Köxel kataloqu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Köxel kataloqunun müasir nəşrinin üz qabığı

Köxel kataloqu (alm. Köchel-Verzeichnis‎, ing. Köchel catalogue) — Lüdviq fon Köxel tərəfindən yaradılmış Volfqanq Amadey Motsartın əsərlərinin xronoloji ardıcıllıqla sıralandığı kataloqdur. Adətən K. və ya KV. abbreviaturası ilə qeyd edilir. Əsərlərin Köxel kataloqundakı sıra nömrələri onların bəstəkarın yaradıcılıq xronologiyasında tutduğu yeri göstərməklə, həm də əsərin özünə qısa istinad verir.

Köxelin sırlamasına görə "Rekviyem re-minor" Motsartın 626-cı əsəri olduğuna görə "К. 626" nömrəsi ilə qeyd edilir; lakin, Köxelin orijinal kataloqu (1862) iki dəfə redaktə edilmişdir və buna görə də bəzi əsərlər (məsələn "Valtorn üçün birinci konsert K.(412+514)/386b") üç KV. nömrəsinə malikdir.

Tarixi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Motsartın vəfatından sonrakı onilliklərdə onun əsərlərinin kataloqlaşdırılmasına bir neçə dəfə cəhd edilmişdir. Franz Qlyesnerİohann Anton Andre tərəfindən hazırlanmış kataloq tam olmasa da 1833-cü ildə çap edilmişdir. Motsartın əsərlərinin əhatəli tam kataloqu Lüdviq fon Köxel tərəfindən hazırlanmış və 1862-ci ildə ilk dəfə nəşr edilmişdir. Köxelin 551 səhifəlik kataloqu “Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämmtlicher Tonwerke W. A. Mozarts” (azərb. V. A. Motsartın Musiqi Əsərlərinin Tam Xronoloji-Tematik Kataloqu‎) adlandırılmışdır.[1] Köxel kataloqda xronoloji ardıcıllığı izləməyə çalışsa da 1784-cü ildən əvvəlki əsərlərin tarixi təxminidir; lakin, Leopold Motsart oğlunun erkən əsərlərinin siyahısını tutmuşdur. Motsartın özü tərəfindən yazılmış kataloq (1784-cü ildə К. 449-dən başlayıb) isə, onun sonrakı dövr əsərlərinin bir çoxunun dəqiq tarixini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Kataloqa daxil olan bütün əsərlərin həm də insipit adlanan açılış hissəsi əlavə edilmişdir. Köxel xronologiyanı 626 əsərdən ibarət əsas korpus və beş hissəyə (almanca Anhang, qısaldılmış Anh.) Hissələrə (Anh. I-V) daxildir:

 • I – İtirilmiş əsl əsərlər
 • II – Motsartın fraqmentləri
 • III – Motsartın başqaları tərəfindən transkripsiya edilmiş əsərləri
 • IV – Müəllifliyi şübhəli əsərlər
 • V – Səhvən Motsarta aid edilən əsərlər

Köxelin kataloqunun 1863-cü ildə orijinal nəşrindən (indi həmin nəşr K1 adlandırılır) sonra, Motsartın əsərlərinin tarixi ilə bağlı davamlı müzakirə və dəyişikliklər edilməkdədir. Həmin vaxtdan sonra bəstəkarın bir sıra yeni işləri aşkarlanmış, müxtəlif əsərlərin mənsubluğuna, tarixi və adlandırılmasına yenidən baxılmış, buna görə də Köxelin kataloqu redaktə və qeydlərlə dəfələrlə təkrar nəşr edilmişdir. Sonrakı nəşrlər – xüsusilə Alfred Eynşteyn tərəfindən hazırlanmış (1937) üçüncü (K3) nəşr və Frans Geqlinq, Gerd SiverdAleksandr Veynmann tərəfindən hazırlanmış (1964) altıncı nəşr (K6) redaktorların daha doğru xronoloji ardıcıllıq yaratmaq cəhdi ilə diqqət cəlb edir.

K1 nəşrinin əsas çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, onun sərt ardıcıllığı istənilən yeni kəşfə və ya bilinən köhnə əsərlərin sıralamasına görə dəyişiklik etməyə imkan vermir. 1937-ci il nəşri üçün (K3) Eynşteyn (Teodor de Vizeva və Jorj de Sen-Fuanın tədqiqatlarına uyğun olaraq) K1 nəşrində hissələrdə verilmiş bəzi əsərləri nömrələrin interpolyasiyası yolu ilə əsas kataloqa keçirmişdir. K6 nəşrində 1937-ci ildən sonra aparılmış tədqiqatlara uyğun olaraq dəyişikliklər edilmiş və həmin əsərlərin bəziləri əsas kataloqdan çıxarılmışdır:

 • K. 626a
  • K. 626a I – 64 Motsartın şəxsi dilli alətlər üçün konsertlərinə kadensiyaları
  • K626a II – Motsartın digər bəstəkarların dilli alətlər üçün konsertlərinə kadensiyaları
 • K. 626b – 42 Motsartın eskizləri və digər fraqmentlər (K3 Anh. II əvəz edir)
 • Anh. A – Başqa bəstəkarların əsərlərinin Motsart tərəfindən köçürülmüş əsərləri
 • Anh. B – Motsartın əsərlərinin başqa bəstəkarlar tərəfindən köçürülmüş nüsxələri
 • Anh. C – Şübhəli və ya səhv aid edilmiş vokal (C.1-10) və instrumental (C. 11-30) əsərlər

Məsələn, nəfəsli alətlər üçün E♭ divertisment K1 nəşrində Anh. 226 kimi nömrələnmişdir; K3 nəşrində isə Eynşteyn həmin əsəri əsas kataloqa keçirərək K. 196e nömrəsi ilə K. 196 və K. 197 arasında yerləşdirmişdir; K6 nəşrində həmin əsər yenidən şübhəli sayılaraq C hissəsinə keçirilmiş və Anh. C 17.01 kimi nömrələnmişdir. 1965-ci ildən sonra Anh. A hissəsinə daxil olan bəzi əsərlərin Leopold Motsarta aid olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Anh. C hissəsinə daxil olan bəzi işlərin isə müxtəlif bəstəkarlar və ya Motsartın özünə məxsusluğu dəqiqləşdirilmişdir.

Motsartın kataloqlaşdırılmış əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

İlkin K sıralamasını mümkün qədər çox saxlaya bilmək üçün sonrakı tədqiqatlar zamanı əlavə edilmiş əsərlər hərfə rəqəmlər artırmaqla göstərilmişdir. Aşağıdakı siyahıda Köxelin ilkin siyahısına uyğun əsərlər K1, altıncı nəşrə uyğun sıralama isə K6 ilə göstərilmişdir. Siyahıya edilmiş digər əlavələr Anhang (qısaldılmış şəkildə “Anh.” Kimi qeyd edilib) işarəsi ilə göstərilmişdir. Pianino üçün yazıldığı qeyd edilmiş əsərlər ehtimal ki, klavesin və ya fortepianoda ifa edilmişdir. Çünki, Motsartın yaşadığı dövrdə klavesin hələ də aktiv şəkildə istifadə edilirdi.

