Akif Əliyev (kimyaçı)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Akif Əliyev
Akif Şıxan oğlu Əliyev
Akif Əliyev.jpg
Doğum tarixi 21 sentyabr 1955(1955-09-21) (67 yaş)
Doğum yeri
Vətəndaşlığı
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi
Elmi adı professor
İş yerləri Akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
Mükafatları AMEA-nın Kimya bölməsinin Fəxri Fərmanı

Akif Şıxan oğlu Əliyev (21 sentyabr 1955, Bənəniyar, Culfa rayonu) — kimyaçı, elektrokimya ixtisası üzrə kimya elmləri doktoru, professor.

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Akif Şıxan oğlu Əliyev 21 sentyabr 1955-ci ildə Culfa rayonunun Bənəniyar kəndində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmişdir.

1978-ci ildən A. Ş.Əliyev Azərbaycan EA Naxçıvan elm mərkəzində ixtisas artıran tədqiqatçı vəzifəsində fəaliyyətə başlamışdır. 1980-ci ildən Azərbaycan EA QÜFKİ mühəndis vəzifəsinə köçürülmüş və 1980-ci ildə aspiranturaya daxil olmuşdur. 1982–1984-cü illərdə İ. V. Kurçatov adına atom enerjisi institutunda elmi-tədqiqat işləri aparmışdır. A. Ş.Əliyev 1986-cı ildən "Metalların və ərintilərin elektrokimyası" laboratoriyasında kiçik elmi işçi, 1990-cı ildən elmi işçi, 1993-cü ildən böyuk və 2003-cü ildən KPİ-da aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışıb. 2011-ci ildən "Fotoelektrokimyəvi tədqiqatlar" qrupuna rəhbərlik etmişdir. 2012-ci ildən "Metalların və ərintilərin elektrokimyası, korroziyadan mühafizəsi" laboratoriyasının müdiri olmuşdur və 2014-cü ildən Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda "Nanoelektrokimya və elektrokataliz" laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışır. A. Ş.Əliyev 1986-cı ildə – "Elektrokimya " ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru, 2010-cu ildə isə doktorluq dissertasiyasini müdafiə etmişdir. 2020-ci ildə Azəerbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə "professor" elmi adını almışdır. A. Ş.Əliyevin aldığı elmi nətiçələr xarici, keçmiş SSRİ və respublika jurnallarında çap olunmuşdur. O, 150 — dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 5 patentin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

Onun rəhbərliyi ilə 1 elmlər doktoru, 3 fəlsəfə doktoru və 4 magistr müdafiə etmişdir.

2002-ci ildə "Chemical Problems" jurnalını təsis etmiş, jurnal 2003-cü ildən nəşr edilir. Jurnalın ilk baş redaktoru, 2004-cü ildən baş redaktorun müavini və 2012-ci ildən məsul katib vəzifəsində çalışır.

2014-cü ildən "Azərbaycan Kimya Jurnalının" redaksiya heyətinin, 2019-cu ildən ED1.15 Dissertasiya Şurasının üzvü və şura nəzdində "Qeyri-üzvi kimya" üzrə seminarın sədridir. 2021-ci ildən Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası nəzdində Kimya elmləri üzrə Problem şurasının sədr müavinidir.

Elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. А.Ш.Алиев Электроосаждение тонких пленок CdTe / Изв. АН Гр..Сер.химии. 2005, № 3–4, с.307–312.

2. А.Ш.Алиев, Мамедов М.Н., Гюльахмедова З.Ф. Катодная поляризация при осаждении серы изсернистокислого / Изв. АН Гр.Р.Сер. химии. 2006, № 1–2, с.156–160.

3. А.Ш.Алиев, Мамедов М.Н. Гюльахмедова З.Ф., Абдуллева М. Получение тонких электролитических слоев CdS из сернокислого электролита / Ученые записки АТУ, 2006, № 1, т.15, с.122–124

4. А.Ш.Алиев, Мамедов М.Н. Математическое описание процесса получения тонких слоев сплава кадмий-сера из сернокислого электролита / Химические проблемы, 2006, № 3, с. 522–524

5. А.Ш.Алиев Электроосаждение тонких слоев CdSe на Pt электроде / Химия и химическая технология. 2007, № 12, т.50, с. 70–73.

