Sintaksis

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Sintaksis (yun. syntaxis) — qrammatikanın bir bölməsi. Hərfi mənası yunancadan tərcümədə "tərtib etmək" deməkdir. Sintaksisdə söz birləşmələri və cümlələr öyrənilir. İki ve daha artıq müstəqil leksik mənalı sözün məna ve qrammatik cəhətdən birləşməsinə söz birləşməsi deyilir. Məsələn : agıllı uşaq, Vətəni sevmək, Vətəni qoruyan əsgər və s.

Qeyd: söz birləşmələri ən az iki müstəqil leksik mənalı sözdən əmələ gəlir.Buna görə də tərkibi feillər ( dost olmaq, kömək etmək və s. ) , həmçinin "evə doğru , sənin üçün " və s.qoşmalı sözlər söz birləşməsi sayılmır.