K1 K6 Əsər Tarix Yaş Yer
K000 K001a1a Dilli alətlər üçün C andante ymd:1761-00-1761-ci ilin əvvəlləri 055 Zalsburq
K000 K001b1b Dilli alətlər üçün C alleqro ymd:1761-00-1761-ci ilin əvvəlləri 055 Zalsburq
K000 K001c1c Dilli alətlər üçün F alleqro ymd:1761-12-1111 December 1761 055 Zalsburq
K000 K001d1d Dilli alətlər üçün F minuet ymd:1761-12-1616 dekabr 1761 055 Zalsburq
K0011 K001e1e Dilli alətlər üçün G minuet ymd:1761-12-dekabr 1761 – yanvar 1762 055–6 Zalsburq
K0011 K001f1f Dilli alətlər üçün C minuet ymd:1761-12-dekabr 1761 – yanvar 1762 055–6 Zalsburq
K0022 K0022 Dilli alətlər üçün F minuet ymd:1762-01-yanvar 1762 066 Zalsburq
K0033 K0033 Dilli alərlər üçün si-bemol major alleqro ymd:1762-03-044 mart 1762 066 Zalsburq
K0044 K0044 Dilli alətlər üçün F minuet ymd:1762-05-1111 may 1762 066 Zalsburq
K0055 K0055 Dilli alətlər üçün F minuet ymd:1762-07-055 iyul 1762 066 Zalsburq
K009a9a K005a5a Dilli alətlər üçün C alleqro ymd:1764--1764 088 Zalsburq
K009b9b K005b5b Dilli alətlər üçün Si-bemol major andante ymd:1764--1764 088 Zalsburq
K0066 K0066 Skripka üçün C sonata No. 1 ymd:1762-99-1762–64 066–8 Zalsburq və ya Paris
K0077 K0077 Skripka üçün D sonata No. 2 ymd:1762-99-1762–64 066–8 Zalsburq və ya Paris
K0088 K0088 Skripka üçün si-bemol major sonata No. 3 ymd:1764-01-yanvar 1764 077–8 Paris
K0099 K0099 Skripka üçün G sonata No. 4 ymd:1764-01-yanvar 1764 077–8 Paris
K01010 K01010 Skripka üçün si-bemol major sonata No. 5 ymd:1764--1764 088 London
K01111 K01111 Skripka üçün G sonata No. 6 ymd:1764--1764 088 London
K01212 K01212 Skripka üçün A sonata No. 7 ymd:1764--1764 088 London
K01313 K01313 Skripka üçün F sonata No. 8 ymd:1764--1764 088 London
K01414 K01414 Skripka üçün C sonata No. 9 ymd:1764--1764 088 London
K01515 K01515 Skripka üçün si-bemol major sonata No. 10 ymd:1764--1764 088 London
XA109bAnh. 109b K015a15a – 15ss London qeyd dəftəri, 43 adsız əsər ymd:1765--1765 099 London
K01616 K01616 Simfoniya No. 1 mi-bemol major ymd:1764-8-avqust/sentyabr 1764 088 London
XA220Anh. 220 K016a16a K. 16a simfoniya, Odense ymd:1765--1765 099 London
K01919 K01919 Simfoniya No. 4 D ymd:1765--1765 099 London
XA223Anh. 223 K019a19a F simfoniya ymd:1765-00-1765-ci ilin əvvəlləri 099 London
XA222Anh. 222 K019b19b C simfoniya (fraqment) ymd:1765-05-1313 may 1765 099 London
K02121 K019c19c Tenor üçün ariya, "Va, dal furor portata" ymd:1765--1765 099 London
K000 K019d19d Dilli alətlər üçün dörd əlli do major sonata ymd:1765-05-1313 may 1765 099 London
K02020 K02020 Sol minor motet, "God is Our Refuge" ymd:1765-07-iyul 1765 099 London
XA206Anh. 206 K021a21a A variasiyalar ymd:1765-07-iyul 1765 099 London
K02222 K02222 Simfoniya No. 5 si-bemol major ymd:1765-12-dekabr 1765 099 Haaqa
K02323 K02323 Soprano və orkestr üçün ariya "Conservati fedele" ymd:1765-10-oktyabr 1765 və yanvar 1766 099–10 Haaqa
K02424 K02424 "Laat ons Juichen" üzərindən 8 ədəd G variasiya ymd:1766-03-077 mart 1766 10 The Hague
K02525 K02525 "Willem van Nassau" üzərindən 7 ədəd D variasiya ymd:1766-03-077 mart 1766 10 Amsterdam
K02626 K02626 Skripka üçün mi-bemol major sonata No. 11 ymd:1766-02-fevral1766 10 Haaqa
K02727 K02727 Skripka üçün G sonata No. 12 ymd:1766-02-fevral 1766 10 Haaqa
K02828 K02828 Skripka üçün C sonata No. 13 ymd:1766-02-fevral 1766 10 Haaqa
K02929 K02929 Skripka üçün D sonata No. 14 ymd:1766-02-fevral 1766 10 Haaqa
K03030 K03030 Skripka üçün F sonata No. 15 ymd:1766-02-fevral 1766 10 Haaqa
K03131 K03131 Skripka üçün si-bemol major sonata No. 16 ymd:1766-02-fevral 1766 10 Haaqa
K03232 K03232 Gallimathias musicum (kvodlibet) ymd:1766-03-1766-cı il martın əvvəlləri 10 Haaqa
K03333 K03333 F major kirie ymd:1766-06-1212 iyun 1766 10 Paris
K000 K033a33a Fleyta üçün sololar (itirilib) ymd:1766--1766 10 Lozanna
K000 K033b33b Violonçel üçün sololar (itirilib) ymd:1766--1766 10 Donaueşingen
K000 K033B33B F "Klavierstück" ymd:1766-10-00oktyabrın əvvəlləri 1766 10 Sürix
K000 K033c33c Dörd səs üçün G "Stabat mater" (itirilib) ymd:1766--1766 10 Paris və ya Zalsburq
XA199Anh. 199 K033d33d G fortepiano sonatası (fraqment) ymd:1766--1766 10 Zalsburq
XA200Anh. 200 K033e33e B fortepiano sonatası (fraqment; itirilib) ymd:1766--1766 10 Zalsburq
XA201Anh. 201 K033f33f C fortepiano sonatası (fraqment; itirilib) ymd:1766--1766 10 Zalsburq
XA202Anh. 202 K033g33g F fortepiano sonatası (fraqment; itirilib) ymd:1766--1766 10 Zalsburq
K000 K033h33h Valtorna üçün musiqi hissəsi (itirilib) ymd:1766--1766 10 Zalsburq
K03636 K033i33i Tenor və orkestr üçün reçitativ və ariya, "Or che il dover – Tali e cotanti sono" ymd:1766-12-dekabr 1766 10 Zalsburq
K03434 K03434 C offertoriya, "Scande coeli limina" ymd:1767-00-1767-ci ilin əvvəlləri 10–11 Bavariya
K03535 K03535 Die Schuldigkeit des ersten Gebots ymd:1767--1767 11 Zalsburq
K04242 K035a35a Grabmusik ymd:1767--1767 11 Zalsburq
K03737 K03737 Fortepiano üçün konsert No. 1 ymd:1767-04-April 1767 11 Zalsburq
K03838 K03838 Apollon və Hiakinf ymd:1767-05-1313 may 1767 11 Zalsburq
K03939 K03939 Fortepiano üçün konsert No. 2 ymd:1767-06-iyul 1767 11 Zalsburq
K04040 K04040 Fortepiano üçün konsert No. 3 ymd:1767-07-iyul 1767 11 Zalsburq
K04141 K04141 Fortepiano üçün konsert No. 4 ymd:1767-07-iyul 1767 11 Zalsburq
XA011bAnh. 11b K041a41a 6 divertimento (itirilib) ymd:1767-07-1767 11 Zalsburq
K000 K041b41b "Bläserstücke verschiedener Besetzung" (itirilib) ymd:1767-07-1767 11 Zalsburq
K000 K041c41c Müxtəlif marşlar (itirilib) ymd:1767-07-1767 11 Zalsburq
K000 K041d41d Müxtəlif minuetlər (itirilib) ymd:1767-07-1767 11 Zalsburq
K000 K041e41e Fuqa (itirilib) ymd:1767-07-1767 11 Zalsburq
K000 K041f41f Dörd hissəli fuqa (itirilib) ymd:1767-07-1767 11 Zalsburq
K000 K041g41g İki skripka, violonçel və orqan üçün serenada (itirilib) ymd:1767-07-1767 11 Zalsburq
K06767 K041h41h Kilsə sonatası No. 1 ymd:1772--1772? 16? Zalsburq
K06868 K041i41i Kilsə sonatası No. 2 ymd:1772--1772? 16? Zalsburq
K06969 K041k41k Kilsə sonataları No. 3 ymd:1772--1772? 16? Zalsburq
K07676 K042a42a Simfoniya No. 43 ymd:1767--1767 1111 Vyana
K04343 K04343 Simfoniya No. 6 ymd:1767-99-1767-cı ilin sonları 11 Olomouts və ya Vyana
XA024aAnh. 24a K043a43a İki soprano üçün duet, "Ach, was müßen wir erfahren?" ymd:1767-10-oktyabr 1767 11 Vyana
K04545 K04545 Simfoniya No. 7 ymd:1768-01-1616 yanvar 1768 12 Vyana
XA221Anh. 221 K045a45a G simfoniya, "Alte Lambach" ymd:1766-99-1766 və 1767 10–11 Haaqa
XA214Anh. 214 K045b45b Simfoniya No. 55 ymd:1768-00-1768-ci ilin əvvəlləri 1212 Vyana
K05151 K046a46a İkiüzlü sadəlövh ymd:1769-05-011 may 1769 13 Vyana
K05050 K046b46b Bastyen və Bastyenna ymd:1768-09-sentyabr – oktyabr 1768 12 Vyana
K000 K046d46d Skripka üçün C sonata ymd:1768-09-011 sentyabr 1768 12 Vyana
K000 K046e46e Skripka üçün F sonata ymd:1768-09-011 sentyabr 1768 12 Vyana
K04747 K04747 Veni Sancte Spiritus ymd:1768-09*-payız 1768 12 Vyana
K139139 K047a47a Do minor Missa solemnis, "Waisenhaus" ymd:1768-99-1768 – 1769-ci ilin ortaları 12–13 Vyana
K117117;66a K047b47b Do minor Offertorium, "Benedictus sit Deus" ymd:1768-99-oktyabr/noyabr 1768 12–13 Vyana
K000 K047c47c Truba üçün konsert (itirilib) ymd:1768-09*-payız 1768 12 Vyana
K04949 K047d47d Sol major Missa brevis ymd:1768-10-oktyabr – noyabr 1768 12 Vyana
K05353 K047e47e Mahnı, "An die Freude" ymd:1768-11-noyabr 1768 12 Vyana
K04848 K04848 Simfoniya No. 8 ymd:1768-12-1313 dekabr 1768 12 Vyana
K06565 K061a61a Re minor Missa brevis ymd:1769-01-1414 yanvar 1769 12 Zalsburq
K000 K061b61b 7 minuet ymd:1769-01-2626 yanvar 1769 12 Zalsburq
K07070 K061c61c Soprano üçün reçitativ və ariya, "A Berenice" ymd:1767-02-2828 fevral 1767 və 1769 11–13 Zalsburq
K103103 K061d61d 20 minuet (I. Zwölf Menuette in der Ordnung letzter Hand;
II. Acht Menuette aus der ursprünglichen Reihe)
ymd:1771-99-1771–72 13 Zalsburq
K000 K061g61g 2 minuet ymd:1771-99-1769 13 Zalsburq
K000 K061h61h 6 minuet ymd:1771-99-1769 13 Zalsburq
K06262 K06262 Re major marş ymd:1769-06*-yay 1769 13 Zalsburq
K100100 K062a62a Re major kassasiya (Serenada No. 1) ymd:1769-06*-yay 1769 13 Zalsburq
K06363 K06363 Sol kassasiya ymd:1769-06*-yay 1769 13 Zalsburq
K09999 K063a63a Si-bemol major kassasiya ymd:1769-06*-yay 1769 13 Zalsburq
K06464 K06464 Minuet in D ymd:1769-01*-early 1769 13 Zalsburq
K06666 K06666 Do major Missa, "Dominicus" ymd:1769-10-oktyabr 1769 13 Zalsburq
K141141 K066b66b Do Te Deum ymd:1769-99-1769-cu ilin sonları 13 Zalsburq
XA215Anh. 215 K066c66c D simfoniya (itirilib) ymd:1769--1769? 13? Zalsburq?
XA217Anh. 217 K066d66d Si-bemol major simfoniya (itirilib) ymd:1769--1769? 13? Zalsburq?
XA218Anh. 218 K066e66e Si-bemol major simfoniya (itirilib) ymd:1769--1769? 13? Zalsburq?
K07171 K07171 Tenor üçün ariya "Ah più tremar non voglio" in F (fraqment) ymd:1769--1769 və ya 1770-ci ilin əvvəlləri 13–14 Zalsburq
K72a72a K072a72a Sol Molto Allegro (fraqment) ymd:1770-01-06 6 yanvar 1770 14 Verona
XA002Anh. 2 K073A72b Ariya "Misero tu non sei" ymd:1770-01-2626 yanvar 1770 13 Zalsburq
K143143 K073a73a Soprano üçün G motet, "Ergo interest" ymd:1773-02-00fevralın əvvəlləri 1773 17 Zalsburq
K07878 K073b73b Soprano üçün ariya, "Per pietà, bell'idol mio" ymd:1766--1766 1010 Milan
K08888 K073c73c Soprano üçün ariya, "Fra cento affanni" ymd:1770-02-fevral – mart 1770 14 Milan
K07979 K073d73d Soprano üçün ariya, "Per quel paterno amplesso" ymd:1766--1766 1010 Milan
K000 K073D73D Soprano üçün reçitativ və ariya, "O temerario Arbace" ymd:1766--1766 1010 Milan
K07777 K073e73e Soprano üçün reçitativ və ariya, "Misero me...Misero pargoletto" ymd:1770-03-mart 1770 14 Milan
K08080 K073f73f Simli alətlər üçün kvartet No. 1 ymd:1770-03-1515 mart 1770 14 Lodi
K123123 K073g73g Si-bemol major Contredanse ymd:1770-04-1313–14 aprel 1770 14 Roma
K09494 K073h73h D minuet ymd:1769-99-1769/1770 13–14 Bolonya və ya Roma
K000 K073i73i 4 və ya 5 səsli bir nəfər üçün A kanon ymd:1772--1772 16  
K08989 K073k73k 5 səsli biri üçün G kirie ymd:1772--1772 16 Roma
K08181 K073l73l Simfoniya No. 44 ymd:1770-04-aprel 1770 14 Roma
K09797 K073m73m Simfoniya No. 47 ymd:1770-04-aprel 1770 14 Roma
K09595 K073n73n Simfoniya No. 45 ymd:1770-04-aprel 1770 14 Roma
K08282 K073o73o Soprano üçün ariya, "Se ardire, e speranza" ymd:1770-04-2525 aprel 1770 14 Roma
K08383 K073p73p Soprano üçün ariya, "Se tutti i mali miei" ymd:1770-04-aprel – may 1770 14 Roma
K08484 K073q73q Simfoniya No. 11 ymd:1770--1770 14 Milan və ya Bolonya
K089a89a K073r73r 4 kanon ymd:1772-06*-yay 1772 16 Bolonya
K08585 K073s73s Lya minor Miserere ymd:1770-07-iyul – avqust 1770 14 Bolonya
K122122 K073t73t Mi-bemol major minuet ymd:1770-08-avqustun əvvəlləri 1770 14 Bolonya
K04444 K073u73u "Cibavit eos" (Yohann Ştadlmayrın musiqisinin trankripsiyası) ymd:1770-08-avqustun əvvəlləri 1770 14 Bolonya
K08686 K073v73v Re minor Antifon, "Quaerite primum regnum Dei" ymd:1770-10-099 oktyabr 1770 14 Bolonya
K000 K073w73w Fortepiano üçün D fuqa ymd:1770-10-099 oktyabr 1770 14 Bolonya
XA109dAnh. 109d K073x73x 14 kanonik musiqi araşdırması ymd:1772--1772 16  
K07474 K07474 Simfoniya No. 10 ymd:1770-04*-yaz 1770 14 Milan
K08787 K074a74a Pont çarı Mitridad ymd:1770-12-2626 dekabr 1770 14 Bolonya və Milan
K000 K074b74b Soprano üçün ariya, "Non curo l'affetto" ymd:1771-00-1771-ci ilin əvvəlləri 14–15 Milan və ya Paviya
K118118 K074c74c Betuliyanın azadlığı ymd:1771-03-mart – iyul 1771 15 İtaliya və Zalsburq
K108108 K074d74d C Regina Coeli ymd:1771-05-may 1771 15 Zalsburq
K109109 K074e74e Si-bemol major Litaniae Lauretanae B.M.V. ymd:1771-05-may 1771 15 Zalsburq
K07272 K074f74f G offertoriya, "Inter natos mulierum" ymd:1771-05-may və ya iyun 1771 15 Zalsburq
K07575 K07575 Symphony No. 42 ymd:1771-04*-yaz 1771 15 Zalsburq
K07373 K075a75a Simfoniya No. 9 ymd:1769-99-1769 və ya 1770-ci ilin yazı 13–14 Zalsburq
K110110 K075b75b Simfoniya No. 12 ymd:1771-07-iyul 1771 15 Zalsburq
K09090 K09090 D minor kirie (şübhəli) ymd:1771--1771–1772 15–16 Zalsburq
K107107;21b K107107 İohan Kristian Baxın təsiri ilə yazılmış Fortepiano üçün 3 konsert ymd:1770-01*-qlç1770–1772 14–16 Zalsburq
K111111 K111111 Askani Albada ymd:1771-10-1717 oktyabr 1771 15 Milan
K120120 K111a111a Simfoniya No. 48-in finalı ymd:1771-08-avqust 1771 15 Milan
K09696 K111b111b Simfoniya No. 46 ymd:1771-08-oktyabr/noyabr 1771 15 Milan
K112112 K112112 Simfoniya No. 13 ymd:1771-11-022 noyabr 1771 15 Milan
K113113 K113113 Divertisment No.1 ymd:1771-11-noyabr 1771 15 Milan
K114114 K114114 Simfoniya No. 14 ymd:1771-12-3030 dekabr 1771 15 Zalsburq
K381381 K123a123a Fortepiano üçün dörd əlli D sonata ymd:1772-00-1772-ci ilin sonları 16 Zalsburq
K124124 K124124 Simfoniya No. 15 ymd:1772-02-2121 fevral 1772 16 Zalsburq
K000 K124A124A D Kilsə sonatası (K. 124a üçün qaralama) (fraqment) ymd:1774--1774 18 Zalsburq
K144144 K124a124a Kilsə sonatası No. 4 ymd:1774--1774 18 Zalsburq
K145145 K124b124b Kilsə sonatası No. 5 ymd:1774--1774 18 Zalsburq
K125125 K125125 Si-bemol major "Litaniae de venerabili altaris sacramento" ymd:1772-03-mart 1772 16 Zalsburq
K136136 K125a125a D Divertiment "Zalsburq simfoniyası No. 1" ymd:1772-00-1772-ci ilin əvvəlləri 15–16 Zalsburq
K137137 K125b125b Si-bemol major Divertiment "Zalsburq simfoniyası No. 2" ymd:1772-00-1772-ci ilin əvvəlləri 15–16 Zalsburq
K138138 K125c125c Fa major Divertiment "Zalsburq simfoniyası No. 3" ymd:1772-00-1772-ci ilin əvvəlləri 15–16 Zalsburq
K147147 K125g125g Mahnı, "Wie unglücklich bin ich nit" ymd:1772--1772 1616 Zalsburq
K148148 K125h125h Mahnı, "Lobegesang auf die feierliche Johannisloge" ymd:1772--1772 16 Zalsburq
K126126 K126126 Stsipionun yuxusu ymd:1772-05-may 1772 16 Zalsburq
K127127 K127127 Si-bemol major "Regina coeli" ymd:1772-05-may 1772 16 Zalsburq
K128128 K128128 Simfoniya No. 16 ymd:1772-05-may 1772 16 Zalsburq
K129129 K129129 Simfoniya No. 17 ymd:1772-05-may 1772 16 Zalsburq
K130130 K130130 Simfoniya No. 18 ymd:1772-05-may 1772 16 Zalsburq
K164164 K130a130a 6 minuet ymd:1772-06-iyun 1772 16 Zalsburq
K131131 K131131 Divertiment No. 2 ymd:1772-06-iyun 1772 16 Zalsburq
K132132 K132132 Simfoniya No. 19 ymd:1772-07-iyul 1772 16 Zalsburq
K133133 K133133 Simfoniya No. 20 ymd:1772-07-iyul 1772 16 Zalsburq
K134134 K134134 Simfoniya No. 21 ymd:1772-08-avqust 1772 16 Zalsburq
K155155 K134a134a Simli alətlər üçün kvartet No. 2 ymd:1772-10-oktyabr – noyabr 1772 16 BozenVerona
K156156 K134b134b Simli alətlər üçün kvartet No. 3 ymd:1772-99-1772-ci ilin sonu 16 Milan
K135135 K135135 Luçi Sulla ymd:1772-12-2626 dekabr 1772 16 Zalsburq və Milan
XA109Anh. 109 K135a135a "Le gelosie del Serraglio" baleti üçün musiqi hissələri ymd:1772-12-00dekabr 1772 16 Zalsburq və Milan
