Azad Ağaoğlu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Vikipediya Bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyaya kömək edə bilərsiniz.
Əgər mümkündürsə, daha dəqiq bir şablondan istifadə edin.
Bu məqalə sonuncu dəfə 3 ay əvvəl Vagobot tərəfindən redaktə olunub. (Yenilə)
Azad Ağaoğlu
Azad Sabir oğlu Ağayev
Doğum tarixi (46 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan Azərbaycan SSR, SSRİ SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan

Azad Ağaoğlu — azǝrbaycanlı filoloq, tǝrcümǝçi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

1974-cü ildǝ Bakı şǝhǝrindǝ anadan olmuşdur.
Bakıda Hüseyn Cavid adına 132 nömrǝli orta mǝktǝbi bitirmişdir.
İstanbul Universitetinin Ədǝbiyyat fakültǝsindǝn (Türk dili vǝ ǝdǝbiyyatı ixtisası üzrǝ) mǝzun olmuşdur.
Klassik türk vǝ Azǝrbaycan ǝdǝbiyyatı mövzusunda bir sıra mǝqalǝlǝrin müǝllifi, Azǝrbaycan vǝ rus dillǝrindǝn türk dilinǝ elmi, bǝdii vǝ siyasi ǝdǝbiyyatın tǝrcümǝçisidir. Azǝrbaycan ǝdǝbiyyatından Mir Cǝlal, Elçin, Z. Yaqub kimi yazıçı vǝ şairlǝrin, rus ǝdǝbiyyatından Puşkin vǝ Bunin kimi müǝlliflǝrin ǝsǝrlǝrini türk dilinǝ müvǝffǝqiyyǝtlǝ tǝrcümǝ etmişdir.

Əsǝrlǝri[redaktə | əsas redaktə]

Elmi-tǝnqidi mǝqalǝlǝri[redaktə | əsas redaktə]

 1. “Şâhî Divanı mı Vâhî Divanı mı?”, Toplumsal Tarih jurnalı, N-93, s. 62-65, Sentyabr 2001, İstanbul.
 2. “Zemin-i İtibar Üzre Nisar Edilen İnciler”, Varlık jurnalı, N-1155, s. 65-68, Dekabr 2003, İstanbul.
 3. “Klasik Türk Şiiri Nereye Gidiyor?”, Yom jurnalı, N-3, s. 85-119, 2006, Bakı.

Ensiklopediya mǝqalǝlǝri[redaktə | əsas redaktə]

2013-2014-cü illǝrdǝ Əhmǝd Yǝsǝvi Beynǝlxalq Türk-Qazax Universitetinin dǝstǝyi ilǝ hazırlanan vǝ mötǝbǝr bir layihǝ olan “Türk ǝdǝbiyyatı isimlǝr sözlüyü” ensiklopediyasına XVI-XIX ǝsrlǝrdǝ yaşayıb-yaradan 33 azǝrbaycanlı şairlǝ bağlı mǝqalǝlǝr daxil etmiş vǝ bu şairlǝrin ǝsǝrlǝrindǝn nümunǝlǝr vermişdir:

