Səngərtəpə dağı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Səngərtəpə dağı
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan
VilayətŞahbuz rayonu
Dağ sistemiKiçik Qafqaz
Zirvə hündürlüyü1757,2 m
Səngərtəpə dağı (Qafqaz)


Səngərtəpə dağı – Şahbuz rayonu ərazisində dağ (hünd. 1757,2 m).  Zəngəzur silsiləsinin suayırıcısındakı Camal yüksəkliyinidən (3204,3 m) qərb istiqamətdə ayrılan Toğluqaya  qolunun cənub yamacında, Nursu kəndinin şimal-şərq kənarında zirvə. Nursuçayın sol sahilindədir. Orta Pleystosenin flüvioqlasial törəmələrindən təşkil olunmuş konusvari yüksəklikdir. Yamaclarında cavan çöküntülər altından Üst Eosenin Priabon mərtəbəsinə aid Üst Paradaş yarımlay dəstəsinin terrigen-çökmə süxurları açılır. Tektonik cəhətdən Ordubad qarılma zonasının Şahbuz  seqmentinin Nursu mərkəzi əyilməsinin şimal-şərq cinahında  müşahidə edilən maili Nursu-Qabaqtəpə sinklinalının  şimal-şərq qanadında yerləşir.[1] <ref>

Həmçinin bax:[redaktə | əsas redaktə]


İstinad:[redaktə | əsas redaktə]

  1. Səngərtəpə dağı // Naxçıvan Ensiklopediyası / V.Y. Talıbov. — Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş ikinci nəşr. — Naxçıvan: AMEA Naxçıvan bölməsi, 2005. — I cild. — Səhifələrin sayı: 360. — Səh.: 596.  — ISBN 5-8066-1468-9.