Asif Hacılı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Asif Hacıyev
Asif Abbas oğlu Hacıyev
Asif Hacılı.jpg
Doğum tarixi (61 yaş)
Doğum yeri Marneuli, Borçalı, Gürcüstan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Atası Abbas Hacıyev
Elm sahəsi ədəbiyyatşünaslıq, folklorşünaslıq
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri doktoru
Elmi adı professor
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsi

Asif Abbas oğlu Hacıyev — filologiya elmləri doktoru, professor, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru (2014-2016), ədəbiyyatşünas, folklorşünas, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Asif Abbas oğlu Hacıyev 3 aprel 1960-cı ildə Gürcüstan SSR-nin Borçalı mahalının Sarvan şəhərində, Nayvəlilər ocağında anadan olub. Borçalının öndər şəxsiyyəti Nayvəlinin kötücəsi, professor Abbas Hacıyevin oğlu, filosof alim Cümşüd Hacıyevin, filoloq alim Vəkil Hacılının, pedaqoq, Gürcüstanın ictimai və dövlət xadimi, pedaqoq Tofiq Hacıyev (siyasətçi)in qardaşı oğludur.

1977-ci ildə Bakı şəhər 246 saylı orta məktəbini, 1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1982-1986-cı illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə taqım komandiri işləyib, Bakı şəhər Xətai rayon gənc müəllimlər şurasının sədri olub.

1986-cı ildən Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Gənc alimlər şurasının, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri olub.

Tərcümə kafedrasında müəllim, Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent işləyib. 1992-ci ildən 2016-cı ilə qədər Ədəbiyyat nəzəriyyəsi kafedrasında çalışıb, kafedranın professoru olub. Ədəbiyyatşünaslığa giriş, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, rus ədəbi tənqidi tarixi, poetika, ədəbiyyatşünasliğın tarixi və metodologiyası fənlərindən mühazirələr və xüsusi seminarlar aparır.

1987-ci ildə namizədlik, 1998-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib.

2000-ci ilin may ayından 2014-cü ilin mart ayına qədər Bakı Slavyan Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru işləyib. 2014-cü ilin mart ayından 2016-cı ilin iyun ayına qədər Bakı Slavyan Universitetinin rektoru işləyib.

Asif Hacılı 1982-1986-cı illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə taqım komandiri işləyib

2016-cı ilin sentyabr ayından Azərbaycan Universitetinin Aərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının professoru vəzifəsində işləyir.

Elmi-pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Prof. Asif Hacılıya MHPİ fəxri professoru diplomunun təqdimatı.

Asif Hacılı ədəbiyyat nəzəriyyəsi, türk folklorunun poetikası, tarixi poetika, müasir ədəbiyyat, mifologiyafolklorşünaslıq üzrə tədqiqatlar aparır, tərcüməçiliklə məşğul olur, mətbuatda ədəbi-tənqidi məqalələrlə çıxış edir.

Mifopoetik təfəkkürün fəlsəfi-estetik məsələlərinə, rus ədəbiyyatının tarixinə, müasir rus nəsrinin mifopoetik aspektlərinə, rus ədəbiyyatında islam və Şərq motivlərinin bədii-fəlsəfi dərkinə, bayatıların struktur-semiotik təhlilinə, müasir Azərbaycan və rus ədəbiyyatının poetikasına, mifologizm və folklorizm probleminə aid monoqrafiyaların və məqalələrin müəllifidir. Türk epik ənənəsinin tarixi-poetik xüsusiyyətlərinə, milli şüurdakı etnopoetik konseptlərə, müasir ədəbi prosesə, avrasiyaçılığa dair məqalələri dərc olunmuşdur.

Avrasiyaçılığa dair mətnlərin, XX əsr ədəbi manifestlərinin bir sıra nümunələrini tərcümə etmişdir. Rus ədəbiyyatında Qurani-Kərim mövzusuna (Bakı və Türkiyə nəşrləri) və XX əsr rus ədəbi nəsrinin mifopoetikasına (Azərbaycan və Almaniya nəşrləri)dair monoqrafiyaları , ədəbiyyatşünaslığın tarixinə və metodologiyasına və rus şəbəkə ədəbiyyatına aid dərslkləri (Azərbaycan və Rusiya nəşrləri) xarici müətəxssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və Rusiyanın və Avropa ölkələrinin universitetlərində, eləcə də tədqiqatçılar tərəfindən tədrisdə və elmi araşdırmalarda geniş istifadə olunur. Bu mövzularda, eləcə də türkologiyanın aktual məsələlərinə dair rusiyalı və türkiyəli tələbə və müətəxəssislərə mühazirələr oxuyur, elmi məcmuələrdə və nüfuzlu onlayn görüşlərdə çıxış edir.

Elmi yaradıcılığında BorçalıAxısqa türklərinin folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri xüsusi yer tutur. 1986-cı ildən Borçalı və Axısqa türklərinin folklorunun toplanması ilə məşğuldur. Axısqa türklərinin mifologiyasına, folkloruna, etnik tarix və etnoqrafiyasına həsr olunmuş kitabları türkologiyanın bu sahəsinə aid ilk sanballı əsərlər kimi yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu sahədə tədqiqatlarından və topladığı folklor-etnoqrafik materiallarından ibarət məqalələri və kitabları AzərbaycandaTürkiyədə dərc olunub. Mütəmadi olaraq, müxtəlif ölkələrdə yaşayan Ahıskalı tələbə və gənc mütəxəssislərə Ahıskanın tarixinə və etnik mədəniyyətinə dair əyani və onlayn şəkildə elmi məruzəlrlə çıxışlar edir.

Borçalı türk folklorunun toplanması, tədqiqi və təbliğindəki xidmətlərinə görə Borçalı İctimai Cəmiyyətinin Fəxri diplomu ilə təltif olunub.

Türkologiyada çox az öyrənilmiş türkdilli xristian xalq olan urumların tarix və folkloruna dair, xarici alimlərin yüksək qiymətləndirdiyi və haqında rəylər dərc etdirdiyi kitabın müəllifidir.

Əsərləri Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Bolqarıstan, Belarus, Özbəkistan, Tacikistan, Gürcüstan və b. yerlərdə çap edilib. 200-ə qədər elmi əsərin, o cümlədən monoqrafiyaların və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. 50-dən çox monoqrafiya, elmi məcmuə, dərslik və s. elmi redaktoru, məsləhətçisi, rəyçisidir. 30-a qədər dissertasiya işinə opponentlik edib, bir-neçə doktorantın elmi rəhbəridir.

Moskva, Kiyev, Ankara, İstanbul, Bursa, Astana, Daşkənd, Aşqabad, Düşənbə, Drezden, Tbilisi, Minsk, Sankt-Peterburq, Varna və b. şəhərlərdə beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak edib.

Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin X və XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultaylarının iştirakçısı, XI Qurultayın "Beynəlxalq əlaqələr, Media və İnformasiya Texnologiyaları" komissiyasının katibi olmuşdur. Həmin qurultaylarda Borçalı və Axısqa türklərinin problemləri, xüsusən, milli maarif və mədəniyyət, repatriasiya məsələləri üzrə məruzələr etmiş, məruzələrin müddəaları qurultayların qərarlarında əks olunmuşdur.

"Borçalı" və "Qaraçöp" cəmiyyətlərinin idarə heyətinin üzvü, I Uluslararası Ahıska türkləri qurultayının, Ahısqa türkləri "Vətən" cəmiyyəti qurultaylarının iştirakçısı olub. Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumunun iştirakçısı, Dünya Azərbaycanlıları Xartiyasını hazırlayan işçi qrupunun üzvü olub.

Orta məktəblər və universitetlər üçün bir sıra proqram və dərsliklərin müəllifidir. Təlim rus dilində olan ümumtəhsil məktəbləri ücün "Ədəbiyyat" fənni üzrə kurrikulumun hazırlanması üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi işçi qrupunun sədri, həmin məktəblərin 5-11-ci sinifləri üçün "Ədəbiyyat" fənni üzrə proqram və dərsliklərin hazırlanması üzrə Təhsil Nazirliyi müəlliflər qrupunun rəhbəri və dərsliklər kompleksinin elmi redaktorudu və müəlliflərindən biri olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik Şurasının Azərbaycan dili və ədəbiyyatı bölməsinin, Təhsil Nazirliyinin Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil üzrə Koordinasiya Şurasının və Elmi-Koordinasiya Şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərib.

Azərbaycanın umumtəhsil məktəblərinin V-IX sinifləri ucun "Qiymətləndirmə Standartlarının təkmilləşdirilməsi" və "Umumi təhsil məktəblərində və ilk peşə-ixtisas təhsili muəssisələrində təhsilalanların qiymətləndirilməsi və yekun dövlət attestasiyasının aparılması Qaydaları" əsasında fənn muəllimləri uçun muvafiq təlimatların hazırlanması üzrə təlim rus dilində olan umumtəhsil məktəbləri uçun "Ədəbiyyat" fənni üzrə İşçi qrupunun sədri olub.

Rus dilinə dəstək Beynəlxalq Pedaqoji Cəmiyyətinin (Moskva) təsisçilərindən biri və üzvüdür (2004). Bu cəmiyyətin Ekspert-konsultativ şurasının üzvüdür (2008).

Moskva Humanitar Pedaqoji İnstitutunun Elmi Şurasının 26.09.2006-cı il tarixli qərarı (№12) ilə Asif Hacıyevə bu İnstitutun Fəxri professoru adı verilmşdir.

Rossotrudniçestvanın “Dostluq və əməkdaşlığa görə” ("За дружбу и сотрудничество") Fəxri nişanı (2014), Rus dilinə dəstək beynəlxalq pedaqoji cəmiyyətinin (Moskva) “Müəllim adına sədaqət” ("За верность учительскому призванию") medalı (2014), Rusiya Federasiyasının A.S.Puşkin medalı (22 aprel 2016) ilə təltif olunmuşdur.

Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin Elmi-Redaksiya Şurasının üzvüdür.

Qafqaz Universitetlər Birliyi Elmi şurasının üzvüdür (Türkiyə).

AMEA Folklor İnstitutu elmi-nəzəri seminarın sədri, AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində və BSU nəzdində dissertasiya şuralarının üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Filologiya üzrə Ekspert Şurasının üzvü (2007-2011) olub. AMEA Folklor İnstitutu nəzdində Folklorşünaslıq üzrə problem şuranın üzvüdür. Bakı Slavyan Universiteti nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.02.071 Dissertasiya Şurasının sədri olub (2011-2016). Azərbaycan Tərcümə mərkəzinin Elmi-bədii Şurasının üzvüdür.

"BSU Elmi əsərləri"nin baş redaktoru, "Rus dili və ədəbiyyatı Azərbaycanda", "Literaturnıy Azerbaydjan", "Qarapapaqlar" (Gürcüstan), "Vestnik MQLU" ("Вестник МГЛУ", Россия, Москва), "Elmi dialoq" ("Научный диалог", Россия, Екатеринбург) jurnallarının, "Filoloqun kitabxanası", "Azərbaycan multikulturalizminin qaynaqları" seriyalarının, "Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri", "Elm və cəmiyyət" məcmuələrinin redaksiya heyətlərinin, Yakov Qoqebaşvili adına Milli Pedaqoji Elmlər İnstitutunun "SAZRİSİ" ("Fikir", Gürcüstan, Tbilisi) Elmi əsərlərinin Elmi-konsultativ Şurasının üzvü, "Avrasya" Uluslar Arasi Araştirmalar Dergisinin (Türkiyə) Dış Temsilcisi və hakimi kimi fəaliyyət göstərib və ya göstərməkdədir.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Epik ənənə və müasir bədii nəsr. Bakı: 1984
 2. Qəribəm bu vətəndə. Ahıska türklərinin etnik mədəniyyəti. Bakı: 1992
 3. Мифологизм и фольклоризм современной прозы. Б., 1993
 4. Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса. Б., 1997
 5. Теория литературы. Учебное пособие. Б., Мутарджим, 1997 (соавтор)
 6. Axısqa türk folkloru. B., 1998
 7. Bayatı poetikası. B., 2000
 8. Ahıska türk folkloru. Ankara, 2001
 9. Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi. B., 2002
 10. Русская проза. Вторая половина XX века. Опыт мифопоэтического толкования. Б., 2003
 11. Литература. Учебник для 8 класса азербайджанских школ с русским языком обучения. Б., 2006 (соавтор и научный редактор)
 12. Литература. Учебник для 9 класса азербайджанских школ с русским языком обучения. Б., 2007 (соавтор и научный редактор)
 13. Axısqa türk folkloru. B., 2008
 14. Qurani Kərim rus ədəbiyyatında. B., 2009
 15. Ahıska türkləri: Vətən bilgisi. İstanbul, 2009 [1]
 16. Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası. B., 2010
 17. Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası. B., 2011
 18. История и методология литературоведения. Б., 2011
 19. Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. İstanbul, Doğu Kütüphanesi, 2012
 20. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Баку, 2012
 21. Типология русской прозы рубежа ХХ и ХХI веков. Баку, 2012
 22. Национальный куррикулум по литературе для школ с русским языком обучения (V-XI классы).Министерство Образования Азербайджанской Республики. Баку, 2012 (председатель рабочей группы).
 23. Образовательная программа (куррикулум) по литературе (с русским языком обучения) для общеобразовательных школ Азербайджанской Республики (V - XI классы). – Баку, МО АР, Институт проблем образования АР, 2013 (председатель рабочей группы)
 24. Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. Bakı, 2014
 25. Urumlar: tarix və folklor. Bakı, 2014
 26. Ahıska türkləri: inanc dünyası. Bakı, 2014
 27. Ahıska türklərinin sürgün folkloru. Bakı, 2014
 28. Axısqalı şair Usta Mürtəz. Bakı, 2015
 29. Мифопоэтика русской прозы. Вторая половина ХХ века. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018
 30. XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Bakı: AU, 2018
 31. История и методология литературоведения : учебно-методическое пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019
 32. Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика : учебное пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019
 33. Bayatı poetikası: struktur, semantika, praqmatika. – Bakı: “Elm”, 2019, – 242 səh. (yenidən işlənmiş və genişləndirilmiş ikinci nəşri).

Məqalə və tezislər[redaktə | əsas redaktə]

