İyirmi birinci simfoniya (Motsart)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
İyirmi birinci simfoniya
Bəstəkar
Forma simfoniya, musiqi kompozisiyası
Opus K. 134
Motsartın rəssam Saverio dalla Rosa tərəfindən çəkilmiş rəsmi, 1770 Yanvar

İyirmi birinci simfoniya Volfqanq Amadey Motsart tərəfindən 1772-ci ilin avqustunda yazılmışdır və ehtimal ki, bir Milan müştərisi üçün nəzərdə tutulmuşdur.[1] Simfoniyanın ifa müddəti 18 dəqiqədir.

Quruluşu[redaktə | əsas redaktə]

Simfoniya 4 hissədən ibarətdir.

 1. Allegro, 3/4
 2. Andante, 2/4
 3. Menuetto və Trio, 3/4
 4. Allegro, 2/2

Birinci hissə: Allegro[redaktə | əsas redaktə]


\relative c'' {
 \override Score.NonMusicalPaperColumn #'line-break-permission = ##f
 \version "2.18.2"
 \tempo "Allegro"
 \key a \major
 \time 3/4
 a8.\f cis32 e a4 a |
 a2( gis4) |
 b8. gis32 e d4 d |
 d2( cis4) |
 g'8. e32 cis g4 g |
 fis8. a32 d fis4 fis |
 e4
}

İkinci hissə: Andante[redaktə | əsas redaktə]


<< 
 \new Staff \with { instrumentName = #"V1 "} 
 \relative c'' {
 \version "2.18.2"
 \key d \major 
 \tempo "Andante"
 \time 2/4
 \tempo 4 = 40	
  a4.\p d8 d16 (cis) cis4 (d8)
  dis16 (e) e4 (g8)
  fis32 (e d e) d8-! r4
  d8\f g4 (b8)
  a32 (fis) g (e) d8 r4 
}
 \new Staff \with { instrumentName = #"V2 "}
 \relative c'' {
  \key d \major
  \time 2/4
   d,32 -.\p [ fis-. a-. fis-.] \repeat unfold 3 { d32 -. [ fis-. a-. fis-.] }
  \repeat unfold 3 {e -. [g-. a-. g-.] } fis (a fis d)
  e [(b e g)] b (a g fis) g [(fis e d)] cis (e a e)
  d [(e fis g)] fis (g a g) fis\f [(g a b)] c (a fis c!)
  b-. [d-. g-. d-.] b'-. [d,-. g-. d-.] b'-. [d,-. d'-. d,-.] b'-. [d,-. g-. d-.]
  fis [(a b g)] fis (g a g) fis [( g fis e)] d (e d c)
 } 
>>

Üçüncü hissə: Menuetto[redaktə | əsas redaktə]


\relative c'' {
  \version "2.18.2"
  \key a \major 
  \tempo "Menuetto"
  \time 3/4
  e4.\f\trill a8 cis,4
  \tuplet 3/2 {d8 (cis d)} \tuplet 3/2 {b-! cis-! d-!}cis4
   \tuplet 3/2 {b8 (cis b)} \tuplet 3/2 {fis'-! [d-! b-!] } a4
   gis4.\trill b8 e,4
   R2. 
}

\relative c'' {
 \version "2.18.2"
 \key d \major 
 \tempo "Trio"
 \time 3/4
  d,2.\p 
  d'8 (cis) d (cis) d4-!
  b,2.
  d'8 (cis) d (cis) d4-!
  cis,2.
  cis'8 (b) cis (b) cis4-!
  d4 cis8 (b) a (g)
  fis2 (e4) \bar ":|."
}

Dördüncü hissə: Allegro[redaktə | əsas redaktə]


\relative c'' {
  \version "2.18.2"
  \key a \major 
  \tempo "Allegro"
  \time 2/2
  \tempo 4 = 130	
  \partial2 \partial4 a4\p e'4 e2 fis4
  \grace e16 (d4) cis8 d \grace cis16 (b4) a8 b
  cis4 cis2 b4
   \grace gis16 (a4) b8 a \grace b16 (cis4) d8 cis
   e4 e2 a4 fis4 fis2 a4
   \grace fis16 (e4) d8 e fis d b a
   \grace a16 (gis4) fis8 e a b cis d
   \grace fis16 (e4) d8 e fis d b a
   gis (a b gis) e4 r4 
}

Notlar və ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçid[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Motsart, Wolfgang Amadeus (2005). Sinfonien III ölmək. Tərcümə edən Robinson, J. Branford. Kassel : Bärenreiter-Verlag. səh. XI. ISMN M-006-20466-3