Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökumət kabinetləri

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birinci hökumət kabineti[redaktə | əsas redaktə]

28 may 1918 – 17 iyun 1918

 1. Nazirlər Şurasının sədri və daxili işlər naziri – Fətəli xan Xoyski (bitərəf).
 2. Hərbi nazir – Xosrov Paşa bəy Sultanov (müsavat).
 3. Xarici işlər naziri – Məmmədhəsən Hacınski (müsavat).
 4. Maliyyə və xalq maarifi naziri – Nəsib bəy Yusifbəyli (müsavat).
 5. Ədliyyə naziri – Xəlil bəy Xasməmmədov (müsavat).
 6. Ticarət və sənaye naziri – Məmmədyusif Cəfərov (bitərəf, sonra -müsavat).
 7. Əkinçilik və əmək naziri – Əkbər ağa Şeyxülislamov (Hümmət).
 8. Yollar, poçt və teleqraf naziri – Xudadat bəy Məlikaslanov (bitərəf).
 9. Dövlət müfəttişi – Camo bəy Hacınski (sosialist).

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ikinci hökumət kabineti[redaktə | əsas redaktə]

17 iyun 1918 – 7 dekabr 1918

 1. Nazirlər Şurasının sədri və ədliyyə naziri – Fətəli xan Xoyski (bitərəf).
 2. Xarici işlər naziri (eyni zamanda, müvəqqəti olaraq, dövlət nəzarəti naziri) – Məmmədhəsən Hacınski (müsavat).
 3. Xalq maarifi və dini etiqad naziri – Nəsib bəy Yusifbəyli (müsavat).
 4. Daxili işlər naziri – Behbud xan Cavanşir (bitərəf).
 5. Əkinçilik naziri – Xosrov Paşa bəy Sultanov (müsavat).
 6. Səhiyyə və sosial təminat naziri – Xudadat bəy Rəfibəyli (bitərəf).
 7. Yollar naziri (eyni zamanda, müvəqqəti olaraq, poçt və teleqraf naziri) – Xudadat bəy Məlikaslanov (bitərəf).
 8. Ticarət və sənaye naziri – Ağa Aşurov (bitərəf).
 9. Maliyyə naziri – Əbdüləli bəy Əmircanov (bitərəf).
 10. Portfelsiz nazir – Əlimərdan bəy Topçubaşov (bitərəf).
 11. Portfelsiz nazir – Musa bəy Rəfiyev (müsavat).
 12. Portfelsiz nazir – Xəlil bəy Xasməmmədov (müsavat).

1918 il sentyabrın 17-də Cümhuriyyət hökuməti Gəncədən Bakıya köçdükdən sonra, oktyabrın 6-da ikinci hökumət kabinetində dəyişikliklər edildi:

 1. Nazirlər Şurasının sədri – Fətəli xan Xoyski (bitərəf).
 2. Ticarət, sənaye və daxili işlər naziri – Behbud xan Cavanşir (bitərəf).
 3. Xarici işlər naziri – Əlimərdan bəy Topcubaşov (bitərəf).
 4. Maliyyə naziri – Məmmədhəsən Hacınski (müsavat).
 5. Xalq maarifi naziri – Nəsib bəyYusifbəyli (müsavat).
 6. Yollar naziri – Xudadat bəy Məlikaslanov (bitərəf)
 7. Əkinçilik və dövlət əmlakı naziri – Xosrov Paşa bəy Sultanov (müsavat).
 8. Xalq səhiyyəsi naziri – Xudadat bəy Rəfibəyli (bitərəf)
 9. Poçt-teleqraf naziri – Ağa Aşurov (bitərəf)
 10. Sosial təminat və dini etiqad naziri – Musa bəy Rəfiyev (müsavat)
 11. Hərbi işlər üzrə müvəkkil – İsmayıl xan Ziyadxanov (bitərəf)
 12. Dövlət nəzarəti naziri – Əbdüləli bəy Əmircanov (bitərəf).