 1. «Koroğlu» dastanının morfoloji strukturu // «Elm və həyat», 1981, № 1
 2. Ozan sənətinin özünəməxsusluğu // «Azərbaycan müəllimi», 20.11.1981
 3. Dünya ağacı moitvi Azərbaycan mifologiyasında // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1982
 4. Устная эпическая традиция и развитие азербайджанской советской прозы // «Соц. реализм и проблемы развития советской многонациональной литературы. Тезисы докл». Б., /БГУ, 1984
 5. Zaman və onun poetik-mifik qavrayışı // «Elm və həyat», 1985, № 10
 6. Новый вклад в теорию слова // «Русский язык», 20.11.1986
 7. «Gəlin rusca danışaq» // «Azərbaycan gəncləri», 25. 03.1986 (M.Qasımov)
 8. Внутренний мир произведения и художественный перевод // «Русский язык», 20.03.1987
 9. Историческая преемственность литературного процесса и преподавание русской литературы в национальной аудитории.// Тезисы докладов республ. науч.-практич. конференции. — Б., БГУ, 1987
 10. 80-ci illər: ədəbi tənqidin axtarışları // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1988
 11. Gəl dönəlim o yerlərə, arkadaş // «Ulduz», 1989, № 7
 12. Milli süjet konsepsiyası və poetik sistemin təkamülü // «Azərb. ədəb. tarixi poetikası», B., «Elm», 1989
 13. Традиции русской классики как типологический контекст современной азерб. прозы / к интерпретации образа патологической личности/. // Проблемы интерпретации худож. произвед. в свете межнациональных связей. — Тезисы докладов межвуз науч. конф. 24-27 окт., Ташкент, 1989
 14. О принципах анализа художественного мифологизма и фольклоризма современной советской литературы в свете исторической поэтики // «Творческая платформа сов. многонац. литературы». Тезисы докладов. Б., 1989
 15. Образы патологических героев как выразители общечеловеческого и вечного в русской классической и современной советской литературе.// «Общечеловеческое и вечное в литературе XX века». Тезисы докладов всесоюзной научн. конф. 11-14 сент. Грозный, 1989
 16. "Kitabi-Dədə Qorqud"da insan və tale" // «Folklor və mədəniyyət». Gənj filoloqların Vl resp. konf. mat-rı. B., Elm, 1990.
 17. Некоторые предпосылки изучения проблемы автора в аспекте фольклорно-литературных связей /на мат-ле совр. сов. прозы/. // «Языковые контакты и литер. связи». — Тезисы докладов. — Б., АПИРЯЛ,1990
 18. Проблематика современной писательской критики Азербайджана /Анар, Ч.Гусейнов, Эльчин/. // «Писатели как критики. Материалы Вторых Варзобских чтений» — Душанбе, 1990 (Ф.Наджиева, М.Мамедов)
 19. О проекте Программы по русской литературе для азербайджанских средних школ /IX-X кл./. // РЯЛАШ, 1990, № 2 (С.Нуриев, М.Мамедов)
 20. Mesxet türklərinin folkloru /Qərib quşlar ötəndə/ // «Türk dünyası araşdırmaları» /Türkiyə/ 1990, lV (65)
 21. Sonsuzluq yolçuları // «Azərbaycan», 1990, № 6
 22. Qəriblik nəğmələri // «Azərbaycan türkləri» /Türkiyə/, 1990, № 2
 23. Axısqa türklərində ağac və su kultları // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, № 1
 24. Axısqa türklərində mətbəx və geyim — kuşam kültürü // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, № 8
 25. 80-cı illər ədəbiyyatı haqqında // «Azərbaycan», 1991, № 3
 26. Axısqa türklərinin tarixi // «Ulduz», 1991, № 8
 27. Axısqa türk folkloru // «Milli folklor» /Türkiyə/, 1991, № 9
 28. Qafqazda türk cümhuriyyətləri// «Ədəbiyyat qəzeti», 01.04.1991
 29. Мифологизм и фольклоризм современной советской прозы в свете исторической поэтики // «Вопросы теории и истории многонациональной литературы» — Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1992
 30. Принципы и значение спецсеминара по проблеме «Фольклор и литература». // «Пути совершенствов. профес. подготовки учителя-русиста в педвузе» — Тезисы докладов — /15-16 окт/. Б., АПИРЯЛ. 1992
 31. Архетипические смыслы в современной реалистической прозе // «Актуальные вопросы изучения художественного текста и его перевода» — Тезисы докладов — /22-23 окт./. Б., АПИРЯЛ, 1992
 32. Художественный фольклоризм как общетипологическое явление в современной прозе.// «Актуальные проблемы изучения литературных связей и художественного перевода». — Тезисы докладов — /19-21 мая/. — Б., Изд-во АГУ, 1992
 33. Axısqa türklərinin xalq təqvimi // «Türk kültürü» /Türkiyə/, 1992,№ 3
 34. Müasir poeziya /sorğu/ // «Azərbaycan», 1993, № 1-2
 35. Мифологизм и фольклоризм композиционного мышления в современной художественной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». — Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1993
 36. Ahıska türklərinin örf ve adetleri // Milli folklor. Türk dünyası folklor dergisi, Ankara, 1993, Sayı 18 (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)
 37. Ahıska türklərinin örf ve adetleri // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü dergisi, Erzurum, 1994, Sayı 1 (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)
 38. Символика дома в современной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». — Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1995
 39. Архаические модели мира в современной прозе /художественное время и пространство/ // Сборник трудов, посвященный 50-летию АПИРЯЛ им. М. Ф. Ахундова. — Б., Мутарджим, 1996
 40. Библейско-коранические мотивы в современной художественной прозе /легенда об Иосифе-Юсуфе Прекрасном // Вопросы филологии /Сборник статей/ — Вып. П. — Баку, Мутарджим, 1996
 41. Мифологическое мышление в современной прозе /метаморфоза/ // Вопросы филологии /Сборник статей/ — Вып. П. — Баку, Мутарджим, 1996
 42. Мифологический генезис традиционных тюркских сюжетных циклов // «Проблемы изучения гуманитарных наук на совр.этапе». Тезисы докладов /февраль, 1997/, АГИЯ, Баку, 1997
 43. Bayatılarda subyekt və adresat tipləri // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. I buraxılış. B., Mütərcim, 1997
 44. Türk şerində vurğunun rolu // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası tematik məcmuə.LI buraxılış. B., Mütərcim, 1997
 45. Литературный процесс // Теория литературы. Учебное пособие. Б., Мутарджим, 1997
 46. Полезное учебное пособие по русской литературе для студентов-филологов // Русский язык и литература в Азербайджане, 1997, № 4
 47. Yaşıl ada — Kıbrıs doğmalığı // «Mütərcim», 1997, № 4
 48. Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса // B.. «Mütərcim», 1997
 49. Предисловие к книге Б.Мусаева "Азерб. лиг-ра XX века " (1 часть) // B., «Mütərcim», 1997
 50. "Qurani — Kərim"də kitab və ləfz // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. B., Mütərcim, 1998
 51. Bayatılarda poetik modelləşdirmə // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. IV buraxılış, B., Mütərcim, 1998
 52. Новаторская книга // «Azərbaycan müəllimi», 12.02.1998.
 53. Etnik coğrafiya və milli özünüdərketmə // Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq elmi kollokvium tezisləri.21-24 aprel 1999, Qərb UN-ti, AEA, B., 1999
 54. Ethnic geography and national self-consciousness // National Consciousness. Proposals of international scientific colloquium. April 21-24 1999, Western University, ASAR,B,1999
 55. "Kitabi-Dədə Qorqud"un müəllif və yaranma dövrü haqqında mülahizələr.// «Dədə Qorqud-1300» «DQ» eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konf-ın materialları M.F.Axundov ad. APRDƏİ/28-29 sentyabr 1999/, B., Mütərcim, 1999
 56. Dəyərli tədqiqat: Füyüzat ədəbi məktəbi // «Müətrcim», 1999, № 4
 57. Ensiklopedik lüğət və ədəbiyyatşünaslıq qayğıları // «Ədəbiyyat qəzeti», 30.07.1999
 58. Nəsrin çevrəsində // «Rezonans», 18-24. 12.1999.
 59. Предисловие к книге Б.Мусаева «Азербайджанская литература XX века» // В., Müətrcim, 2000
 60. "KDQ"da müəllif təfəkkürü və tarixi proses. // «Mütərcim», № 2, 2000,
 61. Жанровый синкретизм в современной прозе //«Дидактические проблемы образования». Материалы межд. конф. Тбилиси, 2000
 62. Alim ömrü // «Ədəbiyyat qəzeti», 10.03.2000
 63. Географический образ родной земли у азербайджанских тюрков (сравнительные наблюдения по этнической психологии). «Азербайджан и азербайджанцы», № 5-6, 2001
 64. Məsafədən təhsilin kommunikativ-metodik məsələləri. «Qiyabi təhsil və onun tərkib hissəsi olan „Distant“ (məsafədən) təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik tezisləri».Bakı, ADİU,2001
 65. Əməlisaleh insan, cəfakeş alim // M.Qocayev «Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi» // Bakı, 2001
 66. Bədii təkamüldə şifahi və yazılı mətn tipologiyası // «Ədəbi-nəzəri fikir 2 əsrin qovşağında»(respublika konfransının materialları, 20-21 iyun, 2001-ci il), B., Elm, 2001
 67. Трагедия личности в романе Ю.Самедоглу «День казни» //«Наука верней золотой поруки,..». Сб.статей к 60-летию д.ф.н. проф. М. К. Коджаева, БСУ, 2001
 68. Azərbaycan türklərində coğrafi yurd obrazı // «Восток и Запад»: Типология и диалог культур. Мат. научн. конф. «Восток и Запад» (15-18 ноября 1999 г.), Б., БСУ, 2001
 69. Поэтический мир произведения и художественный перевод. // Тезисы научно-методической конференции «Художественный перевод: теория, практика, преподавание», Б., БСУ, 2002.
 70. Mifopoetik ənənədə dünya ağacı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər,XI, B.,Səda,2002.
 71. Zamandan əvvələ (türk şüurunda ilk zaman anlayışı) //«Dünya Azərbaycanlıları», 2002, № 1
 72. «Dədə Qorqud Kitabı»: epik təfəkkür və tarix // «Dədə Qorqud». Elmi-ədəbi toplu, 2 (3), В., 2002
 73. Azərbaycan türklərində coğrafi yurd duyğusu // «Çıraq», № 1,2002.
 74. Проблема жизни и смерти в современной русской прозе (А.Ким. «Лотос») //«Müdriklik yollarında» f.e.d., prof. Y.İ.Rüstəmovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş məcmuə. B., BSU, 2002
 75. Gümüş dövr poeziyasının ecazkar aləmi // K.Abdulla.Kədərli seçmələr.B.,2002 (A.Məmmədli)
 76. Fransız romanı XX əsrdə // «Yeni Azərbaycan», 14.04.2002
 77. «Kədərli seçmələr», yaxud ali həqiqət axtarışı // «Yeni Azərbaycan», 06.09.2002
 78. Мифологизм авторского сознания в современной азербайджанской прозе // Диалогът на литературите в текста на културата. Шумен (Болгария), Изд-во ун-та «Епископ Константин Преславски», 2003.
 79. Новая программа — требование дня // РЯЛА, № 1, 2003
 80. «Остаться с самим собой» (Человек и при¬рода в творчестве В.Астафьева) // «Tağıyev oxuları». Ənənəvi beynəlxalq konfrans.B., BSU,2003
 81. Инонациональные стили русской прозы // РЯЛА, № 2, 2003
 82. «Другая жизнь и другие люди» (Человек и история в повестях В.Распутина) // «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук». Вып. 2. Б., «Мутарджим», 2003.
 83. «Koroğlu» dastanının morfoloji strukturu // «Dirçəliş — XXI əsr» jurnalı № 65, iyul, 2003
 84. Мир как школа («Ночь после выпуска» В. Тендрякова) // «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук». Вып. 3. Б., «Мутарджим», 2003
 85. Ədəbi məclislərin tarixi-tipoloji tədqiqi // «Mütərcim» № 3-4, 2003.
 86. «… и нет ничего нового под солнцем» («Привычное дело» В.Белова) // «Kamillik zirvəsinə doğru». — В., 2003
 87. Çağdaş folklor yaradıcılığının tipologiyası və poetikası // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIV, B., Səda, 2003
 88. XX əsrin ədəbi salnaməsi (İ.Erenburq. İnsanlar, illər, həyat) // «Ruh», 03.2003. № 1
 89. Futurizm // «Ruh», 05.2003, № 11
 90. Postmodernizm // Səhifələr, № 10, 20-27.07.2004
 91. Avrasiyaçılar və Turan psixoloji siması // Səhifələr, № 1 1 , 27 iyul-3 avqust, 2004
 92. Ədəbiyyatda sosiallıq // «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004
 93. Simvolizm // «Səhifələr», 31 avqust-sentyabr,2004
 94. Məşriqdən məğribə // «Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004
 95. O sizə ansızın gələcəkdir (Apokalipsis və incəsənət) // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004
 96. Dahilik və dəlilik // «Səhifələr», 21-28 sentyabr, 2004
 97. Sürrealizm // «Səhifələr», № 1, 15-22.05.2004
 98. Ekspressionizm // «Səhifələr», № 3, 1-07.06.2004
 99. Akmeizm // «Səhifələr», № 4, 08-15-06.2004
 100. Ədəbiyyatın ilahi mahiyyəti (dini-fəlsəfi tənqid) // «Səhifələr», № 5, 05-22.06.2004
 101. «Bu da bir həyatdı oynadıq onu» (Oyun və sənət) // Səhifələr, № 7, 29-06.07.2004
 102. Modernizm // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004
 103. Dadaizm // «Ruh», 06,2003, № 13
 104. Русская проза второй половины XX века. Аспекты мифопоэтики. // «Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвященной итогам плановых научных работ сотрудников БСУ». — Б., Изд-во «Китаб алеми», 2004.
 105. Концепция ума-глупости в творчестве В.Шукшина // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. В.1, Б., 2004
 106. Turan psixoloji tipi və ortaq türk mədəniyyəti // «Tağıyev oxuları», В., 2004
 107. Axıska türklərinin folkloru və çağdaş sosial yaşamı (ing. dililndə) // Folklor və etnoqrafiya, 2004, № 1.
 108. Фольклорно-литературный синкретизм современного устного творчества и жанровые трансформации в прозопоэтической традиции // «Elm və cəmiyyət», I buraxılış, В., 2004
 109. От редактора // Б.Мусаев. Азербайджанская литература XIX века. Б., 2004
 110. Avrasiyaçılıqda türklər // «Mütərcim», 1-2, 2004
 111. "Kitabi-Dədə Qorqud"da epik norma və insan taleyi // «Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları». Uluslararası simpozium, 6-7 may, 2004.Bakı, Qafqaz Universiteti, 2004
 112. Etnik-coğrafi təsəvvürlərdə Azərbaycan obrazı // «Dirçəliş», № 78-79, 2004
 113. Образ дома в современной художествен¬ной прозе // BSU Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyat seriyası.№ 1, В., 2004
 114. «Dədə Qorqud kitabı»: epik təfəkkür və tarix // Dədə Qorqud. — 2004. — № 2.
 115. Coğrafi mühit və türk poetikası // «Dədə Qorqud», 2004, № 3.
 116. Современный фольклор месхетинских (ахысгинских) турок. // 50 години специалносг тюркология в Софийския Университет" Свети Климент Охридски". Юбилеен сборник. София, 2004
 117. Əgər Bakını görməmisənsə // «Ədəbiyyat qəzeti», 07.05.2004
 118. Cəhd və hüquq // Ekspress, 5 oktaybr 2004
 119. Русский язык в современном Азербайджане // Азербайджан и Россия: исторический диалог. — Москва, Изд-во РАГС, 2004, с.174-178.
 120. Heydər Əliyev və diaspora quruculuğu // «Heydər Əliyev: qəlblərdə yaşayan ömür». B., 2004
 121. Coğrafi mühit və milli mənlik şüuru // «Xəzər» 2 iyun 2005
 122. Milli şüurda zaman və tarix // «Xəzər», 11 iyun 2005
 123. Milli mədəniyyətimizdə söz və kitab anlayışları // «Xəzər»,25 iyun 2005
 124. Пространство и национальное самосознание // «Каспий», 02. 07. 2005
 125. "Yarıçıq əlyazma"nın bütöv müzakirəsi // «Ulduz», № 1,2005
 126. Ahıska türklərinin folklorunda rus zülmünü anlatan motivlər // «Bizim Ahıska» (Ankara), s.2, ocak-mart,2005
 127. Мифологическое мышление в современной азербайджанской прозе // «Киргизская государственность», Бишкек, 2005
 128. Предисловие // А. Кязимова. Архетипы в поэтике русской прозы. Б., 2005
 129. Мифологема «слово и безмолвие» в прозе В.Маканина // «Elm və cəmiyyət», B., «Kitab aləmi», 2005
 130. vAxıska türklərinin qədim taixinə dair // «BSU Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası», 2005, № 1-2
 131. Dindirir əsr bizi (Milli şüurda ziyalı şəxsiyyəti və cəmiyyət) // «Xəzər», 23 avqust 2005
 132. О методологии учебников по русской литературе для национальных школ в современном социо-культурном контексте // Русский язык без границ. Сборник материалов по итогам Международного совещания. Москва, 12-16 апреля 2005 г. Москва: Издательский дом «Этносфера», 2005.
 133. Русский язык — язык Пушкина и Есенина // Журнал «Этносфера» (Москва), 2005, № 12 (87)
 134. Программа по литературе для V—XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения (проект) // «РЯЛА», № 1, 2006 (kollektiv).
 135. Проблема жизни и смерти в повести А.Кима «Лотос» // Актуальные проблемы философии и филологии. Самара, 2006, с.94-101
 136. Bizim Ahıskaya mektub // «Bizim Ahıska», № 5 (mayıs), 2006
 137. Bayatıların poetik semantikası // Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası. II kitab.Б."Elm", 2006
 138. От редактора // Э.Магеррамов. Поэзия Г.Арифа в русских переводах. Б., 2006
 139. Тезисные заметки о типологии русской прозы рубежа XX и XXI веков // Актуальные проблемы языка и литературы. Сборник тезисов и статей. Баку, ВСУ, 2006, 6 стр.
 140. Программа по литературе для V—XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения. МО АР. Б., 2006 (коллектив)
 141. Ахалцихские турки: история, этнография, фольклор // «İrs — Наследие», 2007, № 2 (26)
 142. Seçimin morfologiyası və ya göy üzü teatr pərdəsi kimi. // «525-ci qəzet», 10.11.2007
 143. «Quran-i — Kərim» motivləri rus poeziyasında // «Mütərcim», 1/2, 2007
 144. Postmodernizm // «Tənqid.net», 2007, 7
 145. Türk dünyası: gələcəyimiz birliyimizdədir // «Azərbaycan və dünya», yanvar, № 1, 2008
 146. Турки — ахыска: возвращение на родину // «Из», № 1(2), 2008
 147. Ahıskada sənaye və ticarət // «Bizim Ahıska», № 10, 2008 (Türkiyə)
 148. Русский язык в новых независимых государствах: реалии и ирреалии // РЯЛА, 1, 2008
 149. Ön söz // L.Şimşəkov.Sürgün xatirələri. B., 2008
 150. Азербайджанский язык // Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008, с.6-8
 151. Молчание как объект мифопоэтики в прозе В.Маканина // Современные исследования в области гуманитарных наук. Сборник научных статей. М., 2009
 152. Метаморфозы демонической канцелярии // Известия Уральского государственного университета. Гуманитарные науки. 1-2 (63). Екатеринбург, 2009
 153. Rus ədəbiyyatında İstanbul // Mütərcim, 2009, 1.
 154. İmam Şamil: üləma, sərkərdə, şair // «Mütərcim», 2010, 1
 155. Etnik coğrafi təsəvvürlərin azərbaycanşünaslıq araşdırmalarında rolu // «Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-Naxçıvan-Gəncə, 3-8 may 2010», B., 2010
 156. Метаморфозы демонической канцелярии (фантасмагории А.Кима и В.Орлова) // Сборник научных трудов ученых Московского городского педагогического университета и Бакинского славянского университета. М., МГПУ, 2010
 157. Gözlənilməzliyin poetikası və yaxud İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının uğuru // «Ədalət», 19 iyun 2010
 158. Axtardığımız insan: professor Nizami Tağısoy // Nizami Tağısoy: bir ömrün rapsodiyası. B., 2010
 159. «Безумие без безумного» (к мифопоэтике чудиков В.Шукшина) // «Elmi əsərlər» Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri.. № 1, Bakı-Minsk, 2010; Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Баку — Мінск — 2010. № 1, s.104-114.
 160. Bu derginin her bir sayısı hakikaten bir eserdir // «Bizim Ahıska», 2010, № 20 (Türkiyə)
 161. Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (fənn proqramı). B., Mütərcim, 2010
 162. История и методология литературоведения (программа курса). Б., Мутарджим, 2010
 163. Mədəniyyətimizin fenomenal hadisəsi // «525-ci qəzet», 11.12.2010
 164. «Millət deyə alışıb, Vətən deyə ölərmiş» // «Varlıq», 2 mart 2010 (Tbilisi)
 165. О концепции учебников по русской литературе для национальных школ в современных условиях // Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Мінск-Баку, 2011. № 2; «Elmi əsərlər» Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri. Minsk- Bakı, 2011. № 2, s.12-18.
 166. Hatıralarda Ahıska Yurdu — 1 // «Bizim Ahıska», Bahar 2011, sayı 22, s.31-35 (Türkiyə)
 167. Hatıralarda Ahıska Yurdu — 2 // «Bizim Ahıska», Yaz 2011, sayı 23, s.12-18 (Türkiyə)
 168. İmam Qazi Məhəmməd: üləma, sərkərdə, şair // Mütərcim, 2011, № 1, s.107-112
 169. «Qarapapaqlar» jurnalının 50-ci sayına arzularım // «Qarapapaqlar», 2011, 9 (51)
 170. «Yarımçıq əlyazma»: cəhd və hüquq // Tənqid.net. № 8 (2011), s.73-77
 171. О иноязычном образовании в современных условиях (в контексте русскоязычного образования) // Ali təhsil və cəmiyyət. Elmi-metodik jurnal. B., 2012, № 1
 172. О методологии изучения современной русской прозы в аспекте мифопоэтики // «Elmi əsərlər» Bakı Slavyan Universiteti və Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin birgə nəşri.. № 1, Bakı-Poltava, 2012, s.79-90; Ученые записки. Спильне видания. БСУ, ПУЕТ. Баку — Полтава — 2012. № 1, s.79-90.
 173. Vəzir Muxtarın ölümü: müsəlman fanatizmi, yaxud erməni fitnəsi // «Mütərcim», 2012, 1-2.
 174. Иноязычное образование в современном социокультурном контексте: вопросы истории и методологии // Elmi əsərlər (Bakı Slavyan Universiteti və Ural Federal Universitetinin birgə nəşri); Ученые записки (Совместный выпуск БСУ и УФУ)
 175. Modernizm haqqında bir neçə söz // «Tənqid.net», № 9 (2012)
 176. «Şair və rəssamın savaşı: „İosif Stalin və Adolf Hitler“» // http://kulis.az/news/8876 (2014)
 177. Об иноязычном образовании в современных условиях (в контексте русскоязычного образования в Азербайджане) // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. № 1 (48). Москва, 2015, с.15-26.
 178. Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 Nisan 2014. Giresun. Türkiye, 2015
 179. "Kitabi-Dədə Qorqud"da normativ və fərdi davranış // «Epos və etnos… beynəlxalq simpozium. Materiallar, Bakı, 12 noyabr 2015-ci il», s.5-9.
 180. Ədəbi mərhələnin və şəxsiyyətin portreti: qəribə adamın xatirələri // «Mütərcim», 45, 2015
 181. Eski Devir Rus Edebiyatında Türkler ve İslâm // Yeni Türkiye, sayı 74, temmuz — aralık 2015, s.207-222
 182. Предисловие // Русский фольклор Азербайджана. — Б., 2015
 183. Dədə Qorqud Kitabı: ləfsdən kitaba keçidin poetikası // Milli zəka, oktyabr-dekabr 2015, s.48-58
 184. Ön söz // İvan Pavliy. Zaxariyanın sevdiyi şeir. B., Mütərcim, 2017
 185. Ukraynalı İvan Pavlinin Azərbaycan dilində yazdığı əsər: Zaxariyanın sevdiyi şeir // http://manera.az/edebiyyat/3797-van-pavliy-zaxariyanin-sevdiyi-sheir.html, 17.03.2017
 186. Русскоязычие как компонент поликультурного образования в Азербайджанской Республике // Научный диалог. — 2017, № 2, с. 235—255. (Россия, Екатеринбург)
 187. Асиф Гаджиев: «В Азербайджане русский язык — один из элементов национальной духовности, культуры и образования» // http://aze.rs.gov.ru/ru/news/9570 (17 марта 2017 г.)
 188. Образование на русском языке в Азербайджанской Республике: реалии и перспективы развития // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. — Москва, 2017. № 1(52). — с.28-44.
 189. Avrasiyaçılıqda türklər və slavyanlar (5.06.2017)
 190. Avanqard ədəbi hərəkatı (12.06.2017)
 191. Ultra ədəbi cərəyanı (17.06.2012)
 192. Dadaizm ədəbi cərəyanı… (27.06.2017)
 193. Ekzistensializm ədəbi cərəyanı(03.06.2017)
 194. Artizm ədəbi cərəyanı
 195. Neoqonqorizm ədəbi cərəyanı
 196. «Yeni tənqid» hərəkatı
 197. «Klarte» ədəbi qrupu, 2017
 198. Ölüm və mədəniyyət, 2017
 199. O sizə ansızın gələcəkdir: apokalipsis və mədəniyyət, 2017
 200. Strukturalizm və poststrukturalizm, 2017
 201. Oyun və mədəniyyət, 2017
 202. Ay işığı adamları (rus dini-fəlsəfi tənqidi), 2017
 203. Sirdən çıxıb sirrə qayıdanlar: ədəbiyyatda gerçəkçilik və realizm), 2017
 204. Şozizm ədəbi cərəyanı), 2017
 205. Futurizm ədəbi cərəyanı), 2017
 206. Simvolizm ədəbi cərəyanı), 2017
 207. Akmeizm ədəbi cərəyanı), 2017
 208. Bədii yaradıcılığın gender aspektləri və feminist tənqid // Gender problemi və müasirAzərbaycan. Respublika elmi konfrnsının materialları. 25.11.2017, Bakı, Azərbaycan Universteti, 2017, s.18-22
 209. Garipliğin Şiiri Yahut Gülahmet Şahin’in Şiir Dünyası // Bizim Ahiska, sonbahar, 2017, sayı 48
 210. Azərbaycan multikulturalizmi və ədəbiyyat // Cümhuriyyətçilik ideologiyası kontekstində filologiya elmi. Bakı, AU, 2018, S.27-33
 211. Ahiskali Âşik Mehemmed Sefilî // Bizim Ahıska, Bahar 2018, sayı 50
 212. Ahiskali Şair Usta Mürtez // Bizim Ahıska, Yaz 2018, 51. sayı
 213. Şərəfli ömür yolu // M.Allahmanlı, T.Qəni. Şirvan vurğunu, yollar yorğunu. B., 2018
 214. Dəyərli tədqiqat: ön söz // Atəş Əhmədli. Ənənəvi söyləyicilik sənəti (Şirvan folklor örnəkləri əsasında). Bakı, 2018
 215. Türk Sevdalısı: Bizim Yunus Zeyrek // Bizim Ahıska, Sonbahar 2018, 52. sayı
 216. Русскоязычное образование в контексте азербайджанской модели мультикультурализма // Сталинградская гвоздика: Сб. материалов междунар. конф. / Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Вып. 3. Волгоград : Фортесс, 2018. 364 с. С.39-47.
 217. Ahıskalı Şair Cabir Xalid’in Sanat Dünyası // Bizim Ahıska, Kış 2019, sayı 53, səh. 27-29
 218. “Bu şairlux nə hekmətdür”, yaxud Ahıskalı Şair Cabir Xalidin əqidə və sənət dünyası // Cabir Xalid. Axısxa тəğmələri. İstanbul, 2019 (kitaba ön söz)
 219. Azerbaycan’da Ahıska Türkleri Yazarlar Birliği // Bizim Ahiska, 54-55. Sayı. Bahar-yaz 2019, 54-55 sayı, səh. 13-15.
 220. Фольклорно-литературный синкретизм и жанровая типология выселенческого фольклора ахалцихских турок // Программа и тезисы XXVII Международной научной конференции «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 4 октября 2019 года, Москва.
 221. Qafqaz əsirliyindən Qafqaz sevgisinə // "Tamilla Əliyeva. Qafqaz müharibəsi rus ədəbiyyatında. Xəzər Universiteti Nəşriyyatı. Bakı 2019" kitabına ön söz, s. 4-8.
 222. Русскоязычное образование в контексте азербайджанской модели мультикультурализма: вопросы языковой политики, методологии и практики // Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств» (Минск, 2–4 декабря 2019 г.) : Сборник тезисов. - Москва : Государственный институт русского языкаим. А. С. Пушкина, 2019. - 230 с. С. 31-33.
 223. Ahıska Türkleri Azerbaycan’da // Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler” 16-17 Kasim 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2019. S. 642-651.
 224. Фольклорно-литературный синкретизм и жанровая типология выселенческого фольклора ахалцихских турок // Вопросы тюркской филологии. Выпуск XIII: материалы Дмитриевский чтений / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т. стран Азии и Африки. – М.: Издательство МБА, 2020. – 431 с. – С. 292-313
 225. Ahıska Türkleri Azerbaycan’da // “Sürgünün 75.Yılında Ahıskalı Türkler” - Hasret kokan yurdumuz. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsiçi Esenler / İSTANBUL, 2020, s.242-251
 226. Тюркский стиль русскоязычной прозы второй половины ХХ века:вопросы сравнительной поэтики и исторической типологии Программа и тезисы XXVIII Международной научной конференции «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 2 октября 2020 года, Москва. – C. 62
 227. Вопросы преподавания русской литературы в условиях онлайн-образования в Азербайджанской Республике // Русский язык в современном онлайн-образовании: Сборник материалов международной научной онлайн-конференции/ Под ред. В.И. Супруна. –Волгоград: Издательство ООО РА «Фортесс», 2020. – 412 с. – C..169-179
 228. Yaxın və uzaq Tiflis: evdə qalıb xatırladığımız yurdlarımız... // 525-ci qəzet. 23.04.2020
 229. Yaxın və uzaq Borçalı: Sarvan şəhəri // 525-ci qəzet, 01.10.2020 /
 230. Rəsad Məcidin qələmsiz yazdıqları və ya şəbəkə ədəbiyyatımızın ilk nümunəsi! // "Ədəbiyyat qəzeti", 26.12.2020, s.24-25
 231. Yetmişi aşırdın, yüzə nə qaldı: Ahıskalı Şair Cabir Xalidin yubileyinə // 525-ci qəzet, 22 yanvar 2021-ci il. s. 11
 232. Современная русская сетевая литература // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. 2020. №4 (62) 2020. — c.104-133
 233. Ahıskalı Şair Molla Məhəmməd Səfili // 525-ci qəzet, 9 fevral 2021

