Elşad Qurbanov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Picto Info sciences exactes.png
ELŞAD QURBANOV
Elşad Məcnun oğlu Qurbanov
Fotoqrafiya
Doğum tarixi
2 yanvar 1951 (1951-01-02) (67 yaş)
Doğum yeri Urud, Zəngəzur, Ermənistan SSR
Vətəndaşlıq Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Elm sahəsi Biologiya
İş yeri BDU-nun botanika kafedrasının müdiri
Elmi dərəcəsi biologiya elmləri doktoru
Elmi vəzifəsi professor, AMEA-nın müxbir üzvü
elshad.info.az

Qurbanov Elşad Məcnun oğluAzərbaycan alimi, biologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü (30.06.2014).[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

2009-cu ildə çapdan çıxmış
Ali bitkilərin sistematikası
kitabının üz qabığı

Elşad Qurbanov 2 yanvar 1951-ci ildə Zəngəzur mahalının Qarakilsə (Sisyan) rayonunun Urud kəndində anadan olmuşdur. 1973-cü ildə Bakı şəhəri 8 nömrəli tibb məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirib, botanika ixtisası almışdır. 1979-1982-ci illərdə AMEA-nın Botanika İnstitutunun aspiranturasında əyani təhsil almış və 1984-cü ildə "Naxçıvançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onun fitomeliorativ əhəmiyyəti" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək elmlər namizədi, 2004-cü ildə "Atropatan əyalətinin flora və bitkiliyi (Azərbaycan Respublikası ərazisində)" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək biologiya elmləri doktoru elmi adını almışdır. Həmin ildən BDU-nun professorudur.

Onun elmi fəaliyyəti əsasən Azərbaycanın flora biomüxtəlifliyi və bitki örtüyünün öyrənilməsi ilə əlaqədardır. E.M. Qurbanovun elmi tədqiqatları ilə yanaşı pedaqoji fəaliyyəti də təqdirə layiqdir. O, 1988-ci ildən Botanika kafedrasının müəllii, baş müəllimi və 1992-ci ildən Botanika kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir, 2005-ci ildən isə Bakı Dövlət Universitetində professor vəzifəsində çalışır. "Bitki morfologiyası", "Ali bitkilərin sistematikası", "Yerli flora", "Bitki örtüyünün mühafizəsi", "Meşəçilik" və s. fənlərdən mühazirələr oxuyur.

E.M. Qurbanov 250 elmi əsərin (o cümlədən 80-ni xaricdə), 12 kitabın, 40-dan artıq tədris proqramlarının və metodik göstərişlərin, 4 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifi və 15 kitabın elmi redaktorudur. O, dəfələrlə Beynəlxalq və Respublika elmi konfranslarında (Avropa ölkələrində, Rusiya Federasiyasının bir çox şəhərlərində, Türkiyə Cümhuriyyətinin bir çox Universitetlərində), Gürcüstanda, İran-İslam Respublikasında) çıxış etmişdir. E.M. Qurbanovun müəllifliyi ilə "Azərbaycanın Qırmızı Kitabı"nın (II cildlik) 2-ci nəşri çap olunmuşdur.

E.M. Qurbanov onlarla doktorluq və namizədlik dissertasiyalarının opponenti və ya aparıcı təşkilat kimi rəyçisi olmuş, onun rəhbərliyi altında 30-dən çox magistrant və 10 doktorantı fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2 fəlsəfə doktorantının işi Müdafiə Şurasına təqdim etmək üçün hazırlanmış, hazırda 5 doktorantın elmi rəhbəridir.

E.M. Qurbanov AMEA-nın Dendrologiya İnstitutunda elmi şuranın, ADPU-nin nəzdində fəaliyyət göstərən B/D.02.061 doktorluq müdafiə şurasının üzvüdür, AMEA-nın "Botanika" ixtisası üzrə Problem şurasının sədr müavinidir, 2008-ci ildən AMEA-nın Dendrologiya İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır, Biologiya fakültəsində "Botanika", "Mikologiya", "Mikrobiologiya" və "Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq" ixtisasları üzrə magistrantların Dissertasiya Müdafiə Şurasının sədri, BDU-da dekan və kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün yaradılmış seçki komissiyasının katibi, BDU-nun Böyük Elmi Şurasının üzvü və BDU-nun Elmi Şurasının Baş Elmi katibi vəzifəsində çalışır.

E.M. Qurbanov yerinə yetirdiyi elmi işlərin nəticələrinə görə 2009, 2012-ci illərdə "İlin alimi", pedaqoji fəaliyyətinə görə 2010-cu ildə "İlin müəllimi" fəxri adlarını almış, Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanları, BDU-nun 75 illiyinə həsr edilmiş xatirə medalı, 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunmuşdur.

E.M. Qurbanovun son zamanlar (2009, 2010, 2012) apardığı elmi-tədqiqat işləri dəfələrlə mühüm nəticə kimi AMEA-nın hesabatına daxil olunmuşdur.

