Barlaslar

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Barlaslar — Türk oymağı.[1]

Tarixi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Barlas ulusu monqolların tərkibində Orta Asiyaya gəlmişdi. Çingiz xan oğlu Cığatay xana verdiyi tümən əsasən barlaslardan ibarət idi.[2] XIII yüzildə Barlas ulusu erdemtu-barlas və todoen-barlas oymaqlarına bölünürdü.[3]

Barlas ulusunun bir qolu Zahirəddin Mahmud Baburla bərabər Hindistana səfər etdilər.[4]

Əmir Teymur və Barlas ulusu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Əmir Teymur barlas soyundandır.[5] Nəsil şəcərəsinə görə əmir Taraqay Bahadurun oğlu. 1336-cı ildə Qaşqadərya vilayətinin Keş, indiki Şəhrisəbz kəndində (artıq şəhər statusu alıb) dünyaya gəlib. 7 yaşından babası Hacı Alimin yanında 5 il ərzində mədrəsə təhsili alıb. Kiçik yaşlarından atası Taraqay Bahaduru da qəbilə, tayfa döyüşlərində at belində görmüşdü. 12 yaşında özündən yaşca böyükləri at yarışlarında arxada qoymuş, bəzisini də üzəngidən salmışdı. Türk ordusunun Keş vilayətinə olan yürüşləri buradakı gənclərin əksəriyyətində döyüş ruhunu yüksəltmişdi. Onların hər biri bir elin, elatın cəngavəri, müdafiəçisi idi.

Barlas ulusu əmir Teymurun zamanında ucaldı. Orta Asiyadan Anadoluya qədər vilayətlərə 5 tuğlu barlas əmirləri başçılıq edirdilər.

Əsli və nəsli[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Bodonçar munxaq noyon
  • Barin Şexerqetu Xabiçu bahadur
   • Bexir bahadur
    • Maxa tudun
     • Xaçila
      • Yekə Barula

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Рашидиддин. Сборник летописей. М.; Л., 1952. Т. 1. Кн. 1. С. 257.
 • Якубовский А. Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. Ташкент, 1941.
 • Захриддин Мухаммед Бабур. Бабур-наме. Ташкент, 1960. С. 232— 236.
 • Иванов П. П. Очерки по истории Средней Азии (XVI — середина XIX в.). М., 1958. С. 102, 103.
 • Материалы по районированию Средней Азии. Ташкент, 1926. Кн. 1. 4.1. С. 200.
 • Кубаков К. О некоторых родоплеменных группах узбеков Верхней Кашкадарьи (вторая

половина XIX — начало XX в.) // Этнографическое изучение быта и культуры узбеков. Ташкент, 1972.

 • Джураев Т. Узбекские диалекты Верхней Кашкадарьи. Ташкент, 1969. С. 74.
 • Кармышева Б.Х., Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. М.,1976

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Kutlukhan Şakirov - Adnan Aslan, "Timur’un Günlüğü (Tüzükât-ı Timur)"
 2. Рашид ад-дин, Сборник летописей. Т.1., кн.1. М., 1952, с.189
 3. Козин С.А., Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 года. Т.1. М.-Л.,1941,с.83
 4. Захриддин Мухаммед Бабур. Бабур-наме. Ташкент, 1960. С. 232— 236.
 5. The Empire of the Steppes: A History of Central Asia, Rutgers University Press, 1988. ISBN 0-81... (p.409)

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]