Müəllifi, tərtibatçısı olduğu dərslik, vəsait və proqramlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Мифологизм и фольклоризм в современной прозе. Учебное пособие. — Б., Изд-во АПУ, 1993.
 2. Теория литературы. Учебное пособие. — Б., Мутарджим, 1997 (соавтор).
 3. Русская проза. Вторая половина XX века. Опыт мифопоэтического толкования. Учебное пособие. — Б., Изд-во «Китаб алеми», 2003.
 4. Типология русской прозы 1990-х годов. Программа лекционного курса. Баку, 2003
 5. Русский постмодернизм. Программа лекционного курса. Баку, 2003
 6. Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения /А. А. Гаджиев, Т. Г. Джафаров, И. М. Джарчиева, Р. А. Исаева; науч. ред. А. А. Гаджиев. — Баку: XXI-YNE, 2006, 2010, 2012 (соавтор и научный редактор).
 7. Литература: Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения /А.Гаджиев, А.Гаджиев, Г.Гулиев и др.; науч. ред. А. А. Гаджиев. — Баку: XXI-YNE, 2007 (соавтор и научный редактор).
 8. Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (mühazirə tezisləri). — B., Mütərcim, 2011.
 9. История и методология литературоведения (тезисы лекций). — Б., Мутарджим, 2011.
 10. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Учебное пособие. — Баку: Мутарджим, 2012.
 11. Типология русской прозы рубежа XX и XXI веков. Учебное пособие. — Б., Мутарджим, 2012.
 12. Программа курса «Практикум по литературе» /составитель/. Б., АПИРЯЛ им. М. Ф. Ахундова, 1992/1993 уч. г.
 13. Программа и методические указания по курсу «Практикум по литературе» // «Программы по кафедре теории литературы», Б., БСУ, 2002.
 14. Программа курса «Ведение в литературоведение» // «Программы по кафедре теории литературы», Б., БСУ, 2002. (соавтор: Х. А. Касимова)
 15. Программа по литературе для V—XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения. Утверждено МО АР. Б., 2006 (руководитель группы и соавтор)
 16. Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (fənn proqramı). B., Mütərcim, 2010
 17. История и методология литературоведения (программа курса). Б., Мутарджим, 2010
 18. Образовательная программа (куррикулум) по Литературе для общеобразовательных школ с русским языком обучения. (V—XI классы). Министерство образования Азербайджанской Республики, Институт проблем образования Азербайджанской Республики. Баку, 2013 (председатель рабочей группы) https://web.archive.org/web/20140702081128/http://kurikulum.az/images/kurikulumTam/edebiyyatrus.pdf
 19. Maarifçi-tənqidi realist ədəbiyyat. Ali təhsilin magistratura pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof. Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
 20. Ümumtürk ədəbiyyatı tarixi. Ali təhsilin magistratura pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
 21. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XX əsrin birinci yarısı). Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
 22. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XX əsrin ikinci yarısı – XXI əsr). Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
 23. Ədəbi tənqid tarixi. Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
 24. XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Dərs vəsaiti. Bakı: AU, 2018, 340 s.
 25. Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика : учебное пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019
 26. История и методология литературоведения : учебно-методическое пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019

Redaktoru, rəyçisi olduğu dərsliklər, vəsaitlər, proqramlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. М. К. Коджаев. Методическая разработка темы «История и теория литературного характера» — Б., 1991 (рецензент)
 2. С. Ш. Нуриев. Творчество Ф. М. Достоевского 1940-х годов (системно-структурный анализ). Учебное пособие. — Б., 1991 (рецензент)
 3. Э.Рагимова. Целостный анализ образа персонажа на практических занятиях по «Введению в литературоведение» (на материале рассказов А. П. Чехова). — Б., 1997 (рецензент)
 4. Н.Мамедханова, З. Алиева. Программа курса «История зарубежной литературы». Б., 1999 (рецензент)
 5. Б.Мусаев. Азербайджанская литература XX века (I часть). — Б., 1997 (редактор)
 6. Б.Мусаев. Азербайджанская литература XX века — Б., 2000 (редактор)
 7. «Bədii tərcümə: nəzəriyyə, təcrübə, tədris». Elmi-metodik konfransın tezisləri. — B., 2002 (məsul redaktor)
 8. Б. А. Ахундова. Программа курса «Теория литературы». — Б., 2002 (рецензент)
 9. Программа по курсу «Мастерство перевода (Художественный перевод). Сост. К.Гаджиев». Б., 2003 (рецензент)
 10. Живая душа русского мира. Сборник материалов по итогам международного совещания директоров школ с преподаванием на русском языке (Москва, 23-27 март 2004 г.). Москва, # Издательский дом «Этносфера», 2004 (консультант сборника).
 11. Б.Мусаев. Азербайджанская литература XIX вв. Б., Мутарджим, 2004 (редактор)
 12. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram (tərtibçi — V.Əhmədov). B., 2004 (redaktor).
 13. Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебник для 9 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
 14. Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
 15. Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
 16. Н.Мамедханова. Зарубежная проза II половины XX века. Учебное пособие. Б., 2006 (рецензент).
 17. Программа по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э. И. Герайзаде) Б., 2006 (редактор)
 18. Методические реломендации по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э. И. Герайзаде) Б., 2006 (редактор)
 19. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., XXI. УНЕ, 2006 (научный редактор)
 20. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., XXI УНЕ, 2006 (научный редактор)
 21. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., XXI УНЕ, 2006 (научный редактор)
 22. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., XXI УНЕ, 2006 (научный редактор)
 23. Литература. Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2007—224 c. (научный редактор)
 24. Литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2008 (научный редактор)
 25. Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2009 (научный редактор)
 26. Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008 (редактор)
 27. К.Гаджиев. Особенности перевода произведений художественной публицистики. Методическое пособие. Б., 2011(рецензент)
 28. Xəlilov Əmirxan Məhərrəm oğlu. Dünya ədəbiyyatı: mühazirələr, ədəbi oçerk və portretlər: dərs vəsaiti. I—VI cildlər. Bakı: Bilik, 2013—2014 (rəyçi)
 29. Ф.Наджи. Русская литература сегодня. Очерки о новейшей русской литературе. Б., 2015 (рецензент).
 30. «Azərbaycan multikulturalizmi» fənni üzrə proqram (magistratura səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
 31. «Multikulturalizmə giriş» fənni üzrə proqram (bakalavr səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
 32. «Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsi» fənninin proqramı. B., 2015 (redaktor).

Dərc olunmuş tərcümələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. İlya Erenburq. İnsanlar, illər, həyat // «Ruh», 03-05.2003, № 1-10
 2. Filippo Tommazo Marinetti. Futurizmin ilk manifesti // «Ruh», 05-06.2003, № 11-12
 3. Filippo Tommazo Marinetti. Futurist ədəbiyyatın texniki manifesti // «Ruh», 05-06.2003, № 11-12
 4. Xuqo Ball. Dadaistlərin Sürixdə ilk gecəsinə manifest // «Ruh», 06,2003, № 13
 5. Rixard Hülzenbek. 1918-ci ilin dadaist manifesti // «Ruh», 06, 2003, № 13
 6. Hausman, Hülzenbek, Qolişeff. Dadaizm nədir və Almaniyada hansı məqsədlər güdür? // « Ruh», 06,2003, № 13
 7. Salvador Dali. Fotoqrafiya — ruhun azad yaradıcılığı// «Səhifələr», № 1, 15-22.05.2004
 8. İvan Qoll. Sürrealizm manifesti // «Səhifələr», № 1, 15-22.05.2004
 9. Kazimir Edşmid. Ekspressionizm poeziyada // «Səhifələr», № 3, 1-07.06.2004
 10. Nikolay Qumilyov. Simvolizm irsi və akmeizm. // «Səhifələr», № 4, 08-15-06.2004
 11. Osip Mandelştam. Akmeizmin səhəri// «Səhifələr», № 4, 08-15-06.2004
 12. Vladimir Solovyov. İncəsənətin ümumi mənası // «Səhifələr», № 5, 05-22.06.2004
 13. Nikolay Berdyayev. İnsanın köləliyi və azadlığı haqqında// «Səhifələr», № 5, 05-22.06.2004
 14. Yohan Heyzinqa. Oyun və yarış mədəniyyətin formalaşması funksiyası kimi // Səhifələr, № 7, 29-06.07.2004
 15. Harri Martinson. Modernizm// Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004
 16. Espen Hovardsholm. Modernizm. Anlayışın tarixi-fəlsəfi planda tədqiqi // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004
 17. Umberto Eko. Postmodernizm, kinayə, həzz // Səhifələr№ 10, 20-27.07.2004
 18. N.S.Trubetskoy. Rus mədəniyyətində Turan elementi haqqında // «Səhifələr», № 12, 13, 14, avqust, 2004
 19. Blas de Otero. Manifest // «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004
 20. Alfonso Sastre. İncəsənətin vəzifələri haqqında on bir müddəa// «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004
 21. Valeri Bryusov. Sirlərin açarı. «Səhifələr», 31 avqust-sentyabr,2004
 22. Semyuel Hantinqton. Modernləşmə və vesternləşmə // «Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004
 23. Seyid Hüseyn Nəsr. Qərb və islam sivilizasiyaları prinsiplərinin toqquşması haqqında //«Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004
 24. Cino Cermani. Modernləşmə və urbanizasiya //«Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004
 25. Alfred Kreber. Üslub və sivilizasiya//«Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004
 26. İbn Xaldun.// Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004
 27. Arnold Toynbi. Ruhda parçalanma // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004
 28. Mirça Eliade. Müasir incəsənətdə «dünyanın sonu» // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004
 29. Çezare Lombrozo. Dahilik və dəlilik//«Səhifələr», 21-28 sentyabr, 2004
 30. Ernst Kreçmer. Demoniklik // «Səhifələr», 24 noyabr, 2004
 31. Salvador Dali, Luis Montaya, Sebastyan Qaş. Katalon antibədii manifesti, 2017
 32. Sebastyan Qaş. Sənətin ləğvinə dair, 2017
 33. Xavyer Boveda və b. Ultra (Gənc yazıçıların manifesti), 2017
 34. Gilyermo de Torre Ultramanifestlər, 2017
 35. Jan Pol Sartr. «Kənar adam»ın izahı, 2017
 36. Alberto Arbazino. "İtalyan qardaşlar"a 1977-ci ilin son sözü, 2017
 37. Federiko Qarsia Lorka. Təxəyyül və ilham haqqında, 2017
 38. Tomas Sternz Eliot. «Ənənə və fərdi istedad», 2017
 39. Anri Barbüs."Klarte" qrupu, 2017
 40. Lev Tolstoy. Həyat anlayışı, 2017
 41. Vladimir Solovyov. Həyatın mənəvi mənası onun ilkin anlamında, 2017
 42. Rolan Bart. Dram, poema, roman, 2017
 43. Vasili Rozanov. Ay işığı adamları. Xristianlığın metafizikası, 2017
 44. Con Qolsuorsi. Romançının inamı, 2017
 45. Alən Rob-Qriye. «Köhnəlmiş bir-neçə anlayış barədə», 2017