2000-2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü olmuşdur. 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

Fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

1. “Tərəqqi” medalı (2009)

2. İlin alimi (2009, 2012)

3. İlin müəllimi (2010)

4. Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanları (2010, 2011)

5. “Avropa Nəşr Mətbuat Evi” tərəfindən “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” qızıl medalı və fəxri diplomu (2015)

6. BDU-nin «Fəxri fərman» ı (2016)

7. «İlin kafedra müdiri» fəxri adı (2016)

Seçilmiş elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Флора и растительность Атропатенской провинции (в пределах Азербайджанской Республики). Баку «Элм» 2007. 233 стр.
 • Genofund protection of the vegetation resources of Kura-Araks lowland. Prosiding of the ninth Baku International Congress “Energy, ecology, economy”. Baku, 7-9 June, 2007.
 • Биоэкологические особенности юкки, интродуцированных в условиях Апшеронского полуострова Азербайджана. VII Международный симпозиум «Новые и нетра-диционные растения и перспективы их использования». Пущино, Россия, 18-22 июня 2007.
 • Охрана генофонда и интродукция растительных ресурсов Атропатенской провинции. VII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Пущино, Россия, 18-22 июня 2007.
 • Semidesert vegetation of the vegetative resources of Kura-Araks lowland. International symposium 7th plant life of South West Asia (7th PLoSWA) 25-29 June, Anadolu University, Eskishehir, Turkey. 2007.
 • Водно-болотная растительность Азербайджанской Республики. Материалы междуна-родной научно-практической конференции «Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий и устойчивое использование биологических ресурсов в степной зоне». Ростов на Дону. 2007.
 • Степная растительность Атропатанской провинции. «Естествознание и гуманизм» том 4, №3 Межвузовский сборник научных трудов «Современный мир, природа и человек» Томск, 2007.
 • Reduction of nitrate accumulation in potato by use of potassium humate for human safety. Biomedical Journal The 1st International Congress on Health Genomics Biotechnology 8 november 24-26, 2007 Tehran, Iran.
 • Effect of potassium on humate production of advancet potato minituber cvc. Azərbaycan Труды Института Ботаники НАНА Bakı- 2007.
 • Utilizati of Zeolite for praduction of Aqria Potato Mini-tubers in a greenhouse. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 • Tolerance of 42 Bread Wheat Genotypes to Drought Stress after Anthesis. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 • Shortening Transplantation Periods of Potato Plantlets by Use of Potassium Humate and Kadostim and Their Effects on Mini-tuber Poruction. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 • Determination of Yield Stability in Advanced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region, Iran. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 • Supply of preanthesis assimilates for developing of wheat grains in two environmental conditions of well-watered and terminal season drought. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, 2008. Antalya, Turkey.
 • Study of water use efficiency in advanced potato varieties under different irrigation regimes in Ardabil region. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, Antalya, Turkey, 2008.
 • Relationships between yield components of advanced potato cultivars in irrigation periods by use of Path analysis and Factor analysis. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, Antalya, Turkey, 2008.
 • Study on effect of potassium humate on potato cvs by use of water deficit tolerance indices in Arabil region, Iran. Научные труды Института Ботаники НАНА XXVIII том, Баку 2008.
 • Полупустынные типы растительности Кура-Араксинской низменности ее биоэкологические особенности. Научные труды Института Ботаники НАНА, XXVIII том, Баку Наука 2008.
 • Tolerance of 42 Bread Wheat Genotypes to Draught Stress after Anthesis. Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (10), 2008.
 • Shortening Transplantation Periods of Potato Plantlets by Use of Potassium Humate and Kadostim and Their Effects on Mini-tuber Production. Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (10), 2008.
 • Determination of Yield Stability in Advenced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region, Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (10), 2008.
 • Биоразнообразие растительности Атропатанской провинции. Актуальные проблемы биоэкологии. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Москва, 21-24 октября 2008 г.
 • Effect of potassium humate on chlorophyll content of Potato under Water Deficit in Ardabil. Актуальные проблемы биоэкологии. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Москва, 21-24 октября 2008 г.
 • Сохранение генофонда растительных ресурсов Атропатены (в пределах Азербай¬джанской Республики). VIII Международная научно-методическая конференция. Интродукция нетрадиционных и редких растений. Том I, Воронеж 2008 «Кварта».
 • In vitro effect of Potassium Humate on Terminal Drou ght Tolerant Bread Wheat. From Molecular Understanding to Innovative Applications of Humic Substances Proceedings of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq 2008.
