Cavid Səfərov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Cavid Səfərov
Doğum tarixi:10 dekabr 1965(1965-12-10)
Doğum yeri: Qazax rayonunun Ürkməzli kəndi
Vətəndaşlıq: Azərbaycan
Milliyyəti: azərbaycanlı
Elm sahəsi: mexanika
İş yeri: Rostock Universiteti
Elmi dərəcəsi: tex.e.d.
Təhsili: Azərbaycan Texniki Universiteti


Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

1965-ci il dekabrın 10-da Qazax rayonunun Ürkməzli kəndində anadan olub. 1982-ci ildə Ürkməzli kənd orta məktəbi bitirib, həmin il də Azərbaycan Texniki Universiteti (əvvəlki Azərbaycan Politexnik İnstitutu) mexanika fakültəsinin “Soyuducu-kompressor maşın və qurğuları” ixtisasına daxil olub. 1989-cu ildə həmin ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirərək “Mühəndis-mexanik” ixtisasına yiyələnib. 1989-cu ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin “İstilik və soyuqluq texnikası” kafedrasında tədqiqatçı-mühəndis kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1991-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetində əyani aspiranturaya daxil olmuş və 1993-cü ildə vaxtından əvvəl “Alifatik spirtlərin və onların binar qarışıqlarının termal xassələri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 1993-2004-cü illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin “İstilik və soyuqluq texnikası” kafedrasında baş laborant, assistent, dosent vəzifəsində çalışmışdır. 2005-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin “İstilik və soyuqluq texnikası” kafedrasının dosenti diplomunu almışdır. 2005-2006-cı illərdə Almaniyanın Erlangen-Nürnberq Universiteti ndə elmi işçi kimi çalışmışdır. 2006-cı ildən Almaniyanın Rostock Universiteti nin “Texniki Termodinamika” kafedrasının daimi elmi işçisidir. Cavid Səfərov IAPWS (Beynəlxalq su və su buxarı cəmiyyəti)-ın Almaniya bölməsinin üzvüdür. O Almaniyanın DAAD (2002 və 2006), Aleksandr von Humboldt (2003-2004, 2007) və Yaponiyanın JSPS (2004) elmi təqaüdlərinə layiq görülmüşdür.

Elmi istiqaməti[redaktə | əsas redaktə]

Maddələrin istilik-fiziki xassələri. Elmi işlərinin istiqaməti:

 • 1. Yüksək təzyiq və temperaturlarda mayelərin sıxlığının araşdırılması.
 • 2. Mayelərdə qazların həll olması.
 • 3. Mayelərin doymuş buxarının araşdırılması.
 • 4. Mayelərin termal və nəql xassələrinin araşdırılması.

Cavid Səfərov 350–dən artıq elmi məqalənin və konfrans çıxışlarının, 1 kitab, 1 dərsliyin və 4 dərs vəsaitinin müəllifidir. Məqalələri Amerika Kimya cəmiyyətinin, İngiltərənin Kral cəmiyyətinin və dünyanın müxtəlif ölkələrinin ən nüfuzlu impakt faktorlu (Impact Factor) Acta Chimica Slovaca, Acta Chimica Slovenica, Aquatic Geochemistry, Fluid Phase Equilibria, International Journal of Thermophysics, Journal of Deep Sea Research, Journal of Chemical Engineering Data, Journal of Molecular Liquids, Journal of Solution Chemistry, Ocean Science, The Journal of Chemical Thermodynamics, Thermochimica Acta və s. jurnallarında çap olunmuşdur. Cavid Səfərov dünyanın bir çox ölkələrinin (ABŞ, Almaniya, Avstriya, Çexiya Respublikası, Fransa, İngiltərə, Portuqaliya, Rusiya, Slovakiya Respublikası, Türkiyə, Yaponiya, Yunanıstan, Ukrayna və s.) elmi konfranslarında geniş məzmunlu məruzələrlə çıxış etmişdir. Cavid Səfərovun Almaniyanın Rostock Universitetinin Texniki Termodinamika kafedrasında rəhbərlik etdiyi “Mayelərin istilik-fiziki xassələrinin araşdırılması” elmi qrupu dünyanın çox saylı elm mərkəzləri ilə müştərək elim araşdırmalar aparır. Bunlara misal olaraq Amerikanın Milli standartlar (NİST) institutunu, Florida, Wedener, Marilend Universitetlərini, Türkiyənin “Isı Bilimi ve