K161161/163 K141a141a Simfoniya No. 50 ymd:1773-03-mart 1772 – 1772-ci ilin sonu 16 Zalsburq
K157157 K157157 Simli alətlər üçün kvartet No. 4 ymd:1772-99-1772-ci ilin sonları – 1773-cü ilin əvvəlləri 16–17 Milan
K158158 K158158 Simli alətlər üçün kvartet No. 5 ymd:1772-99-1772-ci ilin sonları – 1773-cü ilin əvvəlləri 16–17 Milan
K165165 K158a158a Soprano üçün F motet, "Exsultate, jubilate" ymd:1773-01-yanvar 1773 16–17 Milan
K159159 K159159 Simli alətlər üçün kvartet No. 6 ymd:1773-00-1773-cü ilin əvvəlləri 16–17 Milan
K160160 K159a159a Simli alətlər üçün kvartet No. 7 ymd:1773-00-1773-cü ilin əvvəlləri 16–17 Milan
K186186 K159b159b Divertiment No. 4 ymd:1773-03-mart 1773 17 Milan və Zalsburq
K166166 K159d159d Divertiment No. 3 ymd:1773-03-2424 mart 1773 17 Zalsburq
K184184 K161a161a Simfoniya No. 26 ymd:1773-03-3030 mart 1773 17 Zalsburq
K199199 K161b161b Simfoniya No. 27 ymd:1773-04-1010? aprel 1773 17 Zalsburq
K162162 K162162 Simfoniya No. 22 ymd:1773-04-1919 aprel 1773 17 Zalsburq
K181181 K162b162b Simfoniya No. 23 ymd:1773-05-1919 may 1773 17 Zalsburq
K223223 K166e166e G Hosanna ymd:1773-06*-yay 1773 17 Zalsburq
XA018 Anh. 18 K166f166f C kirie (fraqment) ymd:1772--1772 16 Zalsburq
XA019 Anh. 19 K166g166g D kirie (fraqment) ymd:1772--1772 16 Zalsburq
XA023 Anh. 23 K166h166h In te Domine (fraqment) ymd:1772--1772 16 Zalsburq
K167167 K167167 Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis ymd:1773-06-iyun 1773 17 Zalsburq
K205205 K167A167A Divertiment No. 7 ymd:1773-07-iyul 1773 17 Vyana
K290290 K167AB167AB D marş (K. 167A üçün açılış) ymd:1773-07-iyul 1773 17 Vyana
K185185 K167a167a Serenada No. 3, "Andretter" ymd:1773-07-iyul və avqust 1773 17 Vyana
K189189 K167b167b D marş ymd:1773-07-iyul və avqust 1773 17 Vyana
K168168 K168168 Simli alətlər üçün kvartet No. 8 ymd:1773-08-avqust 1773 17 Vyana
K000 K168a168a Simli alətlər kvarteti üçün F minuet ymd:1773-08-avqust 1773 17 Vyana
K169169 K169169 Simli alətlər üçün kvartet No. 9 ymd:1773-08-avqust 1773 17 Vyana
K170170 K170170 Simli alətlər üçün kvartet No. 10 ymd:1773-08-avqust 1773 17 Vyana
K171171 K171171 Simli alətlər üçün kvartet No. 11 ymd:1773-08-avqust 1773 17 Vyana
K172172 K172172 Simli alətlər üçün kvartet No. 12 ymd:1773-09-sentyabr 1773 17 Vyana
K173173 K173173 Simli alətlər üçün kvartet No. 13 ymd:1773-09-sentyabr 1773 17 Vyana
K180180 K173c173c Antonio Salyerinin La fiera di Venezia operasından "Mio caro Adone" ariyası üzərində 6 G variasiya ymd:1773-09*-payız 1773 17 Vyana
K000 K173d173d "Tamos, Misir kralı" üçün 2 xor/5 giriş aktı ymd:1773-10-033 oktyabr 1773 17 Zalsburq
K182182 K173dA173dA Simfoniya No. 24 ymd:1773-10-033 oktyabr 1773 17 Zalsburq
K183183 K173dB173dB Simfoniya No. 25 ymd:1773-10-055 oktyabr 1773 17 Zalsburq
K174174 K174174 Simli alətlər üçün kvartet No. 1 ymd:1773-12-dekabr 1773 17 Zalsburq
K175175 K175175 Fortepiano üçün konsert No. 5 ymd:1773-12-dekabr 1773 17 Zalsburq
K176176 K176176 16 minuet ymd:1773-12-dekabr 1773 17 Zalsburq
K201201 K186a186a Simfoniya No. 29 ymd:1774-04-066 aprel 1774 18 Zalsburq
K202202 K186b186b Simfoniya No. 30 ymd:1774-05-055 may 1774 18 Zalsburq
K358358 K186c186c Fortepiano üçün dörd əlli si-bemol major sonata ymd:1774-04*-yaz 1774 18 Zalsburq
K195195 K186d186d D Litaniae Lauretanae BMV ymd:1774-05-may 1774 18 Zalsburq
K190190 K186E186E 2 skripka və orkestr üçün C konserton ymd:1774-05-3131 may 1774 18 Zalsburq
K191191 K186e186e Faqot üçün konsert ymd:1774-06-044 iyun 1774 18 Zalsburq
K192192 K186f186f F Missa Brevis ymd:1774-06-2424 June 1774 18 Zalsburq
K193193 K186g186g Dixit Dominus, C Maqnifikat ymd:1774-07-iyul 1774 18 Zalsburq
K194194 K186h186h D Missa brevis ymd:1774-08-088 avqust 1774 18 Zalsburq
K179179 K189a189a Fişerin minuetinə 12 C variasiya ymd:1774-12-066 dekabr 1774 18 Zalsburq
K203203 K189b189b Seranada No. 4 ymd:1774-08-yay 1774 18 Zalsburq
K237237 K189c189c D marş ymd:1774-06*-yay 1774 18 Zalsburq
K279279 K189d189d Fortepiano üçün sonata No. 1 ymd:1775-00-1775-ci ilin əvvəlləri 19 Münhen
K280280 K189e189e Fortepiano üçün sonata No. 2 ymd:1775-00-1775-ci ilin əvvəlləri 18–19 Münhen
K281281 K189f189f Fortepiano üçün sonata No. 3 ymd:1775-00-1775-ci ilin əvvəlləri 18–19 Münhen
K282282 K189g189g Fortepiano üçün sonata No. 4 ymd:1775-00-1775-ci ilin əvvəlləri 18–19 Münhen
K283283 K189h189h Fortepiano üçün sonata No. 5 ymd:1775-00-1775-ci ilin əvvəlləri 18–19 Münhen
K200200 K189k189k Simfoniya No. 28 ymd:1773-11-1717? noyabr 1773 və ya 1774 17–18 Zalsburq
K196196 K196196 Xəyali bağban ymd:1775-01-1313 yanvar 1775 18 Zalsburq
XA016 Anh. 16 K196a196a G kirie (fraqment) ymd:1787-99-1787–1789 31–33 Münhen
K220220 K196b196b Sərçə messasl ymd:1775-99-1775 və ya 1776 19–20 Münhen
K292292 K196c196c Faqot və violonçel üçün si-bemol major duet ymd:1775-00-1775-ci ilin əvvəlləri 18–19 Münhen
K222222 K205a205a D minor offertoriya, "Misericordias Domini" ymd:1775-01-yanvar və fevral 1775 18–19 Münhen
K284284 K205b205b [[Fortepiano üçün sonata No. 6 (Motsart)|Fortepiano üçün sonata No. 6] ymd:1775-00-1775-ci ilin əvvəlləri 18–19 Münhen
K000 K206a206a Violonçel üçün F konsert (itirilib) ymd:1775-00-mart 1775 18–19 Münhen
K207207 K207207 Skripka üçün konsert No. 1 ymd:1773-04*-yaz 1773 17 Zalsburq
K121121 K207a207a Simfoniya No. 51-in finalı (La finta giardiniera) ymd:1774-99-1774-cü ilin sonu – 1775-ci ilin əvvəlləri 18–19 Zalsburq
K208208 K208208 Hökmdar-çoban ymd:1775-04-2323 aprel 1775 19 Zalsburq
K209209 K209209 Tenor üçün ariya, "Si mostra la sorte" ymd:1775-05-1919 may 1775 19 Zalsburq
K000 K209a209a Bass üçün ariya, "Un dente guasto e gelato" in D (fraqment) ymd:1775--1775 19 Zalsburq
K210210 K210210 Tenor üçün ariya, "Con ossequio, con rispetto" ymd:1775-05-may 1775 19 Zalsburq
K152152 K210a210a Səs və fortepiano üçün ariya "Ridente la calma" ymd:1775-99-991772 and 1775 16–18  Zalsburq?
K211211 K211211 Skripka üçün konsert No. 2 ymd:1775-06-1414 iyun 1775 19 Zalsburq
K212212 K212212 Kilsə sonatası No. 6 ymd:1775-07-iyul 1775 19 Zalsburq
K213213 K213213 Divertiment No. 8 ymd:1775-07-iyul 1775 19 Zalsburq
K204204 K213a213a Serenada No. 5 ymd:1775-08-055 avqust 1775 19 Zalsburq
K215215 K213b213b D Marş ymd:1775-08-avqust 1775 19 Zalsburq
K102102 K213c213c Simfoniya No. 52-nin finalı (Il re pastore) ymd:1775-04-2323 aprel 1775 – 1775-ci ilin sonları 19 Zalsburq
K214214 K214214 C marş, "Il re pastore" ymd:1775-08-2020 avqust 1775 19 Zalsburq
K216216 K216216 Skripka üçün konsert No. 3, "Straßburg" ymd:1775-09-1212 sentyabr 1775 19 Zalsburq
K217217 K217217 Soprano üçün ariya, "Voi avete un cor fedele" ymd:1775-10-2626 oktyabr 1775 19 Zalsburq
K218218 K218218 Skripka üçün konsert No. 4 ymd:1775-10-oktyabr 1775 19 Zalsburq
K219219 K219219 Skripka üçün konsert No. 5, "Türksayağı" ymd:1775-12-2020 dekabr 1775 19 Zalsburq
K238238 K238238 Fortepiano üçün konsert No. 6 ymd:1776-01-yanvar 1776 19–20 Zalsburq
K239239 K239239 Serenada No. 6 ymd:1776-01-yanvar 1776 19–20 Zalsburq
K240240 K240240 Divertiment No. 9 ymd:1776-01-yanvar 1776 19–20 Zalsburq
K252252 K240a240a Divertiment No. 12 ymd:1776-01-yanvar və avqust 1776 19–20 Zalsburq
K188188 K240b240b Divertiment No. 6 ymd:1773-06*-1773-cü ilin ortaları 17 Zalsburq
K241241 K241241 Kilsə sonatası No. 7 ymd:1776-01-yanvar 1776 19–20 Zalsburq
K224224 K241a241a Kilsə sonatası No. 8 ymd:1776-00-1776-cı ilin əvvəlləri? 19–20 Zalsburq
K225225 K241b241b Kilsə sonatası No. 9 ymd:1776-00-1776-cı ilin əvvəlləri? 19–20 Zalsburq
K242242 K242242 İki (və ya üç) fortepiano üçün F konsert No. 7, "Lodron" ymd:1776-02-fevral 1776 20 Zalsburq
K243243 K243243 E-flat "Litaniae de venerabili altaris sacramento" ymd:1776-03-mart 1776 20 Zalsburq
K244244 K244244 Kilsə sonatası No. 10 ymd:1776-04-aprel 1776 20 Zalsburq
K245245 K245245 Kilsə sonatası No. 11 ymd:1776-04-aprel 1776 20 Zalsburq
K246246 K246246 Fortepiano üçün konsert No. 8 ymd:1776-04-aprel 1776 20 Zalsburq
K262262 K246a246a C Missa longa ymd:1775-06-1776 19 Zalsburq
K288288 K246c246c F Divertiment (fraqment) ymd:1776-06*-yay 1776 20 Zalsburq
K247247 K247247 Divertiment No. 10, "Lodron No. 1" ("Lodronische Nachtmusik") ymd:1776-06-iyun 1776 20 Zalsburq
K248248 K248248 F Marş ymd:1776-06-iyun 1776 20 Zalsburq
K260260 K248a248a D Offertoriya, "Venite populi" ymd:1776-06-iyun 1776 20 Zalsburq
K250250 K248b248b Serenada No. 7, "Haffner" ymd:1776-07-2121 iyul 1776 20 Zalsburq
K249249 K249249 D Marş, "Haffner" ymd:1776-07-2020 iyul 1776 20 Zalsburq
K101101 K250a250a 4 kantridens, (Serenada No. 2) ymd:1776--1776 20 Zalsburq
K251251 K251251 Divertiment No. 11 ymd:1776-07-iyul 1776 20 Zalsburq
K253253 K253253 Divertiment No. 13 ymd:1776-08-avqust 1776 20 Zalsburq
K254254 K254254 Fortepiano üçün trio No. 1 ymd:1776-08-avqust 1776 20 Zalsburq
K255255 K255255 Alt üçün reçitativ və ariya, "Ombra felice" ymd:1776-09-sentyabr 1776 20 Zalsburq
K256256 K256256 Tenor üçün ariya, "Clarice cara mia sposa" ymd:1776-09-sentyabr 1776 20 Zalsburq
K257257 K257257 Kredo messa, ymd:1775-99-1775 və 1777 19–21 Zalsburq
K258258 K258258 C Missa brevis ymd:1775-99-1775–1777 19–21 Zalsburq
XA013Anh. 13 K258a258a C Kirie (fraqment) ymd:1787-99-1787–1791 31–35 Vyana?
K259259 K259259 C Missa brevi, "Organ Solo" ymd:1775-99-1775–1777 19–21 Zalsburq
K261261 K261261 Skripka və orkestr üçün E adajio ymd:1776--1776 20 Zalsburq
K269269 K261a261a Skripka və orkestr üçün si-bemol major rondo ymd:1775-99-1775–1777 19–21 Zalsburq
K263263 K263263 Kilsə sonatası No. 12 ymd:1776-12-dekabr 1776 20 Zalsburq
K286286 K269a269a Dörd orkestr üçün D noktrün (Serenada No. 8) ymd:1776-12-dekabr 1776 və ya yanvar 1777 20 Zalsburq
K000 K269b269b Qraf Çernin üçün 12 kantridens (8 itirilib, 2 saxta, 2 şübhəli) ymd:1777-01-yanvar 1777 20–21 Zalsburq
K270270 K270270 Divertiment No. 14 ymd:1777-01-yanvar 1777 20–21 Zalsburq
K271271 K271271 Fortepiano üçün konsert No. 9, "Jeunehomme" ymd:1777-01-yanvar 1777 20–21 Zalsburq
K267267 K271c271c 4 kantridens ymd:1777--1777 20–21 Zalsburq
K274274 K271d271d Kilsə sonatası No. 13 ymd:1777--1777 21 Zalsburq
K278278 K271e271e Kilsə sonatası No. 14 ymd:1777-03-mart – aprel 1777 21 Zalsburq
K266266 K271f271f Si-bemol major trio ymd:1777-4*-yaz 1777 20–21 Zalsburq
K289289 K271g271g Divertiment No. 16 ymd:1777--1777 2121 Zalsburq
K287287 K271H271H Divertiment No. 15, "Lodron No. 2" ("Lodronische Nachtmusik") ymd:1777-06-iyun 1777 21 Zalsburq
K271a271a K271i271i Skripka üçün konsert "No. 7" (ehtimal ki orijinaldır; şübhəli) ymd:1777-07-1616 iyul 1777 21 Zalsburq və ya Paris?
K000 K271k271k Qoboy üçün konsert (ehtimal ki, K. 314; itirilib) ymd:1777-06*-16yay 1777 21 Zalsburq
K272272 K272272 Recitative and Aria for Soprano, "Ah, lo previdi" ymd:1777-08-August 1777 21 Zalsburq
K277277 K272a272a F offertoriya, "Alma Dei creatoris" ymd:1777-6*-yay və payız 1777 21 Zalsburq
K275275 K272b272b Si-bemol major Missa brevis ymd:1777-09-2323 sentyabr 1777 21 Zalsburq
K273273 K273273 F Himn , "Sancta Maria, mater Dei" ymd:1777-09-099 sentyabr 1777 21 Zalsburq
K000 K284a284a Fortepiano üçün 4 prelüdiya ymd:1777-10-oktyabr 1777 21 Münhen
K309309 K284b284b Fortepiano üçün sonata No. 7 ymd:1777-10-oktyabr – noyabr 1777 21 Manhaym
K311311 K284c284c Fortepiano üçün sonata No. 9 ymd:1777-11-oktyabr – noyabr 1777 21 Manhaym
K307307 K284d284d C Arietta, "Oiseaux, si tous les ans" ymd:1777-10-30 oktyabr 1777 və 13 mart 1778 21–22 Manhaym
K000 K284e284e Recueil des airs du ballet "Orphée", fortepiano kvarteti üçün aranjiman ymd:1777-10-noyabr 1777 21 Manhaym
K000 K284f284f Fortepiano üçün rondo ymd:1777-10-28/29 noyabr 1777 21 Münhen
K285285 K285285 Fleyta kvarteti No. 1 ymd:1777-12-2525 dekabr 1777 21 Manhaym
K000 K285a285a Fleyta kvarteti No. 2 ymd:1777-12-2525 dekabr 1777 və 14 fevral 1778 21–22 Manhaym
XA171Anh. 171 K285b285b Fleyta kvarteti No. 3 ymd:1777-12-2525 dekabr 1777 və 14 fevral 1778 21–22 Manhaym
K313313 K285c285c Fleyta üçün konsert No. 1 ymd:1778-01-yanvar və ya fevral 1778 21–22 Manhaym
K314314 K285d285d Qoboy üçün konsert / Fleyta üçün konsert No. 2 ymd:1778-01-yanvar və ya fevral 1778 21–22 Manhaym
K315315 K285e285e Fleyta və orkestr üçün C andante ymd:1778-01-yanvar və ya fevral 1778 21–22 Manhaym
K301301 K293a293a Skripka üçün sonata No. 18 ymd:1778-02-fevral 1778 22 Manhaym
K302302 K293b293b Skripka üçün sonata No. 19 ymd:1778-02-fevral 1778 22 Manhaym
K303303 K293c293c Skripka üçün sonata No. 20 ymd:1778-2-fevral 1778 22 Manhaym
K305305 K293d293d Skripka üçün sonata No. 22 ymd:1778-4*-yaz 1778 22 Manhaym
K000 K293e293e 19 mahnı kadensiyası ymd:1778-4*-yaz 1778 22 Manhaym
K294294 K294294 Soprano üçün reçitativ və ariya, "Alcandro, lo confesso" ymd:1778-02-2424 fevral 1778 22 Manhaym
K295295 K295295 Tenor üçün ariya, "Se al labbro mio non credi" ymd:1778-02-2727 fevral 1778 22 Manhaym
K486a486a K295a295a Soprano üçün reçitativ və ariya, "Basta, vincesti" ymd:1778-02-2727 fevral 1778 22 Manhaym
K308308 K295b295b Arietta, "Dans un bois solitaire" ymd:1777-10-3030 oktyabr 1777 və 13 mart 1778 21–22 Manhaym
K296296 K296296 Skripka üçün sonata No. 17 ymd:1778-03-1111 mart 1778 22 Manhaym
K322322 K296a296a Mi-bemol major kirie (fraqment; M. Stadler tərəfindən tamamlanıb) ymd:1778-01*-001778-ci ilin əvvəlləri 22 Manhaym
XA012Anh. 12 K296b296b Mi-bemol major kirie ymd:1778-01*-001778-ci ilin əvvəlləri 22 Manhaym
K000 K296c296c Mi-bemol major sanktus ymd:1778-01*-001778-ci ilin əvvəlləri 22 Manhaym
XA001Anh. 1 K297a297a Miserere mövzusunda 8 musiqi hissəsi ymd:1778-03*-00yaz 1778 22 Paris
K297bAnh. 9 K297b297b Dörd nəfəsli alət üçün konsert simfoniyası (şübhəli) ymd:1778-04-aprel 1778 22 Paris
K299299 K297c297c Fleyta, arfa və orkestr üçün konsert ymd:1778-04-aprel 1778 22 Paris
K298298 K298298 Fleyta kvarteti No. 4 ymd:1786--1786–1787 30–31 Vyana
K354354 K299a299a Fortepiano üçün "Je suis Lindor" mövzusunda 12 variasiya ymd:1778--1778 22 Paris
XA010Anh. 10 K299b299b Balaca şeylər baleti ymd:1778-07-1111 iyul 1778 22 Paris
XA103Anh. 103 K299c299c Balet Intermezzo (fraqment) ymd:1778-06*-yay 1778 22 Paris
XA010Anh. 10 K299d299d La Chasse ymd:1778-09*-payız 1778 22 Paris
K300300 K300300 Qavot ymd:1778--1778 22 Paris
K297297 K300a300a Simfoniya No. 31, "Paris" ymd:1778-06-mayın sonları/iyunun əvvəlləri 1778 22 Paris
K316316 K300b300b Soprano üçün reçitativ və ariya, "Popoli di Tessaglia" ymd:1778-01-088 yanvar 1779 23 Münhen
K304304 K300c300c Skripka üçün sonata No. 21 ymd:1778-06*-yayın əvvəlləri 1778 22 Paris
K310310 K300d300d Fortepiano üçün sonata No. 8 ymd:1778-06*-yay 1778 22 Paris
K265265 K300e300e "Ah vous dirai-je, Maman" mövzusunda 12 variasiya ymd:1781-99-991781/1782 25 Vyana
