Otuz altıncı simfoniya (Motsart)

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Motsart, bacısı Mariya Anna ("Nannerl") və atası Leopold, divarda mərhum ananın - Anna Mariyanın portreti. Johann Nepomuk della Croce, 1780

Motsartın otuz altıncı simfoniyası (Linz simfoniyası) Volfqanq Amadey Motsart tərəfindən 1783-cü ildə yolüstü Avstriyanın Linz şəhərində dayanarkən bəstələnmişdir. Simfoniyanın ilk premyerası 4 noyabr 1783-cü ildə Linz şəhərində baş tutmuşdur.

Simfoniya 4 hissədən ibarətdir. Simfoniyanın ifa müddəti 32 dəqiqədir.

 1. Adagio, 3/4 — Allegro spiritoso, 4/4
 2. Poco adagio, 6/8
 3. Menuetto, 3/4
 4. Final (Presto), 2/4

\relative c' {
 \override Score.NonMusicalPaperColumn #'line-break-permission = ##f
 \version "2.18.2"
 \tempo "Adagio"
 \time 3/4
 \tempo 4 = 50	
  c8\f[ r16. c32] e8[ r16. e32] a8[ r16. a32] |
 b,8[ r16. d''32] d4^\markup { \italic ten. } r8 r16. b,,32 |
 bes8[ r16. <e' c'>32] q4^\markup { \italic ten. } r |
 << {\voiceOne R1*3/4 | c'4 c c | }
 \\ {\voiceTwo f,,4\p f f | f16( e dis e) e4.( f16 g) | }
 >>
}

\relative c'' {
 \version "2.18.2"
  \key c \major
  \time 4/4
  \tempo 4 = 140
  \tempo "Allegro spiritoso"
 e,1\p ( f ) 
  g4. (a16 b c4) g
  a g r2
  c1 (bes)
  a4 b!8\trill (a16 b) c4 d
  f8 (e) dis-. e-. d (c) b-. c-.
  b (a) gis-. a-. g (f) e-. f-.
  e2 (d4) r4
 }

\relative c'' {
 \version "2.18.2"
  \key f \major
  \time 6/8
  \tempo 4 = 50	
  \tempo "Andante"
  c8.\p d16 c8 a'4 g32 (f e d)
  c8 (bes) bes-. bes r16. bes32 bes16.\trill [(a64 bes)]
  a8 r16. bes32 bes16.\trill [(a64 bes)] c8 r8 d
  f,4~ f16 (g32 f) e8 r8 r8
  bes''4 a32 (g f e) d16 (c) c8 c
  c (f a) c r8 r8
 }

\relative c'' {
 \version "2.18.2"
  \key c \major
  \time 3/4
  \tempo "Menuetto"
 \partial 4 \partial 4 g'4\f g2 (e8) r8
  e2 (c8) r8
  c4 (f a)
  c,4 (b) <g, g'>8. <g g'>16
  <g g'>4 <g g'> <g g'>
  b''8 \trill (a16 b) c4 <g,, g'>8. <g g'>16
  <g g'>4 <g g'> <g g'>
  b''8 \trill (a16 b) c4 e,
  <d f>2 <g, d'>4 <e c'> r4 \bar ":|."
 }\relative c'' {
 \version "2.18.2"
  \key c \major
  \time 3/4
  \tempo "Trio"
  \partial 4 \partial 4 g,8_\markup{ sempre piano}  (c)
  b (c d c e c)
  g4 r4 g8 (d')
  cis (d e d f d)
  g,4 r4 g8 (f')
  f (e d c!) f (a)
  g-! c (b c b c)
  g-! g (fis g fis g)
  c,4 r4 \bar ":|."
 }

1783-cü ilin yayında Motsart arvadı Konstanse Veber ilə birlikdə atası evinə getməyi qərara alır. Onun məqsədi həyat yoldaşı ilə atası arasındakı gərgin münasibətləri yaxşılaşdırmaq idi, amma onun bu cəhdi heç bir nəticə vermədi. Elə həmin ilin oktyabrında atasının rəftarından məyus olan bəstəkar Vyanaya qayıtmaq qərarına gəli və yolda onlar bir neçə gün Linz şəhərində qalmaq qərarına gəlirlər.

Ciddi maliyyə problemləri ilə arşılaşan Motsart atasına məktublarında qeyd etdiyi kimi "hər cığırda bir simfoniya bəstələməyə məcbur olduğunu" yazırdı. Bu şəhərdə olarkən o, "Linz" adlı yeni simfoniyasını yaratdı. Tez bir zamanda bu əsər çox məşhur oldu və bu gün də ən çox səslənən simfonik əsərlərindən biri olaraq qalmaqda davam edir.