Redaktoru, tərtibçisi, rəyçisi olduğu kitablar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Языковые контакты и литературные связи. Тезисы докладов Республиканской научной конференции молодых ученых. — Б., 1990 (редактор).
 2. М. К. Коджаев. Методическая разработка темы «История и теория литературного характера» — Şablon:Б., 1991 (рецензент).
 3. С. Ш. Нуриев. Творчество Ф. М. Достоевского 1940-х годов (системно структурный анализ). — Şablon:Б., 1991 (рецензент).
 4. Б. Мусаев. Азербайджанская литература XX века (I часть) — Şablon:Б., 1997 (редактор).
 5. Э. Рагимова. Целостный анализ образа персонажа на практических занятиях по «Введению в литературоведение» (на материале рассказов А. П. Чехова). — Şablon:Б., 1997 (рецензент).
 6. A. Poladoğlu. Ahıska türk folkloru (II). — B., 1998 (elmi redaktor)
 7. Н. Мамедханова, З. Алиева. Программа курса «История зарубежной литературы». — Şablon:Б., 1999 (рецензент)
 8. «Деде-Коркут» — 1300. Материалы научной конференции, посвященной 1300-летию эпоса «Деде-Коркут» — Şablon:Б., 1999 (редактор).
 9. İ. Kazımov. Ahıska türklərinin dili. — B., 1999 (rəyçi).
 10. Пушкин — 200. Сб. статей — Şablon:Б., 1999 (рецензент).
 11. Б. Мусаев. Азербайджанская литература XX века. — Şablon:Б., 2000 (редактор).
 12. A.Piriyev, S.Piriyeva. Ata yurdum — Ahıska. — B., 2001 (elmi redaktor).
 13. M. Восток и Запад: Типология и диалог культур. Материалы научной конференции «Восток — Запад» — Şablon:Б., 2001 (научный редактор).
 14. Наука верной золотой поруки. Сб. статей к 60-летию проф. М. К. Коджаева. — Şablon:Б., 2001 (редактор).
 15. M.Qocayev. Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi. — B., 2001 (redaktor).
 16. «Bədii tərcümə: nəzəriyyə, təcrübə, tədris». Elmi-metodik konfransın tezisləri. — B., 2002 (məsul redaktor).
 17. Müdriklik yolları. Prof. Y.İ.Rüstəmovun 70 illiyinə həsr olunmuş məcmuə. — B., 2002 (redaktor).
 18. Б. А. Ахундова. Программа курса «Теория литературы». — Şablon:Б., 2002 (рецензент).
 19. Всегда в пути… Сборник статей — Şablon:Б., 2003 (редактор).
 20. H. Cavid. Əsərləri. 3 cilddə. — B.: AMF, 2003 (redaksiya heyətinin üzvü).
 21. S. A. Piriyeva, A. H. Piriyev. Türk dünyası və Ata yurdum Ahıska. — B., 2003 (elmi redaktor).
 22. Живая душа русского мира. Сборник материалов по итогам международного совещания директоров школ с преподаванием на русском языке (Москва, 23-27 март 2004 г.). — М.: Издательский дом «Этносфера», 2004 (консультант сборника).
 23. Б. Мусаев. Азербайджанская литература XIX вв. — Şablon:Б.: Мутарджим, 2004 (редактор).
 24. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram (tərtibçi — V.Əhmədov). — B., 2004 (redaktor).
 25. F.C.Cəlilova. Türk və slavyan folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi (Azərbaycan və rus eposunda). — B., 2004 (rəyçi).
 26. Программа по курсу «Мастерство перевода (Художественный перевод). / Сост. К.Гаджиев». — Şablon:Б., 2003 (рецензент).
 27. Şərq-Qərb («Türk-slavyan əlaqələri» ETL əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin toplusu). — B., 2004 (rəyçi).
 28. Sabaha doğru. «Heydər Əliyev irsi» Beynəlxalq Elektron Kitabxanasının nəşri (Azərbaycan, rus, türk, ingilis, alman, fransız, islam dillərində). — B., 2004 (redaksiya heyətinin üzvü).
 29. А. Кязимова. Архетипы в поэтике прозы (па материале творчества А. П. Чехова). — Şablon:Б., 2005 (научный редактор).
 30. Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебники для 9 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. — Şablon:Б., 2005 (научный редактор).
 31. Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебники для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. — Şablon:Б., 2005 (научный редактор).
 32. Гулиев Г. М. Азербайджанская литература. Учебники для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. — Şablon:Б., 2005 (научный редактор).
 33. И. Агаева. Публицистика. В.Гоголя и Ф. М. Достоевского («Выбранные места из переписки с друзями» и «Дневник писателя»). — Şablon:Б., 2006.
 34. С. Таривердиева. Трагическое в современной прозе (на материале русской и азербайджанской прозы 1970—1980-х годов XX века). — Şablon:Б., 2005 (научный редактор).
 35. S. Piriyeva. Ahıska türkləri Azərbaycanda. — B, 2005 (rəyçi).
 36. Xocalı soyqırımı — 1992 (sənədlərdə, faktlarda və mətbuatda). — B., 2006 (redaksiya heyətinin üzvü).
 37. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. — Şablon:Б.: XXI. УНЕ, 2006 (научный редактор).
 38. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. — Şablon:Б.: XXI. УНЕ, 2006 (научный редактор).
 39. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. — Şablon:Б.: XXI. УНЕ, 2006 (научный редактор).
 40. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. — Şablon:Б.: XXI. УНЕ, 2006 (научный редактор).
 41. И.Агаева. Публицистика. В.Гоголя и Ф. М. Достоевского (Выбранные места из переписки с друзями" и «Дневник писателя»). — Şablon:Б., 2006 (рецензент).
 42. Н. Мамедханова. Зарубежная проза II половины XX века. — Şablon:Б., 2006 (рецензент).
 43. Fərəh Cəlil. Türk və skandinav folklorunda şamanizm. — B., 2006 (rəyçi).
 44. З. Велиева. Поэтической феномен русской и азербайджанской прозы 60-80-х годов XX века. — Şablon:Б., 2006 (рецензент).
 45. Э. Магеррамов. Поэзия Гусейна Арифа в русских переводах. — Şablon:Б., 2006 (редактор и автор предисловия).
 46. S. Qafarova. Azərbaycan xalq şeirində bədii üslub. — B., 2006 (редактор).
 47. Программа по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э. И. Герайзаде). — Şablon:Б., 2006 (редактор).
 48. Методические реломендации по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э. И. Герайзаде). — Şablon:Б., 2006 (редактор)
 49. Kamil Hüseynoğlu. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru. B., MBM, 2006 (elmi redaktor)
 50. Xocalı soyqırımı. Milyon imza — bir tələb. B., 2006 (redaktor)
 51. Аида Фейзуллаева. Азербайджанские писатели в России: Роль контактных связей в историческом развитии национальной литературы. Баку : Элм , 2006(научный редактор)
 52. Литература. Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2007—224 c. (научный редактор)
 53. Cəlal Bəydili (Məmmədov). Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. B., 2007 (rəyçi)
 54. Ф. С. Наджиева. Писательская критика XIX века (Пушкин — критик). Б., 2007(научный редактор)
 55. Ходжалинский геноцид: миллион подписей — одно требование. Баку — 2007 (член редакционной коллегии)
 56. L.Şimşəkov. Sürgün xatirələri. B., 2008 (redaktor)
 57. Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008 (редактор)
 58. Литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2008—224 c. (научный редактор)
 59. Axısqa türk folkloru. B., 2008(elmi redaktor, ön söz və şərhlər).
 60. R.Əliyev. Riyazi mifologiya. B., 2008(rəyçi)
 61. T.Şevçenko. Seçilmiş əsərləri. B., 2008 (tərtibatçı)
 62. F.C.Cəlil. Dastan yaradıcılığında mifopoetik elementlərin əksolunma formaları (Skandinav və türk dastanlarının müqayisəsi əsasında). B., 2009 (rəyçi)
 63. Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «XXI — УНЕ», 2009—224 c. (научный редактор)
 64. Ç. Aytmatov. Seçilmiş əsərləri. — Bakı : Şərq-Qərb, 2009. — 760 s. (tərt.ed.)
 65. Ahıska Türklerinin Tarihi, İslam ve Aile Durumu Ansiklopedisi / tert.: İ. K. Hukiyev, S. A. Piriyeva; tahrir hayatı A. A. Hacılı [et al.]; baş red. Z. İ. Kasanov. Şımkent: Kitap, 2009, 221 s.
 66. Fərəh Cəlil. Folklorda magiya və mantika (türk və skandinav eposlarının müqayisəsi əsasında). B., 2010 (Elmi redaktor).
 67. J. Saramaqo. Seçilmiş əsərləri — Bakı : «Şərq_Qərb», 2010. — 800 s. (tərtib edəni).
 68. Svayq, Ştefan. Seçilmiş əsərləri. Bakı : «Şərq_Qərb», 2010. — 800 s. (redaktor).
 69. A. Kristi. Seçilmiş əsərləri. Bakı : Şərq-Qərb, 2010.(redaktor).
 70. H.Hesse. Seçilmiş əsərləri. — Bakı : «Şərq_Qərb», 2010. — 536 s. (tərtib edəni)
 71. K.Hüseynoğlu. Mifin mənşəyi, mahiyyəti və tipologiyası. B., 2010 (rəyçi).
 72. Məmmədhüseyn Təhmasib. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. B., 20102011 (tərtibçi və redaksiya heyətiin üzvü)
 73. Məhərrəm Cəfərli. Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası. Bakı, 2010
 74. A.Soljenitsin. Seçilmiş əsərləri. B. «Şərq-Qərb», 2010 (redaktor).
 75. L.Feyxtvanger. Seçilmiş əsərləri. — Bakı : «Şərq_Qərb», 2010 (redaktor).
 76. Toni Morrison. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2010. (redaktor).
 77. Литература: 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2010(научный редактор)
 78. К.Касумова. Женская тема в современной русской и азербайджанской литературе. Б., 2011 (редактор)
 79. Лейла Мирзоева. Искупительный путь адамов (к проблеме конфликта и эволюционно-мировоззренческих модификаций личности и общества в истории). Монография. — Баку, 2011 (рецензент)
 80. К.Гаджиев. Национальное своебразие прозы и перевод. Б., 2011 (научный редактор).
 81. К.Гаджиев. Особенности перевода произведений художественной публицистики. Методическое пособие. Б., 2011 (рецензент).
 82. Литература 10 учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Баку: 2011.(научный редактор)
 83. С. А. Гафарова. Поэтика литературного произведения (жанровый аспект). Б., 2011 (научный редактор).
 84. С. А. Гафарова. Поэтика литературных направлений и течений. Б.,2011 (рецензент)
 85. N. F. Qısakürək. Seçilmiş əsərləri — Bakı : Şərq-Qərb, 2011(redaktor).
 86. Флора Наджи. Современность в истории и история в современности. Б., 2012 (редактор).
 87. X.Niyazov. Qılınc, yoxsa qələm?! B., 2012 (redaktor).
 88. Ə.Xəlilov. Dünya ədəbiyyatı. 1-6-cı cildlər. B., 2012 −2014 (rəyçi)
 89. Литература 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2012 (научный редактор).
 90. M.Allahmanlı. Çağdaş ədəbi proses. B., 2013 (rəyçi)
 91. T.Əlişanoğlu. Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı. B., 2013 (rəyçi)
 92. Andre Morua. Seçilmiş əsərləri.Bakı, Şərq-Qərb,2013(redaktor).
 93. Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel. Bakı, Şərq-Qərb, 2013 (redaktor).
 94. Fransuaza Saqan. Seçilmiş əsərləri, Bakı, «Şərq-Qərb» Nəşriyyat Evi, 2013 (redaktor)
 95. Şoloxov, Mixail Aleksandrovic. Seçilmiş əsərləri. [Mətn] / M. A. Şoloxov. — Bakı : Şərq-Qərb , 2013. — 424 s. (tərcümənin redaktoru)
 96. «Azərbaycan multikulturalizmi» fənni üzrə proqram (magistratura səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
 97. «Multikulturalizmə giriş» fənni üzrə proqram (bakalavr səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
 98. «Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsi» fənninin proqramı. B., 2015 (redaktor).
 99. Ф.Наджи. Русская литература сегодня. Очерки о новейшей русской литературе. Б., 2015 (рецензент).
 100. Vladimir Varavva. İyul işığı. Hekayələr. B., 2016 (Tərcümə edən N.Əbdülrəhmanlı) (redaktor)
 101. XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Bakı: AU, 2018, 340 s.
 102. Сталинградская гвоздика: Сб. материалов междунар. конф. / Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Вып. 3. Волгоград : Фортесс, 2018. 364 с. (член редколлегии)
 103. Qorxmaz Quliyev. Ədəbi cərəyanlar və istiqamətlər. Bakı, 2019 (рецензент).

