İyirminci simfoniya (Motsart)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Motsartın rəssam Saverio dalla Rosa tərəfindən çəkilmiş rəsmi, 1770 Yanvar

İyirminci simfoniya Volfqanq Amadey Motsart tərəfindən 1772-ci ilin iyulunda yazılmışdır. O zaman gənc bəstəkarın 16 yaşı var idi. Həmin dövrdə yazılan digər Zalsburq simfoniyaları ilə (KV 128 , KV 129 , KV 130 , KV 132 , KV 134) ilə müqayisədə iyirminci simfoniya (KV 133) möhtəşəm və pafoslu bir xarakteri ilə səciyyələnir.[1] Simfoniyanın ifa müddəti təxminən 25 dəqiqədir.

Quruluşu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Simfoniya 4 hissədən ibarətdir.

 1. Allegro, 4/4
 2. Andante, 2/4
 3. Menuetto, 3/4
 4. Allegro, 12/8

Birinci hissə: Allegro[redaktə | mənbəni redaktə et]


\relative c' {
 \tempo "Allegro"
 \version "2.18.2"
 \key d \major
 \tempo 4 = 120
 <d d' d'>4\f r q r |
 q4 r d\p d |
 d4.\startTrillSpan( cis16\stopTrillSpan d) e4 fis |
 e4 r e e |
 e4.\startTrillSpan( d16\stopTrillSpan e) fis4 g |
 fis4 r
}

Ikinci hissə: Andante[redaktə | mənbəni redaktə et]


<<
 \new Staff \with {
    instrumentName = #"V1"
   }
   \relative c'' { 
     \version "2.18.2"
     \clef "treble" 
     \tempo "Andante" 
     \key a \major
     \time 2/4
     \tempo 4 = 50
         s4. \tuplet 3/2 {e,16_\markup { \dynamic p \hspace #0.1 \italic { con sordino } } a cis}
          e8-! e4 (d8) 
          cis4 r8 \tuplet 3/2 {e,16 a cis}
          d8-! d4 (cis8)
          b4 r8 \tuplet 3/2 {e,16 gis b}
}
\new Staff \with {
     instrumentName = #"V2" }
  
\relative c'' {
     \clef "treble" 
     \tempo "Andante" 
     \key a \major
     \time 2/4
     s4. r8 r2
     r8 \tuplet 3/2 {a16_\markup { \dynamic p \hspace #0.1 \italic { con sordino } } e cis} a8 r8 r2
     r8 \tuplet 3/2 {e''16 b gis} e8 r8
 }
>>

Üçüncü hissə: Minuetto[redaktə | mənbəni redaktə et]


 \relative c' { 
     \version "2.18.2"
     \clef "treble" 
     \tempo "Menuet" 
     \key d \major
     \time 3/4
         d4. \f e16 fis g a b cis
         d4 fis4 r8 ais,8
         b4 d fis,
         gis a! r4
         a'8 (g) e-! a,-! fis' (d)
         a'8 (g) e-! a,-! fis'4  
         a,8\p (g) e-! a,-! fis' (d)
         a'8 (g) e-! a,-! fis'4
         d4\f d' cis
         b b' r8 gis8
         a4 cis, b
         a2 r4 \bar ":|."
}

<<
 \new Staff \with {
    instrumentName = #"V1"
   }
   \relative c'' { 
     \version "2.18.2"
     \clef "treble" 
     \tempo "Trio" 
     \key g \major
     \time 3/4
         r4 d2 \p ~ 
         d4 d2
         b2 d4 ~ 
         d c2
         b2 a4 ~ 
         a g2
        fis4. a8 d4
        cis8 (e) g,2 ~ 
        g8 (fis) a4. d8 ~ 
        d (cis) e4. (g8)
        fis4-! fis, e \trill 
        d2 r4 \bar ":|."
}
\new Staff \with {
     instrumentName = #"V2" }
  
\relative c'' {
     \clef "treble" 
     \tempo "Trio" 
     \key g \major
     \time 3/4
     d,4\p (g f)
     e8 (d e g fis! a)
     d,4 (g f)
     e8 (d e g fis! a~)
     a d, g2 ~
     g8 fis4 e cis8
     d (fis) a,4. a'8
     g4. e8 cis4
     e8 (d) r8 fis8 (a4)
     g r8 e8 (cis4)
     d-! d cis \trill 
     d2 r4 \bar ":|."
 }
>>

Dördüncü hissə: (Allegro)[redaktə | mənbəni redaktə et]


\relative c' {
     \clef "treble" 
     \version "2.18.2"
     \tempo "Allegro" 
     \key d \major
     \time 12/8
    \tempo 4 = 130
         d'8\p d d d d d d d d d d d
         d e fis g a b a4 (g8) fis4.
         b8 (g) dis-! e fis g d (cis) b-! a b cis
         d e fis g a b << {fis4. (e8)} \\ {a,4. (a8)}>> r8 r8
}

Xarici keçid[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Neal Zaslaw: Mozart’s Symphonies. Context, Performance Practice, Reception. Clarendon Press, Oxford 1989, 617 S.