Elşən Hacızadə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Elşən Hacızadə
Elşən Mahmud oğlu Hacızadə
Elshan Hajizada.jpg
Doğum tarixi 9 avqust 1961 (1961-08-09) (58 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Siyəzən
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elmi dərəcəsi iqtisad elmləri doktoru
Elmi adı professor
Təhsili
hajizada.com
Commons-logo.svg Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu — iqtisad elmləri doktoru, professor [1]. Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının akademiki [2], Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının akademiki [3], Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının xarici üzvü[4], Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının üzvü[5]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanlı.

1961-ci il avqustun 9-da Azərbaycan Respublikasının Siyəzən şəhərində anadan olmuşdur.

Təhsili[redaktə | əsas redaktə]

1982-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun uçot-iqtisad fakültəsini bitirmiş, iqtisadçı-mühasib ixtisası almışdır.

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1982-1997-ci illərdə Azərbaycanın Yanacaq Enerji Kompleksində (SOCAR-ın H.Z.Tağıyev adına Neftqazçıxarma İdarəsində, Quruda Neftqazçıxarma İstehsalat Birliyi, "Azəriqaz" QSC) maliyyəçi, mühasib və iqtisadçı peşələri üzrə müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir.

1997-2014-cü illərdə elm və təhsil sahəsində təyinatlı və seçkili olan bir sıra vəzifələr (Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqında ekspert, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun "Struktur dəyişiklikləri" sektorunun müdiri,“Makroiqtisadi inkişaf və iqtisadi artım” şöbəsinin baş elmi işçisi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin - UNEC "Sosial-İqtisadi Elmi-Tədqiqat laboratoriyası"nın müdiri, "Azərbaycan Regionlarının İnkişaf Problemləri üzrə Elmi Araşdırma və Konsaltinq Mərkəzi"nin direktoru, "Magistr Hazırlığı Mərkəzi"nin direktor müavini) tutmuşdur.

2010-2018-ci illərdə “Azərbaycanın vergi jurnalı”nın baş redaktoru olmuşdur.

2019-cu ilin iyun ayından Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin - UNEC-in “Enerji iqtisadiyyatı mərkəzi”nin ictimai əsaslarla rəhbəridir.

Elmi və pedaqoji fəaliyyət[redaktə | əsas redaktə]

Elmi dərəcə və adları[redaktə | əsas redaktə]

1.İqtisad elmləri namizədi.[6] 1998-ci ildə "Quruda neftqazçıxarma sənayesində iqtisadi islahatlar və onların təkmilləşdirilməsi problemləri" [7] mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır [İxtisas: 08.00.05-Xalq təsərrüfatının və onun sahələrinin iqtisadiyyatı, planlaşdırılması və idarə olunmasının təşkili (sənaye)].

2.İqtisad elmləri doktoru.[6] 2005-ci ildə "Azərbaycanın quru ərazilərində neft və qaz hasilatının artırılması problemləri" [8] mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır [İxtisas: 08.00.05-Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (komplekslərin, sahələrin və müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi)].

3.Dosent - diplom DS№03505 2010. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı (protokol № 16-R 20.04.2010).

4.Professor - diplom PR№01291 2013. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı (protokol № 16-R 16.11.2013).

Elmi yaradıcılığı və pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

208 elmi əsər (311,2 ç.v.), o cümlədən, 9 monoqrafiya, 1 dərslik, 3 tədris proqramı, 6 metodik vəsait, 12 braşur, 30-dək müxtəlif ictimai məzmunlu məqalələrin müəllifidir.

Xarici dövlətlərdə keçirilən beynəlxalq konfrans, simpozium və konqreslərdə 30-dan çox elmi məqalələrlə çıxış etmiş və əsərləri müvafiq olaraq bir sıra ölkələrin elmi nəşrlərində çap olunmuşdur.

1997-2010-cu illərdə “Təfəkkür” Universitetində müəllim, 2010-2018-ci illərdə isə UNEC-in “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” və “Beynəlxalq iqtisadiyyat” kafedralarında professor vəzifəsində işləmişdir.

