Baku, 2003,.38 p.
 90. Sh.A.Topchiyeva. Extraction and identification of protein of Vipera venom and products of its biotransformation by the methods of gel- and ionexchance chromatography. // Baku, 2003, J. “Izvestiya, №3-4, pp.103-111.
 91. Топчиева Ш.А. Разделние, идентификация белков яда закавказской гюрзы и продуктов его биотрансформации методами гель- и ионообменной хроматографии. //Bakı, 2003, «Xəbərlər» №3-4, s.119-127.
 92. Ш.А.Топчиева Применение электронного парамагнитного резонанса в изучении элементар-ного состава яда закавказской гюрзы. / Ibragimov G.I., Aliyev F.Sh. // Bakı, 2003, Ecology, p. 112.
 93. Ш.А.Топчиева К изучению экологии закавказской гюрзы в Азербайджане. / Abilova I.E., Aliyeva T.M., Ibragimov G.I., Aliyev F.Sh. // Bakı, 2003, Ecology, p. 109.
 94. Ш.А.Топчиева, К изучению элементарного состава плодов барбариса обыкновенного (Berberus vulgaris L.) методом ЭПР. // Bakı, 2003, Ecology, p. 110.
 95. Ш.А.Топчиева.Влияние экологических факторов на яд гюрз, обитающих в различных биотопах Апшерона. / Aliyev F.Sh., Ibragimov G.I., Aliyeva T.M.//Bakı, 2003, Ecology, p. 111.
 96. Topchiyeva Sh.A. Study of the effect of phynoptine on meiotic maturing of oocytes in vitro. / Baramidze K.N, Berozashvili Z.G // “Bilgi”dərgisi, Bakı, 2004, №2, p.p.70-72.
 97. Топчиева Ш.А. Экологический фактор и рекультивация загрязненных земель Абшеронского полуострова Азербайджанской Республики. / Исмайлов С.Д., Гусейнова С.А. // Azərbaycan hava yolları konsern Elmi Məcmuələr, Milli Aviasiya Akademiyası, (Görkəmli elm və içtimai xadim akad. Arif Mir-Cəlal oğlu Paşayevin 70 illiyinə həsr olunub., Bakı,2004, cild 6, № 1, s.254-256.
 98. Topchiyeva Sh.A. Study of severe toxicity of ascorbic Acid. / Baramidze K.N, Berozashvili Z.G. // “Bilgi”dərgisi, Bakı, 2004, №3, p.p16-18.
 99. Topçiyeva Ş.Ə.İlan zəhərinin təyin edilməsi üsulu İxtiralar, faydalı modellər,sənaye nümunələri, / Əliyev F.Ş., Abiyev H.Ə. // Rəsmi bülleten, Bakı, 2004, №2, от 06.06.2002, № а2002 0106, G-01 N21/25, 33/48, p.23, 76.
 100. Sh.A.Topchiyeva. Influence of small dozes g- radiations on molecular mobility, spectral characteristics and pharmacological properties of poison of melliferous bee -Apis mellifera caucasica , 40th IUPOC International Symposium on Macromol, WORLD POLYMER CONGRESS MACRO, / Huseynova, A.M.Mageramov, N.N.Musayeva, L.Z. Allaxveryeva, R.Z. Allaxverdyeva // Paris-France, Juli 4-9, 2004, P.5.3.-119.
 101. Sh.A.Topchiyeva. Influence of small dozes g- radiations on molecular mobility and pharmacological properties of venom of Vipera Lebetina Obtusa, 40th IUPOC International Symposium on Macromol, WORLD POLYMER CONGRESS MACRO, / A.M.Magerramov,N.N.Musayeva, L.Z.Allaxverdiyeva, R.Z. Allaxverdiyeva, Abiyev H.A. // Paris-France,.Juli 4-9, 2004, P.5.3.-120.
 102. Ш.А.Топчиева. Патоморфологические изменения в организме при интоксикации змеиными ядами. / G.T.Nadirova , H.Ə.Abiyev, N.M.Mustafayeva //“Bilgi”dərgisi, Bakı, 2004, №3, p.p. 82-88.
 103. Ш.А.Топчиева. Сравнительное влияние загрязнен-ности почв Апшеронского полуострова Азербайджана на химический состав яда закавказской гюрзы Vipera lebetina obtusa. / G.T.Nadirova, H.Ə.Abiyev, N.M.Mustafayeva. // Bilgi”dərgisi, Bakı, 2004, №4, p.p. 74-78.