Konfranslar, qurultaylar, forumlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Humanitar elmlər üzrə Azərbaycan SSR tələbələrinin VII Respublika konfransı. Bakı, 4-8 dekabr, 1979.
 2. Azərbaycan tələbələrinin IX Respublika konfransı (humanitar elmlər üzrə). Bakı, 1981.
 3. Sosialist realizmi və çoxmillətli sovet ədəbiyyatının inkişafı problemləri. Bakı, ADU, 15-16 noyabr, 1984.
 4. Gerçəklik və ədəbiyyat. Bakı, APRDƏİ, 30 oktyabr, 1987.
 5. Rus dili və ədəbiyyatı millətlərarası ünsiyyətin və beynəlmiləl tərbiyənin mühüm vasitəsidir. Bakı, ADU, 26-27 noyabr, 1987.
 6. Bədii əsərin milli əlaqələr baxımından təfsiri problemləri (Проблемы интерпретации художественного произведения в свете межнациональных связей). Ali məktəblərarası konfrans. Özbəkistan, Daşkənd, 24-27 oktyabr, 1989.
 7. XX əsr ədəbiyyatında ümumbəşəri və əbədi (Общечеловеческое и вечное в литературе XX века). Ümumittifaq elmi konfrans. Rusiya, Qroznı, 11-14 sentyabr 1989.
 8. Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının yaradıcılıq platforması. Bakı, ADU, 15-17 noyabr, 1989.
 9. Folklor və mədəniyyət. Gənc filoloqların VI Respublika konfransı. Bakı, EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 13-14 dekabr, 1989.
 10. Dil kontaktları və ədəbi əlaqələr. Ümumittifaq konfrans. Bakı, APRDƏİ, 24-25 may, 1990.
 11. Yazıçılar tənqidçi kimi (Писатели как критики Вторые Варзобские чтения). İkinci Varzob oxuları, Tacikistan, Düşənbə, 1990.
 12. Ədəbi əlaqələrin və bədii tərcümənin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, ADU, 19-21 may, 1992.
 13. Rusist müəllimin pedaqoji ali məktəbdə peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi yolları. Respublika konfransı. Bakı, APRDƏİ, 15-16 oktyabr, 1992.
 14. Bədii mətnin və onun tərcüməsinin öyrənilməsinin aktual məsələləri. Bakı, APRDƏİ, 22-23 oktyabr, 1992.
 15. M.F.Aundov adına APRDƏİ-nin 50 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 1996.
 16. Müasir mərhələdə humanitar elmlərin tədqiqi problemləri. Bakı, ADDİ, fevral 1997.
 17. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 27-28 yanvar,1998.
 18. Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq kollokvium. Bakı, Qərb universiteti, 21-24 aprel, 1999.
 19. «Dədə-Qorqud — 1300». Dədə Qorqud eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Bakı, APRDƏİ, 28-29 sentyabr, 1999.
 20. Şərq və Qərb: Mədəniyyətlərin tipologiyası və dialoqu. Respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 15-18 noyabr, 1999.
 21. Təhsilin didaktik problemləri. Beynəlxalq elmi-pedaqoji konfrans. Tbilisi, 24-25 may, 2000.
 22. Qiyabi təhsil və onun tərkib hissəsi olan «distant» (məsafədən) təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik konfrans. Bakı, ADİU, 17-18 may 2001.
 23. Ədəbi-nəzəri fikir 2 əsrin qovşağında. Respublika konfransı. Bakı, MEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 20-21 iyun, 2001.
 24. Yepiskop Konstantin Preslavski adına Şumen Universitetinin 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Bolqarıstan, Şumen, 30 oktyabr, 2001.
 25. Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayı, Bakı, 9-10 noyabr, 2001.
 26. Beynəlxalq Kadr Akademiyasının nümayəndələr yığıncağı. Ukrayna, Kiyev, 29-30 noyabr, 2001.
 27. Bədii tərcümə: nəzəriyyə, praktika, tədris. Respublika elmi-metodik konfransı. Bakı, 26-27 mart, 2002.
 28. Rusiya — Aərbaycan münasibətləri: imkanlar və perspektivlər. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası arsında diplomatik münasibətlərin qurulmasının on illiyinə. Elmi-praktik konfrans. Rusiya, Moskva, 22 aprel, 2002.
 29. Azərbaycan orta ümumtəhsil məktəblərində rus dili və ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, 18 iyun 2002.
 30. Azərbaycan orta ümumtəhsil məktəblərində rus dili və ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri. II Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, 12-13 may, 2003.
 31. Tağıyev oxuları. Beynəlxalq konfrans. Bakı, BSU, 25 may, 2003.
 32. Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Gəncə, 20 dekabr, 2003.
 33. Tədris rus dilində olan məktəb direktorlarının beynəlxalq müşavirəsi. Rusiya, Moskva, 23-27 mart, 2004.
 34. "Rus dilinə dəstək beynəlxalq pedaqoji cəmiyyəti"nin təsis konfransı. Rusiya, Moskva, 26 mart, 2004.
 35. Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Lənkəran, 15 aprel, 2004.
 36. Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları. Beynəlxalq simpozium, Bakı, Qafqaz Universiteti, 6-7 may, 2004.
 37. Heydər Əliyev və BSU. Elmi-praktik konfrans, BSU, 8 may, 2004.
 38. Türkiyə — Azərbaycan mədəni əlaqələri. Beynəlxalq simpozium. Bakı, BSU, 3-4 may, 2004.
 39. Tağıyev oxuları. Beynəlxalq konfrans. Bakı, BSU, 11 may, 2004.
 40. Azərbaycan yazıçılarının XI qurultayı, Bakı, 17 may, 2004.
 41. Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Qusar, 21 may, 2004.
 42. I Uluslararası Ahıska türkləri qurultayı. Bakı, 1 iyul, 2004.
 43. Rus dilinin müasir təlimi və Avrointeqrasiya prosesləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bolqarıstan, Varna, 2-5 oktyabr, 2004.
 44. MDB iştirakçısı olan ölkələrdə vahid tədris məkanının formalaşdırılması problemləri və əməkdaşlıq perspektivləri, Moskva, 20-21 oktyabr, 2004.
 45. Müqayisəli ədəbiyyat. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, BSU, 29-31 oktyabr, 2004.
 46. IV Международное совещание директоров школ с преподаванием на русском языке. Москва, 12-16 апреля 2005.
 47. Akademik oxu və yazı. Bakı, ADU, 20-21 may 2005.
 48. Роль преподавания русской литературы в интеграционных процессах в сфере образования. Конгресс НПО государств СНГ и Балтии по вопросам сотрудничества в сфере науки, культуры и образования. СПб, 15-17 ноября 2005 г.
 49. Uluslararası 6.Türk Kültürü Kongresi. Türk Kültürünün Dünya kültürünə etki və katkıları. Ankara, 21-26 noyabr 2005.
 50. Международный семинар «Славянский университет и школьное образование на русском языке» (г. Баку, ноябрь 2005 г.).
 51. Первый Форум творческой и научной интеллигенции государств участников СНГ. Москва, 14 — 15 апреля 2006 г.
 52. Türkiyə, TASAM, İstambul, 10 −16 iyul 2006.
 53. Türk dövlətləri və toplulukları 10-cu dostluq, qardaşlıq və işbirliyi qurultayı. Antalya, 17 — 20 sentyabr 2006.
 54. Международный педагогический форум «Русский язык в диалоге культур», Москва, 4 — 5 октября 2006 г.
 55. «Славянский университет и школьное образование на русском языке», Международная научная конференция. Баку, БСУ, 8 — 9 ноября 2006 г.
 56. Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq. II Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, BSU, 24- 25 noyabr 2006
 57. Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində kredit sisteminin tətbiqi. Bakı, 18 dekabr 2006.
 58. Фестиваль русского языка и дней российского образования в Азербайджанской Республике, Баку, 2 декабря 2006
 59. Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumu. Bakı, 9 mart 2007.
 60. Региональный форум преподавателей — русистов закавказских стран. Баку — Гянджа, РУДН, 10 — 14 сентября 2007 г.
 61. Azərbaycan Ali Təhsil İslahatları üzrə seminar, TN, DB., Bakı, 2-3 noyabr 2007.
 62. Второй Форум творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ. Астана, Казахстан, 12-13 ноября 2007 г.
 63. Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı. Bakı, 17-19 noyabr 2007.
 64. Международная научно — практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в полиэтнической культурной среде». Баку, 21 ноября 2007 г.
 65. «Бизнес инкубатор в „Лингвапарке“ — элитарный клуб или кузница кадров?» Международный семинар — совещание. Москва, Киев, Баку, 13 декабря 2007 г.
 66. Языки мира. Международный форум по проблеме государственной языковой политики. Санкт — Петербург, 21 декабря 2007 г.
 67. Təhsildə keyfiyyətin təminatı: tələblər və zərurətlər. Beynəlxalq konfrans. Б., 10 aprel 2008
 68. III-я Конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка (14-17 октября 2008 года)
 69. Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının toplantısı. B., 18 dekabr 2008.
 70. Almanlar Azərbaycanda ": beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, aprel 2009
 71. Humanitar əməkdaşlıq üzrə Birinci Azərbaycan-Rusiya Forumu. Bakı, 21-23 yanvar 2010
 72. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-Naxçıvan-Gəncə, 3-8 may 2010.
 73. Ali təhsil müəssisələrində təhsilin planlaşdırılması və idarəolunması. Milli seminar (AR TN — İSESKO). B., 21-23 sentyabr 2010
 74. MDB ölkələri humanitar universitetlərin rektorları və humanitar fakültə dekanlarının I Forumu. B., 12-13 oktyabr 2010.
 75. Türk dili və ədəbiyyatının tədrisi. 1-ci Beynəlxalq simpozium. BSU-Qazi Universiteti. Bakı, 21-23 oktyabr 2010
 76. Müqayisəli ədəbiyyat. Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər. IV Beynəlxalq konfrans. Bakı, 23 oktyabr 2010
 77. VI Международный форум «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI век» (МГЛУ — БСУ). Баку, 8-11 ноября 2010 года.
 78. Azərbaycanda ali təhsil islahatları: nailiyyətlər, çağırışlar və beynəlxalq perspektivlər. B., ADU, 15 dekabr 2010
 79. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88 ildönümünə həsr olunmuş 2-ci Beynəlxalq konfrans, Bakı-Gəncə, 04-07 may 2011
 80. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. XXI əsr: ümidlər və çağırışlar. Bakı, 10-11 oktyabr, 2011
 81. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. III Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2-5 may 2012-ci il
 82. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. Bakı, 5-6 oktyabr, 2012
 83. VII Форум творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ. Ашхабад, 15-16 октября 2012 г.
 84. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 4-cü Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2-5 may 2013-cü il
 85. Четвёртый российско-азербайджанский межрегиональный форум «Россия — Азербайджан: межрегиональный диалог — 2013». 5 — 6 июня 2013 г., г. Волгоград.
 86. Международный региональный форум молодых преподавателей русского языка, аспирантов и студентов-русистов «Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ». 1 — 4 октября 2013 года (Баку).
 87. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 5-ci Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 5-7 may 2014-cü il
 88. Пятый азербайджано-российский межрегиональный форум — 2014. 23 — 24 июня 2014 г., г. Габала.
 89. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin XII qurultayı. Bakı, 17 iyun 2014-cü il.
 90. «Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı» // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 nisan 2014. Giresun, Türkiyə (Bilim ve Danışma Kurulu üzvü və iştirakçı)
 91. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. Bakı, 2-3 oktyabr, 2014
 92. Tarihte Ahiska Türkleri Sorunu: dünü, bugünü, yarını. Uluslararası sempozyumu. (Ahıska türkleru sürgününün 70. Yılı Anısına). Türkiyə, Bursa, Uludağ universiteti. 14-15 noyabr 2014 (Bilim ve Danışma Kurulu üzvü və iştirakçı)
 93. Международный форум по вопросам сотрудничества и обмена опытом в сфере образования. Москва, 23-26 октября 2014 года
 94. Региональная конференция по поддержке и сохранению русского языка для соотечественников Азербайджана и Грузии. Баку, 2014
 95. «Творческое наследие М. Ю. Лермонтова как часть мировой культуры, „круглый стол“. Баку, 21 декабря 2014 г.
 96. „Изучение и преподавание русского языка и литературы в Азербайджане: проблемы м перспективы“ (круглый стол). Баку, июнь 2014
 97. Azərbaycan alimlərinin 1-ci Qurultayı. Bakı, 19 dekabr 1014
 98. „Holokost və Xocalı müasirlərin gözü ilə“. Dəyirmi masa. Bakı, 27 yanvar 2015
 99. „Birlikdə qazanılmış qələbə. Faşist Almaniyası və onun müttəfiqləri üzərində qələbədə Azərbaycanın rolu“. Rusiya-Azərbaycan konfransı. Bakı, mart 2015
 100. Azərbaycan multkulturalizmi. Qafqaz Albaniyası (udilər). Beynəlxalq konfrans. Roma, İtaliya, 21 aprel 2015.
 101. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 6-cı Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 5-7 may 2015-ci il
 102. „Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество“. Региональный семинар (Баку, 14-15 мая 2015 г.) Sivilizasiyalararası dialoq və mədəniyyətlərarası əməkdaşlıq. Regional seminar. Bakı, 14-15 may 2015
 103. 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu. Bakı, 18-19 may 2015
 104. Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyasının 20 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfrans. Bakı, 10 noyabr 2015
 105. Epos və etnos: Kitabi-Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının 200 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium. Materiallar. Bakı, 12 noyabr 2015-ci il
 106. Azərbaycan-Rusiya Universitetlərarası Forumu. Bakı, 19-20 noyabr, 2015
 107. Arxivlər, kitabxanalar və təhsil müəssisələri üçün istisnalar və məhdudiyyətlər. Beynəlxalq seminar. Bakı, 30.11 — 1.12. 2015
 108. „Kitabi-Dədə Qorqud“ dastanlarında tolerantlıq Azərbaycan multikulturalizminin bədii qaynaqlarından biri kimi», dəyirmi masa. 17 dekabr, 2015, Drezden, Almaniya
 109. «Преподавание русского языка в школах и вузах Азербайджана: специфика и потребности», международный научно-практический семинар МАПРЯЛ, 7 — 8 декабря 2015 года, Баку
 110. «Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət: Ədəbiyyatın və mədəniyyətin başlanğıc meyarları», beynəlxalq elmi konfrans. 27-28 noyabr 2015, Bakı
 111. Семинар по повышению квалификации учителей русского языка общеобразовательных учреждений Баку и преподавателей БСУ, 26-27 ноября 2015, Баку
 112. Xarici ölkə universitetlərində «Azərbaycan multikulturalizmi» fənninin tədrisi: problemlər və perspektivlər. Dəyirmi masa, 2015.
 113. «Azerbaycanşinaslik: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği» (Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih). Uluslararasi sempozyum. Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari Bölümü. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının Kuruluşunun 10. Yıl Dönümü Münasebetiyle. 21-23 EKİM 2015 / KARS (Bilim ve danişma kurulu üzvü).
 114. Оргкомитет международного конкурса школьных, семейных и индивидуальных проектов «Вторая мировая война: взгляд из XXI века» (Москва) // http://www.etnosfera.ru/66-novosti-etnosfery/508-orkgomitet-mezhdunarodnogo-konkursa-shkolnykh-semejnykh-i-individualnykh-proektov-vtoraya-mirovaya-vojna-vzglyad-iz-xxi-veka Arxivləşdirilib 2017-12-12 at the Wayback Machine (член оргкомитета). 2015 год.
 115. Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikulturalizm və tolerant dəyərlər. 7-ci Beynəlxalq elmi konfrans. 2016, Bakı
 116. Культурно-просветительская акция «Петербургские встречи в Баку». 18-20 мая 2016 года, г. Баку
 117. Dünya azərbaycanlılarının 4-cü qurultayı. 3 — 4 iyun 2016, Bakı
 118. VII Конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка (г. Москва, 17-20 октября 2016 года)
 119. Sabir bədii qiraət müsabiqəsi, may 2017, Şamaxı (münsiflər heyətinin üzvü)
 120. Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi. Beynəlxalq elmi konfrans, 23 iyun 2017, Şamaxı
 121. Опыт, практика и перспективы создания новых учебных программ по русскому языку в Азербайджане. Май 2017, Баку
 122. AVCİYA-nın nəşr etdiyi “Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi – Göyçay döyüşləri (iyun-iyul 1918-ci il) kitabının təqdimat mərasimi (Göyçay, 30.06.2017)
 123. Professor Mədəd Çobanovun 80 illik yubileyinə həsr olunan elmi sessiya. Bakı, Atatürk Mərkəzi, 12.07.2017
 124. Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве. Международный конгресс. Баку, 27-30 сентября 2017 года.
 125. Gender problemi və müasir Azərbaycan. Respublika elmi konfransı, Bakı, Azərbaycan Universiteti, 25.11.2017
 126. İnternetin ədəbiyyata təsiri və şəbəkə ədəbiyyatı. Dəyirmi masa, Bakı, Azərbaycan Universiteti, 30.11.2017
 127. Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim. Konferans, 6 mart 2018, Türkiyə, Kayseri, Erciyəs Universiteti
 128. Çağdaş Rus Edebiyatı. Konferans, 7 mart 2018, Türkiyə, Kayseri, Erciyəs Universiteti
 129. Müstəqil Azərbaycanda multikulturalizm və ədəbiyyat. Konferans, 6 mart 2018, Türkiyə, Kayseri, TOKŞ
 130. Cümhuriyyətçilik ideologiyası kontekstində filologiya elmi. Respublika elmi konfransı. Bakı, Azərbaycan Universiteti, 6 aprel 2018.
 131. V Международный форум «Золотая звезда», посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве. 17-20 апреля 2018 года. РФ город Волгоград.
 132. III Международная научная конференция преподавателей русского языка и литературы «Сталинградская гвоздика». 18-21 апреля 2018 года. РФ, город Волгоград
 133. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri - 2018” Beynəlxalq Elmi Konfransı, 14-15 may 2018-ci il, Azərbaycan Universiteti, Bakı
 134. Poet, writer and translator // Operators, Functions, and Systems of Mathematical Physics Conference. Hamlet Isaxanli’s 70th anniversary. 21-24 May 2018, Khazar University, Baku, Azerbaijan
 135. Sabir yaradıcılığına həsr olunmuş bədii qiraət müsabiqəsi, 24-25 may 2018, Şamaxı (münsiflər heyətinin sədri)
 136. I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 10-12 Ekim 2018 tarihleri, Ardahan, Bilim Kurulu üzvü
 137. Международный научно-практический форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы», 5-7 октября 2018 года, Баку, член научного комитета Форума, участник форума, докладчик на пленарном заседании (тема выступления: "О русскоязычном образовании в поликультурной среде"), модератор секции "Современные подходы и технологии в практике преподавания русского языка и литературы"
 138. Отчётно-выборная VIII конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка. Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
 139. Круглый стол "Образование на русском языке в странах мира: современные вызовы и перспективы развития". Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
 140. Методическая мастерская "Развитие билингвального образования и детского многоязычия: психологизация методики, технологии и практики". Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
 141. XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan mədəniyyəti: akkultural situasiya və folklorun inteqrativ funksionallığı. Elmi seminar. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı, 7.11.2018
 142. Axısxa Türklərinin Ana Vətənlərindən sürgün olunmasının 74 illiyinə və Azərbaycan Türklərinin 1948-ci ildə Ermənistandan sürgün olunmasının 70 illiyinə həsr olunmuş anım mərasimi (Azərbaycan Respublikası, Saatlı rayonu, Fətəlikənd, ATVİB, 11.11.2018)
 143. Педагогический практикум для педагогов Азербайджана. Исполнитель проекта «Педагогический практикум» - Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ). Баку, Университет Азербайджан, 13-15.12.2018
 144. “II. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri” . Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi. 11 mart 2019. Türkiye, Bursa.
 145. Elxan Süleymanovun təşəbbüsü ilə reallaşan Sabir qiraət müsabiqəsinə dair Şamaxı rayon məktəblərinin ədəbiyyat müəllimləri ilə görüş. Şamaxı, 4 may 2019.
 146. 9-cu Sabir Qiraət Müsabiqəsinə həsr edilmiş Dəyirmi masa. Bakı, 20 may 2019
 147. Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığına həsr olunmuş 9-cu bədii qiraət müsabiqəsi. Şamaxı, 23-24 may 2019 (münsif)
 148. “İslam irfan ənənəsinin inkişafında İmadəddin Nəsiminin rolu”. Dəyirmi masa. Bakı, Azərbaycan Universiteti, 27 may 2019.
 149. Пушкиниана - 2019: «Музеи А.С. Пушкина на карте мира». Заключительное мероприятие. 11.06.2019. БГУ, Баку.
 150. Azərbaycanda yaşayan Ahıska türkləri "Vətən" İctimai Birliyinin illik Hesabat Konfransı. 14 iyun 2019. Azəarbaycan, Saatlı rayonu Nəsimikənd (Adıgün).
 151. XXVII Международная научная конференция «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 4 октября 2019 года, Москва.
 152. 14 noyabr 1944-cü ildə Axısxa Türklərinin Gürcüstandan sürgün olunmasının 75 illiyinə və 12 noyabr 1948-ci ildə Azəri Türklərinin Ermənistandan sürgün edilməsinin 71 illiyinə həsr olunmuş anım mərasimi (Azərbaycan Respublikası, Saatlı rayonu, Adıgün kəndi, ATVİB, 09.10.2019).
 153. VI Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu. 20-21 Kasım 2019. Erciyes Universitesi, Kayseri, Türkiye (BAKEA) (Bilim kurulu üzvü)
 154. Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler. Uluslararası Sempozyumu. 16-17 Kasım 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Türkiye,İştitakçı-çıxışçı; Bölüm başkanı - Bilim ve Danışma Kurulu üzvü
 155. Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств», 2-4 декабря 2019 г. Республика Беларусь, г. Минск.
 156. Professor Qorxmaz Quliyevin orijinaldan tərcümə etdiyi MişelFukonun “Sözlər və nəsnələr” kitabının təqdimatı . 06 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti.
 157. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir. 17 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti.
 158. Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının 100 illiyinə həsr olunmuş dəyirmi masa. 18 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti
 159. Вопросы тюркской филологии. XXVIII Международная научная конференция «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 2 октября 2020 года, Москва.
 160. “4. Uluslararası Mersin Sempozyumu”. Mersin Üniversitesi ve Mer-Ak Mersin Akademi Danışmanlık iş birliğiyle. 22 - 24 Ekim 2020, Mersin (düzenleme kurulu üyesi)
 161. «Русский язык в современном онлайн-образовании». Волгоградскоий государственный социально-педагогический университет. 10-12 ноября 2020 года, Волгоград (член редакционной коллегии и выступление на пленарном заседании)
 162. XII Международный научно-практический семинар из цикла «Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество» на тему «Международное образование и интеграция: новые вызовы и решения». Московский педагогический государственный университет. Москва. 17-19 декабря 2020 года.
 163. Круглый стол на тему «Русские школы за рубежом – пространство интеграции». Московский педагогический государственный университет. Москва. 19 декабря 2020 года.
 164. The IX International scientific symposium dedicated to the 550th anniversary of Habibi “East and West: a dialogue of cultures”. 19 december 2020, Gostivar, North Macedonia İnternational Vision University (member of the board) // Həbibinin anadan olmasının 550 illik yubileyinə həsr olunmuş IX Beynəlxalq elmi simpozium "Şərq və Qərb: mədəniyyətlərin dialoqu", 19 dekabr 2020, Qostivar, Şimali Makedoniya (North Macedonia İnternational Vision University). (Elmi Heyətin üzvü).
 165. “Nizami Gəncəvi azərbaycanşünaslıq kontekstində”. Vebinar. Azərbaycan Universiteti, 02.03.2021