 1. Molla Ələkbər Aciz[1]
 2. Ağa Hüseyin Arif[2]
 3. Arif Şirvani[3]
 4. Cani Ordubadi[4]
 5. Mirzə Nəsrullah bəy Didə[5]
 6. Hacı ağa Fəqir Ordubadi[6]
 7. Fazil xan Şeyda[7]
 8. Ələkbər Qafil[8]
 9. Hacı ağa Qubalı[9]
 10. Məhəmməd Bağır Xalxali[10]
 11. Mirzə Həsən Yüzbaşov-Qarabaği[11]
 12. Mirzə İsmayıl Məhzun[12]
 13. Məhcur Şirvani[13]
 14. Mehdi Şǝqaqi[14]
 15. Ağa Məsih Şirvani[15]
 16. Mücrim Kərim Vardani[16]
 17. Məhəmmədhüseyn xan Müştaq[17]
 18. Şǝkili Nǝbi[18]
 19. Əbülhəsən Raci[19]
 20. Qafar Rağib[20]
 21. Rəhməti Təbrizi[21]
 22. Mirzə Sadıq Piran[22]
 23. Baba bəy Şakir[23]
 24. Mirzə Hüseyn bəy Salar[24]
 25. Kazım ağa Salik[25]
 26. Məhəmmədqulu Salik Ordubadi[26]
 27. Hacı Rza Sərraf[27]
 28. Əbülhǝsǝn Şǝhid[28]
 29. Mirzə Mehdi Şükuhi[29]
 30. Molla Abbas Şölə[30]
 31. Molla Pənah Vaqif[31]
 32. Molla Vəli Vidadi[32]
 33. Ağa İsmayıl Zəbih[33]

Tǝrcümǝlǝri[redaktə | əsas redaktə]

Azǝrbaycan dilindǝn türk dilinǝ tǝrcümǝlǝri — bǝdii ǝsǝrlǝr[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ali ve Nino”, roman, Kaknüs nǝşriyyatı, İstanbul, 2005.
 2. Elçin, “Gümüş Beyazı Karavan”, povest, Ötüken nǝşriyyatı, İstanbul, 2006.[34]
 3. Mir Cəlal Paşayev, “Dirilen Adam”, roman, (Ə. Əliyev ilə birgə), Kaknüs nǝşriyyatı, İstanbul, 2006.
 4. Elçin, “Ölüm Hükmü”, roman, Ötüken nǝşriyyatı, İstanbul, 2007.
 5. Mir Cəlal Paşayev, “Dirilen Adam”, roman, (Ə. Əliyev ilə birgə), Heydǝr Əliyev Fondunun sifarişi ilǝ, 2008.[35]
 6. Mir Cəlal Paşayev, “Mühür ve Aşk”, hekayǝlǝr, Heydǝr Əliyev Fondunun sifarişi ilǝ, 2008.[36]
 7. Mir Cəlal Paşayev, “İthal Hastalık”, hekayǝlǝr, (Ə. Əliyev ilə birgə), Heydǝr Əliyev Fondunun sifarişi ilǝ, 2008.[37]
 8. Zəlimxan Yaqub, “Dünya Türk’ün Dünyası”, şeirlǝr vǝ poemalar, mǝnzum tǝrcümǝ, Türkiyǝ Respublikasının Bakıdakı Sǝfirliyinin sifarişi ilǝ, Qismǝt nǝşriyyatı, Bakı, 2009.
 9. İnqilab Nadirli, “Sınav. Torunlara Armağan”, şeirlǝr vǝ mǝnzum pyes, mǝnzum tǝrcümǝ, Yedirenk nǝşriyyatı, İstanbul, 2009.
 10. Elçin, “Kırk Ambar”, publisistika, (M. Gəncəli ilə birgə), Ötüken nǝşriyyatı, İstanbul, 2010.
 11. Hüseynbala Mirələmov, “Gelinlik”, roman, Truva nǝşriyyatı, İstanbul, 2010.
 12. Hüseynbala Mirələmov, “Ceza”, povest, Truva nǝşriyyatı, İstanbul, 2010.
 13. Hüseynbala Mirələmov, “Utanç. Kurşunlanan Heykellerin Çığlığı”, hekayǝlǝr, Truva nǝşriyyatı, İstanbul, 2010.
 14. Səyyad Aran, “Aklanma Kağıdı”, hekayǝlǝr, Milenyum nǝşriyyatı, İstanbul, 2010.
 15. İnqilab Nadirli, “Muğamlı Dünyam”, şeirlǝr vǝ poemalar, mǝnzum tǝrcümǝ, Bakı, 2010.
 16. Əli İldırımoğlu, “Taş Yağan Gün”, roman, Kaknüs nǝşriyyatı, İstanbul, 2014.
 17. Asif Kǝngǝrli, “Bela”, pyeslǝr vǝ hekayǝlǝr, Yedirenk nǝşriyyatı, İstanbul, 2014.
 18. Elçin, “Gölge”, hekayǝlǝr, Ötüken nǝşriyyatı, İstanbul, 2015.
 19. Elçin, “Kafa”, roman, İş Bankası Kültür Yayınları nǝşriyyatı, İstanbul, 2018.[38]

