Təkəlik dağı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Təkəlik dağı
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan
VilayətŞahbuz rayonu
Dağ sistemiKiçik Qafqaz
Zirvə hündürlüyü2892,5 m
Təkəlik dağı (Qafqaz)

Təkəlik dağıSahbuz гayonu ərazisində dağ (hünd. 2892,5 m). Dərələyaz silsiləsinin suayırıcısındakı Keçəldağ yüksəkliyindən (hünd. 3118,9 m) cənub-şərqə istiqamətlənmiş eyniadlı qolunda zirvə.  Naxçıvançayın Qışlaqsu qolunun mənbə hissəsində, Yuxarı Qışlaq kəndindən 3,5 km şimal-şərqdədir. Erkən Pliosen maqmatizminin törəmələri olan andezit, andezit-dasit və dasitlərdən ibarət eyniadlı subvulkanik kütləyə uyğun gələn sıldırım yamaclı, günbəzvari yüksəklikdir. Yamaclarında eyniyaşlı Biçənək lay dəstəsinin andezit, andezit-dasit lavaları və piroklastolitləri və onları yarıb çıxan daha kiçik, eynitərkibli intruziv kütlələr açılır. Tektonik cəhətdən Ordubad qarılma zonasının Şahbuz seqmentinin şimal-şərq cinahına aid Batabat-Qanlıgöl əyilməsinin hüdudlarında yerləşir.[1]

Həmçinin bax:[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Təkəlik dağı // Naxçıvan Ensiklopediyası / V.Y. Talıbov. — Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş ikinci nəşr. — Naxçıvan: AMEA Naxçıvan bölməsi, 2005. — I cild. — Səhifələrin sayı: 360. — Səh.: 596.  — ISBN 5-8066-1468-9.