Tekniği” cəmiyyətini, İstanbul, Ankara, Ərzurum, Van, İzmir, Elazıq, Sivas və s. şəhərlərinin universitetlərini, Portuqaliyanın Porto və Yeni Lissabon Universitetlərini, Yunanıstanın Tessaloniki şəhərinin Aristotel Universitetini, Rusiyanın Moskva, Sankt-Peterburq, Kazan və ş. şəhərlərinin Universitetlərini və elmi-tədqiqat mərkəzlərini, eləcə də Fransa, İspaniya, Avstriya, Norveç, İsveç, İtaliya, Misir, Polşa, Sloveniya, Belorus, Ruminiya və c. ölkələrin müxtəlif elm mərkəzlərini göstərmək olar. Dəniz, okean, çay, termal sularının, ionlu maddələrin, absorpsion soyuducu və günəş istilik sistemlərin alternativ istilik daşıyıcılarının və s. istilik-fiziki xassələrinin araşdırılması sahəsində müxtəlif elmi layihələr həyata keçirmişdir. Yüksək təzyiqlərdə mayelərin istilik-fiziki xassələrinin araşdırılması sahəsində dünyada aparıcı alimlərdən biridir.[1]


Əsas elmi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • 1. Safarov, J., Namazova, A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. (p,ρ,T) properties of 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, Journal of the Serbian Chemical Society 2018, 83 (1) 61-73, http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/4246
 • 2. Safarov, J., Ashurova., U., Ahmadov, B., Abdullayev, E., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical properties of Diesel fuel over a wide range of temperatures and pressures, Fuel, 2018, 216, 870-889, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.11.125
 • 3. Ahmadov, A., Safarov, J., Bashirov, M., Hassel, E. Density of geothermal energy resources of Gabala region of Azerbaijan at high pressures and wide range of temperatures, Monitoring, Science and technology (Nauka i texnologiya), Maxachkala, Russian Federation, 2017, 4, 56-61, http://www.csmos.ru/index.php?page=mnt-issue-2017-4-09
 • 4. Safarov, J., Ashurova., U., Ahmadov, B., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Viscosity of 1-Butanol and Diesel fuel blends, Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining, 2017, 18, 4, 316-330, http://jppor-az.com/jpdf/Javid%20Safarov-4(2017)4.PDF
 • 5. Suleymanli, Kh., Uysal, D., Hamidova, R., Aliyev, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Heat capacity and speed of sound of some ionic liquids over wide range of temperature, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2017, 37, 5, 110-115, http://physics.gov.az/Transactions/2017/journal2017(5).pdf
 • 6. Safarov, J., Lesch, F., Suleymanli, Kh., Aliyev, A., Shahverdiyev, A., Hassel, E., Abdulagatov, I.M. High – temperature and high-pressure density measurements and other derived thermodynamic properties of 1-butyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate, Thermochimica Acta 2017, 658, 14-23, http://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2017.10.022
 • 7.Safarov, J., Lesch, F., Suleymanli, Kh., Aliyev, A., Shahverdiyev, A., Hassel, E., Abdulagatov, I.M. Viscosity, Density, Heat Capacity, Speed of Sound and other Derived Properties of 1-Butyl-3-Methylimidazolium tris(Pentafluoroethyl)Trifluoro¬phosphate over a Wide Range of Temperature and at Atmospheric Pressure, Journal of Chemical and Engineering Data 2017, 62, 3620−3631, http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jced.7b00618
 • 8. Safarov, J., Huseynova, G., Hamidova, R., Bashirov, M. Hassel, E. Vapor Pressures and Activity Coefficients of Methanol in Binary Mixtures with 1-ethyl-3-methylimidazolium met¬hanesulfonate, Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining 2017, 18, 189-201, http://jppor-az.com/jpdf/J.Safarov-3(2017).PDF