Elmi fəaliyyətinin istiqaməti[redaktə | əsas redaktə]

Yeni konseptual əsaslandırmalar[redaktə | əsas redaktə]

Sosiallaşan iqtisadiyyat konsepsiyası (sosiallaşan iqtisadiyyat - yeni iqtisadi anlayış), dünya iqtisadiyyatı, sənaye siyasəti və infrastruktur problemləri, milli regional inkişaf strategiyası (avtonom fəaliyyət, Azad İqtisadi Zonalar, texnoparklar, biznes inkubatorları), enerji təhlükəsizliyi və milli enerji strategiyası, Yanacaq Enerji Kompleksinin modernizasiyası problemləri, Azərbaycan neft industriyasının inkişafinda oliqopoliya modeli, karbohidrogen resurslarının nüvə potensialına çevrilməsi alternativliyi, yüksək texnologiyalar, informasiya iqtisadiyyatı, nanotexnologiyalar, şəhər ictimai nəqliyyatının inkişafı problemləri və avtomobilləşmənin yeni ekoloji tələbləri, regional nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi: Şərq-Qərb [10], Şimal-Cənub [11] dəhlizləri, TRACECA, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, Хəzər-Fars dəhlizi - geoiqtisadi rakurs (Xəzərdən Fars körfəzinə nəqliyyat su kanalının çəkilişinin iqtisadi təyinatları və effektivliyi), Yaxın Şərq energetikasında təhlükəsizlik kondominiumu və yeni maliyyə arxitekturası, Türkdilli ərazilərdə, Cənubi Qafqaz və Xəzər hövzəsi regionlarında iqtisadi potensialın qiymətləndirilməsi.

Monoqrafiyalar[redaktə | əsas redaktə]

1. Azərbaycanın quruda neftqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri.[12] Bakı: Elm, 1998, 144 s., 9,0 ç.v., sayı 300., Elmi redaktor: akademik Z.Səmədzadə. Monoqrafiyada quruda neftqazçıxarma istehsalının dinamikası, inkişaf mərhələləri və meyilləri yeni baxışlar baxımından təhlil edilmiş, neftqazçıxarma kompleksinin idarə edilməsini təkmilləşdirmək məqsədilə yeni struktur dəyişikliklərinin zəruriliyi elmi cəhətdən əsaslandırılmış, sahənin tələblərinə cavab verən strukturun formalaşdırılması və reallaşdırılmasının iqtisadi mexanizmi təklif olunmuşdur.

2. Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində.[13] Bakı: Elm, 2000, 257 s., 22,0 ç.v., sayı 300. Elmi redaktorlar: i.e.d., prof. A.A.Ağayeva, T.Ə.Paşayev. Monoqrafiya dünya energetikasının qloballaşma kontekstində təhlili və qiymətləndirilməsinə, bəşəri enerji resurslarının konsolidasiyası problemlərinə və bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycanın Yanacaq Enerji Kompleksində dayanıqlı iqtisadi inkişafı şərtləndirən islahatlar prosesinin sürətləndirilməsi, təkmilləşdirilməsi və dərinləşdirilməsinə həsr edilmişdir.

3. Neft-qaz sənayesində yeni bazar mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətləri.[14] (T.Ə.Paşayevlə müştərək) Bakı: Elm, 2000, 200 s., 12,5 ç.v., sayı 300. Elmi redaktorlar: i.e.d. Ə.X.Nuriyev, i.e.d., prof. A.A.Ağayeva. Monoqrafiyada yeni reallıqlar kontekstində neft-qaz sənayesinin müasir vəziyyəti, inkişaf meyilləri, dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin iqtisadi aspektləri, vergiqoymanın təkmilləşdirilməsi, neft-qaz sənayesində fiskal mexanizmlər və digər bazar təsisatlarının tətbiqi məsələləri tədqiq olunmuşdur.

4. Azərbaycanın təbii qaz potensialı: reallıqlar və virtual cizgilər.[15] Bakı: Elm, 2001, 186 s., 12,5 ç.v., sayı 350. Elmi redaktor: i.e.d., prof. A.Ş.Şəkərəliyev. Monoqrafiya mövcud reallıqlar və virtual görüntü diapazonunda Azərbaycanın artan təbii qaz potensialının qiymətləndirilməsi, qaz sənayesinin müasir vəziyyəti, inteqrasiya və inkişaf meyilləri, bazar iqtisadiyyatı kontekstində yeni çevik infrastrukturun formalaşdırılması, böyük texniki-iqtisadi dövriyyədə təbii qazın qlobal və lokal perspektiv imkanlarının təhlil və tədqiqinə həsr edilmişdir.

5. Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli.[16] Bakı: Elm, 2002, 472 s., 29,5 ç.v., sayı 500. Elmi redaktor: akademik Ə.M.Abbasov. Monoqrafiyanın leytmotivini dərinləşən bazar münasibətləri sferasında Azərbaycanın quru ərazilərində təşəkkül tapan neftqazçıxarma sənayesinin ümumi iqtisadi problemlərinin tədqiqi, istehsal artımının təmin edilməsində sahəvi kompleksin yeni iqtisadi modelinin işlənməsi, aparılan islahatların təkmilləşdirilməsi ifadə edir. Tədqiqat işində, həmçinin, genetik təhlil əsasında istehsalın dinamik inkişaf meyillərinin araşdırılması, sistemli yanaşma kontekstində struktur islahatlarının və idarəetmənin yeni strategiyasının işlənməsi, kompleksin iqtisadi modernizasiyası problemlərinin həllində, səmərəli fəaliyyətin təşkilində mütərəqqi bazar mexanizmlərindən, iqtisadi texnologiyalardan istifadə də əksini tapmışdır.

6. Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası.[17] (Z.S.Abdullayevlə müştərək) Bakı: Elm, 2003, 511 s., 32 ç.v., sayı 300. Elmi redaktor: AMEA-nın müxbir üzvü A.F.Musayev. Monoqrafiyada dünya və Azərbaycan neft sənayesinin texniki-iqtisadi strukturu və tərəqqi meyilləri kontekstində səmərəli təsərrüfat quruculuğunun dinamik inkişaf amilləri, milli neft strategiyasının sosial-iqtisadi aspektləri, sahəvi sferada islahatların təkmilləşməsi, dövlət tənzimlənməsi, idarəetmə konsepsiyası və istehsalın rasional təşkili problemləri sistemli və situasiyalı yanaşma diapazonunda tədqiq və təhlil edilmiş, verifikasiya prinsiplərinə müvafiq olaraq neft-qaz sektorunun iqtisadi strukturunun modernizasiyasının alternativ bazar mexanizmlərinin prioritetləri təqdim olunmuşdur.

7. Sosiallaşan iqtisadiyyat.[18] Bakı: Elm, 2006, 509 s., 32,0 ç.v., sayı 300. Elmi redaktor: akademik Z.Ə.Səmədzadə. Monoqrafiyada iqtisadiyyatın sosiallaşmasına açılan sivilizasiya vektorunun tarixi-fəlsəfi rakursda interpretasiyası, sosiumun davamlı inkişafının iqtisadi və sosial kompozisiya prinsiplərinin araşdırılması elmi-analitik ifadədə əksini tapmışdır. Sosiallaşan iqtisadiyyatı bərqərar edərək onu tam vahid bütövə çevirən qaynaq elementləri: ictimai-iqtisadi yaranışlar, demoqrafik təbəddülatlar, optimal məsrəflər, sosial təminatlar, lokal təsərrüfatçılıq, regional və qlobal inteqrasiya çevrəsi, iqtisadiyyatın energetik və resurs təchizatı, açıq icma və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, İslamın perspektiv iqtisadi reallıqları elmi-tədqiqat araşdırmasının ana xəttini təşkil edir.

8. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemləri (Şəki-Zaqatala regionunun timsalında) Kollektiv monoqrafiya.[19] (Ə.S.Qasımov, H.A.İsrafilov [20], E.A.Ağayevlə müştərək) АDİU-nun Elmi Şurasının qərarı ilə çap edilmişdir. Bakı: "İqtisad Universiteti nəşriyyatı", 2006, 304 s., 19,0 ç.v., sayı 500. Elmi məsləhətçi: i.e.d., prof. Ş.H.Hacıyev. Elmi redaktor: akademik A.A.Nadirov. Monoqrafiyanın məzmununu Azərbaycan Respublikasının Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərinin kompleks təhlili ehtiva edir. Monoqrafiya Şəki-Zaqatala regionunda fəaliyyət göstərən dövlət icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə strukturlarında çalışan işçilərə elmi-metodiki və elmi-praktiki köməklik göstərilməsi məqsədi ilə yazılmışdır.

9. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi.[21] (E.R.Bağırzadə ilə müştərək). Bakı, Elm, 2011, 128 s., 8.0 ç., sayı 500. Elmi redaktor: AMEA akademiki Z.Ə.Səmədzadə. Aparıcı qlobal reytinq təşkilatlarının hesabatları, milli statistik mənbələr və müəlliflərin təhlili şərhləri əsasında hazırlanmış bu kitabda Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyi başlıca kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri üzrə təqdim olunur. Alternativ statistik məzmunu ilə orjinal səciyyə daşıyan bu kitab Azərbaycanda bu strukturda hazırlanmış ilk nəşr olmaqla, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Dərslik[redaktə | əsas redaktə]

Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan.[22] Bakı: “Letterpress” nəşriyyat evi, 2018, 912 s., 57,0 ç.v., sayı 500. Elmi məsləhətçi: akademik Z.Ə.Səmədzadə. Dərslikdə dünya iqtisadiyyatının formalaşmasının və inkişafının nəzəri əsaslarının və praktiki məsələlərinin tədqiqi qloballaşma meyilləri, inkişafın tempi və proporsiyaları, kapitalın beynəlxalq hərəkəti, dünya əmtəə və xidmətlər bazarının xüsusiyyətləri və buradakı qiymətyaranma prosesləri, valyuta-maliyyə münasibətləri və digər aktual problemləri məcmusunda öz əksini tapmışdır. Dərsliyin spesifikliyi və mühüm cəhəti Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əmək bölgüsü sistemində yeri və rolu, onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının dərinləşməsi perspektivlərinin təhlili və təqdimatı ilə bağlıdır. Tələbələr, doktorantlar, müəllimlər, elmi işçilər, mütəxəssislər və həmçinin, dünya iqtisadiyyatının problemləri ilə maraqlananların istifadəsi üçün nəzərdə tutulur.

Metodik vəsaitlər və tədris proqramıları[redaktə | əsas redaktə]

 1. İqtisadi təhlil.[23] Bakı: Аzərbayсan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2002, 1,0 ç.v.
 2. Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi və auditin əsasları.[24] (tədris proqramı). Bakı: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2002, 1,5 ç.v.
 3. Sosial sorğu prosesinin keçirilməsinə dair.[25] (H.Q.Əhmədovla müştərək) (metodik göstəriş). Bakı: Аzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2003, 1,8 ç.v.
 4. Elmi-tədqiqat təcrübəsinin keçirilməsinə dair.[26] (metodik göstəriş). Bakı: Аzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2004, 1,5 ç.v.
 5. Magistr dissertasiyasının yerinə yetirilməsi.[27] (H.A.İsrafilovla müştərək) (metodik göstəriş). Bakı: İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2007, 2,8 ç.v.
 6. Magistrantın elmi-tədqiqat təcrübəsinin yerinə yetirilməsi.[28] (H.A.İsrafilovla müştərək) (metodik göstəriş). Bakı: İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2007, 2,6 ç.v.
 7. Elmi-pedoqoji təcrübənin yerinə yetirilməsi.[29] (H.A.İsrafilovla müştərək) (metodik göstəriş). Bakı: İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2007, 2,6 ç.v.
 8. Maqistrant referatlarının yerinə yetirilməsi.[30] (H.A.İsrafilov və E.R.Bağırzadə ilə müştərək) (metodik tövsiyə). Bakı: İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2009, 2,8 ç.v.
 9. Beynəlxalq İnvestisiyalar. (İ.A.Kərimli [31] və M.İ.Barxudarovla ilə müştərək) Tədris proqramı, Bakı: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2016, 2,5 ç.v.

Layihələr və iqtisadi əsaslandırmalar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Neftlə çirklənmiş ərazilərin inventarizasiyasi və rekultivasiyası (layihə).
 2. Azərbaycan neft ensiklopediyasının hazırlanması (layihə).
 3. Ali təhsil müəssisələrində mühasibat uçotu sisteminin avtomatlaşdırılması (kompüter proqramı).
 4. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində kompüter kurslarının təşkili (reallaşma proqramı).
 5. Qadın briqadasını təmsil edən fermer təsərrüfatının yaradılması (layihə).
 6. "Yer kürəsi gününün" qeyd olunması üzrə tədbirlər və fəaliyyət planı (layihə).
 7. Azərbaycan Respublikasında qarğı və digər analoji bitki komponetli təbii xammala əsaslanan sellüloz-kağız kombinatının inşası (biznes plan).
 8. Ələt-Astara avtomobil magistralı: təbii-coğrafi mövqe, meteoloji durum və sosial-iqtisadi infrastruktur (iqtisadi əsaslandırma).
 9. "Baki dairəvi – 2" avtomobil magistrali: təbii-coğrafi mövqe, meteoloji durum və sosial-iqtisadi infrastruktur (iqtisadi əsaslandırma).

Qanunvericilik[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu [32].
  (Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Elm və Təhsil Kommisiyasında Azərbaycan Respublikasının qanunun hazırlanması və ekspertizasi üzrə işçi qrupunun üzvü).
 2. "Elm və Dövlət Elmi-Texniki Siyasəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
  (Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Elm və Təhsil Kommisiyasında Azərbaycan Respublikasının qanunun hazırlanması və ekspertizasi üzrə işçi qrupunun üzvü).

