Qız-gəlin dağı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Qız-gəlin dağı
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan
VilayətOrdubad
Dağ sistemiKiçik Qafqaz
Zirvə hündürlüyü3017 m
Qız-gəlin dağı (Qafqaz)

Qız-gəlin dağıOrdubad rayonu ərazisində dağ (hünd. 3017,0 m). Zəngəzur silsiləsindən cənub-qərbə doğru ayrılan yan silsiləsində konusvari zirvə. Tiviçay mənbəsini Qız-gəlin dağından götürür.

Qız-gəlin dağı GilançayƏlincəçay vadilərində yaşamış, əkinçilikmaldarlıqla məşğul olan qədim tayfaların yaylaq yeri olmuşdur. Zəngəzur silsiləsinin suayırıcısındakı Qapıcıq yüksəkliyindən (hünd. 3905,2 m) cənub-qərbə ayrılan Xəzəryurd qolunun suayrıcısında zirvə. Tiviçayın mənbə hissəsindədir.  Alt Eosenin İpr mərtəbəsinin üst hissəsinə aid Kələki lay dəstəsinin vulkanogen-çökmə suxurlarını yarıb çıxan andezit-dasit tərkibə malik Orta Eosen yaşlı  subvulkanik kütlənin əmələ gətirdiyi  piramidavari  yüksəklikdir. Tektonik cəhətdən Zəngəzur qalxım zonasını  Ordubad qarılma zonasının  Paradaş seqmentindən ayıran Şərqi Ordubad dərinlik qırılma zonasında yerləşir. [1]

Həmçinin bax:[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Qız-gəlin dağı // Naxçıvan Ensiklopediyası / V.Y. Talıbov. — Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş ikinci nəşr. — Naxçıvan: AMEA Naxçıvan bölməsi, 2005. — I cild. — Səhifələrin sayı: 360. — Səh.: 596.  — ISBN 5-8066-1468-9.