 • 9. Gilbert, W.J.R., Safarov, J., Minnick, D.L., Rocha, M.A., Hassel, E., Shiflett, M. Density, Viscosity, and Vapor Pressure Measurements of Water + Lithium bis(trifluromethyl¬sulfonyl)¬imide Solutions, Journal of Chemical and Engineering Data 2017, 62, 2056-2066, http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jced.7b00135
 • 10. Safarov, J., Mammadova, E., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermodynamic properties of the Arkivan-Seyfeddin (Masalli, Azerbaijan) geothermal water, Monitoring, Science and technology (Nauka i texnologiya), Maxachkala, Russian Federation 2017, 2 (31), 82-91, http://csmos.ru/index.php?page=mnt-issue-2017-2-11; https://elibrary.ru/item.asp?id=29672241
 • 11. Safarov, J., Huseynova, G., Bashirov, M. Hassel, E., Abdulagatov, I. Thermophysical properties of 1-ethyl-3-methylimidazolium methanesulfonate over a wide range of temperatures and pressures, Journal of Molecular Liquids 2017, 238, 347-358, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.05.013
 • 12. Safarov, J., Sperlich, Ch., Namazova, A., Hamidova, R., Shahverdiyev, A., Hassel, E. CO2 solubility in 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2017, 37, 2, 74-84, http://physics.gov.az/Transactions/2017/journal2017(2).pdf
 • 13. Namazova, A., Suleymanli, Kh., Aliyev, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Experimentally investigation of viscosity of the ionic liquids 1-butyl-3-methylimida¬zolium tetrafluoroborate and 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2016, 4, 46-53, http://www.aztu.edu.az/azp/elmi_tedqiqat/scientific_research/az/about/arxiv.jsp
 • 14. Safarov, J., Namazova, A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Experimental investigation of thermophysical properties of 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate at ambient pressure, Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining 2016, 17, 3, 226-243, http://ppor.az/jpdf/J.T.Safarov,%20A.Namazova-3(2016).PDF
 • 15. Huseynova, G., Hamidova, R., Safarov, J., Bashirov, M. Hassel, E. Investigation of the density and speed of sound of ionic liquid 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Methanesulfonate, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2016, 5, 128-135, http://www.physics.gov.az/Transactions/2016/journal2016(5).pdf
 • 16. Talibov, M., Safarov, J. Vapor pressure of ethanol and 1-propanol binary mixtures, Hungarian Journal of Industry and Chemistry 2016, 44, 33-38, http://mk.uni-pannon.hu/hjic/index.php/hjic/article/view/685/632
 • 17. Talibov, M., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Vapor pressure of 1-propanol in a wide range of temperature, Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathe¬ma¬tical and Technical Sciences 2016, 2, 81-89. http://www.physics.gov.az/Transactions/2016/journal2016(2).pdf
 • 18. Safarov, J., Kul, I., Talibov, M.A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Vapor pressures and activity coefficients of methanol in binary mixtures with 1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoro¬methyl¬sulfonyl)imide, Journal of Chemical and Engineering Data 2015, 60 (6), 1648–1663, http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/je501033z.
 • 19. Ahmadov, A., Safarov, J., Bashirov, M. Thermophysical properties of Daridag thermal water, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2015, 2, 34-40.
 • 20. Safarov, J., Ahmadov, B., Mirzayev, S., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical properties of 1-butanol over a wide range of temperatures and pressures up to 200 MPa, Journal of Molecular Liquids 2015, 209, 465-479, http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2015.06.017.
