Fit qalası

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Emojione1 1F3DB.svg
Fit qalası
Ölkə Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Şəhər İsmayıllı
Yerləşir Sulut kəndi
Aidiyyatı Şirvanşahlar dövləti
Şamaxı xanlığı
Tikilmə tarixi XVIII əsr
Üslubu Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbi
İstinad nöm. 4360
Kateqoriya Qala
Əhəmiyyəti Yerli əhəmiyyətli
Fitdağ — yerləşdiyi ərazi Azərbaycan
Fitdağ
Fitdağ

Fit qalasıŞamaxı şəhərinin şimal-qərbində, 35 km məsafədə SulutBasqal kəndlərinin yaxınlığında, 1 810 m ucalığı olan Fit dağının zirvəsində yerləşir. Bu dağ özü də hər tərəfdən əlçatmaz Lahıc dağları ilə əhatə olunur. Bu dağlar silsiləsi məşhur Babadağ, Niyal dağı və nəhayət Qafqaz sıra dağlarına söykənir. Bu yerlərə keçmişdə insan ayağı nadir hallarda dəyə bilərdi. Buna görə də təsadüfi deyil ki, XIX əsrin axırları və XX əsrin əvvəllərinə qədər nəinki «Fit» qalası, hətta Fit dağının özü də coğrafi xəritələrdə qeydə alınmamışdır. Fit qalasının əlçatmaz bir dağın zirvəsində tikilməsinə baxmayaraq, o, divarlarla da əhatə olunmuşdur. Bu divarların eni təqribən 3 m-dir. Yıxılıb dağıldığı üçün onların ucalığını müəyyən etmək mümkün deyil. Lakin mütəxəssislər divarın enindən onun ucalığının ən azı 5 metr olduğunu ehtimal etmişlər. [1]

Fit qalası haqqında əfsanələr[redaktə | əsas redaktə]

Fit qalası barədə xalq arasında yayılan əfsanələr də diqqətəlayiqdir. Onlardan birində deyilir ki, vaxtilə Şirvan hökmdarının gözəl bir qızı olmuşdur. Bu qız atasının iradəsi əksinə olaraq bir çobanı sevir. Çoban hər gün çöldə daş üstə oturub ney çalar, qız isə bu neyin sədası ilə onunla tapışardı. Bir gün sirrin üstü açılır. Hökmdar qızına çobanla görüşməyi qadağan edir. Lakin qız öz təmiz eşqini hər şeydən üstün tutur. Atasının əmrini rədd edir, qəsrdən uzaqlaşmaq qərarına gəlir. Ancaq bu işə müvəffəq olmur. Hadisədən qəzəblənən hökmdar Fit dağında bir qala tikdirib qızı orada həbs etdirir. Çoban bu işdən xəbər tutduqda çox çətinliklə özünü Fit dağına çatdırır. O, qala divarının arxasında neyini çalmağa başlayır. Öz sevgilisinin ney sədalarına aşina olan qız bu səsi eşidən kimi qala divarının üstünə çıxıb özünü çobanının ağuşuna atır. Lakin onlar qaçmaq istədikdə hökmdarın adamları vasitəsilə tutulurlar. Çoban qalanın yaxınlığındakı bir təpədə öldürülür, qız isə özünü qayalardan atıb həlak edir. Bu vaxtdan etibarən çobanın öldürüldüyü təpə «Qanlı təpə» adlanır və onun çaldığı neyin sədası dağın qayalarında nəqş bağlayaraq həmişə səslənir. Məhz buna görə də bu qala «Fit» qalası adlanır. Bu əfsanə Fit qalasının coğrafi mövqeyinə uyğun gəlir. Doğrudan da külək əsəndə bu dağın qayalarından fit səsinə oxşar səda eşidilir ki, bu da çobanın ney səsləri ilə bir növ uzlaşır. [1]

Fit qalası haqqında söylənən başqa bir əfsanə də bu qalanın tikilməsi tarixi cəhətdən maraqlıdır. Həmin əfsanəyə görə vaxtilə bu dağın zirvəsində divlər yaşayıbmış. Heç kim bu dağın zirvəsinə çıxmaq qüdrətinə malik olmayıb. Bir gün Girdman hakimi həmin dağın zirvəsinə çıxmaq, divləri qovmaq qərarına gəlir. O, çox çətinliklə divlərlə vuruşa-vuruşa dağın zirvəsinə qalxır və öz məqsədinə çatır. Girdman hakimi bu qələbəsi münasibətilə həmin dağın zirvəsində möhkəm bir qala tikdirir. Fit qalası və onun ətrafında aparılmış ilk arxeoloji tədqiqatın nəticələri burada Sasani dövründən yaşayış olduğunu göstərir. [1]