6. А.Ш.Алиев, Мамедов М.Н. Электрические свойства электроосажденных тонких пленок CdTe / Ж. Неорганические материалы, 2008, № 8, с. 915–917

7. А.Ш.Алиев, Мамедов М.Н. Электрические свойства электроосажденных тонких пленок CdTe. / Ж. Неорганические материалы, 2008, том.44, № 8, с.915–917.

8. А.Ш.Алиев Электрические свойства тонких электролитических слоев CdSe / Химические проблемы. 2008, № 2, С.394–395.

9. A. Sh. Aliyev., Electric properties of thin electrolytic CdSe films., Chemical problems; p 394–395, № 2, 2008.

10. A. Sh Aliyev, M. N. Mamedov, R. H. Huseynova., X-ray phase analysis of Cd-Te and Cd –Se electrolytic thin filims., Chemical problems; pp. 664–666, № 4, 2009

11. А.Ш.Алиев, Мамедов М.Н. Фотоэлектрохимическое поведение полупроводниковой гетеросистемы CdSe/WO3 / Химия и химическая технология, 2009, т.52, № 4, с. 61–68.

12. А.Ш.Алиев, Мамедов М.Н. Аббасов М.Т Фотоэлектрохимические свойства гетероструктуры CdS/ TiO2 / Журн. "Неорганические материалы" 2009, т.45, № 9, с.1039–1041

13. А.Ш.Алиев, Мамедов М.Н. Электроосаждение тонких пленок CdSe из сернокислого электролита. / С-П. Университет Вестник. Серия. Физика Химия, 2009. сер.4., вып.1, с. 120–126.

14. А.Ш.Алиев, Мамедов М.Н. Аббасов М.Т Получение тонких электролитических слоев Cd-Se из сернокислого электролита / Журн.прикладной химии, 2009, т.82, № 6, с.965–967.

15. A. Sh. Aliyev, Mahmoud Elrouby, M. N. Mammadov., Electrochemical applications of carbon nanotubes., Chemical problems; pp. 11–21, № 1, 2012.

16. Mahmud El-Roubi, A. Sh. Aliyev, Ch.А. Hasanov, M. N. Mamedov., Electrodeposition of cadmium sulphide, Chemical problems; pp. 194–206, № 2, 2012.

17. A. Sh. Aliyev, Mahmoud Elrouby*, A. M. Aliyev, M. T. Abbasov, H. M. Tahirli., Electrochemical reduction behavior of lead in tetrafluoroboric solution on platinum electrode; Azerbaycan kimya jurnalı № 4, pp. 51–56, 2014

18. Mahmoud El-rouby, Akif Shikhan Aliyev ; Effect of Temperature, pH, Concentration and Scan Rate on the Electroreduction Behavior of Thiosulfate Anion on Platinum Electrode in Aqueous Solution; Caspian Journal of Applied Sciences Research 2(7), pp. 18–25, 2013.

19. Akif Shikhan Aliyev, Mahmoud El-rouby, Abbasov M. T.a, Suleymanov A. S; Electrochemical Reduction Studies on the Behavior of Thiosulfate on Multi Walled Carbon Nano Tubes Paste Electrode; Nanoscience and Nanotechnology: An International Journal 2013; 3(3): 60–64.

20. Akif Shikhan Aliyev and Mahmoud El-rouby. Electrochemical Studies on the Cathodic Electrodeposition of n-type semiconductor CdS thin film from Thiosulfate Acidic Aqueous Solution; Int. J. Thin Film Sci. Tec. 2 No. 3, 195–205 .,2013.

21. Mahmoud El-rouby and Akif Shikhan Aliyev;Electrochemical Synthesis of CdS on Multi Walled Carbon Nanotubes Paste Electrode; Advanced Materials Research Vol. 787 (2013) pp 417–422.

22. Akif Shikhan Aliyev, Mahmoud Elrouby, Samira Fikret Cafarova; Electrochemical synthesisof molybdenum sulfide semiconductor; Materials Science in Semiconductor Processing 32, 2015, pp 31–39.

23. Akif Shikhan Aliyev, Mahmoud El-rouby, Z. H. Hasanli, R. H. Huseynova, Y. A. Nuriyev; Electrodeposition of Cadmium on Multi-Walled Carbon Nanotube; International Journal of Nano and Material Sciences, 2013, 2(1), pp. 36–48;

24. M. N. Mammadov, A. Sh. Aliyev and M. Elrouby; Electrodeposition of cadmium sulfide; Int. J. Thin Film Sci. Tec. 1 No. 2, 2012, pp. 43–53.