Sertifikatlar:[redaktə | əsas redaktə]

 1. "İqtisadi inkişaf assosiyasiyaları sahəsində texniki əməkdaşlıq proqramı" seminarı.
  ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID), Vaşinqton: 11 sentyabr – 2 oktyabr 1999-cu il. Sertifikat – AED/Washington, DC. 2 oktyabr 1999-cu il.
 2. "İqtisadi inkişaf assosiyasiyaları sahəsində texniki əməkdaşlıq proramı" seminarı.
  ABŞ-ın İctimai və Özəl Əməkdaşlıq İnstitutu [33] (IP3, The Institute for Public-Private Partnerships), Vaşinqton: 13 sentyabr – 1 oktyabr 1999-cu il. Sertifikat – IP3/Washington, DC. 2 oktyabr 1999-cu il.
 3. "Ətraf mühit, neft və qaz: Xəzər regionunda texnologiyaların kommersiyalaşması" seminarı.
  ABŞ-ın Vətəndaş Tədqiqatları və İnkişaf Fondu [34] (CRDF) və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm Fondu (ANSF), Bakı: 15-17 mart 2004-cü il. Sertifikat – CRDF- ANSF/Bakı 17 mart 2004-cü il.
 4. "Biznesin praktiki öyrənilməsi və kənd təsərrüfatı" simpoziumu.
  ABŞ-ın Vətəndaş Tədqiqatları və İnkişaf Fondu [34] (CRDF) ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm Fondunun sertifikatı (ANSF), Bakı: 6-7 iyun 2005-ci il. Sertifikat – CRDF- ANSF/Bakı 7 iyun 2005-cü il.
 5. "İqtisadiyyat, Maliyyə və Enerji-I beynəlxalq" konqresi. H.Ə.Yasəvi adına Beynəlxalq Qazax-Türk Universiteti [35] və Beynəlxalq Türk Akademiyası.[36] Qazaxıstan Respublikası, Alma-Ata: 11-14 iyun 2014-cü il. Sertifikat - INTERNATIONAL CONGRESS OF ECONOMY, FINANCE AND ENERGY (EFE 2014) Republic of Kazakhstan, Alma-Ata.

Elmi kadrların hazırlanması[redaktə | əsas redaktə]

İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktorları - 9

Redaksiya fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1.Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin “Azərbaycanın vergi jurnalı”nın baş redaktoru (2010-2018).

2.“Böyük İqtisadi Ensiklopediya”.[37] Yeddicildlik, Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2012. Baş redaktorun müavini.

3. Elm və Təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" Universitetinin "Təfəkkür" jurnalının [38] redaksiya heyətinin üzvü.

4.Gürcüstan Respublikası Gulustan-Black Sea Scientific Journal of Academic Research (Gülüstan-Qara Dəniz elmi-tədqiqat jurnalı)[39] elmi jurnalının beynəlxalq məsləhət və redaksiya heyətinin üzvü.

5. Gürcüstan Respublikası The Caucasus-Economic and Social Analysis Journal of Southern Caucasus (Cənubi Qafqaz elmi-tədqiqat jurnalı) [40] elmi jurnalının beynəlxalq məsləhət və redaksiya heyətinin üzvü.

6. Gürcüstan Respublikası Proceeding of The International Research Education & Training Center (Beynəlxalq Tədqiqat Təhsil və Tədris Mərkəzinin araşdırması) [41] elmi jurnalının beynəlxalq məsləhət və redaksiya heyətinin üzvü.

7.Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının “İqtisadiyyat” qəzetinin redaksiya heyətinin üzvü.

8.Elmi redaktor - Səfərov Q.Ə., Dadaşova K.S.[42] "Neft-qaz kompleksində məhsulun keyfiyyəti və rəqabətqabiliyyətliliyi".[43]  Bakı: Elm, 2011, 224 s.

9.Rəyçi - Balayeva E.Ə. İqtisadi təhlükəsizlik və inkişafın maliyyə problemləri. Bakı: Elm, 2011, 396 s.

Təltiflər[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 may tarixli 1205 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018) yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.

Filmoqrafiya[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Ata yolu" (film, 2013).

Ailəsi[redaktə | əsas redaktə]

Ailəlidir, üç övladı var.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Professor Elşən Hacızadənin şəxsi saytı

ORCİD İD: 0000-0001-5447-9676

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

"Azərbaycanın vergi jurnalı"

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycan Milli Kitabxanası

"İqtisadiyyat" qəzeti