Fit dağının qalaları[redaktə | əsas redaktə]

Fit dağı

Qala divarındakı bürclərin qalıqları əsasında onların dördkünc və yarımdairəvi şəkildə olduğunu söyləmək mümkündür. Qalanın içərisindəki binalar da tamamilə dağılmışdır. Geniş darvazadan içəri girəndə böyük bir binanın xarabaları diqqəti cəlb edir. Yerli əhali buranı Qalabəyi binası adlandırır. Bu binanı keçdikdən sonra, dağın qülləsinin səthi boyunca bir çox bina xarabaları görünür. Çox güman ki, bunlarda qala döyüşçüləri yaşamışlar. Dağın ən hündür nöqtəsində Xan evi adlanan böyük bir bina vardır. Yerli əhali buranı Mustafa xanın qalası adlandırır. Fit qalası yerləşən dağın ətrafı müxtəlif tikinti qalıqları ilə örtülüdür. Bunlardan bir hissəsi karvansara, bir hissəsi hamam və bir hissəsi də divanxana adlanır. Yerli əhalinin söylədiyinə görə bura Fit şəhərinin xarabalarıdır. Fit qalasının nə zaman tikilməsi barədə əldə dəqiq məlumat yoxdur. Bəzi tədqiqatçılar burada hələ XI-XII əsrlərdə müdafiə qalası olduğunu ehtimal edirlər.[1]

Şirvan hökmdarlarının son iqamətgahı[redaktə | əsas redaktə]

Fit dağı

«Hüdud «Əl aləm» əsərində Şamaxıdan bir fərsəng aralı Niyal adlı qalanın olduğu qeyd edilir. Güman ki, həmin qala Fit qalasıdır. Fit qalası barədə əlimizdə olan məlumatın bir hissəsi də Şirvan xanlıqları dövrünə, yəni XVIII-XIX əsrlərə aiddir. Bu dövrə aid məlumatlardan birində deyilir ki, Şirvan xanı Mustafa xan Fit qalasına üç arşın enində divar çəkdirmişdi. Bu işə o, 3 min adamı cəlb edir. 1795-ci ildə Qacar Ağa Məhəmməd xanın hücumu zamanı Mustafa xan Fit qalasına çəkilir. O, Ağsu şəhərini buraya köçürür. Bu iş Abbas Mirzənin zamanında da təkrar olur.[2]

Məhz buna görə də Fit qalası tarixi arxeoloji ədəbiyyatımızda Şirvan hökmdarlarının son iqamətgahı adı ilə məşhurdur.Arxeoloji tədqiqat vaxtı bu ərazidən tapılan materiallar içərisində Sasani padşahı II Xosrovun gümüş sikkələri, orta əsrlər üçün xarakterik olan saxsı qab parçaları, XVI-XVII əsrlərə məxsus metal silah, tunc, gümüş zinət vasitələri, XVII-XVIII əsrlərə məxsus mis qablar vardır. Bunlar Fit qalası və onun ətraf ərazisində VI-VII əsrlərdən başlayaraq yaşayış olduğunu göstərir. Tikinti qalıqlarından aydın olur ki, bura yalnız Mustafa xan dövründə böyük istehkam halına salınmışdır. 1970-ci ildə qala ətrafından topladığımız saxsı məmulatı bunu təsdiq edir. Bu dövrdə məhz Fit qalası kimi əlçatmaz yerdə olan istehkam dövrün hərbi qüvvələrinə qarşı müqavimət göstərə bilərdi. Deməli, Fit qalası Şirvan hökmdarlarının son iqamətgahı olmuşdur. [3]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 А.П.Фитуни. Истории последней столицы Ширвана. АЗКОМСТАРИС, вып. III, Бaку, 1927.s. 75- 140
  2. A. Bakıxanov. Gülüstani-İrəm. Bakı. 1970, səh. 175, 178, 189.
  3. H.Ciddi.Buğurt Qalası. Bakı : Azərnəşr, 1973. - s. 21

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]