K353353 K300f300f "La belle Françoise" mövzusunda 12 variasiya ymd:1778--1778 22 Vyana
K395395 K300g300g Fortepiano üçün C kapriççio ymd:1778--1778 22 Münhen
K330330 K300h300h Fortepiano üçün sonata No. 10 ymd:1783--1783 27 Vyana və ya Zalsburq
K331331 K300i300i Fortepiano üçün sonata No. 11, "Alla Turca" ymd:1783--1783 27 Vyana və ya Zalsburq
K332332 K300k300k Fortepiano üçün sonata No. 12 ymd:1783--1783 27 Vyana və ya Zalsburq
K306306 K300l300l Skripka üçün sonata No. 23 ymd:1778-06*-yay 1778 22 Paris
XA008Anh. 8 K311A311A Uvertura (şübhəli) ymd:1778-08-avqust 1778 22 Paris
XA003Anh. 3 K315b315b Səhnə ymd:1778—avqustun sonları 1778 22 Sen-Jermen
K333333 K315c315c Fortepiano üçün sonata No. 13, "Linz" ymd:1783--1783–1784 27–28 Linz və ya Vyana
K264264 K315d315d "Lison dormait" mövzusunda 9 variasiya ymd:1778-09*-avqustun sonları və ya sentyabr 1778 22 Paris
XA011Anh. 11 K315e315e "Semiramida" üçün musiqi ymd:1777-11-noyabr 1777 21 Paris
XA056Anh. 56 K315f315f Skripka, fortepiano və orkestr üçün konsert (fraqment) ymd:1777-11-November 1777 21 Manheym
K315a315a K315g315g 8 minuet ymd:1779-00-1779-cu ilin əvvəlləri 23 Zalsburq
K365365 K316a316a İki fortepiano üçün konsert No. 10 ymd:1779-00-1779-cu ilin əvvəlləri 23 Zalsburq
K317317 K317317 Tacqoyma messası ymd:1779-03-2323 mart 1779 23 Zalsburq
K329329 K317a317a Kilsə sonatası No. 15 ymd:1779-03-mart 1779? 23 Zalsburq
K146146 K317b317b Soprano üçün ariya, "Kommet her, ihr frechen Sünder" ymd:1779-03-mart və ya aprel 1779 23 Zalsburq
K328328 K317c317c Kilsə sonatası No. 16 ymd:1779-00-1779-cu ilin əvvəlləri? 22–23 Zalsburq
K378378 K317d317d Skripka üçün sonata No. 26 ymd:1779-00-1779-cu ilin əvvəlləri 22–23 Zalsburq
K318318 K318318 Simfoniya No. 32 ymd:1779-04-2626 aprel 1779 23 Zalsburq
K319319 K319319 Simfoniya No. 33 ymd:1779-07-099 iyul 1779 23 Zalsburq
K320320 K320320 Serenada No. 9 ymd:1779-08-033 avqust 1779 23 Zalsburq
K335335 K320a320a İki marş ymd:1779-08-avqustun əvvəlləri 1779 23 Zalsburq
K246b246b K320B320B D divertiment (fraqment) ymd:1772-99-991772/1773 16–17  
K334334 K320b320b Divertiment No. 17 ymd:1780-06*-yay 1780 24 Zalsburq
K445445 K320c320c D marş ymd:1780-06*-yay 1780 24 Zalsburq
K364364 K320d320d Sinfonia Concertante for Violin, Viola and Orchestra in E-flat ymd:1779--1779 23 Zalsburq
XA104Anh. 104 K320e320e Skripka, violonçel və orkestr üçün konsert simfoniyası (fraqment) ymd:1779-06*-yay 1779 23 Zalsburq
K321321 K321321 Vesperae de Dominica ymd:1779--1779 23 Zalsburq
K000 K321a321a C maqnifikat (fraqment) ymd:1779--1779 23 Zalsburq
K276276 K321b321b C Regina Coeli ymd:1779--1779 23 Zalsburq
XA015Anh. 15 K323323 C kirie (fraqment; M. Ştadler tərəfindən tamamlanıb) ymd:1779--1779? 23 Zalsburq
XA020Anh. 20 K323a323a C Qloriya ymd:1779--1779? 23 Zalsburq
K345345 K336a336a Misir hökmdarı Tamos operasından xorlar və giriş aktları ymd:1779--1779 23 Zalsburq
K344344 K336b336b Zaida ymd:1779--1779 23 Zalsburq
K343343 K336c336c Almanca iki himn ymd:1787-00-təxm. 1787-ci ilin əvvəlləri 30–31 Praqa və ya Vyana
K336336 K336d336d Kilsə sonatası No. 17 ymd:1780-03-mart 1780 24 Zalsburq
K337337 K337337 Missa solemnis ymd:1780-03-mart 1780 24 Zalsburq
K338338 K338338 Simfoniya No. 34 ymd:1780-08-2929 avqust 1780 24 Zalsburq
K339339 K339339 Vesperae solennes de confessore ymd:1780--1780 24 Zalsburq
K392392 K340a340a Mahnı, "Verdankt sei es dem Glanz" ymd:1781-99-avqust 1781 və may 1782 25–26 Vyana
K391391 K340b340b Mahnı, "An die Einsamkeit" ymd:1781-99-avqust 1781 və may 1782 25–26 Vyana
K390390 K340c340c Mahnı, "An die Hoffnung" ymd:1781--avqust 1781 və may 1782 25–26 Vyana
K363363 K363363 Orkestr üçün 3 minuet= ymd:1780--1780 24 Zalsburq
XA011aAnh. 11a K365a365a Emanuel Şikanderin "Peter der Grausame"i üçün səhnə (fraqment) ymd:1780--1780 24 Münhen
K366366 K366366 Idomeneo, re di Creta ymd:1781-01-2929 yanvar 1781 25 Zalsburq və ya Münhen
K367367 K367367 İdomeney üçün balet ymd:1781-01-2929 yanvar 1781 25 Zalsburq və ya Münhen
K349349 K367a367a Mahnı, "Die Zufriedenheit" ymd:1780-01*-8 noyabr 1780 və martın ortaları 1781 24 Münhen
K351351 K367b367b Mahnı, "Komm, liebe Zither" ymd:1780-11-8 noyabr 1780 və martın ortaları 1781 24 Münhen
K368368 K368368 Soprano üçün reçitativ və ariya, "Ma che vi fece" ymd:1781--yanvar 1781 24–25 Münhen
K341341 K368a368a D minor kirie ymd:1787--1787–1791 31–35 Vyana
K370370 K368b368b Qoboy üçün F kvartet ymd:1781-00-1781-ci ilin əvvəlləri 24–25 Münhen
K369369 K369369 Soprano üçün reçitativ və ariya, "Misera, dove son!" ymd:1781-03-088 mart 1781 25 Münhen
K361361 K370a370a Serenada No. 10, "Gran Partita" ymd:1783--1783–1784 27–28 Vyana
XA097Anh. 97 K370b370b Valtorna konserti üçün mi-bemol major hissəsi ymd:1781-3-2121 mart 1781 25 Vyana
K371371 K371371 Valtorna üçün mi-bemol major rondo ymd:1781-03-2121 mart 1781 25 Vyana
K372372 K372372 Skripka və fortepiano üçün si-bemol major alleqro (fraqment; M. Ştadler tərəfindən tamamlanıb) ymd:1781-03-2424 mart 1781 25 Vyana
K400400 K372a372a Fortepiano üçün si-bemol major alleqro (fraqment; M. Ştadler tərəfindən tamamlanıb) ymd:1781--1781 25 Vyana
K373373 K373373 Skripka və orkestr üçün C rondo ymd:1781-04-022 aprel 1781 25 Vyana
K379379 K373a373a Skripka üçün sonata No. 27 ymd:1781-04-aprel 1781 25 Vyana
K374374 K374374 Soprano üçün reçitativ və ariya, "A questo seno deh vieni" ymd:1781-04-aprel 1781 25 Vyana
K359359 K374a374a "La Bergère Célimène" (Antuan Albanezin 1729/31–1800 əsəri) əsasında 12 variasiya ymd:1781-06-iyun 1781 25 Vyana
K360360 K374b374b "Hélas, j'ai perdu mon amant" əsasında 6 variasiyaŞablon:Br(Antuan Albanezin "Au bord d'une fontaine" rektası)[2] ymd:1781-06-iyun 1781 25 Vyana
K352352 K374c374c Andre Qretrinin Samnitlərin toyu operasından "Dieu d'amour" əsasında 8 variasiya ymd:1781-06-iyun 1781 25 Vyana
K376376 K374d374d Skripka üçün sonata No. 24 ymd:1781-06*-yay 1781 25 Vyana
K377377 K374e374e Skripka üçün sonata No. 25 ymd:1781-06*-yay 1781 25 Vyana
K380380 K374f374f Skripka üçün sonata No. 28 ymd:1781-06*-yay 1781 25 Vyana
XA046Anh. 46 K374g374g Volonçel və fortepiano üçün si-bemol major andantino (fraqment) ymd:1782--1782 26 Vyana
K375375 K375375 Serenada No. 11 ymd:1781-10-1515 oktyabr 1781 25 Vyana
K448448 K375a375a İki fortepiano üçün D major sonata ymd:1781-11-noyabr 1781 25 Vyana
XA042Anh. 42 K375b375b İki fortepiano üçün si-bemol major sonatanın hissəsi ymd:1782-04*-yaz 1782 26 Vyana
XA043Anh. 43 K375c375c İki fortepiano üçün si-bemol major sonatanın hissəsi ymd:1782-04*-yaz 1782 26 Vyana
XA045Anh. 45 K375d375d İki fortepiano üçün G fuqa (fraqment) ymd:1782-4*-yaz 1782 26 Vyana
K401401 K375e375e Orqan üçün sol minor fuqa (fraqment) ymd:1782-4*-yaz 1782 26 Vyana
K153153 K375f375f Fortepiano üçün G fuqa (fraqment) ymd:1782-4*-yaz 1782 26 Vyana
XA041Anh. 41 K375g375g Fortepiano üçün G fuqa (fraqment) ymd:1782-4*-yaz 1782 26 Vyana
K000 K375h375h Forteoiano üçün F fuqa (ehtimal K. 626b/14) ymd:1782-4*-yaz 1782 26 Vyana
K382382 K382382 Fortepiano və orkestr üçün D major rondo ymd:1782-03-mart 1782 26 Vyana
K229229 K382a382a 3 səs üçün C minor kanon ymd:1782--1782 2626 Vyana
K230230 K382b382b 2 səs üçün C minor kanon ymd:1782--1782 2626 Vyana
K231231 K382c382c 6 səs üçün si-bemol major kanon, "Leck mich im Arsch" ymd:1782--1782 2626 Vyana
K233233 K382d382d 3 səs üçün si-bemol major kanon, "Leck mir den Arsch fein recht schön sauber" ymd:1782--1782 2626 Vyana
K234234 K382e382e səs üçün G kanon, "Bei der Hitz im Sommer eß ich" ymd:1782--1782 2626 Vyana
K347347 K382f382f 6 səs üçün D kanon ymd:1782--1782 2626 Vyana
K348348 K382g382g 12 səs üçün G kanon, "V'amo di core teneramente" ymd:1782--1782 2626 Vyana
K119119 K382h382h Soprano üçün ariya, "Der Liebe himmlisches Gefühl" ymd:1782--1782 2626 Vyana
K383383 K383383 Soprano üçün ariya, "Nehmt meinen Dank, ihr holden Gönner!" ymd:1782-04-1010 aprel 1782 26 Vyana
K394394 K383a383a Fortepiano üçün C prelüdiya və fuqa ymd:1782-00-1782-ci ilin əvvəlləri 25–26 Vyana
XA033Anh. 33 & Anh. 40 K383b383b Fortepiano üçün F fuqa (fraqment) ymd:1782-04*-yaz 1782 26 Vyana
XA032Anh. 32 K383C383C Fortepiano üçün F minor fantaziya (fraqment) ymd:1789--1789 33 Vyana
XA038Anh. 38 K383c383c Orqan üçün C mövzu və variasiya (fraqment) ymd:1782-4*-yaz 1782 26 Vyana
XA038Anh. 38 K383d383d Variasiya üçün C mövzu (fraqment) ymd:1782-4*-yaz 1782 26 Vyana
K408408 K383e383e C Marş ymd:1782-9-sentyabr 1782 26 Vyana
K408c408c K383F383F C marş ymd:1782--1782 26 Vyana
K409409 K383f383f C simfonik minuet ymd:1782-05-may 1782 26 Vyana?
XA100Anh. 100 K383g383g Mi-bemol major simfoniya (fraqment) ymd:1782-05-may 1782 26 Vyana?
K440440 K383h383h Soprano üçün ariya "In te spero, o sposo amato" ymd:1782-05-may 1782 26 Vyana?
K000 K383i383i C simfoniya üçün hissə (fraqment) ymd:1782-05-may 1782 26 Vyana
K384384 K384384 Die Entführung aus dem Serail ymd:1782-07-1616 iyul 1782 26 Vyana
K389389 K384A384A İki səs üçün duet "Welch ängstliches Beben" ymd:1782-04-aprel 1782 26 Vyana
K388388 K384a384a Serenada No. 12 (sonradan K. 406/516b kimi düzənlənib) ymd:1782-07-iyul 1782 və ya 1783-cü ilin sonları 26–27 Vyana
K000 K384B384B Nəfəsli alətlər üçün si-bemol major andante (fraqment) ymd:1782-00-1782 26 Vyana
K000 K384b384b Nəfəsli alətlər üçün si-bemol major marş (K. 384B ilə birlikdə) ymd:1782-07-iyul 1782 26 Vyana
XA096Anh. 96 K384c384c Nəfəsli alətlər üçün alleqro (K. 384b ilə birlikdə) ymd:1782-07-iyul 1782 26 Vyana
K385385 K385385 Simfoniya No. 35, "Haffner" ymd:1782-07-iyul 1782 26 Vyana
K408b408b K385a385a D marş ymd:1782--1782 26 Vyana
K393393 K385b385b Səs üçün solfecciolar ymd:1782-08-avqust 1782? 26 Vyana
K403403 K385c385c Skripka üçün sonata No. 30 (fraqment; M. Ştadler tərəfindən tamamlanıb) ymd:1782-08-1782? 26 Vyana
K404404 K385d385d Skripka üçün sonata No. 31 (fraqment; M. Ştadler tərəfindən tamamlanıb) ymd:1782--1782 26 Vyana
XA048Anh.48/480a K385E385E Fortepiano və skripka üçün alleqro (fraqment) ymd:1782--1782 26 Vyana
K402402 K385e385e Skripka üçün sonata No. 29 (fraqment; M. Ştadler tərəfindən tamamlanıb) ymd:1782-8-avqust və ya sentyabr 1782 26 Vyana
K396396 K385f385f Fantaziya No. 2 ymd:1782-09-avqust və ya sentyabr 1782 26 Vyana
K397397 K385g385g Fantaziya No. 3 ymd:1782--1782 26 Vyana
XA034Anh. 34 K385h385h Fortepiano və orqan üçün adacio ymd:1782--1782 26 Vyana
K399399 K385i385i Fortepiano üçün C süita (Uvertura, Allemande, Kurante, və yarımçıq Sarabande) ymd:1782-00-1782-ci ilin əvvəlləri 25–26 Vyana
K154154 K385k385k Fortepiano üçün sol minor fuqa ymd:1782-00-1782-ci ilin əvvəlləri 25–26 Vyana
K000 K385n385n Dörd ifaçı üçün A fuqa ymd:1782-99-1782-ci ilin sonları 26 Vyana
K000 K385o385o Fortepiano üçün A konsert (fraqment; ehtimal ki, K. 414 üçün çalışma qaralaması) ymd:1782-99-1782-ci ilin sonları 26 Vyana
K414414 K385p385p Fortepiano üçün konsert No. 12 ymd:1782--1782 26 Vyana
K386386 K386386 Fortepiano və orkestr üçün lya major rondo ymd:1782--1782–1783 26–27 Vyana
K412412 K386b386b Valtorn üçün konsert No. 1 ymd:1791--1791 35 Vyana
K407407 K386c386c Valtorna üçün mi-bemol major kvintet ymd:1782-99-1782-ci ilin sonu 26 Vyana
XA025Anh. 25 K386d386d O Calpe! Dir donnert's am Fuße (fraqment) ymd:1782-12-dekabr 1782 26 Vyana
K387387 K387387 Simli alətlər üçün kvartet No. 14 ymd:1782-12-3131 dekabr 1782 26 Vyana
K413413 K387a387a Fortepiano üçün konsert No. 11 ymd:1782--1782–1783 26–27 Vyana
K415415 K387b387b Fortepiano üçün konsert No. 13 ymd:1782--1782–1783 26–27 Vyana
K000 K404a404a İ.S.V. F. Bax tərəfindən yazılmış 6 frelüdiya və fuqa üçün aranjiman ymd:1782--1782 26 Vyana
K443443 K404b404b Simli alətlər triosu üçün G fuqa ymd:1782--1782 26 Vyana
K405405 K405405 İ.S. Bax ın 5 fuqası üçün aranjiman ymd:1782--1782 26 Vyana
XA077Anh. 77 K405a405a Simli alətlər kvarteti üçün C minor fuqa (fraqment) ymd:1782--1782–1784 26–28 Vyana
K416416 K416416 Soprano üçün səhnə və rondo, "Mia speranza adorata" ymd:1783-01-088 yanvar 1783 26 Vyana
K000 K416a416a Almanca opera (itirilib) ymd:1783-01-088 yanvar 1783 26 Vyana
K435435 K416b416b Tenor üçün ariya, "Mußt' ich auch durch tausend Drachen" ymd:1783--1783 2727 Vyana
K433433 K416c416c Bass və orkestr üçün ariya (qaralama), "Männer suchen stets zu naschen" ymd:1783--1783 2727 Vyana
K446446 K416d416d Pantomima üçün D musiqi ymd:1783-02-fevral 1783 27 Vyana
K398398 K416e416e "Salve tu, Domine" üzərində 6 variasiya ymd:1783-03-mart 1783 27 Vyana
K293293 K416f416f Qoboy üçün F konsert (yarımçıq) ymd:1783-03-mart 1783 27 Vyana
K417417 K417417 Valtorn üçün konsert No. 2 ymd:1783-05-2727 may 1783 27 Vyana
K427427 K417a417a Böyük C minor messa ymd:1782-07-iyul 1782 – oktyabr 1783 27 Vyana
XA109fA-CAnh. 109fA-C K417B417B Messa üçün 6 qaralama və fraqmentlər ymd:1783-06-1770–1783 24–27 Vyana
K421421 K417b417b Simli alətlər üçün kvartet No. 15 ymd:1783-06-iyun 1783 27 Vyana
XA076Anh. 76 K417c417c Simli alətlər kvarteti üçün D minor fuqa (fraqment) ymd:1782--1782–1784 26–28 Vyana
K000 K417d417d Simli alətlər kvarteti üçün E minor alleqro (fraqment) ymd:1784-6-iyun 1784 28 Vyana
K178178 K417e417e Soprano üçün ariya, "Ah, spiegarti, oh Dio" ymd:1783-06-təxminən iyun 1783 27 Vyana?
K418418 K418418 Soprano üçün ariya, "Vorrei spiegarvi, oh Dio!" ymd:1783-06-2020 iyun 1783 27 Vyana
K419419 K419419 Soprano üçün ariya, "No, no, che non sei capace" ymd:1783-06-iyun 1783 27 Vyana
K420420 K420420 Tenor üçün ariya, "Per pietà, non ricercate" ymd:1783-06-2121 iyun 1783 27 Vyana
K432432 K421a421a Bass üçün reçitativ və ariya, "Così dunque tradisci" ymd:1783-- 1783 2727 Vyana
K428428 K421b421b Simli alətlər üçün kvartet No. 16 ymd:1783-06-iyun – iyul 1783 27 Vyana
K422422 K422422 Qahirə qazı ymd:1783-99-1783-cü ilin sonları 27 Zalsburq və Vyana
XA014 Anh. 14 K422a422a D kirie ymd:1787-99-1787–1789 31–33 Zalsburq
K423423 K423423 Skripka və alt üçün G duet ymd:1783-06*-təxm. yay 1783 27 Zalsburq ?
K424424 K424424 Skripka və alt üçün si-bemol major duet ymd:1783-06*-təxm. yay 1783 27 Zalsburq ?
K430430 K424a424a Aldadılmış ər ymd:1783-99-1783-cü ilin sonları 27 Zalsburq və Vyana
K425425 K425425 Simfoniya No. 36, "Linz" ymd:1783-10-oktyabr-noyabr 1783 27 Linz
K444444 K425a425a Simfoniya No. 37, İohann Mixael Haydnın İyirmi beşinci simfoniyasına giriş (əvvəl hamısı birlikdə Simfoniya No. 37 hesab edilirdi) ymd:1783-99-1783-cü ilin sonları və ya 1784 27–28 Vyana
K431431 K425b425b Tenor üçün reçitativ və ariya, "Misero! O sogno!" ymd:1783-12-dekabr 1783 27 Vyana?
K426426 K426426 İki fortepiano üçün C minor fuqa ymd:1783-12-2929 dekabr 1783 27 Vyana
XA044Anh. 44 K426a426a İki fortepiano üçün C minor alleqro (fraqment) ymd:1783-12-dekabr 1783 27 Vyana