25. A. Sh. Aliyev, Mahmoud Elrouby, Hasanli Z. H., Huseynova R. H., Abbasov M. T.; Electrochemical Reduction Behavior of Antimony in TetrafluoroboricAcid Solution on Platinum Electrode; Kimya problemleri № 1, 2015 , p. 62.

26. A. SH. Aliyev, H. M. Tahirli, Mahmoud Elrouby, N. Sh. Soltanova, D. B. Tagiev "Electrochemical fabrication and characterization of corrosion-resistant, ternary, lead-based alloys as a new material for steel surface protection" //Metallurgical and Materials Transactions B, 2016, v. 47, Issue 3, pp. 2072–2078

27. Sh. O. Eminov, D. B. Tagiyev, A. Sh. Aliyev, N. Sh. Soltanova, J. A. Guliyev, Kh. D. Jalilova, N. J. Ismayilov, I. S. Hasanov, A. A. Rajabli, G. Kh. Mamedova, I. I. Gurbanov, Mahmoud Elrouby "Photo And Electrical Peculiarities Of The Nanostructured Glass/Ito/ Aao And Glass/Ito/Cds Systems"//Journal of Materials Science: Materials in Electronics, September, 2016, Vol.27, Issue 9, pp. 9853–9860

28. Vusala Asim Majidzade, Parvin Heydar Guliyev, Mahmoud Elrouby, Dilgam Babir Tagiyev "Electrochemical Characterization and Electrode kinetics for Antimony Electrodeposition from its Oxychloride Solution in the Presence of Tartaric Acid" // Journal of Molecular Structure, 2017, 1136, pp. 7–13

29. S. F. Cəfərova, V. A. Məcidzadə, A. Ş. Əliyev. Tiosulfat ionlarının molibden elektrodda elektroreduksiya prosesinin tədqiqi // Kimya problemləri, 2017, № 1, (15), s. 72–76

30. Vusala A. Majidzade, Parvin H. Guliyev, Akif Sh. Aliyev, Yasin N. Babayev, M. Elrouby, D. B. Tagiyev. Electrochemical behavior of selenite ions in tartaric electrolytes // Journal Electrochemical Science and Engineering 8(3), (2018) 197–204

31. Т.Л. Кулова, И.И. Николаев, В.Н. Фатеев, А.Ш.Алиев. Современные электрохимические системы аккумулирования энергии // Kimya Problemləri, 2018, № 1, s. 9–34.

32. Aliyev A. Sh., Majidzade V. A., Soltanova N. Sh., Tagiyev D. B., Fateev V. N. Some features of electrochemically deposited CdS nano wires // Kimya Problemleri, 2018, № 2, s. 178 – 185

33. Aliyev A. Sh., Guseynova R. G., Gurbanova U. M., Babanly D. M., Fateev V. N., Pushkareva I. V., Tagiyev D. B. Electrocatalysts for water electrolysis // Chemical Problems, 2018, № 3, s. 283 – 306.

34. A. S. Pushkarev, I. V. Pushkareva, S. P. Du Preez, N. A. Ivanova, S. A. Grigoriev , E. P. Slavcheva, D. G. Bessarabov, V. N. Fateev, A. Sh. Aliyev. Iridium catalyst supported on conductive titanium oxides for polymer electrolyte membrane electrolysis. Chemical Problems, 2019, 17, № 1, p. 9–15

35. V. A. Majidzade, A. Sh. Aliyev, D. M. Babanly, M. Elrouby, D. B. Tagiyev. Investigation of the electrochemical reduc tion process of the molybdate ions in the tartaric electrolytes. Acta Chimica Sloveniya, 2019, 66, p. 155–162

36. V. A. Majidzade, A. Sh. Aliyeva, I. Qasimogli, P. H. Quliyev, D. B. Tagiyev. Electrical Properties of Electrochemically Grown Thin Sb2Se3 Semiconductor Films. Inorganic Materials, 2019, Vol. 55, No. 10, pp. 979–983

37. A. A. Kalinnikov, I. V. Pushkareva, V. I. Porembskii, A. S. Pushkarev, M. V. Kozlova, S. A. Grigoriev, S. V. Ostrovskii, V. N. Fateev, A. Sh. Aliyev. Optimization of a reversible fuel cell oxygen electrode composition and structure. Chemical Problems, 2019, 17, № 4, p. 535–545

38. V. A. Majidzade, A. Sh. Aliyev, P. H. Guliyev, D. M. Babanly. Electrodeposition of the Sb2Se3 thin films on various substra tes from the Tartaric electrolyte. Electrochemical Science and Engineering, 2020, V. 10, No 1, p. 1–9.