 • 21. Talibov, M., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Vapor pressure of ethanol in a wide range of temperature, Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences, 2015, 2, 61-71, http://physics.gov.az/Transactions/2015/journal2015(2).pdf
 • 22. Ahmadov, B., Safarov, J.T. Investigation of heat capacity of 1-Butanol, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences, 2015, 2 104-110, http://physics.gov.az/Transactions/2015/journal2015(2).pdf
 • 23. Ahmadov, A., Safarov, J., Bashirov, M. Investigation of heat capacity of thermal waters of Azer¬¬baijan, Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences, 2015, 2, 125-130, http://physics.gov.az/Transactions/2015/journal2015(2).pdf
 • 24. Talibov, M.A., Sirota, E.N., Safarov, J., Cherunova, I.V. Density and speed of sound geothermal and mineral waters of Stavropol Region of Russian Federation, Monitoring. Science and Technology, Maxachkala, Russian Federation 2015, 1, 89-95, http://elibrary.ru/item.asp?id=23329512 http://csmos.ru/index.php?page=mnt-issue-2015-1-13;
 • 25. Hamidova, R., Kul, I., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide at high temperatures and pressures, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2015, 32, 1, 303-316, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-66322015000100303&lng=en&nrm=iso&tlng=en
 • 26. Ahmadov, B., Safarov, J., Mirzayev, S., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Investigation of the speed of sound of 1-butanol at atmospheric pressure, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2015, 1, 124-130, http://aztu.edu.az/azp//elmi_tedqiqat/scientific_research/az/files/21-Sahverdiyev.pdf
 • 27. Safarov, J., Ahmadov, B., Mirzayev, S., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Vapor Pressures of 1-Butanol over wide Range of Temperatures, Chemistry, Bulgarian Journal of Science Education 2015, 24, 226-246, http://khimiya.org/show_issue.php?y=2015&vol=24&issue=2&i_id=54#226
 • 28. Mammadova E., Safarov, J., Klinov, A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical properties of geothermal waters of the Masalli region of Azerbaijan at high pressures and temperatures, Herald of Kazan State Technological University 2015, 4, 109-114, http://elibrary.ru/item.asp?id=23166808
 • 29. Safarov, J., Ahmadov, B., Mirzayev, S., Shahverdiyev, A., Klinov, A., Hassel, E. Density of 1-Butanol at temperatures T=(253.15 to 468.67) K, Herald of Kazan State Technological University 2015, 3, 168-173, http://elibrary.ru/item.asp?id=23021856
 • 30. Ahmadov, A., Safarov, J., Klinov, A. Bashirov, M., Hassel, E. Experimental investigations of density of geothermal waters of the Gakh region of Azerbaijan in a wide range of pressures and temperatures, Herald of Kazan State Technological University 2015, 3, 210-215, http://elibrary.ru/item.asp?id=23021869
 • 31. Ahmadov, A., Safarov, J., Bashirov, M., Hassel, E. Vapor pressure of thermal waters of Gakh and Gabala districts of the Azer¬¬baijan, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2014, 34, 109-113, http://www.physics.gov.az/Transactions/2014/journal2014(5).pdf 32. Shahverdiyev, A., Safarov, J., Mammadova, E. Classification of mineral and geothermal waters of Agjabedi region, Power Engineering Problems 2014, 2, 58-63. 33. Ahmadov, A., Safarov, J., Bashirov, M., Hassel, E. Investigation of den¬sity and speed of sound of thermal waters of the Gakh and Gabala districts of the Azer¬¬baijan, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2014, 1, 110-117.