K436436 K436436 İki soprano və bass üçün noktrün, "Ecco quel fiero" ymd:1783--1783 27 Vyana
K437437 K437437 İki soprano və bass üçün noktrün, "Mi lagnerò tacendo" ymd:1783--1783 27 Vyana
K438438 K438438 İki soprano və bass üçün noktrün, "Se lontan" ymd:1783--təxm. 1783–1786 27–30 Vyana?
K439439 K439439 İki soprano və bass üçün noktrün, "Due pupille" ymd:1783--təxm. 1783–1786 27–30 Vyana?
K346346 K439a439a İki soprano və bass üçün noktrün, "Luci care, luci belle" ymd:1783--təxm. 1783–1786 27–30 Vyana?
K000229 K439b439b 5 si-bemol major divertiment ymd:1783--1783–1788 2727–32 Vyana
K441441 K441441 Soprano, Tenor və Bass üçün trio, "Liebes Manndel, wo ist's Bandel?" ymd:1783--1783 2727 Vyana
K000 K441a441a Mahnı, "Ja! grüß dich Gott" ymd:1783--1783 2727 Vyana
K442442 K442442 Fortepiano triosu üçün 3 əlaqəsiz fraqment (M. Ştadler tərəfindən tamamlanıb) ymd:1783--1783–1788 27–32 Vyana
K447447 K447447 Valtorn üçün konsert No. 3 ymd:1784--təxm. 1784–1787 28–31 Vyana
K461461 K448a448a 5 (6) Minuet ymd:1784-00-1784-cü ilin əvvəlləri 27–28 Vyana
K462462 K448b448b 6 Kantri-dens ymd:1784-01-yanvar 1784 27–28 Vyana
K463463 K448c448c Kantri-denslə 2 minuet ymd:1784-00-1784-cü ilin əvvəlləri 27–28 Vyana
K449449 K449449 Fortepiano üçün konsert No. 14 ymd:1784-02-099 fevral 1784 28 Vyana
K450450 K450450 Fortepiano üçün konsert No. 15 ymd:1784-03-1515 mart 1784 28 Vyana
K451451 K451451 Fortepiano üçün konsert No. 16 ymd:1784-03-2222 mart 1784 28 Vyana
K452452 K452452 Fortepiano və nəfəsli alətlər üçün kvintet ymd:1784-03-3030 mart 1784 28 Vyana
XA054Anh. 54 K452a452a Fortepiano və nəfəsli alətlər üçün C kvintet (fraqment) ymd:1784-04*-yaz 1784 28 Vyana
XA055Anh. 55 K452b452b Fortepiano ilə C kamera musiqisi (fraqment) ymd:1784-00-1784 28 Vyana
XA065Anh. 65 K452c452c C fortepiano konserti üçün hissə (fraqment; K. 453 üçün birləşdirilib) ymd:1784-04-aprel 1784 28 Vyana
K453453 K453453 Fortepiano üçün konsert No. 17 ymd:1784-04-1212 aprel 1784 28 Vyana
K000 K453a453a Kiçik dəfn marşı ymd:1784--1784 28 Vyana
K000 K453b453b Barbara Ployer üçün məşq kitabı ymd:1784--1784 28  
K454454 K454454 Regina Strinasaççi üçün Skripka üçün sonata No. 32 ymd:1784-04-2121 aprel 1784 28 Vyana
K460460 K454a454a Sartinin İki nəfər müzakirə edərkən üçüncü əylənir operasından "Come un agnello" mövzusunda səkkiz/iki variasiya (1782); Altı G major variasiya ymd:1784-06-təxm. iyun 1784 28 Vyana
K455455 K455455 "Unser dummer Pöbel meint" mövzusunda 10 G variasiya ymd:1784-08-2525 avqust 1784 28 Vyana
K456456 K456456 Fortepiano üçün konsert No. 18, "Paradis" ymd:1784-09-3030 sentyabr 1784 28 Vyana
K457457 K457457 Fortepiano üçün konsert No. 14 ymd:1784-10-1414 oktyabr 1784 28 Vyana
K458458 K458458 Simli alətlər üçün kvartet No. 17 ymd:1784-11-099 noyabr 1784 28 Vyana
XA075Anh. 75 K458a458a Simli alətlər kvarteti üçün si-bemol major minuet (fraqment) ymd:1784-11-noyabr 1784 28 Vyana
XA071Anh. 71 K458b458b Simli alətlər kvarteti üçün si-bemol major rondo ymd:1784-11-noyabr 1784 28 Vyana
K459459 K459459 Fortepiano üçün konsert No. 19 ymd:1784-12-1111 dekabr 1784 28 Vyana
XA059Anh. 59 K459a459a C fortepiano konserti üçün hissə (K. 459 ilə birlikdə) ymd:1784-12-dekabr 1784 28 Vyana
K464464 K464464 Simli alətlər üçün kvartet No. 18 ymd:1785-01-1010 yanvar 1785 28 Vyana
XA072Anh. 72 K464a464a Simli alətlər kvarteti üçün A rondo(K. 464 üçün rondo; fraqment) ymd:1785-01-1010 yanvar 1785 28 Vyana
K465465 K465465 Simli alətlər üçün kvartet No. 19 ymd:1785-01-1414 yanvar 1785 28 Vyana
K466466 K466466 Fortepiano üçün konsert No. 20 ymd:1785-02-1010 fevral 1785 29 Vyana
K467467 K467467 [[[Fortepiano üçün konsert No. 21 (Motsart)|[Fortepiano üçün konsert No. 21]] ymd:1785-03-099 mart 1785 29 Vyana
K468468 K468468 Mahnı, "Lied zur Gesellenreise" ymd:1785-03-2626 mart 1785 29 Vyana
K429429 K468a468a Kantata, "Dir, Seele des Weltalls" (fraqment) ymd:1783--1783 27 Vyana
K469469 K469469 Davide penitente ymd:1785-03-1313 mart 1785 29 Vyana
K470470 K470470 Viottinin skripka konserti üçün andante (itirilib) ymd:1785--1785 29 Vyana
K000 K470a470a G.B. Viottinin skripka konserti üçün instrumentasiya ymd:1785-04-aprel 1785 29 Vyana
K471471 K471471 Kantata, Die Mauererfreude ymd:1785-04-2020 aprel 1785 29 Vyana
K472472 K472472 Mahnı, "Der Zauberer" ymd:1785-05-077 may 1785 29 Vyana
K473473 K473473 Mahnı, "Die Zufriedenheit" ymd:1785-05-077 may 1785 29 Vyana
K474474 K474474 Mahnı, "Die betrogene Welt" ymd:1785-05-077 may 1785 29 Vyana
K475475 K475475 Fantaziya No. 4 ymd:1785-05-2020 may 1785 29 Vyana
XA026Anh. 26 K475a475a Mahnı, "Einsam bin ich, meine Liebe" ymd:1785--1785? 29 Vyana
K476476 K476476 Mahnı, "Das Veilchen" ymd:1785-06-088 June 1785 29 Vyana
K478478 K478478 Fortepiano üçün kvartet No. 1 ymd:1785-10-1616 oktyabr 1785 29 Vyana
K479479 K479479 Soprano, tenor və iki bass üçün kvartet, "Dite almeno" ymd:1785-11-055 noyabr 1785 29 Vyana
K477477 K479a479a Maurerische Trauermusik (Massonik dəfn musiqisi) ymd:1785-11-noyabr 1785 29 Vyana
K480480 K480480 Soprano, tenor və bass üçün trio, "Mandina amabile" ymd:1785-11-2121 noyabr 1785 29 Vyana
K434434 K480b480b Tenor, 2 bass və orkestr üçün ariya, "Del gran regno delle amazzone" ymd:1785-99-1785-ci ilin sonları 29 Vyana
K481481 K481481 Skripka üçün sonata No. 33 ymd:1785-12-1212 dekabr 1785 29 Vyana
K482482 K482482 Fortepiano üçün konsert No. 22 ymd:1785-12-1616 dekabr 1785 29 Vyana
K483483 K483483 Xor üçün mahnı, "Zerfließet heut" ymd:1785-99-1785-ci ilin sonları 29 Vyana
K484484 K484484 Xor üçün mahnı, "Ihr unsre neuen Leiter" ymd:1785-99-1785-ci ilin sonları 29 Vyana
K411411 K484a484a İki klarnet və üç bassethorn üçün si-beml major adacio ymd:1785-99-təxm. 1785-ci ilin sonları 29 Vyana?
XA095Anh. 95 (440b;484b) K484b484b Nəfəsli alətlər üçün si-bemol major alleqro assai (fraqment) ymd:1785-99-1785-ci ilin sonları 29 Vyana
XA093Anh. 93; 440c K484c484c Nəfəsli alətlər üçün F adacio (fraqment) ymd:1785-99-1785-ci ilin sonları 29 Vyana
K410410 K484d484d İki bassethorn və faqot üçün F adacio (= d. ) ymd:1785-99-1785-ci ilin sonları 29 Vyana?
K000 K484e484e Bassethorn üçün F alleqro (fraqment) ymd:1785-99-1785-ci ilin sonları 29 Vyana
K485485 K485485 Fortepiano üçün D rondo ymd:1786-01-1010 yanvar 1786 29 Vyana
K486486 K486486 Teatr direktoru ymd:1786-02-077 fevral 1786 30 Vyana
K488488 K488488 Fortepiano üçün konsert No. 23 ymd:1786-03-022 mart 1786 30 Vyana
XA058Anh. 58 K488a488a D fortepiano konserti üçün hissə (fraqment) ymd:1786-03-mart 1786 30 Vyana
XA063Anh. 63 K488b488b A fortepiano konserti üçün hissə (K. 488 ilə birlikdə; fraqment) ymd:1786-03-mart 1786 30 Vyana
XA064Anh. 64 K488c488c A fortepiano konserti üçün hissə (K. 488 ilə birlikdə; fraqment) ymd:1786-03-mart 1786 30 Vyana
K000 K488d488d A fortepiano konserti üçün rondo (K. 488 ilə birlikdə; fraqment) ymd:1786-03-mart 1786 30 Vyana
K489489 K489489 Soprano və tenor üçün duet, "Spiegarti no poss'io" ymd:1786-03-1010 mart 1786 30 Vyana
K490490 K490490 Soprano və tenor üçün səhnə və rondo, "Non più. Tutto ascoltai – Non temer, amato bene" ymd:1786-03-1010 mart 1786 30 Vyana
K491491 K491491 Fortepiano üçün konsert No. 24 ymd:1786-03-2424 mart 1786 30 Vyana
XA062Anh. 62 K491a491a Mi-bemol major fortepiano konserti üçün hissə (K. 491 ilə birlikdə) ymd:1786-03-mart 1786 30 Vyana
K492492 K492492 Fiqaronun toyu ymd:1786-05-011 may 1786 30 Vyana
K493493 K493493 Fortepiano üçün kvartet No. 2 ymd:1786-06-033 iyun 1786 30 Vyana
XA053Anh. 53 K493a493a Mi-bemol major fortepiano kvarteti üçün hissə (K. 493 üçün orijinal final hissə) ymd:1786-06-033 iyun 1786 30 Vyana
K494494 K494494 Fortepiano üçün sonata No. 15 ymd:1786-06-1010 iyun 1786 30 Vyana
XA098aAnh. 98a K494a494a E Valtorn konseri üçün hissə (fraqment) ymd:1786-06*-yay 1786 30 Vyana
K495495 K495495 Valtorn üçün konsert No. 4 ymd:1786-06-2626 iyun 1786 30 Vyana
XA052Anh. 52 K495a495a G fortepiano triosu üçün hissə (K. 496 ilə birlikdə) ymd:1786-06-iyun 1786 30 Vyana
K496496 K496496 Fortepiano üçün trio No. 2 ymd:1786-07-088 iyul 1786 30 Vyana
K487487 K496a496a 2 valtorn üçün 12 duet ymd:1786-07-2727 iyul 1786 30 Vyana
K497497 K497497 Dörd əllə fortepiano üçün F sonata ymd:1786-08-011 avqust 1786 30 Vyana
K357/1357/1 K497a497a Dörd əllə fortepiano üçün G alleqro (K. 500a ilə birlikdə) ymd:1786-06*-yayın sonları 1786 30 Vyana
K498498 K498498 Fortepiano, klarnet və alt üçün trio ymd:1786-08-055 avqust 1786 30 Vyana
K499499 K499499 Simli alətlər üçün kvartet No. 20 ymd:1786-08-1919 avqust 1786 30 Vyana
K500500 K500500 12 si-bemol major variasiya ymd:1786-09-1212 sentyabr 1786 30 Vyana
K357/2357/2 K500a500a Dörd əllə fortepiano üçün G variasiyalar və koda ymd:1786-09-sentyabr 1786 30 Vyana
K501501 K501501 5 G variasiya ymd:1786-11-044 noyabr 1786 30 Vyana
XA051Anh. 51 K501a501a Fortepiano triosu üçün si-bemol major alleqro (fraqment) ymd:1786--1786 30 Vyana
K502502 K502502 Fortepiano üçün trio No. 3 ymd:1786-11-1818 noyabr 1786 30 Vyana
XA060Anh. 60 K502a502a C fortepiano konserti üçün hissə (K. 503 üçün qaralama) ymd:1786-11-noyabr 1786 30 Vyana
K503503 K503503 Fortepiano üçün konsert No. 25 ymd:1786-12-044 dekabr 1786 30 Vyana
K504504 K504504 Simfoniya No. 38 in D, "Praqa" ymd:1786-12-066 dekabr 1786 30 Vyana
XA105Anh. 105 K504a504a G simfoniya üçün hissə (K. 504 ilə birlikdə) ymd:1786-12-06dekabr 1786 30 Vyana
K505505 K505505 Soprano üçün səhnə və rondo, "Ch'io mi scordi di te?" ymd:1786-12-2626 dekabr 1786 30 Vyana
K506506 K506506 Mahnı, "Lied der Freiheit" ymd:1785-99-təxm. 1785-ci ilin sonları 29 Vyana
K000 K506a506a Tomas Etvud üçün araşdırmalar ymd:1785--1785–1786 29–30 Vyana
K507507 K507507 3 səs üçün F kanon ymd:1786-06-033 iyun 1786-cı ildən sonra 30 Vyana
K508508 K508508 3 səs üçün F kanon ymd:1786-06-03After 3 June 1786 30 Vyana
K000 K508A508A 3 səs üçün C kanon ymd:1786-06-033 iyun 1786-cı ildən sonra 30 Vyana
K000 K508a508a 3 səs üçün 2 F kanon, 2 səs üçün 14 kanon ymd:1786-06-033 iyun 1786-cı ildən sonra 30 Vyana
K509509 K509509 6 allemanda ymd:1787-02-066 fevral 1787 31 Praqa
K232232 K509a509a 4 səs üçün G kanon, "Lieber Freistadtler, lieber Gaulimauli" ymd:1787-07-044 iyul 1787-ci ildən sonra 31 Vyana
K000 K509b509b Komediya "Der Salzburger Lump in Wien" ymd:1787-07-04iyul 1787? 31? Vyana
XA028Anh. 28 K509c509c Komediya "Die Liebesprobe" ymd:1787-07-04iyul 1787? 31? Vyana
K511511 K511511 A minor rondo ymd:1787-03-1111 mart 1787 31 Vyana
K512512 K512512 Bass üçün reçitativ və ariya, "Alcandro, lo confesso" ymd:1787-03-1919 mart 1787 31 Vyana
K513513 K513513 Bass üçün ariya, "Mentre ti lascio" ymd:1787-03-2323 mart 1787 31 Vyana
XA080Anh. 80 K514a514a Si-bemol major simli alətlər kvinteti üçün hissə ymd:1787--1787 31 Vyana
K515515 K515515 Simli alətlər üçün kvintet No. 3 ymd:1787-04-1919 aprel 1787 31 Vyana
XA087Anh. 87 K515a515a F simli alərlər kvinteti üçün hissə (K. 515c ilə birlikdə) ymd:1791-03-011791-ci ilin martından tez olmamaqla 35 Vyana
K228228 K515b515b 4 səs üçün cüt F kanon ymd:1787-04-2424 aprel 1787 31 Vyana
XA079Anh. 79 K515c515c A minor simli alətlər kvinteti üçün hissə ymd:1791-03-011791-ci ilin martından tez olmamaqla 35 Vyana
K516516 K516516 Simli alətlər üçün kvintet No. 4 ymd:1787-05-1616 may 1787 31 Vyana
XA086Anh. 86 K516a516a G simli alətlər kvinteti üçün rondo (fraqment) ymd:1787-5-may 1787 32 Vyana
K406406 K516b516b Simli alətlər üçün kvintet No. 2 (K. 388/384a üçün aranjiman) ymd:1788--1777/1788 32 Vyana
XA091Anh. 91 K516c516c Si-bemol major klarnet kvinteti üçün alleqro ymd:1787--1787 31 Vyana
K000 K516d516d Mi-bemol major klarnet kvinteti üçün rondo (fraqment) ymd:1787--1787 31 Vyana
XA089Anh. 89 K516e516e Mi-bemol major klarnet kvinteti üçün rondo (fraqment) ymd:1787--1787 31 Vyana
K000 K516f516f Zər oyunu üçün musiqi ymd:1787--1787 31 Vyana
K517517 K517517 Mahnı, "Die Alte" ymd:1787-05-1818 may 1787 31 Vyana
K518518 K518518 Mahnı, "Die Verschweigung" ymd:1787-05-2020 may 1787 31 Vyana
K519519 K519519 Mahnı, "Das Lied der Trennung" ymd:1787-05-2323 may 1787 31 Vyana
K520520 K520520 Mahnı, "Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte" ymd:1787-05-2525 may 1787 31 Vyana
K521521 K521521 Dörd əllə fortepiano üçün C sonata ymd:1787-05-2929 may 1787 31 Vyana
K522522 K522522 Ein musikalischer Spaß ymd:1787-06-1414 iyun 1787 31 Vyana
XA108Anh. 108 K522a522a Orkestr üçün F rondo (K. 522 ilə birlikdə) ymd:1787-06-1414 iyun 1787 31 Vyana
K523523 K523523 Mahnı, "Abendempfindung" ymd:1787-06-2424 iyun 1787 31 Vyana
K524524 K524524 Mahnı, "An Chloe" ymd:1787-06-2424 iyun 1787 31 Vyana
K525525 K525525 Serenada No. 13, Eine kleine Nachtmusik ymd:1787-08-1010 avqust 1787 31 Vyana
XA069Anh. 69 K525a525a Simli alətlər üçün C largetto (K. 525 üçün qaralama) ymd:1787-08-1010 avqust 1787 31 Vyana
K526526 K526526 Skripka üçün sonata No. 35 ymd:1787-08-2424 avqust 1787 31 Vyana
XA050Anh. 50 K526a526a A skripka sonatası üçün hissə (K. 526 üçün qaralama) ymd:1787-08-2424 avqust 1787 31 Vyana
K527527 K527527 Don Covanni ymd:1787-10-2828 oktyabr 1787 31 Praqa
K528528 K528528 Soprano üçün səhnə, "Bella mia fiamma" ymd:1787-11-033 noyabr 1787 31 Praqa
K529529 K529529 Mahnı, "Des kleinen Friedrichs Geburtstag" ymd:1787-11-066 noyabr 1787 31 Praqa
K530530 K530530 Mahnı, "Das Traumbild" ymd:1787-11-066 noyabr 1787 31 Praqa
K531531 K531531 Mahnı, "Die kleine Spinnerin" ymd:1787-12-1111 dekabr 1787 31 Vyana
K532532 K532532 Grazie agl'inganni tuoi (La Libertà a Nice),Şablon:BrVokal triosu və alətlər üçün sketç/fraqment ymd:1787--1787 31 Vyana
K533533 K533533 Fortepiano üçün sonata No. 15 ymd:1788-01-033 yanvar 1788 31 Vyana
K534534 K534534 Kantridens, "Das Donnerwetter" ymd:1788-01-1414 yanvar 1788 31 Vyana
K535535 K535535 Kantridens, "La Bataille" ymd:1788-01-2323 yanvar 1788 31 Vyana
K000 K535a535a 3 kantridens ymd:1788-00-1788-ci ilin əvvəlləri 31–32 Vyana
XA107Anh. 107 K535b535b Si-bemol major kantridens ymd:1788-00-1788-ci ilin əvvəlləri 31–32 Vyana
K536536 K536536 6 alman rəqsi ymd:1788-01-2727 yanvar 1788 32 Vyana
K537537 K537537 Fortepiano üçün konsert No. 26, "Tacqoyma" ymd:1788-02-2424 fevral 1788 32 Vyana
XA057Anh. 57 K537a537a D fortepiano konserti üçün hissə (K. 537 ilə birlikdə) ymd:1788-02-fevral 1788 32 Vyana
XA061Anh. 61 K537b537b D minor fortepiano konserti üçün hissə (K. 537 ilə birlikdə) ymd:1788-02-fevral 1788 32 Vyana
K000 K537d537d Karl Filipp Emanuel Baxın tenor üçün ariyası üçün aranjiman ymd:1788-02-fevral 1788 32 Vyana
K538538 K538538 Soprano üçün ariya, "Ah se in ciel" ymd:1788-03-044 mart 1788 32 Vyana
K539539 K539539 Mahnı, "Ein deutsches Kriegslied" ymd:1788-03-055 mart 1788 32 Vyana