39. V. A. Majidzade , A. Sh. Aliyev , D. B. Tağıyev. Electrochemical deposition of Sb2Se3 thin films semiconductor from tartaric acid solution. Bulgarian Chemical Communications, 2020, V. 52 Special Issue E, p. 62–67

40. V. A. Majidzade , S. P. Mammadova, E. S. Petkucheva, E. P. Slavcheva, A. Sh. Aliyev, D. B. Tagiyev. Co-electrodeposition of iron and sulfur in aqueous and non-aqueous electrolytes. Bulgarian Chemical Communications, 2020, V. 52 Special Issue E, p. 73–78

41. S. P. Javadova, V. A. Majidzade, A. Sh. Aliyev, A. N. Azizova, D. B. Tagiyev. Electrodeposition of Bi-Se thin films involving ethylene glycol based electrolytes. Electrochemical Science and Engineering, 2021, V. 11, No 1, p. 51–58.

42. S. P. Javadova, V. A. Majidzade, A. Sh. Aliyev, D. B. Tagiyev. Effect of major factors on the composition of thin Bi2Se3 films. Russian journal of applied chemistry, 2021, V. 94, Issue 1, p. 38–42.

43. V. A. Majidzade, A. Sh. Aliyev, M. Elrouby, D. M. Babanly, D. B. Tagiyev. Electrodeposition and Growth of Iron from an Ethylene Glycol Solution. Acta Chimica Slovenica, 2021, V. 68, № 1, p. 185–192.

44. V. A. Majidzade, S. F. Jafarova, I. Kasimogli, Sh. O. Eminov, A. Sh. Aliyev, A. N. Azizova, D. B. Tagiyev. Electrical and Photoelectrochemical Properties of Thin MoS2 Films Produced by Electrodeposition. İnorganic Materials, 2021, V. 57(4), p. 331–336

45. С.П. Джавадова, В.А.Меджидзаде, Г.С. Алиев, A.Ш. Алиев, Д.Б. Тагиев. Математическое моделирование процессса электрохимического осаждения системы висмут-селен. Chemical Problems, 2021, 19, № 1, p. 47–55

46. V. A. Majidzade, A. Sh. Aliyev. Electrodeposition of Ni3Bi2Se2 Thin Semiconductor Films. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 2021, V. 40 Issue 4 serial Number 108, p. 1023–1029


Patentlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. Мамедов М.Н., Алиев А.Ш. Электролит для получения тонких слоев сплава Cd-Te. Az. Resp. Patenti, İ 2000 0089, 23.03.2000.
  2. Quliyev S. Ə., Əliyev A. Ş., Tahirli H. M., Məcidzadə V. A., Tağıyev D. B. Istilik sistemlərində və metal səthlərində pas/ duz çöküntülərinin təmiz lənməsi üçün qarışıq ("sad") 
  3. Məcidzadə V. A., Əliyev A. Ş., Quliyev P. H., Tağıyev D. B. Sb2Se3 nazik yarimkeçirici təbəqələrinin alinmasi üçün elektrolit
  4. Qurbanova Ü. M., Hüseynova R. G., Əliyev A. Ş., Tağıyev D. B. Elektrokatalitik aktivliyə malik nazik Ni-Mo təbəqələrinin alınması üçün elektrolit.
  5. Məmmədova S. P., Məcidzadə V. A., Əliyev A. Ş., Tağıyev D. B. Termoelektrik xassəli Bi2Se3 nazik təbəqələ rinin alınması üsulu. İ 2021 0104
  6. Məcidzadə V. A., Əliyev A. Ş., Tağıyev D. B. Yarımkeçirici xassəli Sb2S3 nazik təbəqələri nin çökdürülmə üsulu. İ 2022 0051

Monoqrafiya[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. А. Алиев, Д. Тагиев, Р. Гусейнова, В. Меджидзаде. Синтез, свойства и применение тонких полупроводниковых пленок халькогенидов кадмия. Bakı, "Elm" nəşriyyatı 2020, 272 s.