Əsərlərinə istinadlardan[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ş.Məmmədli. Paralanmış Borçalı. B., 1991
 2. Prof. Dr. Şureddin Memmedli. Âşik Şenlik Baba ve Borçali // TURANSAM : YIL:1, SAYI:1, kış 2009
 3. Ş.B.Məmmədli. Ədəbi Borçalı (1920-ci ilə qədər). B., 2002
 4. Məmmədli Ş. B. Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu (1920-ci ilə qədər). Tbilisi: 2003
 5. Memmedli, Sureddin; Memmedova, Gülnara Gocaeva. Gürcistan'da türk varliginin sesi "Qarapapaqlar" dergisinin 10. Yili // TURAN : Stratejik Arastirmalar Merkezi; Kars 7.28 (Autumn 2015): 42-48.
 6. Turkologischer Anzeiger, Volumes 17-18 . Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1991, page 238; 2381.Abbasoğlu (Hacıyev), Asif Mesket Türklerinin folkloru (Karib kuşlar ötende). İn. TDA, 65, 1990, 341-357. (Die Folklore der Mesket-Türken)
 7. Габиб Идриси. Сравнительное исследование вариантов эпоса «Кероглу» (на основе азербайджанского и турецкого изданий). 10.01.09 – Фольклористика (АДД). – Б., 1992
 8. Kıyas Aslan. Ahıska Türkleri. Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara, 1995
 9. İ.B.Kazımov. Mesxet türklərinin dili // Türkologiya, 1-6, B., 1996
 10. R.Kamal. Oğuz ruhu: bərpa və yozum. B., 1996
 11. C.A.Пириева. Идейно-художественное своеобразие фольклора месхетинских турок // Акт. проблемы изуч. гум. наук. Межв. темат. сборник. Вып. III. Б., 1997
 12. A.Ü.Binnətova. Poeziyada milli azadlıq duyğuları. (1985-1992-ci illər). B., 1997
 13. C.Бахышова. Элементы мифа и притчи в современном романе. Б., 1997 (АКД)
 14. Prof. Dr. Amangül Durdıyeva (Türkmenbaşı Kolyazmaları Ens.Folklor Şb. Md.). Türk Dilli Halklarin Folklorunda Geleneksel Şiir Ilişkileri // bilig, Sayı-6/ Yaz '97 http://saglikturizmi.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3544-published.pdf
 15. H.Həşimli. Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında «KDQ» motivləri // Y.Məmmədəliyev adına NDU «Elmi əsərləri», №2, Naxçıvan, 1998
 16. A.Poladoğlu. Ahıska türk folkloru. II. B., 1998
 17. İ.Kazımov. Axıska türklərinin dili. B., 1999
 18. Anar. Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya. I kitab. B., 1999
 19. T.Məmməd. XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının poetikası. B., 1999
 20. A.Юнусов. Месхетинские турки: дважды депортированный народ. Б., 2000
 21. P.Гейбуллаева. Сравнительная типология прозы и литературные типы. Б., 2000
 22. Yunus Zeyrek. Ahıska bölgəsi və Ahıska türkləri. Ankara, 2001
 23. Belleten, Volume 65, Issue 243-244 // Türk Tarih Kurumu – 2002, Page 805
 24. İ.Kazımov. Axıska türklərinin dili. B., 2002 (DDA).
 25. A.Кязымова. Творчества А.П.Чехова и функционирование архетипических сюжетов в его поэтической системе. (АКД) Б.,2002
 26. K.Гаджиев. Отражение национально культурного своеобразия азербайджанской прозы в русских переводах. Б., 2002 (АКД)
 27. C.Yusifli. Ədəbiyyatda yaşamağın formulu, B., 2003
 28. C.Bəydilli. Türk mifoloji sözlüyü. B., Elm, 2003
 29. Cəlal Bəydili (Məmmədov). Tiirk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. - Bakı: Mütərcim, 2007
 30. S.Piriyeva, A.Piriyev. Türk dünyası və Ata yurdum Ahıska. - B., 2003
 31. Önder Göçgün. Türk dünyası edebiyat tarihi, Volume 3, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2003, s.296...
 32. Przegla̜d orientalistyczny. Выпуски 204-211. Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Państwowe Wydawn. Naukowe, 2003, c.251
 33. C.A.Гафарова. Актуальные проблемы современной жанрологии. Б., 2003
 34. N.B. Bayramova. Elçin nəsrinin poetikası. B., 2003
 35. Ш.З.Ахундов. Особенности формы и содержания англо-шотландских баллад как фольклорного жанра // АПИГН, В.1, Б., 2004
 36. F.C. Cəlilova. Türk və slavyan xalqlarının folklorunda mifoloji eletmentlərin müqayisəsi (Azərbaycan və rus eposunda). B., 2004
 37. C.A.Гафарова. Проблема синкретизма жанровых структур в современной литературе. АДД. Б, 2004
 38. M.M.Abbasova. Klassik Azərbaycan hekayəsində bədii simvol (1900-1920). Канд. дисс. Б, 2004
 39. Fethi Gedikli. Akçaabat yazıları. Akçaabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Trabzon (Turkey), 2004
 40. Ülkü Önal. Ardanuç-Ahıska Masalları və Halk Hikayeleri. Ankara, 2004
 41. Y.Zeyrek. Poshov gizlinleri. Ankara, 2004
 42. Sərxan Xavəri. Bayatılarda dünya modeli // Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələciyinə. II uluslararası folklor konfransının materialları. B., 2004
 43. Işıl Altun. Kandıra Türkmenlerinde doğum, evlenme ve ölüm. Volume 2 of Araştırma dizisi. Yayıncı Yayınları, 2004, s.299, 283, 395
 44. Ф.М.Мамедов. Человек и природа в прозе русских и азербайджанских писателей – шестидесятников. Автореферат канд. диссерт. Б., 2005
 45. S.Piriyeva. Axıska türkləri Azərbaycanda. B., 2005
 46. Ə.Əsgər. Ön söz // Azərbaycan folkloru antologiyası. XII. Zəngəzur folkloru. B., 2005
 47. B.Бунядова. Национальной мир и художественная литература. Б., 2005
 48. E.Səlcuq. Kədərin sirri. Kamal Abdullanın bədii yaradıcılığının özəllikləri. B., 2005.
 49. Adil Əsədov. Gözəlliyin fəlsəfəsi. B., 2005
 50. А. Кязимова. Архетипы в поэтике русской прозы (на материале творчества А.П.Чехова). Б., 2005
 51. F.Cəlil. Türk və skandinav folklorunda şamanizm. B.,2006
 52. Л.Ахмедова. Город, нравственность, литература. Б., 2006
 53. T.Əlişanoğlu. XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası. B., 2006
 54. S.Qafarova. Azərbaycan xalq şeirində bədii üslub. B., 2006
 55. S.A.Piriyeva. Azərbaycanda yaşayan Ahıska türklərinin sosial-mədəni həyatı (avtoreferat) B., 2006
 56. З.Велиева. Поэтический феномен русской и азербайджанской прозы 60-80-х годов ХХ века. Б., 2006
 57. გიგა ქამუშაძე. იანეთში რეპატრიირებული მოსახლეობის თურქული მეტყველების თავისებურებანი. თბილისი. 2006
 58. Л.Ф.Ахмедова. Эволюция нравственных стереотипов в городской прозе II половины ХХ века. АДД. Б., 2007
 59. Alaattin UCA. Türk toplumunda Hıdırellez – I // A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 34, Erzurum 2007
 60. R.Əliyev. Riyazi mifologiya. B., 2008
 61. E.Abbasov. Koroğlu: poetik sistemi və strukturu. B., 2008
 62. R. Allahverdiyev. Müasir poeziyamızda predmet və detallar//“Körpü”, 2008, 1
 63. S.Qafarova. Azərbaycan xalq lirik şeirində bədii üslub xüsusiyyətləri (NDA). B., 2008
 64. S.Gayibov. Kitab-I Dede Korkut’taki ‘Tutsaklik’durumu Karşisinda Oğuz’un Tutumu // Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research). Volume 1/3, 2008
 65. Т.Г. Тагарова Особенности развития современной литературы турков Казахстана //http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2009/Philologia/42144[ölü keçid]. doc.htm-in (Казахстан)
 66. Т.Г. Тагарова. Историко-этнические основы турецкой литературы в Казахстане // Вестник КазНУ. Серия Востоковедения. №2 (47). 2009
 67. Fərid HÜSEYN. Şərq mədəniyyətinin Avropaya inteqrasiyası // “Mədəniyyət” qəzeti, 26.02.2010
 68. Gülxani Pənah. Anarin 1500 illik Oğuz şeirinə münasibəti // http://gulxani.net/1500_illik_oguz_seiri.htm (2010)
 69. dilFORUM > Diğer Dillere Ait Forumlar > Türk Dilleri ve Lehçeleri Forumu > Azerice Forumu > Azerbaycan Türkçesinin Dilbilgisi PDA //http://www.dilforum.com/forum/archive/index.php/t-89152.html Arxivləşdirilib 2015-04-20 at the Wayback Machine (2010)
 70. Тифлис, Борчалы, Ахыска // http://burla-xatun.livejournal.com/50534.html
 71. Tehran Əlişanoğlu. Müasir ədəbi prosesin təhlili metodologiyası (müstəqillik illəri təcrübəsindən) //http://yarpaq.az/az/tehran-elisanoglu-muasir-edebi-prosesin-tehlili-metodologiyasi-musteqillik-illeri-tecrubesinden/
 72. Fərəh Cəlil. Folklorda öz əksini tapmış ağiların formalaşmasında paralelizmlərin mifoloji funksiyaları // BDU Xəbərləri, №3, Humanitar elmlər seriyası, 2010
 73. Tehran Əlişanoğlu - Zəmanə sirrinə vaqif olanda // http://www.avanqard.net/; 2011
 74. Tofiq Əbdülhəsənli. Müasir poeziyada xalq şeirinin janrlarına müraciət // http://yazikilitra.narod.ru/lit61.htm
 75. П.И.Мамедова. Художественное время и пространство в современной русской прозе. Диссертация на соискание ученой степени доктора философии по филологическим наукам. Б., 2011
 76. Л.Ф.Гаджизаде. Герой эпохи постмодернизма и его воплощение в русской литературе. Диссертация на соискание ученой степени доктора философии по филологическим наукам. Б., 2011
 77. Bəsti Əlibəyli. Tənqid + ədəbiyyat // Ədəbiyyat qəzeti, 1 aprel 2011
 78. Г.Р. Меджидова. Мифологемы русской постмодернистской прозы. Автореферат диссертации. Б., 2012
 79. Gülşən Əliyeva-Kəngərli. Füzuli poetik sistemində dil // 525-ci qəzet, 21.02.2012
 80. Zakir Hüseyn. Türkün alın yazısı: köçlər və köçürülmələr // 525.az/ 19/06/2012,
 81. Dr. Asef ORUCOV. Nahçivan ve Ahıska türklerinde halk takvimine dair karşilaştirma // “Bizim Ahıska”, Yaz, 2012
 82. Ramazan Özey. Kafkasya ve Kafkas Ülkeleri Coğrafyası. 2016, Pegem Akademi, Ankara // http://www.pegemindeks.net/index.php/Pati/article/viewFile/539/26[ölü keçid]
 83. R Seferov, A Ayhan. Sovyet döneminden günümüze Ahıska Türklerinin yaşadıkları coğrafyaya göçlerle birlikte genel bir bakış. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2008 - http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/420
 84. Сулейманова С.Я. Мультикультурализм как плюрализм культур в литературе (на материале устной и письменной азербайджанской литературы) // Единство многообразия. Литература Якутии в контексте диалога культур. Сборник научных статей. Якутск, ИГИ и ПМНС СО РАН, 2015
 85. E Sakalli, D Özcan. Amerika'da Yaşayan Ahiska Türklerinin Evlenme Âdetleri Üzerine // Millî Folklor, 2016, Yıl 28, Sayı 109 // http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=109&Sayfa=230
 86. Doğukan Özcan. Tinatin (Nergis) Bekadze’nin Ahiskaname Şiiri’nde Ahiska Ve Ahiskalilar // Karadeniz, 2015; (27) http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kdeniz/article/view/5000143485 Arxivləşdirilib 2016-11-13 at the Wayback Machine
 87. Ş. Boyraz. Anonim Halk Edebiyatı Araştırmalarının Tanım Ve Tasnif Sorunları Bağlamında “Söylemelik Ve Konuşmalık Türler”le İlgili Çalışmaların Durumu // Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 // http://dergipark.gov.tr/download/article-file/49885
 88. İbrahim Hasanoğlu. Ahıska Türkleri: Bitmeyen Bir Göç Hikâyesi // Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/16/1 Yaz, 2016 http://tdid.ege.edu.tr/files/5-ibrahimHasanoglu.pdf
 89. Serdar Bulut. Divânü lügâti’t-türk’ten Ahiska Türkleri yazili ve sözlü diline geçen atasözleri // http://dergipark.gov.tr/download/article-file/220210
 90. A.Ş. Hüseyinoğlu. Ahiskali Hasta Hasan ve onun yarattiği âşik mektebi // Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2011-2, s.267-289
 91. Mehman Musaoğlu. Türkçe Bedii Metnin Yeni Filolojik Yöntemlerle Incelenmesi // Gazi Türkiyat, Güz 2013/13: 1-28
 92. Mehman Musaoğlu, Fatih Kirişçioğlu. Türk Cumhuriyetlerinin Millî Marşları: Açıklamalar, Metinler, Aktarmalar ve Tercümeler (Birinci Makale) // Türkologiya”, № 2, Bakı – 2013
 93. Iasha Bekadze, Bekir Tarık Yiğit. XVI. Yüzyil Sonlarinda Çildir Nâm-I Diğer Ahiska Eyâleti Vakiflarina Genel Bir Bakış http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kdeniz/issue/viewFile/5000018134/5000005932#page=247[ölü keçid]
 94. Mürsel Ethem. Rusça Kur’an çevi̇ri̇leri̇ni̇n tanitimi ve çevi̇ri̇bi̇li̇m açisindan i̇ncelenmesi̇ (di̇ğer di̇llerden rusçaya yapilan Kur’an çevi̇ri̇leri̇) // Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 9 Sayı: 47 Volume: 9 Issue: 47 Aralık 2016
 95. Mursel Ethem. Rusça Kur’an-ı Kerim Çevirileri (Tanıtımı ve Analizi). Ankara, Gece Kitablığı, 2017
 96. Mahmut Çetin. Rus Modernleşmesi’nde Türk kökenli aydınlar http://www.sondevir.com/?aType=yazarHaber&ArticleID=10397
 97. Edebiyatcıların İslam hakkında söyledikleri // http://mucizeyoktursitesinecevap.blogspot.com/2015/05/bernard-shawpuskinnabokovvictor-hugo.html
 98. Minara Aliyeva. Ahıska Türklerinin Halk Takvimi Üzerine // http://dergipark.gov.tr/download/article-file/136121
 99. Minara Aliyeva. Ahıska türkleri ağzında atasözleri // http://www.tdk.gov.tr/images/css/TAE/2001_12_2/2001_12_02_03_Aliyeva.pdf[ölü keçid]
 100. Minara Aliyeva. Meskhetian Dialect From Sociolinguistic Perspective // The Science and Education at the Beginning of The 21st Century in Turkey, p. 875-883
 101. Fadime Tosik Dinc. Ahıska Turkleri (1800-1921). Doktora tezi. T.C. Firat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dali. Elaziğ – 2015
 102. Akademik Kitaplar, Kültür Sanat Kitapları. Rus Edebiyatında Kuran-ı Kerim Asif Hacılı // http://www.kampusten.com/rus-edebiyatinda-kuran-i-kerim-asif-hacili.html[ölü keçid]
 103. Seyfeddin RZASOY. Oğuz Mitolojisinde Kaos ve Onun Deli Paradigmalari // http://dergipark.gov.tr/download/article-file/251878
 104. A.A. İbrahimova. Yeni “Köroğlu” Metinleri Ve Çağdaş Azerbaycan Köroğluşünaslığında Metot Arayışları / Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2011-2 (Temmuz-Aralık) (Azerbaycan Özel Sayısı-II), s.109-117 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/288526
 105. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU. AHISKALI HASTA HASAN VE ONUN YARATTIĞI ÂŞIK MEKTEBİ // Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2011-2 (Temmuz-Aralık) (Azerbaycan Özel Sayısı-II), s.267-289 // http://dergipark.gov.tr/download/article-file/288549
 106. Ayfer YILMAZ Ahıska Türklerinin Edebiyatına Dair // Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2004 // http://www.tdk.gov.tr/images/css/TAE/2004_18/2004_18_12_A_Yilmaz.pdf[ölü keçid]
 107. Mehmet AÇA.TÜRK İNANIŞ VE DÜŞÜNÜŞ SİSTEMLERİNDE MEYVE // Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/5 Fall 2008
 108. Aynur Qəzənfərqızı. Sarınların bayatı və meyxanalarla bənzər və fərqli xüsusiyyətləri // “Dədə Qoraud”, 2012, (45) 4
 109. ИНФОУРОК (библиотека материалов) Сказочные мотивы в романе В. Орлова «Альтист Данилов» // https://infourok.ru/skazochnie-motivi-v-romane-v-orlova-altist-danilov-580175.html
 110. Yard. Doc. Dr. Ali Erol. “Yarımcıq Elyazma”dakı Dede Korkud
 111. Seyfəddin Rzasoy. Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst. Bakı, «Nurlan», 2008
 112. Ramazan Qafarlı. Mifologiya. 6 cilddə. I cild. Mifogenez: rekonstruksiya, struktur, poetika, Bakı, «Elm və Təhsil», 2015
 113. Bəxtiyar Tuncay. Türk mifoloji sistemində kosmogenez və türk yaradılış dastanları // https://bextiyartuncay.wordpress.com/2012/03/24/turk-mifoloji-sistemind%C9%99-kosmogenez-v%C9%99-turk-yaradilis-dastanlari/
 114. Hikmət Valeh oğlu Quliyev. Müdrik Qoca arxetipinin semantik strukturu və paradiqmaları. Bakı: “Elm və təhsil”, 2016
 115. Ramin Allahverdiyev. Türk mifik təfəkküründə oğuz antropomorfik zaman modeli // Azərbaycan Arxeologiyası Azerbaijan Archaeology 2011 Vol.:14 Num.:1 https://www.yumpu.com/xx/document/view/46623915/azrbaycan-arxeologiyasi-dspace-at-khazar-university/129
 116. Azərbaycanda multikulturalizm: biblioqrafiya /layih. rəhb. Ə.Qarayev; elmi red. K.Abdullayev; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; rəy.: E.Nəcəfov, A.Məmmədov; red. G.Səfərəliyeva.- Bakı, 2016
 117. Cocieru Mariana. Constituente etnofolclorice în proza scriitorilor români din Republica Moldova (1960-1980). – 622.04 – folcloristică. Autoreferatul tezei de doctor în filologie. ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, INSTITUTUL DE FILOLOGIE, 2016 (автореферат диссертации, Молдова, ссылка на книгу "Гаджиев Асиф Аббас оглу. Русская проза. Вторая половина ХХ века. Опыт мифопоэтического толкования. Учебное пособие. Баку, БСУ: изд-во «Китаб алями», 2003") // http://www.cnaa.md/files/theses/2016/50644/mariana_cocieru_abstract.pdf
 118. Contemporary Russian Poetry. From Moscow Conceptualism towards Contemporary Transmedia Poetry. Masaryk University. Faculty of Arts. Autumn 2017. Teacher(s) Mgr. Jana Kostincová, Ph.D. (lecturer), prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (deputy). (информация о предмете, Чехия, Университет Масарика, ссылка на книгу «ГАДЖИЕВ, Асиф. Сетература. История, типология и поэтика русской сетевой литературы. Баку, 2012») //https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/RJv007
 119. Ramiz Əskər, Nailə Əskər. Kitabi-Dədə Qorqud. Biblio-qrafik gostərici. I cild. – Bakı, BXQR, 2017 // http://anl.az/down/kitabi-dede-qorqud_biblioqrafiya.pdf
 120. Naile Asker. Akbaba-Çildir Aşik Geleneği Ve Aşik Şenlik // Kafkas Üniversitesi-Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Âşık Şenlik Sempozyumu 25-27 Mart 2012 Kars // ftp://ftp.sau.edu.tr/KUTUPHANE/asiksenlik.pdf#page=91[ölü keçid]
 121. Gokhan Tarıman Cenikoğlu. Türk Dünyasinda Nasreddin Hoca Fikralari // Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. (26-28 Mayıs 2014). Bildiriler. CİLT 2. Eskişehir, 2014. #Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Yayınları // http://bilgelerzirvesi.org/bildiri/cilt_02.pdf Arxivləşdirilib 2015-02-06 at the Wayback Machine
 122. Ali Şamil. Aşik Şenlik’e Etkisi Olan Hasta Hasan`In Sürgündeki Akrabalarindan Derlenmiş Melzemeler // Kafkas Üniversitesi-Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Âşık Şenlik Sempozyumu 25-27 Mart 2012 Kars // ftp://ftp.sau.edu.tr/KUTUPHANE/asiksenlik.pdf#page=91[ölü keçid]
 123. Yrd. Doç. Dr. Ahmed Niyazov. Ahıska Ahmediye Kütüphanesi // Medeniyet Sanat, İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 2016, s.27-46 // http://dergipark.gov.tr/download/article-file/294869
 124. Esma Şimşek. Anonim Halk Şiiri Içerisinde Ninnilerin Yeri // Uluslararasi Akra Kültür Sanat Ve Edebiyat Dergisi, 2016. Cilt 4, sayi 8 // http://dergipark.gov.tr/akrajournal/issue/29979/328346#author663188