Azǝrbaycan dilindǝn türk dilinǝ tǝrcümǝlǝri — tǝdqiqat vǝ monoqrafiyalar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Məmməd Səid Ordubadi, “Kanlı Seneler”, Qafqaz Strateji Araşdırmalar İnstitutunun sifarişi ilǝ, Qafqaz nǝşriyyatı, Bakı, 2007.
 2. Sədnik Paşa Pirsultanlı, “Azerbaycan Efsane ve Rivayetlerinin Edebiyat Anıtlarımızla Karşılaştırmalı Tetkiki”, monoqrafiya, Türkiyǝ Respublikasının Bakıdakı Sǝfirliyinin sifarişi ilǝ, Qismǝt nǝşriyyatı, Bakı, 2008.
 3. Akif Aşırlı, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Dönemi Basınında Kafkas İslam Ordusu”, tǝdqiqat, Türkiyǝ Respublikasının Bakıdakı Sǝfirliyinin sifarişi ilǝ, Qismǝt nǝşriyyatı, Bakı, 2008.
 4. “Afad Qurbanov”, Elm nǝşriyyatı, Bakı, 2010.
 5. Sədnik Paşa Pirsultanlı, “Azerbaycan Türklerinin Halk Efsaneleri”, Türkiyǝ Respublikasının Bakıdakı Sǝfirliyinin sifarişi ilǝ, Qanun nǝşriyyatı, Bakı, 2010.
 6. Qənirə Paşayeva, Akif Aşırlı, “Ermenilerin Yaptığı Soykırımın Kurbanı: Bağanıs Ayrım”, Elm vǝ Tǝhsil nǝşriyyatı, Bakı, 2011.
 7. Əli Həsənov, “Jeopolitik”, monoqrafiya, Babıali Kültür Yayıncılığı nǝşriyyatı, İstanbul, 2012.
 8. Əli Həsənov, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Kalkınma ve Güvenlik Politikası”, Ötüken nǝşriyyatı, İstanbul, 2013.
 9. Afad Qurbanov, “Onomastiğin Esasları”, monoqrafiya, I cild, İstanbul, 2016.
 10. Afad Qurbanov, “Onomastiğin Esasları”, monoqrafiya, II cild, İstanbul, 2016.
 11. Afad Qurbanov, “Genel Dil Bilimi”, monoqrafiya, I cild, İstanbul, 2016.
 12. Afad Qurbanov, “Genel Dil Bilimi”, monoqrafiya, II cild, İstanbul, 2016.
 13. Afad Qurbanov, “Genel Dil Bilimi”, monoqrafiya, III cild, İstanbul, 2016.
 14. Əli Həsənov, “Güney Kafkasya, Hazar-Karadeniz Havzaları ve Azerbaycan’ın Jeopolitiği”, Ötüken nǝşriyyatı, İstanbul, 2016.
 15. Əli Həsənov, “Hazar-Karadeniz Havzalarıyla Güney Kafkasya’nın Jeoekonomik Karakteristiği ve Azerbaycan’ın Yeni Petrol Politikası”, Ötüken nǝşriyyatı, İstanbul, 2016.
 16. Əli Həsənov, “Güney Kafkasya’nın Askerî-Jeostratejik Durumu ve Azerbaycan’ın Güvenlik Politikası”, Ötüken nǝşriyyatı, İstanbul, 2016.
 17. Əli Həsənov, “Azerbaycanlılara Karşı Etnik Arındırma ve Soykırımı Politikasının Aşamaları”, Zǝrdabi nǝşriyyatı, Bakı, 2017.
 18. Əli Həsənov, “Hocalı Soykırımı: Nedenleri, Sonuçları ve Uluslararası Arenada Tanınması”, Zǝrdabi nǝşriyyatı, Bakı, 2017.
 19. Cavanşir Feyziyev, “Türk Dünyası, I. Cilt: Türk Uygarlığının Temel Değerleri”, Yeditepe nǝşriyyatı, İstanbul, 2019.[39]
 20. Cavanşir Feyziyev, “Türk Dünyası, II. Cilt: Türk Halkları”, Yeditepe nǝşriyyatı, İstanbul, 2019.
 21. Cavanşir Feyziyev, “Türk Dünyası, III. Cilt: Türk Devletleri Tarihi”, Yeditepe nǝşriyyatı, İstanbul, 2019.
 22. Cavanşir Feyziyev, “Türk Dünyası, IV. Cilt: Türklük Bilimi”, Yeditepe nǝşriyyatı, İstanbul, 2019.
 23. Cavanşir Feyziyev, “Türk Dünyası, V. Cilt: Türk Dünyasının Tarihî Şahsiyetleri”, Yeditepe nǝşriyyatı, İstanbul, 2019.