 • 34. Safarov, J., Geppert – Rybczyńska, M., Kul, I., Hassel, E. Thermophysical Properties of 1-butyl-3-methylimidazolium acetate in a wide range of temperatures and pressures, Fluid Phase Equilibria 2014, 383, 144–155, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378381214005615
 • 35. Talibov, M.A., Safarov, J., Cherunova, I.V., Sirota, E.N., Kolesnik, S.A. Experimental Investigations for the developing of database of mineral waters, Engineering Journal of Don 2014, 3, 2536, http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_76_Talibov.pdf_2536.pdf
 • 36. Ahmadov, A., Bashirov, M., Safarov, J., Hassel, E. Investigation of the viscosity of thermal waters of the Gakh and Gabala regions of Azerbaijan, Journal of Qafqaz University 2014, 2, 47-53, http://journal.qu.edu.az/content.php?page=article&j_id=1086&s_id=101&a_id=1185
 • 37. Safarov, J., Hamidova, R., Stephan, M., Schmotz, N., Kul, I., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Carbon dioxide solubility in 1-hexyl-3-methylimidazolium-bis(trifluormethylsulfonyl)¬imide at wide range of temperatures and pressures, Journal of Physical Chemistry B 2014, 118 (24), 6829–6838, http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp5012044
 • 38. Talibov, M.A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Vapor pressure of geothermal and mineral waters of Yardimli district of Azerbaijan, Herald of Kazan State Technological University 2014, 17, 2, 114-118, http://elibrary.ru/item.asp?id=21239786&
 • 39. Carvalho, P.J., Regueira, T., Fernández, J., Lugo, L., Safarov, J., Hassel, E., Coutinho, J.A.P. High Pressure Density and Solubility for the CO2 + 1-ethyl-3-methylimidazolium Ethylsulfate System, The Journal of Supercritical Fluids 2014, 88, 46-55, http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2014.01.011
 • 40. Safarov, J., Hamidova, R., Stephan, M., Schmotz, N., Kul, I., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Carbon dioxide solubility in 1-butyl-3-methyl-imidazolium-bis(trifluormethylsulfonyl)¬imide at wide range of temperatures and pressures, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2013, 67, 181–189, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2013.08.008
 • 41. Safarov, J., Hamidova, R., Zepik, S., Schmidt, H., Kul, I., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical Properties of 1-hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide at high temperatures and pressures, Journal of Molecular Liquids 2013, 187, 137-156, http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2013.05.032
 • 42. Safarov, J., Berndt, S., Millero F.J., Feistel, R., Heintz, A., Hassel, E. (p,ρ,T) properties of Seawater at Brackish Salinities: Extensions to High Temperatures and Pressures, Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 2013, 78, 95-101, http://dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2013.04.004
 • 43. Geppert – Rybczyńska, M., Lehmann, J.K., Safarov, J., Heintz, A. Thermodynamic surface properties of [BMIm][NTf2] or [EMIm][NTf2] binary mixtures with tetrahydrofuran, acetonitrile or dimethylsulfoxide, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2013, 62, 104-110, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2013.02.021
 • 44. Safarov, J., Berndt, S., Millero F.J., Feistel, R., Heintz, A., Hassel, E. (p,ρ,T) properties of Seawater: Extensions to High Salinities, Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 2012, 65, 146-156, http://dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2012.03.010 45. Engelmann, M., Schmidt, H., Safarov, J., Nocke, J., Hassel, E. Thermophysical Properties of 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, Acta Chimica Slovaca, 2012, 5, 86-94, http://www.degruyter.com/downloadpdf/j/acs.2012.5.issue-1/v10188-012-0014-2/v10188-012-0014-2.xml
 • 46. Safarov, J., Kul, I., El-Awady, W.A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermophysical Properties of 1-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2012, 51, 82-87, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2012.02.018
 • 47. Safarov, J., Geppert – Rybczyńska, M., Hassel, E., Heintz, A. Vapor Pressures and Activity Coefficients of Binary Mixtures of 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethyl¬sulfonyl) imide with Acetonitrile and Tetrahydrofuran, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2012, 47, 56-61, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2011.09.022
 • 48. Schmidt, H., Stephan, M., Safarov, J., Kul, I., Nocke, J., Abdulagatov, I.M., Hassel, E. Experimental study of the density and viscosity of 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate, The Journal of Chemical Thermodynamics 2012, 47, 68-75, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2011.09.027 49. Safarov, J., Kul, I., El-Awady, W.A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermodynamic Properties of 1-Butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate, The Journal of Chemical Thermodynamics 2011, 43, 1315-1322, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2011.03.019
 • 50. Safarov, J., El-Awady, W.A., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermodynamic Properties of 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Journal of Chemical and Engineering Data 2011, 56, 106-112, http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/je100945u
 • 51. Bashirov, M., Nabiyev, N., Safarov, J., Shahverdiyev, A. Vapor pressure of the geothermal waters of Khachmaz region of Azerbaijan, Journal of Qafgaz University 2010, 29, 1, 82-85, http://journal.qu.edu.az/article_pdf/1003_45.pdf
 • 52. Safarov, J., Israfilov, H., Shahverdiyev, A., Hassel, E. The (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of LiBr+C2H5OH, Journal of Chemical and Engineering Data 2010, 55, 3793-3802, http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/je1003065
 • 53. Nabiyev, N., Bashirov, M., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Investigation of Thermodynamic Properties of the Geothermal Resources of Azerbaijan: II. Palchig-Oba and Mukhtadir Resources, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2010, 30, 2, 167-172.