 104. Ш.А.Топчиева. ИК-спектроскопии в изучении химической структуры биокомпонентов плодов и листьев барбариса обыкновенного Berberis vulgaris L./Абилова И.Э. //Azerbaycanda tibb elmi ve praktik sehiyyenin muasir nailiyyetleri (elmi eserler toplusu), Bakı, 2004, t.2, p.p.593-600 .
 105. Ш.А.Топчиева.Влияние сверхвысокочастотного поля на качество стеблей и листьев барбариса обыкновенного Berberis vulgaris L. / Абилова И.Э., Гаджиева Н.Н. // Azerbaycanda tibb elmi ve praktik sehiyyenin muasir nailiyyetleri (elmi eserler toplusu), Bakı, 2004, t.2, p.p.601-604.
 106. Ш.А.Топчиева. Сравнение пищи пауков (Araneae) и скорпионов ( Scorpiones). / Гусейнов Э.А, Алиев Х.Ф., Мусаева Н.Н. // “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət” elmi məqalələr məcmuəsi, 38-ci buraxılış, Bakı, 2004, s.25-26.
 107. Ш.А.Топчиева. Экологический фактор и химический состав яда медоносных пчел Apis mellifera caucasica. / Ахмедов Б.А., Мусаева Н.Н., Мусаев Ф.М. //“Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət” elmi məqalələr məcmuəsi, 38-ci buraxılış, Bakı, 2004, s.45.
 108. Ш.А.Топчиева. Apis mellifera caucasica bal arısının qarşılıqlı zənginləşmə zəruuəti. / Əhmədov B.A, Musayeva N.N., Musayev F.M. // “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət” elmi məqalələr məcmuəsi, 38-ci buraxılış, Bakı, 2004, s.102.
 109. Ш.А.Топчиева. Влияние экологических факторов на размеры скорпионов. / Алиев Х.Ф., Гусейнов Э.А. // “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət” elmi məqalələr məcmuəsi, 38-ci buraxılış, Bakı, 2004, s. 154.
 110. Ш.А.Топчиева. Экология зеленой жабы в Bufo viridis Laur Азербайджане. / Ганиев Ф.Р. // “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət” elmi məqalələr məcmuəsi, 38-ci buraxılış, Bakı, 2004, s.182.
 111. Sh.A.Topchiyeva. Influence of antropogenous factors on transcaucasin snake (Vipera lebetina obtusa) population. / T.M.Isgəndərov // “Bilgi”dərgisi, Bakı, 2004, №5, s. 80-86.
 112. Sh.A.Topchiyeva, Ecological factor’s and chemical structure of venom of Vipera lebetina obtusa. / H.A.Abiyev // Ж. “ Экоэнергетика“Баку, 2004, №1, с. 21-23.
 113. Sh.A.Topchiyeva. Ecological factors and chemical structure of venom of Vipera lebetina obtusa. / H.A.Abiyev // Bilgi”dərgisi, Bakı, 2004, №6, s.44-48.
 114. Ш.А.Топчиева. Вермикультивирование – экологически- чистая технология для сельского хозяйства. / С.Д.Исмаилов // “Bilgi”dərgisi, Bakı, 2005, №1, s.90-93.
 115. Топчиева Ш.А. Способ определения змеиного яда. / Алиев Ф.Ш. Абиев Г.А. // № 2002 0106, ixtiranın tarixi:06.06.2002, dövlət reyestrində qeyd olunub: 21.02.2005, patent №I 2005 0032.
 116. Ш.А.Топчиева. Влияние малых доз -излучения на токсичность яда гюрзы. / Г.А.Абиев // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İnstitutunun əsərləri XXVIII cild.. məqalələr toplusu, Bakı, Elm, 2006, s.895-901.
 117. Ш.А.Топчиева.Влияние малых доз гамма излучения на радиационную стойкость биологически активных веществ листьев барбариса обыкновенного Berberis vulgaris L. / И.Э.Абилова, , Э.Джафаров // Международная конференция «Биорад-2006» Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радио-активное загрязнение среды, Коми, 28 февраля-3 марта, 2006, с. 59-61.
 118. Sh.A.Topchiyeva. Influence of radiation on structure of venom Vipera lebetina obtuse. / H.A.Abiyev, A.Magerramov // Dördüncü Avroasiya Konfransı Nüva Elmi və onun Tədbiqi, Bakı, 2006, s.115.
 119. Sh.A.Topchiyeva. Radiating sterilization of the venom of snake. / H.A.Abiyev, , V.R.Rustamov // Dördüncü Avroasiya Konfransı Nüva Elmi və onun Tədbiqi, Bakı, 2006, s.178.