 125. Flora Najiyeva. The Myths: Transformations in the Literature of the 20th Century // Totalitarianism and Literary Discourse: 20th Century Experience. Edited by Irma Ratiani. Cambridge Scholars Publishing, 2012 http://www.cambridgescholars.com/download/sample/61273
 126. Ahıska Türklerinin Tarihi, İslam ve Aile Durumu Ansiklopedisi / tert.: İ. K. Hukiyev, S. A. Piriyeva ; tahrir hayatı A. A. Hacılı [et al.] ; baş red. Z. İ. Kasanov. - Şımkent : Kitap, 2009
 127. Ahıska Türkleri: ulusötesi bir topluluk- ulusötesi aileler / İsmail Aydıngün, Ayşegül Aydıngün; editör: Murat Yılmaz. – Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2014 // http://www.ayu.edu.tr//yayinlar/ahiska_turkleri.pdf
 128. Ramazan Etyemez. Tarihi olaylar çerçevesinde Ahiska ağitlari // Erciyes, Ocak 2017, Yil: 40, Sayi: 469 // http://www.erciyesdergisi.com/Images/pdfler/469_ocak_2017.pdf
 129. Ayfer YILMAZ. Türk Romanında Ahıska Türklerinin Dramı: Aşka Son Bakış // Millî Folklor, 2006, Yıl 18, Sayı 69
 130. Лала Ахмедова. Городская проза Азербайджана второй половины хх века // კულტურათაშორისი კომუნიკაციები 2009 №10
 131. Əli Şamil. Çıldırlı Aşıq İrfani (şеirlәri, haqqındakı dastan-rəvayət¬lər). Bаkı, “Еlm vә tәhsil” nəşriyyatı, 2016 // http://www.azkurs.org/eli-samil-cildirli-asiq-irfani.html?page=4
 132. Мамедова Саадат Арастун, Кязимова Айтен. Функциональная роль мифологем в современной азербайджанской литературе // «Филология, искусствоведение и культурология: актуальные проблемы и тенденции развития»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (27 июня 2011 г.) – Новосибирск: Изд. «ЭНСКЕ», 2011
 133. Sədaqət Əbdüləzizova. Fransız romanının nəzəri prinsipləri // Ədəbi əlaqələr, toplu 9, Bakı , AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 2015
 134. В.И. Кравченко. Трансформация и мифологизация романного героя и хронотопа в дилогии Д.Г. Лоуренса «Радуга. Влюбленные женщины». Нижегородский государственный педагогический университет, 2010 г. // https://hses-online.ru/2010/01/10_01_03/14.pdf
 135. Кравченко Владимир Ильич. Мифологизм хронотопа романов Д.Г. Лоуренса (на примере романов "радуга", "Жезл Аарона" и "Любовник леди Чаттерлей") // Русское литературоведение на современном этапе. Материалы V международной конференции. Москва, 01-30 марта 2006 г. С. 208-211
 136. PhD. Людмила Беженару. Концептът „малка родина“ в диалога на националните литератури от ХХ–ХХI век. Софийски Университет “Св. Климент Охридски“, Факултет по Славянски Филологии, Катедра „Руска литература“, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научната степен „Доктор на науките“. София, 2015
 137. У.К. Абдыханов, М.К. Абдыханов. Нравственные искания героев Р.Сейсенбаева // http://enu.kz/repository/repository2012/Sbornik,%20razdel%203.rtf[ölü keçid]
 138. А.С.Халилов. Русская историко-филологическая школа и азербайджанская фольклористика // http://www.philology.nsc.ru/journals/ykns/pdf/YFKNS_26/2014_26_Khalilov.pdf
 139. К. А. Рагимова. Отражение некоторых особенностей социальной перцепции в художественной литературе // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2003, №4.
 140. У. К. Абдыханов, Т. Г. Тагарова. Связь литератур турецкой и других народов Казахстана и этапы их развития // Вестник КазНУ. Серия филологическая, №2(132). 2011 // http://repository.kaznu.kz/bitstream/handle/123456789/3222/960-1847-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y[ölü keçid]
 141. Вюсал Челеби. Трансформационные процессы в традиционной художественной системе реализма конца xx – начала xxı века // Гуманитарные исследования. 2016. № 3 (59) // http://humanities.asu.edu.ru/files/3(59)/83-87.pdf
 142. У.К. Абдыханов (ЮКГПИ, г.Шымкент ). «Всеобщий духовный кризис обусловливается не внешними факторами, а имманентными причинами»
 143. Габибли Н. Ф. Художественные традиции азербайджанского дастана и их влияние на азербайджанскую литературу ХХ века. Б., 2016
 144. Людмила Беженару (Румыния). Полицентрическое понятие космоса национальной микро и макро литературы // Межкультурные коммуникации, №27,Тбилиси, 2016 // http://dzagania.com/journal/journali27.pdf
 145. Гудова Маргарита Юрьевна. Чтение в эпоху постграмотности: культурологический анализ. Диссертация на соискание ученой степени доктора культурологии. УРФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. Екатеринбург (ссылка на книгу "А.Гаджиев. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы") // 1. Автореферат диссертации: http://www.konf.x-pdf.ru/18istoriya/151889-12-chtenie-epohu-postgramotnosti-kulturologicheskiy-analiz.php // 2. Текст диссертации.
 146. Рабочая программа дисциплины "Современный литературный процесс". - Тувинский государственный университет. Кызыл, 2015 (материал для конспектирования: «А. Гаджиев. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы». URL: https://www.academia.edu/96 18295)
 147. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы современной русской литературы».–Тувинский государственный университет, Кызыл, 2016 (материал для конспектирования:"А.Гаджиев. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы".URL: https://www.academia.edu/96 18295)
 148. Малярова Ірина. Письменницький марафон як засіб підвищення якості контенту в мережевій літературі // ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. ЗБІРНИК наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА-2015» Том V. Запоріжжя, 2015 // http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2015/Tom_5.pdf
 149. Абдыханов У.К. (Международный казахско-турецкий университет им. А. Ясави, Казахстан, Чимкент). Духовные искания героев Р. Сейсенбаева // http://www.rusnauka.com/23_D_2009/Philologia/49506.doc.htm
 150. У.К. Абдыханов. Р.Сейсенбаев: гражданская позиция интеллектуальной части общества
 151. Т.Е. Игенбай. Истоки творчества Роллана Сейсенбаева /Вестник КазНУ. Серия филологическая. №5-6 (139-140). 2012. – С.166-169 // http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1356 (http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1356/1309)
 152. Cəlal Bəydili (Məmmədov). İstiqbal xalq ədəbiyyatınındır... (seçmə yazılar). Bakı, 2015
 153. Shota Bekadze. XVI. Yüzyilda Çildir Eyaleti Ahiska Sancaği’nin Politik Ve Sosyo-Ekonomik Durumu. / T.C Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Ankara-2014
 154. Ünal Kalaycı. Ahıska yemek kültürünün edebiyatımıza yansımaları // Bizim Ahıska, sonbahar 2011
 155. İsmail Kahraman. Sürgün’ün 72.Yılında Ahıska Türkleri //www.gebzegazetesi.com/surgunun-72yilinda-ahiska-turkleri-makale,1624.html
 156. Ahıska Kikinet köyü ve camisi // http://www.ajansahiska.com/haber/kikinet-koyu-ve-camisi_h314.html?ver=38
 157. Турки-месхетинцы // Казахстанская Энциклопедия
 158. Karşılaştırmalı Türk Halkbilimi (Kafkaslar). Türk Halkbilimi // http://turk_halk_bilimi.gazi.edu.tr/posts/download?id=86119[ölü keçid]
 159. Comparatıve Turkısh Folklore (Caucasıa). Turkish Folklore // http://turk_halk_bilimi.gazi.edu.tr/posts/download?id=86119[ölü keçid]
 160. Mursal Atamov. “Rus Dilinde Yayinlanan Kur’ân-I Kerim Çevirilerininin Çeviribilim Açisindan Incelenmesi”. Doktora Tezi. Ankara – 2013 // https://murselahiskali.wordpress.com/tag/ahiska-turkleri-2/
 161. Etyemez, Ramazan. Ahıska Türkleri folkloru üzerine bir araştırma (Kazakistan-Almatı bölgesi) Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016. http://tara.sdu.edu.tr/vufind/Record/110670/Details
 162. Serpil Ersöz. Ahiska Türkleri ve Dilleri // Tehlikedeki Türk Dilleri II A: Örnek Çalışmalar, Cilt 2. Ankara • Astana / 2016 // http://www.ayu.edu.tr/static/kitaplar/TTD_cilt_2.pdf
 163. Təranə Xəlilova. Axısqa turklərinin antroponimləri // Filologiya məsələləri, Bakı, 2017, № 4 http://www.filologiyameseleleri.net/pdf/2017/n4.pdf Arxivləşdirilib 2019-10-24 at the Wayback Machine
 164. S.Qasımova. Bitki kultu ilə bağlı inanclar // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 15 mart.- S.14.
 165. Elnarə Qaragözova. Azərbaycan dastanlarinda möcüzəli alma obrazi və alma verən dərviş obrazi haqqinda mülahizələr // “Türk epik ənənəsində dastan. Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” VI Uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı, 2010
 166. Cavanşir Yusifli. Azərbaycan komediyasının poetikası. B., 2014. // http://www.kitabxana.net/files/books/file/1414254694.pdf
 167. Günеl Hüsеynоva. Lirik fоlklоr, оnun janr хüsusiyyətləri və pеyzaj yaratma imkanları // Dədə Qorqud, 2014/IV
 168. Sevinc Aşur qızı Qasımova. Azərbaycanda novruz ənənələri və inancları. FÜFD elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. Bakı, 2015 // http://www.azkurs.org/azerbaycan-milli-elmler-akademiyasi-folklor-institutu-elyazmas-v2.html?page=7
 169. Sevgi Şenol. Ardanuç ağzi. Bursa, 2015 // http://www.boncukoyasi.com/ardanuc_agzi.pdf
 170. Mətanət Maşallahqızı (Abbasova). Klassik Azərbaycan hekayəsində bədii simvol (1900-1920). Bakı, “Elm”, 2011
 171. Mətanət Abbasova. Xalq şeirində islam motivləri. - Dədə Qorqud, 2015/2 (55) //http://www.dede-qorqud.net/dede_qorqud/2015/Dede-Qorqud-2015-2.pdf Arxivləşdirilib 2017-03-13 at the Wayback Machine
 172. Şərifova Salidə Şəmməd qızı. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı: əsas tədqiq obyektləri və tədqiqat istiqamətləri (2014-cü ilin materialları əsasında) // http://zim.az/edebiyyat/265-salid-rifova-azrbaycan-dbiyyatnasl-sas-tdqiq-obyektlri-v-tdqiqat-istiqamtlri-2014-c-ilin-materiallar-sasnda.html
 173. Esmira Rəhimova. Kamal Abdullanın “Yarımcıq əlyazma” romanı ədəbi tənqiddə // Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər, 2014, №1
 174. Yeganə İsmayılova. «Dədə Qorqud» motivləri müasir Azərbaycan poeziyasında və B.Vahabzadə yaradıcılığında // «Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemlər» movzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı - 2015
 175. Yeganə İsmayılova. «Dədə Qorqud kitabı» və muasir Azərbaycan ədəbi duşuncəsi. Bakı, “Elm”, 2011 // http://elibrary.bsu.az/kis/1607.pdf Arxivləşdirilib 2020-01-10 at the Wayback Machine
 176. Erdoğan Altınkaynak. Türkiye ve İran Türk Topluluklarında Karşılıklı Söyleşi ve Aşik Karşılaşmaları // ҚР ҰҒА академигі, философия ғылымдарының докторы, профессор Д.К. Кішібековтың 90-жылдық мерейтойына арналған «Қазақ Өркениеті: Өткені, Бүгіні, Болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдар жинағы. Қазақстан, Алматы, 15 желтоқсан 2015 жыл
 177. Mehmet Naci Onal. Ahiska turkleri'nin halk edebiyatı. "III.Uluslararası Ukrayna'da Turkce Konuşan Halklar Sempozyumu". Bildiriler, Kiev, 2012 http://kpfu.ru/portal/docs/F1124809543/sbornik.KIEV.pdf
 178. Yaşar Beyoğlu Ahıska Köyleri Koşması... (Posof'un Çizgileri. 3 Mayıs 2012, 16:37)
 179. Aynur Gazanferkızı. Bayatı, mani ve sarınların ortak ve farklı tarafları. "III.Uluslararası Ukrayna'da Turkce Konuşan Halklar Sempozyumu". Bildiriler, Kiev, 2012 http://kpfu.ru/portal/docs/F1124809543/sbornik.KIEV.pdf
 180. Ağbaba Avtandil. Ağbaba-Çıldır aşıq mühiti. Bakı, Elm və təhsil, 2012. – 309 s.
 181. Mahir Qəribov. “Axıskalıların Vətən həsrəti”// http://voicepress.az/olke/print:page,1,22195-axiskalilarin-veten-hesreti.html[ölü keçid]
 182. Elvin Əliyev. “Azərbaycan ahıskalılar üçün ikinci vətən olub” // http://anl.az/down/meqale/zaman/2015/yanvar/412072.htm
 183. İslam Sadıq. Azərbaycan “Koroğlu” eposu (I kitab)/ Bakı, Elm və təhsil, 2015
 184. Dr.Uzm.Seyfeddin BUNTÜRK. Sovyet Belgeleriyle 1944 Ahıska Sürgünü // ULUSLARARASI AHISKALI TÜRKLERİN HUKUKİ VE SOSYAL SORUNLARI SEMPOZYUMU. 1. BASKI. MART, 2015. GIRESUN ÜNIVERTISESI.
 185. Doç.Dr.Aınur JİYENBEKOVA. Kazakistan’daki Ahıska Türklerinin Tarihi ve Medeniyeti// ULUSLARARASI AHISKALI TÜRKLERİN HUKUKİ VE SOSYAL SORUNLARI SEMPOZYUMU. 1. BASKI. MART, 2015. GIRESUN ÜNIVERTISESI.
 186. Yrd. Doç. Dr .Kemal İBRAHİMZADE. Eski Fotoğraflarla Ahıskalılar // ULUSLARARASI AHISKALI TÜRKLERİN HUKUKİ VE SOSYAL SORUNLARI SEMPOZYUMU. 1. BASKI. MART, 2015. GIRESUN ÜNIVERTISESI.
 187. Aygün İSMAYILOVA. TÜRK XALQLARININ DEPORTASİYASININ AZƏRBAYCANDA TƏDQİQİ SƏVİYYƏSİ // Azərbaycanda turk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri. Respublika elmi-praktik konfransı 18-19 May 2017-ci il, Bakı
 188. Gunay BAYRAMOVA. AHISKA TURKLƏRİ TƏDQİQATLARDA // Azərbaycanda turk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri. Respublika elmi-praktik konfransı18-19 May 2017-ci il, Bakı
 189. Костюрина Н. Ю. Фанфикшн как предмет научного исследования в российском гуманитарном знании // «Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета», №1-2, (25), 2016 // http://www.uzknastu.ru/files/pdf/25/2/13.pdf
 190. Ayten ÇELEBİ. Türkiye’de Rusya’ya Dair Çıkan Kitaplar (1991-2016) // Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi • Cilt III, Sayı 2 • Sonbahar 2016 • ISSN 2148-6743 • ss.251-280
 191. İsmail Kahraman. Sürgün’ün 72.Yılında Ahıska Türkleri // http://www.sanalbasin.com/mobil/surgunun-72yilinda-ahiska-turkleri-16290797/
 192. Sevil Piriyeva Karaman. Ahıska’dan izler // http://www.xxortacag.sakarya.edu.tr/pdf/52spkaraman.pdf
 193. Cavanşir Yusifli. Bayatı qədər qəhərli // Ədəbiyyat qəzeti, 11.11.2017
 194. Türkân ÇELİK. Ahıska Mânilerinde Sürgünün İzleri // III.Uluslararası Genc Halkbilimciler Sempozyumu Bildirileri. Hacettepe Universitesi Türk Halkbilimi Bölümü Yayınları: 2. Ankara 2017
 195. Samira RZAYEVA. SİNEMAYA AHISKA VE AZERBAYCAN TURKLERİNİN MULTECİ KADERLERİNDEKİ BENZERLİĞİN YANSIMASI // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN
 196. Oznur SİLAHŞOR. AHISKA TURKLERİNİN GİYİM KULTURU // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN //
 197. Asef ORUCOV. NAHÇIVAN VE AHISKA TÜRKLERİNDE ADETLER VE İNANCLAR // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN
 198. Şebnem HUSEYNOVA. AZERBAYCAN’DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN AL İNANCI // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN
 199. Muhammet Nurullah CİCİOĞLU. KIRGIZİSTAN’DA YAŞAYAN AHISKA TURKLERİNİN CENAZE TORENLERİNDE KULTUREL UNSURLAR // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN
 200. İkram CINAR. ETNOPEDAGOJİK YAKLAŞIM: AHISKA TÜRKLERİ // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN
 201. Elhan YURDOĞLU-MEMMEDOV* Nazire ESGEROVA** Gafar GANBEROV. AHISKA VE AZERBAYCAN TÜRKLERİNDEKİ ORTAK MANİLERİN FARKLI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN
 202. Elhan YURDOĞLU-MEMMEDOV. AZERBAYCANDAN TOPLANMIŞ AHISKA TÜRKLERİNİN MANİLERİNDE FACİALI YAŞAM ÖYKÜLERİ // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN
 203. Mitat DURMUŞ. AHISKA TÜRKLERİNİN MANİLERİNE YANSIYAN BİREYİN ONTOLOJİK GÜVEN ALANLARININ TAHRİP EDİLMESİ VE VATAN ÖZLEMİ // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN
 204. Adem CAN. ŞAİR YUNUS ZEYREK’İN AHISKA’SI // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN
 205. Serdar BULUT. AHISKA BOLGESİ TURKLERİ AĞZINDAN DERLEME SOZLUĞUNE KATKILAR-I // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN
 206. Dadaş ALIYEV. AHISKA TÜRK ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN
 207. Ateş AHMEDLİ. AHISKA TURK FOLKLORUNDA VATAN OZLEMİ (MANİLER -BAYATILAR ESASINDA) // ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU. 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN // http://www.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/ah%C4%B1ska-sempozyumu-cilt-1.pdf
 208. Yunus Zeyrek. Ahıska ve Ahıska Türkleri // Türkler, Cilt: 20 Sayfa: 520-531 // http://www.altayli.net/ahiska-ve-ahiska-turkleri.html/4
 209. Orhan Uravelli. Ahıska Türkleri Bibliyografyası // http://www.egitisim.gen.tr/tr/index.php/arsiv/sayi-51-060/sayi-52-ekim-2016/967-ahiska-turkleri-bibliyografyasi
 210. Vüsal Abiyev . Azərbaycan folklorunda günəş və onun mifoloji sistemdə yeri // “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016/1
 211. Elmira Məmmədova-Kekeç. Aşiq Valehin vücudnaməsinin arxitektonik təhlili // “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016/1
 212. İlhami Yusif oğlu Cəfərsoy. İber və H’ay folklorunda türk mifik təfəkkürünün izləri. Bakı, 2014, 217 səh. // http://www.dilcilik.az/arasdirmalar/ilhami-cefersoy-iber-hay.doc
 213. Жиенбекова А.А., Қабыл А.Ә. Қазақстандағы Ахысқа Тҥріктері: Тарихы Және Мәдениеті //«ДӘСТҤРЛІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ҚАЗАҚСТАН ЭТНОЛОГИЯСЫ» атты конференция МАТЕРИАЛДАРЫ, 29 наурыз 2014 ж.
 214. Günay Bayramova. Ahiska türkləri tədqiqatlarda // http://genderi.org/turk-xalqlar-tarixi-kafedras-25-azerbaycanda.html?page=73
 215. Турки-месхетинцы // wikipedia
 216. Турки-месхетинці // http://znaimo.com.ua/
 217. Sinan Uyğur. Ahiska–Ardahan–Artvin–Batum–Rize-Trabzon Hattinda /+(a)y/ ~ /+a/ EKİ // Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 2 (2017): s. 457-473 http://dergipark.gov.tr/ibad/issue/29497/368408
 218. Puşkinin müsəlmanlara münasibətini hansı şairimiz dəyişdirib? (Vasif Əlihüseyn / Mənbə: Asif Hacılının “Qurani-Kərim rus ədəbiyyatında” kitabı)http://www.moderator.az/news/216057.html
 219. “Qurani-Kərim”lə Rusiyada kütləvi tanışlıq nə vaxtdan başladı? (Vasif Əlihüseyn / Mənbə: Asif Hacılının “Qurani-Kərim rus ədəbiyyatında” kitabı)http://din.az/qurani-kerimle-rusiyada-kutlevi-tanisliq-ne-vaxtdan-basladi/ Arxivləşdirilib 2020-09-23 at the Wayback Machine
 220. Gülnar Yunusova. “Kitabi-Dədə Qorqud” K. Abdulla’nın Elmi və Bədii Yaradıcılığında // 2016 #Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri 3. Cilt Türkoloji. - Ankara / 2016
 221. Абдуллаев Алик Нариман оглы. Тема «потерянного поколения» в творчестве азербайджанских русскоязычных писателей // Sumqayıt Dövlət Universiteti – “Elmi xəbərlər”– Sosial və humanitar elmlər bölməsi, Cild 12, №1, 2016 // https://www.sdu.edu.az/userfiles/file/scientific_publications/sp_13.pdf