 • 54. Safarov, J., Hassel, E. Thermodynamic Properties of 1-Hexyl-3-Methylimidazolium Tetrafluoroborate, Journal of Molecular Liquids 2010, 153, 2-3, 153-158, http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2010.02.005
 • 55. Safarov, J., Millero F.J., Feistel, R., Heintz, A. Hassel, E. Thermodynamic properties of standard seawater: extensions to high temperatures and pressures, Ocean Science 2009, 5, 235-246, http://www.ocean-sci.net/5/235/2009/os-5-235-2009.pdf
 • 56. Guliyev, T., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of ZnBr2+C2H5OH, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2009, 41, 1162-1169, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2009.05.004
 • 57. Nabiyev, N., Bashirov, M., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Thermodynamic Properties of the Geothermal Resources (Khachmaz and Sabir-oba) of Azerbaijan, Journal of Chemical and Engineering Data 2009, 54, 1799-1806, http://dx.doi.org/10.1021/je800840m
 • 58. Guliyev, T., Jannataliyev, R., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. The (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of ZnCl2+C2H5OH, Journal of Molecular Li¬quids 2009, 146, 116-121, http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2009.02.011
 • 59. Israfilov, H., Jannataliyev, R., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. The (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of LiNO3+C2H5OH, Acta Chimica Slovenica 2009, 56, 95-108, http://acta.chem-soc.si/56/56-1-95.pdf
 • 60. Abdulagatov, I.M., Safarov, J., Guliyev, T., Shahverdiyev, A., Hassel, E. High Temperature and High Pressure Volumetric (Density and Apparent Molar Volumes) Properties of (CaCl2+C2H5OH) Solutions, Journal of Chemical and Engineering Data 2009, 54, 248–255, http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/je800234h
 • 61. Abdulagatov, I. M., Safarov, J.T., Guliyev, T., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E. High temperature and high pressure volumetric (density, excess, partial, and apparent molar volumes) properties of (methanol+[BMIM+][OcSO4-]) mixtures, Physics and Chemistry of Liquids 2009, 47, 1, 9-34, http://dx.doi.org/10.1080/00319100802372106
 • 62. Aliyev, F.Sh., Safarov, J.T., Talibov, M.A., Shahverdiyev, A.N. Temperature and pressure dependence of density of the methanol and 1-propanol solutions, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008, 7, 3, 55-61.