K540540 K540540 B minor adacio ymd:1788-03-1919 mart 1788 32 Vyana
K000 K540a540a Tenor üçün ariya, "Dalla sua pace" ymd:1788-04-2424 aprel 1788 32 Vyana
K000 K540b540b Soprano və bass üçün duet, "Per queste tue manine" ymd:1788-04-2828 aprel 1788 32 Vyana
K000 K540c540c Soprano üçün reçitativ və ariya, "In quali eccessi … Mi tradì quell'alma ingrata" ymd:1788-04-3030 aprel 1788 32 Vyana
K541541 K541541 Bass üçün arietta, "Un bacio di mano" ymd:1788-05-may 1788 32 Vyana
K542542 K542542 Fortepiano üçün trio No. 4 ymd:1788-06-2222 iyun 1788 32 Vyana
K543543 K543543 Simfoniya No. 39 ymd:1788-06-2626 iyun 1788 32 Vyana
K544544 K544544 "D marş 'Ein kleiner Marsch' əlyazması" (fraqment) ymd:1788-06-2828 iyun 1788 32 Vyana
K545545 K545545 Fortepiano üçün sonata No. 16, "'Fasile'" ymd:1788-06-2626 iyun 1788 32 Vyana
K546546 K546546 C minor adacio və fuqa ymd:1788-06-2626 iyun 1788 32 Vyana
XA047Anh. 47 K546a546a Fortepiano və skripka üçün G alleqro (fraqment) ymd:1787-06*-yay 1787 31 Vyana
K547547 K547547 Skripka üçün sonata No. 36, "für Anfänger" ymd:1788-07-1010 iyul 1788 32 Vyana
XA135Anh. 135 K547a547a Fortepiano üçün F major sonata ymd:1788-07-iyul 1788 32 Vyana
K05454 K547bAnh. 138a; 547b Fortepiano üçün 5 F variasiya ymd:1788-07-iyul 1788 32 Vyana
K548548 K548548 Fortepiano üçün trio No. 5 ymd:1788-07-1414 iyul 1788 32 Vyana
K549549 K549549 İki soprano və bass üçün kanzonetta, "Piu non si trovano" ymd:1788-07-1616 iyul 1788 32 Vyana?
K550550 K550550 Simfoniya No. 40 ymd:1788-07-2525 iyul 1788 32 Vyana
K551551 K551551 Simfoniya No. 41 ymd:1788-08-1010 avqust 1788 32 Vyana
K552552 K552552 Mahnı, "Beim Auszug in das Feld" ymd:1788-08-1111 avqust 1788 32 Vyana
K553553 K553553 4 səs üçün C kanon, "Alleluia" ymd:1788-09-022 sentyabr 1788 32 Vyana
K554554 K554554 4 səs üçün F kanon, "Ave Maria" ymd:1788-09-022 sentyabr 1788 32 Vyana
K555555 K555555 4 səs üçün A minor kanon, "Lacrimoso" ymd:1788-09-022 sentyabr 1788 32 Vyana
K556556 K556556 4 səs üçün G kanon, "G'rechtelt's enk" ymd:1788-09-022 sentyabr 1788 32 Vyana
K557557 K557557 4 səs üçün F minor kanon, "Nascoso e il mio sol" ymd:1788-09-022 sentyabr 1788 32 Vyana
K558558 K558558 4 səs üçün si-bemol major kanon, "Gehen wir im Prater" ymd:1788-09-022 sentyabr 1788 32 Vyana
K559559 K559559 3 səs üçün F kanon, "Difficile lectu mihi Mars" ymd:1788-09-022 sentyabr 1788 32 Vyana
K560a560a K559a559a 4 səs üçün F kanon, "O du eselhafter Peierl" ymd:1788-09-022 sentyabr 1788 32 Vyana
K560b560b K560560 4 səs üçün F kanon, "O du eselhafter Martin" ymd:1788-09-022 sentyabr 1788 32 Vyana
K561561 K561561 4 səs üçün A kanon, "Bona nox! bist a rechta Ox" ymd:1788-09-022 sentyabr 1788 32 Vyana
K562562 K562562 3 səs üçün A kanon, "Caro bell'idol mio" ymd:1788-09-022 sentyabr 1788 32 Vyana
K000 K562a562a 4 səs üçün si-bemol major kanon ymd:1788-09-sentyabr 1788 32 Vyana
XA191Anh. 191 K562c562c 4 səs üçün C kanon ymd:1788-09-sentyabr 1788 32 Vyana
XA066Anh. 66 K562e562e Simli alətlər üçün G trio (K. 563 ilə birlikdə) ymd:1788-09-sentyabr 1788 32 Vyana
K563563 K563563 Simli alətlər triosu üçün divertiment ymd:1788-09-2727 sentyabr 1788 32 Vyana
K564564 K564564 Fortepiano üçün trio No. 6 ymd:1788-10-2727 oktyabr 1788 32 Vyana
K565565 K565565 2 kantri-dens ymd:1788-10-3030 oktyabr 1788 32 Vyana
K000 K565a565a D kantri-dens (fraqment) ymd:1788-10-oktyabr 1788 32 Vyana
K566566 K566566 Hendelin Açis və Galateya əsəri üçün aranjiman ymd:1788-11-noyabr1788 32 Vyana
K567567 K567567 6 alman rəqsi ymd:1788-12-066 dekabr 1788 32 Vyana
K568568 K568568 12 minuet ymd:1788-12-2424 dekabr 1788 32 Vyana
K569569 K569569 Ariya, "Ohne Zwang" (itirilib) ymd:1789--1789 33 Vyana
XA031Anh. 31 K569a569a Fortepiano üçün si-bemol major sonata hissəsi (fraqment) ymd:1787--1787–1789 31–33 Vyana
K570570 K570570 Fortepiano üçün sonata No. 17 ymd:1789-02-fevral 1789 33 Vyana
K571571 K571571 Orkestr üçün 6 alman rəqsi ymd:1789-02-2121 fevral 1789 33 Vyana
XA106Anh. 106 K571A571A A minuet (fraqment) ymd:1789--fevral 1789 3333 Vyana
XA005Anh. 5 K571a571a Soprano, iki tenor və bass üçün kvartet, "Caro mio Druck und Schluck" ymd:1789--təxm. 1789 3333 Vyana?
K572572 K572572 Hendelin Məsihi üçün aranjiman ymd:1789-03-mart 1789 33 Vyana
XA004Anh. 4 K572a572a 6 səs üçün qoşa kanon ymd:1789-03-mart 1789 33 Leypsiq
K573573 K573573 9 D variasiya ymd:1789-04-2929 aprel 1789 33 Potsdam
K574574 K574574 Dilli musiqi alətləri üçün G Eine Kleine Gigue ymd:1789-05-1616 may 1789 33 Leypsiq
K575575 K575575 Simli alətlər üçün kvartet No. 21, üç "Prussiya kvarteti"ndən birincisi ymd:1789-06-iyun 1789 33 Vyana
K576576 K576576 Fortepiano üçün sonata No. 18 ymd:1789-07-iyul 1789 33 Vyana
XA034/2Anh. 34/2 K576a576a Fortepiano üçün D minuet ymd:1789-07-iyul 1789 33 Vyana
K355355 K576b576b Fortepiano üçün D minuet ymd:1789-07-iyul 1789 33 Vyana
K577577 K577577 Soprano üçün rondo, "Al desio, di chi t'adora" ymd:1789-07-iyul 1789 33 Vyana
K578578 K578578 Soprano üçün ariya, "Alma grande e nobil core" ymd:1789-08-avqust 1789 33 Vyana
K579579 K579579 Soprano üçün ariya, "Un moto di gioia mi sento" ymd:1789-08-avqust 1789 33 Vyana
K580580 K580580 Soprano üçün ariya, "Schon lacht der holde Frühling" ymd:1789-09-1717 sentyabr 1789 33 Vyana
XA094Anh. 94 K580a580a Nəfəsli alətlər üçün F adacio ymd:1789-09-sentyabr 1789 33 Vyana
XA090Anh. 90 K580b580b F Klarnet kvinteti üçün hissə ymd:1789-09-sentyabr 1789 33 Vyana
K581581 K581581 Klarnet üçün kvintet ymd:1789-09-2929 sentyabr 1789 33 Vyana
XA090Anh. 90 K581a581a A klarnet kvinteti üçün hissə ymd:1789-09-sentyabr 1789 33 Vyana
K582582 K582582 Soprano üçün ariya, "Chi sà, chi sà, qual sia" ymd:1789-10-oktyabr 1789 33 Vyana
K583583 K583583 Soprano üçün ariya, "Vado, ma dove? -- oh Dei!" ymd:1789-10-oktyabr 1789 33 Vyana
K584584 K584584 Bass üçün ariya, "Rivolgete a lui lo sguardo" ymd:1789-12-dekabr 1789 33 Vyana
K585585 K585585 12 minuet ymd:1789-12-dekabr 1789 33 Vyana
K586586 K586586 12 alman rəqsi ymd:1789-12-dekabr 1789 33 Vyana
K587587 K587587 C kantri-dens, "Der Sieg vom Helden Koburg" ymd:1789-12-dekabr 1789 33 Vyana
XA085Anh. 85 K587a587a Simli alətlər kvarteti üçün G minor alleqro (fraqment) ymd:1789-12*-1789-cu ilin sonları 33 Vyana
K588588 K588588 Hamı belə edir ymd:1790-01-2626 yanvar 1790 33 Vyana
K106106 K588a588a Üvertura və 3 kantri-dens ymd:1790-01-yanvar 1790 33–34 Vyana
K236236 K588b588b/Anh. 36 Fortepiano üçün mi-bemol major andantino ymd:1790-- 1790 34 Vyana
K589589 K589589 Simli alətlər üçün kvartet No. 22, "Prussisiya kvartetləri"ndən ikincisi ymd:1790-05-may 1790 34 Vyana
XA068Anh. 68 K589a589a Simli alətlər üçün si-bemol major kvintet üçün hissə (K. 590 ilə birlikdə) ymd:1790-05-may 1790 34 Vyana
XA073Anh. 73 K589b589b Simli alətlər üçün F kvintet üçün hissə (K. 590-in bir hissəsi) ymd:1790-05-may 1790 34 Vyana
K590590 K590590 Simli alətlər üçün kvartet No. 23, "Prussiya kvartetləri"nin üçüncüsü ymd:1790-06-iyun 1790 34 Vyana
XA029Anh. 29 K590a590a Fortepiano üçün F sonatanın hissəsi (fraqment) ymd:1787-99-1787–1789 31–33 Vyana
XA030Anh. 30 K590b590b Fortepiano üçün F rondo (fraqment) ymd:1787-99-1787–1789 31–33 Vyana
XA037Anh. 37 K590c590c Fortepiano üçün F rondo (fraqment) ymd:1787-99-1787–1789 31–33 Vyana
K312312 K189i189i/590d Fortepiano üçün G minor sonata hissəsi (fraqment) ymd:1790-99-1790/1791 34–35 Vyana
K591591 K591591 Hendelin İskəndərin ziyafəti odası üçün aranjiman ymd:1790-07-iyul 1790 34 Vyana
K592592 K592592 Hendelin Müqəddəs Sisiliya gününə odası üçün aranjiman ymd:1790-07-iyul 1790 34 Vyana
K625625 K592a592a Soprano və bass üçün komik duet, "Nun, liebes Weibchen" ymd:1790-08-avqust 1790 34  Vyana
XA083Anh. 83 K592b592b D simli alətlər kvinteti üçün hissə (K. 593 üçün qaralama) ymd:1790-08-avqust 1790 34  Vyana
K593593 K593593 Simli alərlər üçün kvintet No. 5 ymd:1790-12-dekabr 1790 34 Vyana
XA035Anh. 35 K593a593a Orqan üçün D minor adacio (fraqment) ymd:1790-12-dekabr 1790 34 Vyana
K594594 K594594 Mexaniki orqan üçün F minor adacio və alleqro ymd:1790-10-oktyabr – dekabr 1790 34 Vyana?
K595595 K595595 Piano Concerto No. 27 in B-flat ymd:1791-01-055 January 1791 34 Vyana
K596596 K596596 Mahnı, "Sehnsucht nach dem Frühling" ymd:1791-01-1414 yanvar 1791 34 Vyana
K597597 K597597 Mahnı, "Im Frülingsanfang" ymd:1791-01-1414 yanvar 1791 34 Vyana
K598598 K598598 Mahnı, "Das Kinderspiel" ymd:1791-01-1414 yanvar 1791 34 Vyana
K599599 K599599 6 minuet ymd:1791-01-2323 yanvar 1791 34 Vyana
K600600 K600600 6 alman rəqsi ymd:1791-01-2929 yanvar 1791 35 Vyana
K601601 K601601 4 minuet ymd:1791-02-055 fevral 1791 35 Vyana
K602602 K602602 4 alman rəqsi ymd:1791-02-055 fevral 1791 35 Vyana
K603603 K603603 2 kantri-dens ymd:1791-02-055 fevral 1791 35 Vyana
K604604 K604604 2 minuet ymd:1791-02-1212 fevral 1791 35 Vyana
K605605 K605605 3 alman rəqsi ymd:1791-02-1212 fevral 1791 35 Vyana
K607607 K605a605a Kantri-dens, "Il Trionfo delle Donne" ymd:1791-02-2828 fevral 1791 35 Vyana
K606606 K606606 6 "Lendler" ymd:1791-02-2828 fevral 1791 35 Vyana
K608608 K608608 Mexaniki orqan üçün F minor fantaziya ymd:1791-03-033 mart 1791 35 Vyana
K609609 K609609 5 kantri-dens ymd:1791--1791 35 Vyana
K610610 K610610 Kantri-dens, "Les filles malicieuses" ymd:1791-03-066 mart 1791 35 Vyana
K611611 K611611 Alman rəqsi ymd:1791-03-066 mart 1791 35 Vyana
K612612 K612612 Bass üçün ariya, "Per questa bella mano" ymd:1791-03-088 mart 1791 35 Vyana
K613613 K613613 "Ein Weib ist das herrlichste Ding" mövzusunda 8 F variasiya ymd:1791-03-mart 1791 35 Vyana
XA081Anh. 81 K613a613a Simli alətlər kvinteti üçün mi-bemol major alleqro (fraqment) ymd:1791-03-mart 1791 35 Vyana
XA082Anh. 82 K613b613b Simli alətlər kvinteti üçün mi-bemol major alleqro (fraqment) ymd:1791-03-mart 1791 35 Vyana
K614614 K614614 Simli alətlər kvinteti No. 6 ymd:1791-04-1212 aprel 1791 35 Vyana
K615615 K615615 Xor "Viviamo felici" (itirilib) ymd:1791--1791 35 Vyana
K000 K615a615a Kiçik mexaniki orqan üçün F andante ymd:1791--1791 35 Vyana
K616616 K616616 Kiçik mexaniki orqan üçün F andante ymd:1791-05-044 may 1791 35 Vyana
K617617 K617617 Şüşə armonika, fleyta, qoboy, alt və violonçel üçün adacio və rondo ymd:1791-05-2323 may 1791 35 Vyana
K356356 K617a617a Şüşə armonika üçün C adacio ymd:1791--1791 35 Vyana
K618618 K618618 D motet, "Ave verum Corpus" ymd:1791-06-1717 iyun 1791 35 Baden
K619619 K619619 Kantata, "Die ihr des unermeßlichen Weltalls" ymd:1791-07-iyul 1791 35 Vyana
K620620 K620620 Sehrli fleyta ymd:1791-09-3030 sentyabr 1791 35 Vyana
XA102Anh. 102 K620a620a Mi-bemol major üvertura ("Sehrli fleyta" üçün qaralama) ymd:1791-09-sentyabr 1791 35 Vyana
XA078Anh. 78 K620b620b Contrapuntal araşdırma ymd:1791-09-sentyabr 1791 35 Vyana
K621621 K621621 Titin rəhmi ymd:1791-09-066 sentyabr 1791 35 Praqa
XA245Anh. 245 K621a621a Bass üçün ariya, "Io ti lascio, o cara, addio" ymd:1791-09-təxm. sentyabr 1791 35 Praqa?
K621584b K621b621b Bassethorn üçün G konsert (fraqment) ymd:1791-10-oktyabr 1791 35 Praqa
K622622 K622622 Klarnet üçün konsert ymd:1791-10-oktyabr 1791 35 Vyana
K623623 K623623 Kiçik masonik kantata ymd:1791-11-1515 noyabr 1791 35 Vyana
K000 K623a623a Mahnı, "Laßt uns mit geschlungen Händen" ymd:1791-11-noyabr 1791 35 Vyana
K624624 K626a626a Fortepiano konsertləri üçün kadenzalar ymd:1791--1768–1791 3512–35 Vyana
K626626 K626626 D minor rekviyem ymd:1791-99-oktyabr–dekabr 1791 35 Vyana
K000 K626b/48626b/48 Fortepiano üçün C barmaq məşqi ymd:1780-99- 1780-ci ilin sonları 24 Vyana
K221221 Anh. A1 C major kirie Şübhəli (İohann Ernst Eberlinin müəllifliyi)
Anh. 21 Anh. A2 C minor lakrimosa Şübhəli (İohann Ernst Eberlinin müəllifliyi)
K327327 Anh. A10 C minor Adoramus te Şübhəli (Françesko Qasparininin müəllifliyi)
K09393 Anh. A22 C major "De profundis clamavi"[3] şübhəli (İohann Georq Reytterin müəllifliyi)
K01818 Anh. A51 Simfoniya No. 3 şübhəli (Karl Fridrix Abelin müəllifliyi; Motsart tərəfindən 2 klarnet 2 qoboyla əvəzlənmişdir)
K251251 Anh. A52 D major fuqa şübhəli (İohann Mixael Haydnın müəllifliyi)
K140140 K999 C001.012Anh. C1.12 G Missa brevis ymd:1773--1773 1717 Zalsburq
K142142 Anh. C3.04 Si-bemol major Tantum ergo Motsartın müəllifliyi mübahisəlidir
K197197 K999 C003.05Anh. C3.05 D "Tantum ergo" ymd:1775-99-1775 18 Zalsburq
K340340 K340Anh. C3.06 Kirie (itirilib; şübhəli) ymd:1780--1780 24 Zalsburq
K198198 K999 C003.08Anh. C3.08 Offertorium "Sub tuum praesidium" (şübhəli) ymd:1773-991773 17 Zalsburq
K198177 Anh. C3.09 D major Konvertentur sedentes Çübhəli (Leopold Motsartın müəllifliyi)
K000 Anh. C3.15 G major Sancta Maria şübhəli (naməlum bəstəkar)
K350350 Anh. C8.48 Wiegenlied ("Schlafe mein Prinzchen") şübhəli (Bernhard Flisin müəllifliyi)
K441b441b K999 C009.003Anh. C9.03 İki səs üçün kanon, "Beym Arsch ist’s finster" ymd:1783--1783 27 Vyana
K01717 Anh. C11.02 Simfoniya No. 2 şübhəli (Leopold Motsartın müəllifliyi)
XA216Anh. 216;74g K999 C011.003Anh. C11.03 Simfoniya No. 54 ymd:1771-01-1771 15 Zalsburq
K09898 K999 C011.04Anh. C11.04 Simfoniya No. 56 (şübhəli) ymd:1771-11-noyabr 1771? 15? Milan?
K000 K999 C011.07Anh. C11.07 D simfoniya (itirilib) ymd:1769--1769? 13? Zalsburq?
K000 K999 C011.08Anh. C11.08 F simfoniya (itirilib) ymd:1769--1769? 13? Zalsburq?
K510510 Anh. C13.02 Kantri-dens (9) ("Quadrilles") Motsartın müəllifliyi mübahisəlidir
K297b297b Anh. C14.01 Mi-bemol major sinfonia concertante Motsartın müəllifliyi mübahisəlidir
K268268 K999 C014.04Anh. C14.04 Skripka üçün konsert No. 6 ymd:1780--1780? 24 Münhen?
K000 Anh. C 4.06 Qoboy üçün mi-bemol major konsert Motsartın müəllifliyi mübahisəlidir
K187187 Anh. C17.12 Divertiment No. 5 Şübhəli (by Leopold Motsartın müəllifliyi; Yozef StartserKristof Villibald Qlyuk tərəfindən rəqslər aranjiman edilib)
K05555 Anh. C23.01 Skripka üçün C sonata Şübhəli (naməlum bəstəkar)
K05656 Anh. C23.02 Skripka üçün C sonata Şübhəli (naməlum bəstəkar)
K05757 Anh. C23.03 Skripka üçün C sonata Şübhəli (naməlum bəstəkar)
K05858 Anh. C23.04 Skripka üçün mi-bemol major sonata Şübhəli (naməlum bəstəkar)
K05959 Anh. C23.05 Skripka üçün C sonata Şübhəli (naməlum bəstəkar)
K06060 Anh. C23.06 Skripka üçün E minor sonata Şübhəli (naməlum bəstəkar)
K06161 Anh. C23.07 Skripka üçün A sonata Şübhəli (Herman Fridrix Rupaxın müəllifliyi)
K498a498a Anh. C25.04 Fortepiano üçün si-bemol major sonata Şübhəli (Avqust Eberhard Müllerin müəllifliyi)
K000 Anh. C27.03 C minor fantaziya ymd:1787--1787? (yarımçıq)
K000 Anh. C27.04 Lya-bemol major romans yarımçıq; mübahisəli
K000 Anh. C27.10 E fuqa yarımçıq
K04646 Si-bemol kvintet Şübhəli; K. 361/370a hissələri üçün anonim aranjiman