 120. Sh.A.Topchiyeva. Radiation sterilization of Vipera lebetina obtuse and its spectral characteristics. / H.A.Abiyev // The fourth Eurasian conference nuclear science and its application/ 31EKIM-KASIM 2006, BAKU, Azerbaycan, p.368-373.
 121. Ş.Ə.Topçiyeva. Radiation drying and spectral characteristics of alcaloids of the Barberry ordinary Berberis vulgaris L. / İ.E.Abilova // The fourth Eurasian conference nuclear science and its application/ 31EKIM-KASIM 2006, BAKU, Azerbaycan, p.318-322.
 122. Ş.Ə.Topçiyeva. Adi zirincin Berberis vulgaris L. Budaq və yarpaqlarını qurutma üsulu. İxtiralar, faydalı modellər,sənaye nümunələri, /İ.E.Abilova //Rəsmi bülleten, Bakı,, 2006, №1, от 31.03.2006, № 2004 0253, s..47.[1]
 123. Ş.Ə.Topçiyeva. Adi zirincin Berberis vulgaris L. Budaq və yarpaqlarını qurutma üsulu. / İ.E.Abilova // Patent, Bakı,, 2006, № 2004 0253, ilkinlik tarixi: 02.12.2004, dövlət reyesterində qeyd olunub: 25.12.2006.[2]
 124. Sh.А.Topchiyeva. Influence of radiating sterilization on spectral characteristics of venom Vipera lebetina obtuse. // Respublika Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, professor T.Ə. Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın Materialları, Bakı, 2006, s.173-174.
 125. Ş.Topchiyeva. Həyatı bacarıqlara əsaslanan təsil. / A.Haciyeva // Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərinin V-IX sinifləri üçün fakültativ kursun proqramı, Bakı, 2006, 53s.
 126. Ş.Topchiyeva. Həyatı bacarıqlara əsaslanan təsil. / R.Qəndilov, A.Haciyeva // Müəllimlər üçün tədris vəsaiti (V-IX siniflər), Bakı, 2006, 606 s.
 127. Topchiyeva Sh. Radiating and temperature ohf-drying QF a ordinary barberry Berberis vulgaris L. / Abilova I., Dzhafarov E. // Europen radiation research 2006, The 35 th Annual Meeting of the European Radiation Research Society and The 4 th Annual Meeting of the Ukrainian Society for Radiation Biology., Kiyev, Ukraine, 2006, p.98.
 128. Sh.A.Topchiyeva. Влияние малых доз гамма излучения на токсичность яда гюрзы. / H.A.Abiyev // AMEA Zoologiya İnstitutu, Zoologiya İnstitutunun əsərləri XXVIII cild, Bakı, Elm, 2006, s.895-901.
 129. Топчиева Ш.А.Действие гамма облучения на спектральные характеристики яда гюрзы. / Абиев Г.А. // Ж. “Известия” НАНА, Серия биологические науки, Баку, 2006, №5-6, с. 138-143.
 130. Sh.А.Topchiyeva. Influence of radiating sterilization on spectral characteristics of venom vipera lebetina obtuse. / H.А.Abiyev // Respublika Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, professor T.Ə. Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın Materialları, Bakı, 2006, s.173-174.
 131. Sh. A. Topchiyeva. Influence to small dozes radiation on spectral characteristics and pharmacological properties of venom tranmscaucasian viper Vipera lebetina obtusa. / H.A.Abiyev // Europen radiation research 2006, The 35 th Annual Meeting of the European Radiation Research Society and The 4 th Annual Meeting of the Ukrainian Society for Radiation Biology., Kiyev, Ukraine, 2006, p.223.
 132. Sh.Topchiyeva. Ecology factor and physico-chemical properties of Vipera lebetina obtusas. ICSAM-2007./ E. Ahmadov, H.Abiyev, L.Allahverdiyeva, R.Allahverdiyeva, R.Heydarov // International Conference on Structural Analisis of Advanced Materials. September 2-6, 2007, Patras (Greece) p.189.
 133. Sh.Topchiyeva.Ecological geochemical aspects of variation of the elementary ingredients of the Vipera lebetina obtusa’s venom. / E.Ahmadov, H.Abiyev, L.Allahverdiyeva, R.Allahverdiyeva, R.Heydarov // ICSAM-2007. International Conference on Structural Analisis of Advanced Materials. September 2-6, 2007, Patras (Greece) p.190.