 222. Muxtar Kazımoğlu. Xalq gülüşünün poetikası (monoqrafiya). Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2006. 268 s.
 223. Muxtar Kazımoğlu. Folklorda obrazın ikiləşməsi (monoqrafiya). – Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2011, 228 səh.
 224. Мухтар Казымоглы. Генезис и поэтика смеха в азербайджанском фольклоре. Баку, Элм ве техсил, 2017, - 360 стр.
 225. Ahıska Halk Şiirinden Seçmeler. Derleyenler: Nilüfer Mutlu, Minara Aliyeva Çınar, Orhan Uravelli. Editör: İkram Çınar. Aralık 2017, Bursa
 226. Иманова С.Г. Следы магических культов в фольклоре // Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия XXI века: Материалы V Международной научно-практической конференции. 18-19 мая 2017 года. – Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет, 2017. http://pglu.ru/upload/iblock/2ed/Nauchnye-issledovaniya_V_2017.pdf
 227. S. Bağırova. Rus alim və tədqiqatcıların, ədəbiyyatşunasların islam dini haqqında fikirləri, rəy və mülahizələri // Filologiya məsələləri, № 15 2017
 228. Tariyel Qəni “Dastani-Əhməd Harami” və epos təhkiyəsi // İpək yolu, No.4, 2017, səh.102-107
 229. İsmayıl KAZIMOV. Fikirlərin, ideyaların cövhəri: Kamal Abdullanın esseləri konseptual düşüncə mənbəyi kimi // 525-ci qəzet, 25.04.18
 230. Sevda İmanova. Azərbaycan folklorunda yada daşı ilə bağlı magik kultlar // Filologiya məsələləri, № 11, 2018
 231. Adil Adnan Öztürk, Necat Çetin. Fergane (Özbekistan) ve Posof’tan Izmir Torbali’ya Uzanan Ahiskali Bazi Ailelerin Göç Hikâyesi // Tarih ve Gunce. Ataturk ve Turkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi. I/2, (2018 Kış), ss. 187-200.
 232. Светлана Бурцева. Русская сетература. Теория и история. СВФУ, Якутск, 2018
 233. Сархан Хавери. Функциональный анализ баяты //МОВА ІКУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. I (190).
 234. Л.Е. Беженару (Румыния). «Деревенская проза» в диалоге национальных литератур // Беловский сборник. Вып. 4 / Союз писателей России; Администрация г. Вологды; Вологодский гос. университет; Воло- годский научный центр РАН. – Вологда : ВолНЦ РАН, 2018
 235. Хадиджа Юсифова. Современная азербайджанская проза на стыке реализма и постмодернизма // Filologiya məsələləri, № 17, 2018. s.255-265
 236. M.Qasımlı, M.Allahmanlı. Aşıq şeirinin poetik biçimləri. - Bakı, 2018
 237. Силонова, М. В. Институциональные механизмы продвижения русского языка в странах Содружества Независимых Государств (СНГ): магистерская диссертация по направлению подготовки: 39.04.01 - Социология. - Барнаул, Алтайский государственный университет, 2018.
 238. Naile Asker. Irfanî Derya-Ummandır,Geçmek Olmaz Adasın… // Bizim AHISKA, Yaz 2018
 239. Bağırova S.A. Rus romantik ədəbiyyatında islam dəyərləri və müsəlman obrazları. 10.01.03 “Dünya ədəbiyyatı” (rus ədəbiyyatı) ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 2018
 240. Şərifova Salidə Şəmməd qızı. Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində. Bakı, «Elm və təhsil», 2018.
 241. Сарин Лина. Современная русская литература в сети: основные художественные тенденции и свойства. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Специальность 10.01.01 - русская литература. Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» в Институте филологии на кафедре русской литературы. Москва – 2017.
 242. Бахчева Дарья Александровна. Культура участия в виртуальных сообществах фанфикшена (на примере Фандомной Битвы). Санкт-Петербургский государственный университет, 2017
 243. Ким Лидия Родионовна (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова). История деятельности литературного интернет-сообщества «Сетевая словесность» // Журнал: Научный диалог. Номер: 12 Год: 2017 Страницы: 225-236 (ссылка на «Стературу»)
 244. Ким Лидия Родионовна. Сетевая литература: теоретические аспекты изучения. Специальность 10.01.08 – Теория литературы. Текстология. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва – 2018.
 245. Максимова Татьяна Олеговна. Писательский блог в современном литературном процессе: Модели коммуникации, жанровый генезис, авторская поэтика. 10.01.01 – русская литература. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата филологических наук. «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет». Пермь, 2017.
 246. Мокшина Юлия Львовна. Фанфикшн как инструмент приобщения современных школьников к чтению классической литературы. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, 2018
 247. Ірына Шаўлякова-Барзенка. Беларуская сеціратура як феномен актыўнай адсутнасці // Полымя. Літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны часопіс. № 11, 2018, с. 89-98 // http://zviazda.by/be/news/20190202/1549140854-iryna-shaulyakova-barzenka-seciratura-yak-fenomen-aktyunay-adsutnasci
 248. Ибатуллина Ю.Н. (Челябинский государственный университет историко-филологический факультет). Прагматика произведений фанфикшна. На примере творчества Лоры Бочаровой // Гуманитарные исследования молодых учёных Южного Урала: Выпуск 2 Челябинск, 2018, C. 407-411.
 249. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid. Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantların fərq imtahanı P R O Q R A M I. BAKI, BDU, 2019 (Tərtib etdi: prof. T.M.Mütəllimov)
 250. Elçin Qaliboğlu. Sürgün həyatı yaşamış Axısqa türkləri: Asif Hacılı: "Axısqa türkləri Türkiyə və Azərbaycan türkləri arasında keçid mövqeyində duran özünəməxsus etnoqrafik qrupdur" // Xalq Cəbhəsiş.- 2009.- 6-8 iyun.- S.14.
 251. Elçin Qaliboğlu. Türk mifologiyasında yaradılış konsepsiyası // Xalq Cəbhəsi.-2019.-26 fevral.-№38.-S.14. http://www.elibrary.az/docs/qazet/qzt2019_1101.htm
 252. Ahmet Abdülhadioğlu. Modern dönem hristiyan arap şairlerin şiirinde Hz.Muhammed övgüsü //Tarih Okulu Dergisi.Nisan 2019. Yıl 12, Sayı 39,s.552-600
 253. Aynur Beşkonak. Çağdaş Azerbaycan edebiyati - Kamal Abdulla // TURAN-SAM, Sage Yayınları, 2019, N42, s.94-98.
 254. Esmina DURSUN. Ahiska Türklerinin Düğün Terminolojisi // Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019, mart, cild 17, sayi 1, seh.27-40
 255. Mətanət Vahid. Şərq və İslam mədəniyyətinin rus ədəbiyyatına təsiri... // Ədəbiyyat qəzeti 05.07.2019
 256. Déportation des peuples en URSS // https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Déportation_des_peuples_en_URSS
 257. Durmuş Karcı. MA. International Burch Universtiy, Doç. Dr. Mustafa Çetin. Kazakistan’daki Ahıska Türklerinin Dil Tercihleri ve Kimliklerine Etkileri. // Kesit Akademi Dergisi. Yıl: 4, Sayı: 13, Mart 2018, s. 298-312
 258. Dadayeva Sofiya. Sürgünden Günümüze Kazakistan'daki Ahıska Topluluğunun Sosyo-ekonomik Durumu ve Problemleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. T.C Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı. Ardahan - 2018
 259. İsa Mehdioğlu.Türk dünyasında Xızər olağandəşı/http://isamehdioglu.blogspot.com/2018/03/turk-dunyasinda-xizir-olagandisi.html
 260. Khalida Devrisheva. Türk ve Rus Kaynakları İşığında 1989 Fergana Olayları // Belgi. Sayı 17 (Kış 2019/I). s. 1170-1187
 261. Fadime Tosik Dinç. Ahıskalı Türklerin Tarihini Etkileyen İki Önemli Antlaşma: Edirne ve Batum Antlaşmaları // Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler” 16-17 Kasim 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2019.
 262. Hanzade Güzeloğlu. Kafkaslara Açılan Kapı - Ahıska’da Osmanlı’nın Ebedi Mirası // Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler” 16-17 Kasim 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2019.
 263. İkram Çinar. Posoflu Âşık Zülalî İle Kobliyanlı Âşık Sefilî’nin Şiirlerinde Vurğuladığı Değerlerin Eğitim Politikası Açısından İncelenmesi // Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler” 16-17 Kasim 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2019.
 264. Sevil Piriyeva. Gurbetteki Ahıskalı Türklerin El Sanatları // Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler” 16-17 Kasim 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2019.
 265. Murad Khashimov & Murad Aghayev. Beyin Göçü Bağlamında Ahıska Aydınların Azerbaycan’a Göçü // Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler” 16-17 Kasim 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2019. http://atss75.medeniyet.edu.tr/dosya/Kitap.pdf
 266. İkram Çınar. Etnopedagoji. Atabek Yurdu. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2019
 267. Doç. Dr. Melahat Babayeva. Azerbaycan folklorunun ğzellikleri // III. Uluslararasi Dergi Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu (IBSESS) - 19- 21 kasim 2019 - Özetler ve Bildiriler Kitabı.
 268. Изучение русской литературы. Академическая и специальная литература. Литературоведение: Гаджиев А.А. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Тезисы лекций в БСУ. Баку: Мутарджим, 2012. https://www.twirpx.com/files/science/literature/russian/
 269. Рабочая программа учебной дисциплины Русский родной язык и русская родная литература. Базовая. Организация-разработчик: «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий». Разработчик: Горбачева И.Е., преподаватель ЧПОУ «СККИТ». Рекомендовано Педагогическим советом № 04 от «13»июня 2019 г. по профессии 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная группа специальности 40.00.00 Юриспруденция. Основные источники: Гаджиев, А. А. Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Гаджиев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 87 c. — 978-5-4487-0486-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81850.html
 270. Рабочая программа учебной дисциплины Русский родной язык и русская родная литература. Базовая. Организация-разработчик: «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий». Разработчик: Горбачева И.Е., преподаватель ЧПОУ «СККИТ». Рекомендовано Педагогическим советом № 04 от «13»июня 2019 г. по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), укрупненная группа специальности 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика.Основные источники: Гаджиев, А. А. Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Гаджиев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 87 c. — 978-5-4487-0486-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81850.html
 271. Рабочая программа учебной дисциплины Русский родной язык и русская родная литература. Базовая. Организация-разработчик: «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий». Разработчик: Горбачева И.Е., преподаватель ЧПОУ «СККИТ». Рекомендовано Педагогическим советом № 04 от «13»июня 2019 г. по специальности 31.02.04 Медицинская оптика; укрупненная группа специальности 31.00.00 Клиническая медицина. Углубленная подготовка. Основные источники: Гаджиев, А. А. Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Гаджиев.- Электрон. текстовые данные.- Саратов : Вузовское образование, 2019.-87 c.-978-5-4487-0486-4.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81850.html
 272. Cеменoва Екaтеpина Игopевна. Тема любви в фанфикшене. Курсовая работа. Челябинский государственный университет. Костанайский филиал. Специальность филология. Дисциплина: История русской литературы. Костанай, 2018
 273. Зайцева А.В. Сервисы самопубликации как ресурс для формирования издательских стратегий. Магистерская диссертация. Национальный исследовательский Томский государственный университет. Институт человека цифровой эпохи. Томск, 2019
 274. Серхио Николаефф. сетература - отчий сестрин дом, порою где-то // Стихи.ру / https://www.stihi.ru/2019/05/20/2316
 275. Yuu_Sangre. Фанфикшн как разновидность современного писательского творчества на примере произведений Лоры Бочаровой // 2018 || https://ficbook.net/readfic/6935888/17692652
 276. С.С.Бурцева. Русская сетература. Теория и история. Лекционные материалы. Якутск, СВФУ, 2019
 277. Бурцева, С.С. Теория и история русской сетературы: учебно-методическое пособие для бакалавров и магистрантов /С.С. Бурцева.- Якутск: Издательский дом СВФУ, 2019. – 102 с.
 278. С.С.Бурцева. К определению понятия «русская сетература». 2019 // https://www.academia.edu/
 279. Nargis. Kamal Abdulla: Postmodernizmdən milli özünəməxsusluğa – I yazı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 27 iyul.- S.22-23.
 280. Nargis. Kamal Abdulla: Postmodernizmdən milli özünəməxsusluğa - II yazı // Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 7 avqust.
 281. Öztürk Enver Fazlıoğlu. Ahıska türklərinin sürgün ədəbiyyatının tarixi genezisi və ədəbi tipologiyası // Filologiya məsələləri, № 15, 2019. S.325-334
 282. Gulnar Yunusova. Türk dünyası ədəbiyyatşunaslığında Kamal Abdulla yaradicılığı // Filoloji ve Kültür Araştırmaları – 2. Karabük – 2020.
 283. Emin Ağa Acalov // https://peoplepill.com/people/emin-aga-acalov/
 284. Mariana Cocieru. THE PHENOMENON OF THE RELATIONSHIP OF FOLKLORE WITH WRITTEN LITERATURE. Scientific researcher, PhD, Institute of Romanian Philology ”Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova // IDENTITIES IN GLOBALISATION. INTERCULTURAL PERSPECTIVES. Section: LITERATURE. Edited by: The Alpha Institute for Multicultural Studies. ”Arhipelag XXI” Press, Tîrgu Mureş, 2020 Tîrgu Mureş, România. P. 779-785 (Гаджиев Асиф Аббас оглу. Русская проза. Вторая половина ХХ века. Опыт мифопоэтического толкования. Учебное пособие. Баку, Бакинский славянский университет: изд-во «Китаб алями», 2003. 192 с. Kitabından sitat).
 285. А.Ж. Габдуллина Институт истории государства Комитета науки МОН РК, Нур-Султан, Казахстан (Е-mail: agastana77@gmail.com) Участие турок Ахыска в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) // Вестник Карагандинского университета. Серия «История. Философия». № 3(99)/2020. с. 45-53 (ссылка на: Гаджиев А. Ахалцихские турки. История. Этнография. Фольклор [Электронный ресурс] / А. Гаджиев. — Режим доступа: http://www.irs-az.com/pdf/090621160527.pdf) // https://history-philosophy-vestnik.ksu.kz/apart/2020-99-3/5.pdf
 286. Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI. Yarımçıq yubiley portireti... //Moderator.az, 2020, 26 noyabr
 287. SEFİLÎ/KOBLIYANLI SEFİLÎ, Mehmet Efendi//Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü // http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sefili-kobliyanli-sefili-mehmet
 288. Караев Садиг Заман. Эстетика постмодерна в современной азербайджанской прозе (на материале романа «Неоконченная рукопись» Кямала Абдуллы) //Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 4(6).
 289. Afina BARMANBAY. Vidâdi, Vâgif Ve Zâkir’in “Turnalar” Şiirleri Üzerine Bir Inceleme // Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 13 (31) , 1141-1155 . 15.09.2020
 290. Интернет-блог как жанр сетевой литературы // https://voennyjvopros.ru/internet-blog-kak-zhanr-setevoj-literatury.html
 291. Депортации народов в СССР // ru.wikipedia.
 292. Folklor // az.wikipedia.
 293. Туьрквер // lez.wikipedia
 294. Cihangir SÜLEYMAN. BURSA’DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNDE DİNİ YAŞANTI VE DİN EĞİTİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU. KONYA – 2019. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI
 295. Doç. Dr. Melahat BABAYEVA. Azerbaycan Folklorunun Özellikleri // 2. ULUSLARARASI DERGİ KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU. GİRESUN – TÜRKİYE, 2019
 296. Rasim MAMMADOV. SURGUNDE YAŞAYAN AHISKA TURKLERİNİNFOLKLOR VE ETNOGRAFYASI. Yuksek Lisans Tezi. Tez Danışmanı: Doc. Dr. Ahmet Ali ASLAN. Ardahan – 2016. Ardahan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Turk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 297. SOFİYA DADAYEVA. SÜRGÜNDEN GÜNÜMÜZE KAZAKİSTAN’DAKİ AHISKA TOPLULUĞUNUN SOSYO-EKONOMİK DURUMU VE PROBLEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Yuksek Lisans Tezi. Danışman: Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK. Ardahan - 2018
 298. К. П. Курылев. Русский язык как инструмент гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана / Российский университет дружбы народов / Постсоветские исследования. Т.4. No 2 (2021). С. 150-163 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3075-915X, kurylev-kp@rudn.ru
 299. Ольга Юрьевна Осьмухина, Алена Петровна Трушкина. Трансформация образа готического демона в романе В. Орлова «Альтист Данилов» // Филологические науки. Вопросы теории и практики 2021. Том 14. Выпуск 2. С. 289-293 (ссылка на статью: Гаджиев А. А. Метаморфозы демонической канцелярии (фантасмагории А. Кима и В. Орлова) // Известия Уральского государственного университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2009. Т. 63. № 1-2. С. 162-168). https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-obraza-goticheskogo-demona-v-romane-v-orlova-altist-danilov/pdf

Jurnal və dövri nəşrlərin redaksiya heyəti üzvlüyü[redaktə | əsas redaktə]

Jurnallar

 1. “Литературный Азербайджан” (Азербайджан)
 2. Ученые записки БСУ (Азербайджан)
 3. «Русский язык и литература в Азербайджане»" (Азербайджан)
 4. «Мультикультурализм» (Азербайджан)
 5. «Карапапахи» (Грузия)
 6. "Вестник МГЛУ" (Россия, Москва)
 7. "Научный диалог" (Россия, Екатеринбург)
 8. Ученые записки Национального института педагогических наук им. Якова Гогебашвили «Сазриси» (Грузия)
 9. Международный журнал евразийских исследований (зарубежный представитель и член редколлегии) (Турция)
 10. «Последователи «Бейтус-Сефа» (литературно-художественный, научно-публицистический журнал) (Азербайджан)

Məcmuə, seriya, topluların redaksiya heyəti üzvlüyü

 1. «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук»
 2. «Библиотека филолога»
 3. «Источники азербайджанского мультикультурадизма»
 4. «Наука и общество»
 5. «Восток и Запад»"Şərq və Qərb"
 6. «Голос Влстока» (газета)
 7. "ZiM.Az" (сайт)

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]