 • 63. Millero F.J., Mirzaliyev A., Safarov, J., Huang, F., Chanson, M., Shahverdiyev, A., Hassel, E. The Equation of State for Caspian Sea Waters, Aquatic Geochemistry 2008, 14, 289-299, http://dx.doi.org/10.1007/s10498-008-9037-0
 • 64. Abdulagatov, I.M., Aliyev, F.Sh., Safarov, J., Talibov, M.A., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E. High-Pressure Densities and Derived Volumetric Properties (Excess and Partial Molar Volumes, Vapor-Pressures) of Binary Methanol + Ethanol Mixtures, Thermochimica Acta 2008, 476, 51-62, http://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2008.07.011
 • 65. Abdulagatov, I. M., Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. High-pres¬sure densities and derived volumetric properties (excess, apparent, and partial molar vo¬lumes) of binary mixtures of {methanol(1)+[BMIM][BF4](2)}, The Journal of Chemical Ther¬modynamics 2008, 40, 1386-1401, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2008.05.005
 • 66. Nabiyev, N.D., Bashirov, M.M., Safarov, J.T., Shahverdiyev, A.N. Analysis of chemical structure of the geothermal waters of the Khachmaz region of Azerbaijan, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008, 7, 2, 10-13. 67. Abdulagatov, I. M., Aliyev, F. Safarov, J., Talibov, M., Shahverdiyev, A., Hassel, E. (p,ρ,T) Properties of 1-Propanol, Fluid Phase Equilibria 2008, 268, 21-33, http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2008.03.009
 • 68. Abdulagatov, I. M., Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Densities, Ex¬cess, Apparent, and Partial Molar Volumes of Binary Mixtures of Ethanol+ [BMIM][BF4] as a Function of Temperature, Pressure, and Concentration, International Journal of Thermophysics 2008, 29, 505-533, http://dx.doi.org/10.1007/s10765-008-0410-4
 • 69. Guliyev, T., Israfilov, H., Safarov, J., Talibov, M., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Definition of the Debye-Hückel limiting slope for ethanol in the wide range of state parameters, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008, 1, 7, 43-46.
 • 70. Aliyev, F.Sh., Safarov, J.T., Talibov, M.A., Shahverdiyev, A.N. (p,ρ,T) Properties of ethanol and 1-propanol solutions, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2008, 7, 1, 35-39.
 • 71. Abdulagatov, I. M., Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. High-Pres¬sure Densities and Derived Volumetric Properties (Excess, Apparent, and Partial Molar Vo¬lumes) of Binary Mixtures of Methanol+[BMIM][PF6], Journal of Solution Chemistry 2008, 37, 6, 801-833, http://dx.doi.org/10.1007/s10953-008-9278-y
 • 72. Israfilov, H., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E. Investigations of the (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of the LiCl+C2H5OH solutions, Journal of Chemical and Engineering Data 2008, 53, 388 - 397, http://dx.doi.org/10.1021/je700438d
 • 73. Jannataliyev, R.M., Safarov, J.T., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E.P. Definition of apparent molar volume at infinite dilution of methanol solutions of electrolytes, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2007, 6, 3, 6-10.
 • 74. Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A., Hassel, E.P. (p,ρ,T) properties of 1-Bu¬tyl-3-methyl¬imi¬da¬zolium tetrafluoroborate and 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluo¬ro¬pho¬s¬phate at T=(298.15 to 398.15) K and pressures up to p=40 MPa, Journal of Molecular Li¬quids 2007, 136, 177-182, http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2007.03.012
 • 75. Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A. Vapor pressure of working agents of alternative energy resources, Power Engineering Problems 2007, 1, 78-84.
 • 76. Ihmels, E.C., Safarov, J.T. (p,ρ,T) properties and apparent molar volumes of (LiI + CH3OH) at high temperatures and pressures, Journal of Molecular Liquids 2007, 133, 146-151, http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2006.08.062
 • 77. Tekin, A., Safarov, J., Shahverdiyev, A. Vapor pressure of methanol solutions of 1-Butyl-3-methylimida¬zolium hexafluorophosphate, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2007, 6, 1, 42-48.
 • 78. Ihmels, E.C., Safarov, J.T. (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of LiNO3 in Methanol, The Journal of Chemical Thermodynamics 2006, 38, 1443-1449, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2006.01.008 79. Safarov, J.T., Jannataliyev, R.M., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E.P. Thermal properties and apparent molar volumes Vf of ZnCl2 (aq) in high temperatures and pressures, Journal of Molecular Liquids 2006, 128, 1-3, 127-133, http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2005.12.008
 • 80. Jannataliyev, R.M., Safarov, J.T., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E.P. Thermal pro¬per¬ties of ZnCl2+CH3OH, Journal of Scientific Works of Azerbaijan Technical University 2006, 5, 1, 7-13.