 134. Topchiyeva Sh.A. Perspectives of microbial ferments use as the vaccine preparations Plant microbioal enzymes: isolation, characterization biotechnology applications, Workshop, / Kurbanov A.I., Karayev Z.O., Bayramov R.B. // Tbilisi, Georgia, 2-5Yuly 2007, p.66-67
 135. Topchiyeva Sh.A. To ecology and distribution of rare kinds of amphibious of Azerbaijan. / Dzhafarov A.R., Ganiev F.R., Aliyeva A.J. Gasimova G.H.//Ninth Baku International Congress Baku, Azerbaijan Republic, 7-9 June, 2007,pp.273-276.
 136. Topchiyeva Sh.A. Mikroorganisms ferments in pathogenesis Plant microbioal enzymes: isolation, characterization biotechnology applications, / Karayev Z.O., Kurbanov A.I., Bayramov R.B. // Workshop, Tbilisi, Georgia, 2-5Yuly 2007, p 66-68.
 137. Shafiga Topchiyeva. Электронный парамагнитный резонанс в изучении яда гюрзы Vipera lebetina obtusа. // Ж. Здоровье, Баку, 2008, № 8, с.127 -134.
 138. Shafiga Topchiyeva Influence of ecological factor of the concentration of heavy metals and spectral characteristics of venom of Vipera lebetina obtusa // Rüblük elmi-praktiki jurnal, Azərbaijan təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı, 2008, № 3, с.90 -94.
 139. Sh.A.Topchiyeva. Electronic paramagnetic resonance in studying venom of Vipera lebetina obtuse, / Abiyev H.A.,Babayev E.T. // Baku J. Health 2008
 140. Sh.A.Topchiyeva. Comparative studying influence of ecological factors on venom Vipera lebetina obtusa living in various biotops of Apsheron of Azerbaijan, / Abiyev H.A.,Babayev E.T. // Baku J. Health 2008
 141. Sh.A.Topchiyeva. Abiotik, biotik factors and venom of snake Vipera lebetina obtusa. / Abiyev H.A.,Babayev E.T. // Baku J. Health 2008
 142. Sh.A.Topchiyeva Influence of ecological factor of the concentration of heavy metals and spectral characteristics of venom of Vipera lebetina obtusa. / Abiyev H.A., Babayev E.T. // Azerbaycanda tibb elmi ve praktik sehiyyenin muasir nailiyyetleri (elmi eserler toplusu), Bakı, 2008
 143. Sh.A.Topchiyeva. Enviromental factors and venom of Vipera lebetina obtusa. / Abiyev H.A.,Babayev E.T. // Azerbaycanda tibb elmi ve praktik sehiyyenin muasir nailiyyetleri (elmi eserler toplusu), Bakı, 2008
 144. Topchiyeva Sh.A. To a level of scrutiny of application, an ionising radiation for sterilisation of preparations on the basis of venom of snake. /Abiyev H.A., Babayev E.T., Meyrabova M. // Turkiye,Ankara, 14-17 oktyabr ,2008, The Eurasian Conference Nuclear Science and its application.
 145. Topchiyeva Sh.A. Influence of electromagnetic radiation on venom of Vipera lebetina obtuse. / Abiyev H.A., Babayev E.T., Meyrabova M.//Turkiye,Ankara, 14-17 oktyabr ,2008, The Eurasian Conference Nuclear Science and its application
 146. Ш.А.Топчиева. К сравнительному изучению влияния экологических факторов на яд кавказской гюрзы обитающей в различных биотопах Апшеронского полуострова Азербайджана. / Абиев Г.А., Бабаев Э.Т. // Ж. Здоровье, Баку, 2008, №5, с.146-154.
 147. Topchiyeva Shafiga. Macrovipera lebetina obtusa venom as a biological indicator of environmental pollution. / Abiyev Huseyn // Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) (Thomson Reuters ISI indexed) It will be published on the Vol. 3, No. 10, October, 2013, p.33-40.
 148. Topchiyeva Shafiga. Influence of ionizing radiation on the physical and chemical properties of venom of snake Macrovipera lebetina obtusa. / Abiyev Huseyn // Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed),Vol. 3, No. 10, October, 2013.p.265-269.
 149. Topchiyeva Shafiga. The study of the physical properties of Мacrovipera lebetina obtusа venom. / Abiyev Huseyn // Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) (Thomson Reuters ISI indexed),Vol. 3, No. 11, November, 2013.p.373-377.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Patentlər
 2. Patentlər