Otuzuncu simfoniya (Motsart)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Simfoniya No. 30
Bəstəkar Volfqanq Amadey Motsart 1777
Forma simfoniya
Opus K. 202/186b
Hissələr Molto Allegro
Andante con moto
Menuetto və Trio
Presto

Otuzuncu simfoniya Volfqanq Amadey Motsart tərəfindən 5 may 1774-cü ildə Zalsburqda tamamlanmışdır.[1] 1773-1774-cü illərdə Zalsburqda yazılmış digər simfoniyalarda olduğu kimi, Motsart 30-cu simfoniyanın əlyazmasında yazılma tarixini tanınmaz bir hala salmışdır. Tədqiqatçıların fikrincə, Volfqanq Amadey Motsartın bu əsəri plagiat müəlliflərdən qorumaq üçün onun daha əvvəllər yazılmış bir əsər olması təsəvvürünü yaratmaq idi.

Quruluşu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Simfoniya 4 hissədən ibarətdir.

 1. Molto allegro, 3/4
 2. Andantino con moto, 2/4
 3. Menuetto və Trio, 3/4
 4. Presto, 2/4

Birinci hissə: Molto Allegro[redaktə | mənbəni redaktə et]


\relative c''' {
 \override Score.NonMusicalPaperColumn #'line-break-permission = ##f
 \tempo "Molto allegro"
 \key d \major
 \time 3/4
 \tempo 4 = 130
 <d d, d,>8.\f <d d,>16 q4 r |
 <a a,>8. q16 q4 r |
 g4-. fis-. e-. |
 cis8.\trill( b32 cis) d4 r |
 d'8\fp( cis b a) a-. a-. |
 b8( a g fis) fis-. fis-. |
}

İkinci hissə: Andantino con moto[redaktə | mənbəni redaktə et]


<<
\new Staff \with { instrumentName = #"V1 "} \relative c'' {
  \version "2.18.2"
  \clef treble
  \key a \major 
  \tempo "Andantino con moto"
  \time 2/4 
  \tempo 4 = 60
   \partial 8 a8-! \f
   gis (a b) a-!
   b (cis d) cis-!
   b (cis d) cis-!
   d (e fis) e-!
   e4. a16 (a,)
   a4. a'16 (a,)
   a8 a'16 (a,) a8 a'16 (a,)
   a8 (gis16) fis-! e8 d'
}
\new Staff \with { instrumentName = #"V2 "} \relative c'' {
 \clef treble
  \key a \major 
  \time 2/4
  \partial 8 r8 R2  r4 r8 a8-! \f
  gis (a b) a
  b (cis d) cis-!
  b (cis d) cis-!
  d (e fis) e-!
  eis (fis) dis (e!)
  d!4. gis,8
}
\new Staff \with { instrumentName = #"Alto "} \relative c'' {
  \key a \major 
  \clef alto
  \time 2/4
  \partial 8 r8 R2 R2 R2 r4 r8 a,8-! \f
   gis (a b) a-!
   b (cis d) cis-!
   cis (d) bis (cis)
   d8. (cis16) b!8 b
}
\new Staff \with { instrumentName = #"Vc "} \relative c'' {
  \key a \major 
  \clef bass
  \time 2/4
  \partial 8 r8 R2 R2 R2 r4 r8 a,8-! \f
  gis (a b) a-!
  b (cis d) cis-!
  cis (d) bis (cis)
  b!8. (a16) gis8 e
}
>>

Üçüncü hissə: Menuetto[redaktə | mənbəni redaktə et]


\relative c' {
 \version "2.18.2"
 \key d \major
 \tempo "Menuetto"
 \tempo 4 = 120
  \time 3/4
 <d d'>2 \f \grace g'16 (fis8) e16 d 
 g4 g g 
 g (a b)
 d,2 (cis4)
 g'\p (a b)
 d,2 (cis4)
 a2 \f \grace d16 (cis8) b16 a
 <a g'>4 <a g'> <a g'>
 fis' gis8. \trill fis32 gis a4
 b cis8.\trill b32 cis d4
 <a, e'>2 \tuplet 3/2 {fis'8 (a fis)}
 <a, e'>2 \tuplet 3/2 {fis'8 (a fis)}
 e4 a, gis
 <a, e' a>2 r4\bar ":|."
}

<<
\new Staff \with { instrumentName = #"V1 "} \relative c'' {
  \version "2.18.2"
  \key g \major 
  \tempo "Trio"
  \tempo 4 = 100
  \time 3/4
 r4 r r8 d8 \p ~ d c4 b a8 ~ a g
 g4. d'8 ~ d c4 b a8
 cis (d) d4. d8 ~ d
 c!4 b a8 ~ a
 g (b a g fis)
 fis2 (g4) \bar ":|."
}
\new Staff \with { instrumentName = #"V2 "} 
 \relative c'' {
  \key g \major 
  \clef "treble"
  \time 3/4
  b,4 \p (d f)
  e (d c)
  b (d f)
  e (d c)
  ais8 (b) b4 (f')
  e (d c)
  b d8 (c b a)
  a2 (g4) \bar ":|."
}
>>

Dördüncü hissə: Presto[redaktə | mənbəni redaktə et]


\new Staff \with { instrumentName = #"V1 "} \relative c'' {
  \version "2.18.2"
  \key d \major 
  \tempo "Presto"
  \tempo 4 = 180
  \time 2/4
  \partial 4 d8. \f d16
  d4 a8. a16
  a4 fis8. fis16
 fis4 d8. d16
 d4 fis'8-.\p g-.
 a-. fis-. b-. a-.
 g-. e-. a-. g-.
 fis-. d-. g-. fis-.
 e4 d8. \f d16
 d4 a8. a16
 a4 fis8. fis16
 fis4 d8. d16
 d4 fis'8-.\p g-.
 a-. fis-. b-. a-.
 g-. e-. a-. g-.
 fis-. d-. e-. cis-.
 d4 fis8. \f d16
 g4 g8. \trill fis32 g
 fis4 a8. fis16
 b8 r cis r d r
}

Xarici keçid[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Volker Scherliess: Die Sinfonien. In: Silke Leopold (Hrsg.): Mozart-Handbuch. Bärenreiter, Kassel 2005, S. 286 ff.