 • 81. Safarov, J.T. Vapor Pressure of the (Lithium Bromide + Lithium Chloride + Me¬tha¬nol) System, Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-mathematical and Technical Sciences 2006, 26, 2, 126-130, http://www.science.az/physics/Transactions/2006/v2article/art24.pdf
 • 82. Ihmels, E.C., Safarov, J.T. (p,ρ,T) Properties and Apparent Molar Volumes Vf of the ZnCl2 in CH3OH, Journal of Chemical and Engineering Data 2006, 51, 1015-1019, http://dx.doi.org/10.1021/je050509f
 • 83. Safarov, J.T. Vapor pressures of lithium bromide or lithium chloride and ethanol solutions, Fluid Phase Equilibria 2006, 243, 38-44, http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2006.02.012
 • 84. Verevkin, S., Safarov, J., Bich, E., Hassel, E., Heintz, A. Study of Vapor Pressure of Lithium Nitrate Solutions in Ethanol, The Journal of Chemical Thermodynamics 2006, 38, 611-616, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2005.07.015
 • 85. Heintz, A., Vasiltsova, T.V., Safarov, J., Bich, E., Verevkin S.P. Thermodynamic Properties of Mixtures Containing Ionic Liquids. 9. Activity Coefficients at Infinite Dilution of Hydrocarbons, Alcohols, Esters and Aldehydes in tri-Methyl-Butyl-Ammonium Bis-(trifluoromethylsulfonyl) Imide Using Gas-Liquid Chromatography and Static Method, Journal of Chemical and Engineering Data 2006, 51, 648-655, http://dx.doi.org/10.1021/je050440b
 • 86. Safarov, J.T, Verevkin, S.P., Bich, E., Heintz, A. Vapor Pressures and Activity Coefficients of n-Alcohols and Benzene in Binary Mixtures with 1-Methyl-3-Butyl-Imidazolium Octylsulfate and 1-Methyl-3-Octyl-Imidazolium Tetrafluoroborate, Journal of Chemical and Engineering Data 2006, 51, 518-525, http://dx.doi.org/10.1021/je050394f
 • 87. Safarov, J.T. Vapor pressure measurements of binary solutions of CaCl2 with me¬thanol and ethanol at T=(298.15 to 323.15) K using a static method, Journal of Chemical and Engineering Data 2006, 51, 360-365, http://dx.doi.org/10.1021/je0502086
 • 88. Safarov, J.T. Investigation of the Vapor Pressure p of Zinc Bromide or Zinc Chloride Solutions with Methanol by Static Method, The Journal of Chemical Thermodyna¬mics 2006, 38, 304-311, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2005.05.017
 • 89. Ihmels, E.C., Safarov, J., Hassel, E., Gmehling, J. (p,ρ,T) properties, and apparent molar volumes Vf of CaCl2 in methanol at T=(298.15 to 398.15) K and pressures up to p=40 MPa, The Journal of Chemical Thermodynamics 2006, 38, 224-229, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2005.05.003
 • 90. Safarov, J.T., Jannataliyev, R.M., Shahverdiyev, A.N., Hassel, E.P. Investigation of the thermal properties and apparent molar volumes Vf of ZnBr2 (aq) in the temperature range from 298.15 to 398.15 K and at pressures up to p=60 MPa using a piezometer of constant volume, Journal of Molecular Liquids 2006, 124, 1-3, 51-57, http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2005.07.005
 • 91. Safarov, J.T. (p,ρ,T) and (ps,ρs,Ts) properties, and apparent molar volumes Vf of LiI (aq) at T=(298.15 to 398.15) K and at pressures up to p=60 MPa, Journal of Molecular Liquids 2006, 123, 2-3, 139-145, http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2005.06.006

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]