Səs-yazmaları[redaktə | mənbəni redaktə et]

Motsartın əsərlərinin külliyyatı üç dəfə tam lentə alınmışdır: 1991-ci ildə Motsartın ölümünün 200 illiyi münasibətilə Philips Classics Records 180 diskdən ibarət 45 qutulu dəst, 1990-1991-ci illərdə isə The Complete Mozart Edition nəşrini yayımlamışdır. 1995-ci ildə həmin dəstdən seçilmiş əsərlər “The Best of the Complete Mozart Edition” adı ilə 25 CD disk şəklində yayımlanmışdır. 2000-ci ildə Motsartın külliyyatı “The Compact Complete Mozart Edition” adı ilə 17 qutuluq dəst şəklində təkrar yayımlanmışdır.[4] Philips Classics Recordsun yayımladığı səsyazmaları dünyanın ən məşhur sənətçilərinin iştirakı ilə yazılmışdır və yüksək audio keyfiyyətinə malikdir.

2006-cı ildə Motsartın 250 illik yubileyi münasibətilə Brilliant Classics şirkəti bəstəkarın 170 CD-dən ibarət külliyyatını “Mozart Complete Edition” adı ilə yayımlamışdır. Dəstə bütün əsərlərin izahı və vokal əsərlərin librettoları da daxil edilmişdir.[5]