 • Effect of potassium humate on Advanced Potato Cultivars for Water Deficit Tolerance in Ardabil Regional, Iran. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq 2008.
 • Effect of potassium humate an kadostim on Plantlets of Advenced Potato CVs. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society Volume II Moscow-Saint Petersburg 2008.
 • Effect of potassium humate on Production of Advenced Potato Mini-Tuber CVs. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society Volume II Moscow-Saint Petersburg 2008.
 • Application of potassium humate in wheate for organie agriculture in İran, The İnternational Symposium Organic. The Approach of Organic Agriculture: New Mar-kets, Food Security And a Clean Environment. Bangkok, Thaliand., 2009.
 • Биоразнообразие окрестности озера Гек-Гель Малого Кавказа Азербайджанской Республики, Международная научная конференция «Биоразнообразие и роль животных в экосистемах». Днепропетровск, Лира, 2009.
 • Effect of polyethylene glycol (PEG) and potassium humate on production of potato minituber CVS. Научные труды Института Ботаники НАНА XXIX том. Баку-Элм, 2009.
 • Applications of potassium humate to wheat for organic agriculture in İran. Asian Journal of Food and Agro-Industry. Organic Agriculture: Bangkok, Thailand., 2009.
 • İnvestigation of phytoekological indicators for Biological recultivation of soils polluted with oil Absheron peninsula, Кутаисский научный центр. Периодический научный журнал. Кутаиси, 2009.
 • Wheat genotypes quality affected by potassium humate under terminal drought. XI International Scientific Conference “Soil Sciences of IIR”. IIR, Gorgan, 2009.
 • Phytoecological indicators for biological recultivation of solis polluted with oil in the Absheron peninsula, BЕCHИK Днипропетровського университету. Науковий журнал №7, том 17. Серия Биология. Екология. Выпуск 17, том 2. 2009.
 • Effects of saline stress on growth and crop yield of different maize (Zea mays L.) genotypes, BЕCHИK Днипропетровського университету. Науковий журнал №7, том 17. Серия Биология. Екология. Выпуск 17, том 2. 2009.
 • Effects of salinity on chlorophyll content of Iran and Azerbaijan different maize (Zea mays L.) cultivars. Научные труды Института Ботаники НАНА XXIX том. Баку-Элм, 2010.
 • Role of Proline, Na Chorophyll Conten in Salt Tolerance of Corn (Zea mays L.). American-Eurasian J.Agric. & Environ. Sci. 2010.
 • Wheat Genotypes Response to Terminal Drought at Presence of a Humic Fertilizer Using Stress Tolerance Indices. American–Eurasion Network for Scientific Information. 2011.
 • Изучение фитоценологических особенностей загрязненных почв Самур-Шаб-ран¬ской низменности в территории «Сиязаннефть». Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», №4. Москва, 2011.
 • Морфогенез почек возобновления видов луковичных из рода штернбергии (Sternbergia Waldst. Et KİT.), интродуцированных на Апшеронском полуострове из флоры восточной части Большого Кавказа. Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», №1. Москва, 2011.
 • Response of Antioxidant Enzymes in Pyrchanta Coccnia as Biomarkers for the Detection of Pb in Urban Atmosphere. Caspian Journal of Applied Sciences Research. 1 (13), 2012.
 • Biomonitoring of trace metals and air qualitu in Baku city, Azerbaijan, using Ligustrum japonicum L. (Oleaceae). Научные труды Института Ботаники НАНА XXXII том. Баку-Элм, 2012.
 • Lead accumulation and response of antioxsidant enzymes of Ligustrum japonicum in uran atmosphere of Baku city. Вестник Бакинского Государственного Университета. Серия естественных наук. № 3. Баку, 2012.
 • 45. Change of the morpho-anatomical structure of laves of Ligustrum japonicum and Olea europea caused by heavy metal pollution. Caspian Journal of Applied Sciences Research. 2 (2) 2013.
 • 46. Physiological and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress. International Caucasian Forestry Symposium. Abstract book. October 24-26, Artvin-Turkey, 2013.
 • Antioxidant enzymes, fluctuating asymmetry and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress. International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care. Issue 3, February.2013.
 • Brioindication of trace metal pollution in the atmosphere of Baku city using Ligustrum japonicum, Olea europea, and Pyracantha coccinea Leaves. Journal of environmental engineering and landscape management. Volume, 00(00). 2013.
 • Metal accumulation and response of antioxidant enzymes in Leaves of Elaegnus pungenus. Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı V Beynəlxalq konfrans 5-8 noyabr.2013.
 • Phytochemical Composition Of Some Vicia L. Genus Species. International Caucasian Forestry Symposium. Artvin-Turkey, 2013.p.
 • Полупустынная растительность бассейна реки Сумгаитчая и ее кормовое значение. Научно-теоретический журнал министерства сельского хозяйства Аграрная наука Азербайджанской республики. Баку, 2014. с.37-39.
 • Фитоценозы, образуемые бобовыми растениями в растительности лесной зоны влажных равнин и их охрана. Вестник Нахичеванского отдела НАНА. Серия естественных и технических наук. Том 10, №4, 2014, стр.58-64.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Qurbanov Elşad Məcnun oğlu" (az). science.gov.az. 2017. http://science.gov.az/forms/chlenyikorrespondentyi/1288. İstifadə tarixi: 2017-04-02.