Rus dilindǝn türk dilinǝ tǝrcümǝlǝri — kitablar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Viktor Andriyanov, Hüseynbala Mirələmov, “İlham Aliyev”, Görkǝmli adamların hǝyatı seriyasından, İstanbul, 2011.
 2. Viktor Andriyanov, Hüseynbala Mirələmov, “Haydar Aliyev”, Görkǝmli adamların hǝyatı seriyasından, İstanbul, 2013.
 3. Oljas Süleymenov, “Tarih Öncesi Türkler”, TEAS Press nǝşriyyatı, İstanbul, 2016.
 4. Oljas Süleymenov, “Kelimenin Şifresi”, TEAS Press nǝşriyyatı, İstanbul, 2016.
 5. “Olcas Fenomeni”, publisistika, TEAS Press nǝşriyyatı, İstanbul, 2017.
 6. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, “Bahçesaray Çeşmesi”, poema, mǝnzum tǝrcümǝ, geniş ön söz ǝlavǝsiylǝ, Ötüken nǝşriyyatı, İstanbul, 2018.
 7. Elmira Axundova, “Haydar Aliyev: Şahsiyet ve Çağ”, TEAS Press nǝşriyyatı, İstanbul, 2018.[40]
 8. Elmira Axundova, “Haydar Aliyev: Kremlin’de Beş Yıl”, TEAS Press nǝşriyyatı, İstanbul, 2018.[41]
 9. Elmira Axundova, “Haydar Aliyev: Dönüş”, TEAS Press nǝşriyyatı, İstanbul, 2018.[42]

Rus dilindǝn türk dilinǝ tǝrcümǝlǝri — şeirlǝr[redaktə | əsas redaktə]

 1. İvan Bunin, “Yine Dilber ve Güzel Bir Rüya”, şeir, Türk Edebiyatı jurnalı, N-510, s. 31, Aprel 2016, İstanbul.
 2. İvan Bunin, “Yeni Başlayan Günün Hülyayla Dolu Hali”, şeir, Mağaradakiler jurnalı, N-11, s. 38, İyun-İyul-Avqust 2016, İstanbul.

Rus dilindǝn türk dilinǝ tǝrcümǝ edǝrǝk nǝşrǝ hazırladığı ǝsǝrlǝr[redaktə | əsas redaktə]

 1. “Rus Dışişleri Arşivi’nin Gizli Belgelerinde Osmanlı’nın Cihan Harbi’ne Girişi”, sǝnǝdlǝr, Ötüken nǝşriyyatı, İstanbul, 2018.[43]

Ərǝb qrafikasından transliterasiya etdiyi kitablar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ahmed Cemaleddin, “Torlakyan Davası: Behbud Han Cevanşir’in Katli”, Yom nǝşriyyatı, Bakı, 2007.

