Bəysal dağı

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Bəysal dağı
Ölkə Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
VilayətŞərur rayonu
Dağ sistemiKiçik Qafqaz
Zirvə hündürlüyü1911,7 m
Bəysal dağı (Qafqaz)

Bəysal dağıŞərur rayonu ərazisində dağ (hünd. 1911,7 m). Dərələyəz silsiləsindən şimal-qərbə ayrılan Saraybulaq qolunun cənub-qərb istiqamətli eyniadlı qövsvari şaxəsinin suayırıcısında, Axura kəndindən 3 km şimalda yerləşən zirvə. Üst Permə aid Şahbulaq, DəvəölənBəysal lay dəstələrinin cənub-qərbə maili yatan əhəngdaşılarından təşkil olunmuş yüksəklikdir. Tektonik cəhətdən Şərur-Culfa qalxım zonasının Şərur seqmentinin mərkəzində müşahidə edilən submeridional istiqamətli Axura antiklinalının tağ hissəsində yerləşir. Zirvə hissəsindən submeridional istiqamətli eyniadlı qırılma keçir. Şimal-qərbcənub-şərq yamaclarında şimal-şərq istiqamətli faylar izlənilir. Şimal-şərq yamacından keçən şimal-qərb istiqamətli Yuxarı Yaycı-Tənənəm üstəgəlməsi boyu Üst Permin əhəngdaşıları Orta Eosenin Lütet mərtəbəsinin Dərəlik lay dəstəsinin çökmə süxurları ilə təmasa gətirilmişdir. [1]

Həmçinin bax:[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar:[redaktə | əsas redaktə]

  1. Bəysal dağı // Naxçıvan Ensiklopediyası / V.Y. Talıbov. — Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş ikinci nəşr. — Naxçıvan: AMEA Naxçıvan bölməsi, 2005. — 2 cilddə. — I  cild. — Səhifələrin sayı:  360. — Səh.: 596. — ISBN 5-8066-1468-9.