Qaramanoğulları bəyliyi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Qaramanoğulları bəyliyi

türk. Karamanoğulları Beyliği
12501487
bayrağı
Qaramanoğulları bəyliyi (qırmızı) (1450-ci illər)
Qaramanoğulları bəyliyi (qırmızı) (1450-ci illər)
PaytaxtıGərmənicəpolis (Ərmənək)
Larəndə
Konya
Mut
Ərəyli
Rəsmi dilləriQədim Anadolu türkçəsi
Ümumi dilləritürk dili
İdarəetmə formasımonarxiya
• 1250-1256
Nurə Sufi bəy Qaramanoğlu
• 1256-1261
Kəriməddin Qaraman bəy
• 1261-1280
Qaramanoğlu Mehmed bəy
• 1283-1300
Qaramanoğlu Günəri bəy
• 1300-1308
Qaramanoğlu Bədrəddin Mahmud bəy
• 1308-1312
Qaramanoğlu Yaxşı bəy
• 1312-1333
Qaramanoğlu Bədrəddin İbrahim bəy
• 1333-1348
Qaramanoğlu Ələddin Xəlil bəy
• 1348-1349
Qaramanoğlu Fəxrəddin Əhməd bəy
• 1349-1350
Qaramanoğlu Şəmsəddin bəy
• 1350-1351
Qaramanoğlu Burhanəddin Musa bəy
• 1351-1356
Qaramanoğlu Süleyman bəy
• 1356-1357
Qaramanoğlu Ələddin Əli bəy
• 1357-1398
Qaramanoğlu Nəsrəddin Mehmed bəy
• 1398-1399
Qaramanoğlu Bəngi Əli bəy
Qaramanoğlu İbrahim bəy
• 1464
Qaramanoğlu İshaq bəy
• 1464-1469
Qaramanoğlu Pir Əhməd bəy
• 1469-1483
Qaramanoğlu Qasım bəy
Tarixi 
• Yaranması
1250
• Süqutu
1487
Ərazisi
Sələfi
Xələfi
Rum sultanlığı
Osmanlı İmperiyası

Qaramanoğulları bəyliyi (türk. Karamanoğulları Beyliği) — Qaramanoğulları oğuzların Əfşar boyuna mənsubdurlar. Qaramanoğulları Anadoluda ən güclü ailə və soy qəbul edilirdi. Bu üzdən Osmanlı bəyliyi onlardan ilk başlarda uzaq durmuş, yaxşı böyüyüb gücləndikdən sonra Anadoludaki son bəylik olaraq Qaramanoğullarını özlərinə tabe ediblər. Bu güclü ailənin irəlidə problem çıxarmasını əngəlləmək üçün Osmanlı dövləti Qaramanoğlu ailəsindən olanları yeni fəth edilən Balkan torpaqlarına, oradan da Dunay sahilindəki Bolgar ölkəsinə və Kiprə sürgün etmişlər.

Şəcərə[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bəy BƏYLƏR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bəy
Sufi Nurəddin bəy
Oba bəyi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bəy(1)
QARAMAN BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bəy(2)
I MEHMED BƏY
Bəy
 
 
 
Bəy(4)
BƏDRƏDDİN MAHMUD BƏY
Bəy
 
 
 
Bəy(3)
GÜNƏRİ BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bəy(6)
I İBRAHİM BƏY
Bəy
 
Bəy(5)
YAXŞI BƏY
Bəy
 
Bəy(7)
ƏLƏDDİN XƏLİL BƏY
Bəy
 
Bəy(10)
BURHANƏDDİN MUSA BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bəy(8)
FƏXRƏDDİN ƏHMƏD BƏY
Bəy
 
 
 
Bəy(9)
ŞƏMSƏDDİN BƏY
Bəy
 
 
 
Bəy(12)
ƏLƏDDİN ƏLİ BƏY
Bəy
 
 
Bəy(11)
SÜLEYMAN BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bəy(13)
II MEHMED BƏY
Bəy
 
 
 
 
Bəy(14)
BƏNGİ ƏLİ BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bəy(15)
II İBRAHİM BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bəy(17)
PİR ƏHMƏD BƏY
Bəy
 
Turqut bəy
 
Bəy(16)
İSHAQ BƏY
Bəy
 
Bəy(18)
QASIM BƏY
Bəy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bəy(19)
MAHMUD BƏY
Bəy