2016-cı ildə Motsartın ölümünün 225-ci ildönümü münasibətilə Decca ClassicsDeutsche Grammophonun əməkdaşlığı və Beynəlxalq Motsarteum Fondunun iştirakı ilə 200 CD disk və iki qalın qutudan ibarət yeni külliyyat hazırlanmışdır. Bu dəfə dəstə Motsartın Kliff Eyzen tərəfindən yazılmış yeni bioqrafiyası və Köxel kataloqu üçün qısa bələdçi də daxil edilmişdir. “Mozart 225: The New Complete Edition” adlandırılmış bu dəstə Motsartın daha əvvəl itirildiyi güman edilən bir neçə əsərinin premyera ifaları, daha əvvəl heç yerdə səsləndirilməmiş fraqmentlər və əfsanəvi ifaların alternativ versiyaları da daxil edilmişdir.[6]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Köchel, Ludwig Ritter von. Chronologisch-thematisches Verzeichniss sämmtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozart's (German). Leipzig: Breitkopf & Härtel. 1862. OCLC 3309798. Archived from the original on 15 April 2022. İstifadə tarixi: 12 April 2020.
 2. "Naxos Direct". 2020-05-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-02-26.
 3. Anh. A22: "De profundis clamavi" in C major (Score)
 4. "Complete Mozart Edition, Philips". 2018-07-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-04-13.
 5. Mozart Complete Edition Arxivləşdirilib 2022-09-21 at the Wayback Machine, Brilliant Classics
 6. Mozart 225: The New Complete Edition Arxivləşdirilib 2022-09-13 at the Wayback Machine, home page

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

П:  Klassik musiqi portalı