Azǝrbaycan dilindǝn türk dilinǝ tǝrcümǝ etdiyi sǝnǝdli film ssenarilǝri[redaktə | əsas redaktə]

 1. “İrevan: Gizlenen Gerçekler”, Virtual Qarabağ İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Mǝrkǝzi, Bakı, 2018.[44]
 2. “Karabağ: Atalarımızın Mirası”, Virtual Qarabağ İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Mǝrkǝzi, Bakı, 2019.

Tərcüməsində və nəşrində yaxından iştirak etdiyi, yaxud redaktoru olduğu kitablar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Mir Cəlal Paşayev, “Açık Kitab”, roman, Heydǝr Əliyev Fondunun sifarişi ilǝ, 2008.[45]
 2. Mir Cəlal Paşayev, “Gökyüzü İnsanları”, hekayǝlǝr, Heydǝr Əliyev Fondunun sifarişi ilǝ, 2008.[46]
 3. Mustafa Görüryılmaz, “Türk Qafqaz İslam Ordusu vǝ ermǝnilǝr (1918)”, Qismǝt nǝşriyyatı, Bakı, 2008.
 4. Çapay Sultanov, “İmparatorluğun Son Darbesi”, Qismǝt nǝşriyyatı, Bakı, 2008.


İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4944
 2. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=222
 3. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1150
 4. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2527
 5. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2374
 6. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2494
 7. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2793
 8. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2289
 9. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2525
 10. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2495
 11. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2492
 12. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2290
 13. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=719
 14. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=221
 15. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=167
 16. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2529
 17. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=715
 18. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1076
 19. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2372
 20. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2526
 21. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=127
 22. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2313
 23. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2375
 24. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2293
 25. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2308
 26. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2310
 27. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2528
 28. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2291
 29. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4927
 30. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2292
 31. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1151
 32. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1156
 33. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2294
 34. https://azertag.az/xeber/ELCHININ_TURKIYADA_YENI_KITABI_CHAP_OLUNMUSDUR-357972
 35. http://www.ebooks.az/view/rmIkBQeX.pdf
 36. http://www.ebooks.az/view/Vtj9SHli.pdf
 37. http://www.ebooks.az/view/6WBTcP1f.pdf
 38. http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/2286-bas-romani-turkiyede-nesr-olundu
 39. https://www.turkcenindirilisi.com/kitap-tanitimi/azerbaycan-milletvekili-dr-cavansir-feyziyev-in-muhtesem-eseri-h99695.html
 40. https://www.interpress.az/redaktorun_sechimi/109180-heydr-liyev-xsiyyt-v-zaman-sri-trkiyd-iq-z-grb.html#.XgkYRZjVLIU
 41. http://etikxeber.az/həqiqətən-də-qəhrəmanimi-sevirəm-və-istəyirəm-ki-xalq-yazicisi-elmira-axundovanin-heydər-əliyevlə-bagli-uccildliyinin-turkiy/
 42. http://www.24saatgazetesi.com/haydar-aliyevin-siyasi-portresi/
 43. https://www.yenicaggazetesi.com.tr/osmanlinin-sonunu-getiren-buyuk-harp-219666h.htm
 44. http://www.virtualkarabakh.az/az/tv/10/1173/irevan-gizledilmis-heqiqetler-senedli-film-turk-dilinde.html
 45. http://www.ebooks.az/view/75JfNP9o.pdf
 46. http://www.ebooks.az/view/eb3lwnYV.pdf

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Əbədiyyət yolçuları - Məhəmməd Hadi (I hissə) https://www.youtube.com/watch?v=wdfGIM8swW0
Əbədiyyət yolçuları - Məhəmməd Hadi (II hissə) https://www.youtube.com/watch?v=FVV_juhtKC0