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçüncü hökumət kabineti[redaktə | əsas redaktə]

26 dekabr 1918 – 14 mart 1919

 1. Nazirlər Şurasının sədri və xarici işlər naziri – Fətəli xan Xoyski (bitərəf).
 2. Daxili işlər naziri – Xəlil bəy Xasməmmədov (müsavat)
 3. Maliyyə naziri - İ. Protasov (Slavyan-Rus Cəmiyyəti)
 4. Yollar naziri – Xudadat bəy Məlikaslanov (bitərəf)
 5. Ədliyyə naziri – Teymur bəy Makinski (?)
 6. Maarif və dini etiqad naziri – Nəsib bəy Yusifbəyli (müsavat)
 7. Poçt-teleqraf və əmək naziri – Aslan bəy Səfikürdski (sosialist)
 8. Hərbi nazir – Səməd bəy Mehmandarov (bitərəf)
 9. Sosial təminat naziri – Rüstəm xan Xoyski (bitərəf)
 10. Xalq səhiyyəsi naziri – Yevsey Gindes (Slavyan-Rus cəmiyyəti)
 11. Ticarət və sənaye naziri – Mirzə Əsədullayev (bitərəf)
 12. Dövlət nəzarəti naziri – Məmmədhəsən Hacınski (16.01.1919 tarixindən – Əlağa Həsənov)
 13. Ərzaq naziri – Konstantin Lizqar (Slavyan-Rus cəmiyyəti)
 14. Əkinçilik və dövlət əmlakı naziri – Xosrov Paşa bəy Sultanov (müsavat)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dördüncü hökumət kabineti[redaktə | əsas redaktə]

14 mart 1919 - 22 dekabr 1919

Nazirlər Kabinetinin iclası, 7 may 1919
 1. Nazirlər Şurasının sədri və daxili işlər naziri – Nəsib bəy Yusifbəyli (bitərəf)
 2. Maliyyə naziri – Əlağa Həsənov (bitərəf)
 3. Ticarət və sənaye naziri – Ağa Əminov (bitərəf)
 4. Xarici işlər naziri – Məmmədyusif Cəfərov (müsavat)
 5. Yollar naziri – Xudadat bəy Məlikaslanov (bitərəf)
 6. Poçt-teleqraf naziri – Camo bəy Hacınski (sosialist)
 7. Hərbi nazir – Səməd bəy Mehmandarov (bitərəf)
 8. Sosial-təminat naziri – Viktor Klenevski (Slavyan-Rus cəmiyyəti)
 9. Səhiyyə naziri – A.Dastakov (?)
 10. Maarif və dini etiqad naziri – Rəşid xan Qaplanov (əhrar)
 11. Əkinçilik və dövlət əmlakı naziri – Aslan bəy Qardaşov (əhrar)
 12. Portfelsiz nazir – X.Amaspür (daşnaksütun)
 13. Dövlət nəzarəti naziri – Nəriman bəy Nərimanbəyli (müsavat)
 14. Ədliyyə və əmək naziri – Aslan bəy Səfikürdski (sosialist)
 15. Daxili işlər naziri (1919, oktyabr) – Məmmədhəsən Hacınski (müsavat)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beşinci hökumət kabineti[redaktə | əsas redaktə]

22 dekabr 1919 – 1 aprel 1920

 1. Nazirlər Şurasının sədri – Nasib bey Yusifbəyli (müsavat)
 2. Xarici işlər naziri – Fətəli xan Xoyski – (bitərəf)
 3. Hərbi nazir – Səməd bəy Mehmandarov (bitərəf)
 4. Daxili işlər naziri – Məmmədhəsən Hacınski (müsavat)
 5. Ədliyyə naziri – Xəlil bəy Xasməmmədov (müsavat)
 6. Maliyyə naziri – Rəşid xan Qaplanov (əhrar)
 7. Maarif və dini etiqad naziri – Həmid bəy Şahtaxtinski (ittihad)
 8. Əmək və əkinçilik naziri – Əhməd bəy Pepinov (sosialist)
 9. Yollar naziri (eyni zamanda, müvəqqəti olaraq, ticarət, sənaye və ərzaq naziri) – Xudadat bəy Məlikaslanov (bitərəf)
 10. Poçt-teleqraf naziri – Camo bəy Hacınski (sosialist)
 11. İctimai təminat və səhiyyə naziri – Musa bəy Rəfiyev (müsavat)
 12. Dövlət nəzarəti naziri – Heybətqulu bəy Məmmədbəyov (ittihad)

1920 il fevralın 18-dən Mustafa bəy Vəkilov daxili işlər naziri, Məmmədhəsən Hajinski ticarət, sənaye və ərzaq naziri, martın 5-dən isə Nurməmməd Şahsuvarov xalq maarifi və dini etiqad naziri olmuşdur.[1], [2]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]