Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
VHP
Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası
Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası
Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası
Lideri: Sabir Rüstəmxanlı
Sədri: Sabir Rüstəmxanlı
Quruluş tarixi: 26 sentyabr 1992
Qərargahı: AZ1025- Bakı şəh, X.Rüstəmov küç. 1210-cu məhəllə
İnternasional: Civic Solidarity Party
Gənclər təşkilatı: VHP Gənclər Təşkilatı
Üzvlərinin sayı: 20 000
Şüarı: Nicatımız: Vətəndaş Həmrəyliyindədir!
Parlamentdə yerləri: çağırışlar:
1/125

I
3/125

II
3/125

III
3/125

IV
Himni: Azadlıq Marşı
Mətbuat orqanı: Vətəndaş Həmrəyliyi qəzeti
Saytı: http://vhp.az/

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatlardan biridir, 1992-ci ildə təsis edilib.

VHP[redaktə | əsas redaktə]

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP) 26 sentyabr 1992-ci ildə təsis edilib, 03 noyabr 1992-ci ildə isə rəsmi dövlət qeydiyyatına alınıb (Şəhadətnamə 7). Partiyanın təsis qurultayında Nizamnamə, Məramnamə qəbul edilmiş və ilk rəhbərlik seçilmişdir. Həmçinin VHP-nin hansı zərurətdən təsis edilməsi, ideologiyanın mahiyyətini, strateji hədəflərini açıqlamış, eyni zamanda, dövrün siyasi və ictimai mənzərəsini ortaya qoyulmuşdur. VHP-nin ilk qurultayında xalq hərəkatının liderlərindən olan Sabir Rüstəmxanlı sədr seçilmişdir. VHP sağ mərkəzçi partiyadır. Partiya daha çox mərkəz meyilli siyasi təşkilatdır. VHP - müstəqil Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğuna yardım göstərə biləcək, heç bir pozucu məqsəd güdməyən, Tanrının və xalqın iradəsinə, Azərbaycan əhalisinin bütövlük və xoşbəxtlik ideyalarına sadiq olan, etnik və dini mənsubiyyətindən, ictima-siyasi dünyagörüşündən, sosial mənşəyindən asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşın firavan həyatı, rahat işi və yaşayış şəraiti uğrunda mübarizədə müxtəlif qüvvələri, niyyətləri, mənafeləri əlaqələndirən, demokratik ruhlu, humanist təbiətli, geniş perspektivli, əməli fəaliyyət imkanına malik çağdaş siyasi partiyaya olan ehtiyacı nəzərə alaraq fəaliyyətə başlayan VHP; milli birliyi və vətəndaş sülhünü Azərbaycanın ərazi, mənəvi və geosiyasi bütövlüyünü qorumağın, keçid dövrünün mürəkkəb vəzifələrini həyata keçirməyin başlıca və ən zəruri şərti hesab edir.

 • VHP ümumbəşəri siyasi dəyərlər olan azadlıq, bərabərlik, həmrəylik ideyalarını öz siyasi fəlsəfəsinin əsası sayır. Bu dəyərlərin biri digərini tamamladığı üçün, birinin tətbiqi o birinin inkarına səbəb ola bilməz.
 • “Azadlıq” dedikdə - Vətən üçün istiqlaliyyət, millət üçün demokratiya, insan üçün hərtərəfli özünüifadə imkanı, siyasi-iqtisadi-mədəni sahələrdə fəaliyyət, söz, mətbuat, yerdəyişmə azadlığı nəzərdə tutulur.
 • “Bərabərlik” dedikdə - cinsindən, millətindən, dinindən, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün insanların öz azadlıqlarını gerçəkləşdirməkdə bərabər imkanlara malik olması, bərabər hüquqlar nəzərdə tutulur.
 • “Həmrəylik” ideyası Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının mərkəzi ideyası olaraq universal xarakter daşıyır. Bu gün dünya qarşısında duran iqtisadi və ekoloji böhranlar, humanitar problemlər xalqların həmrəy mübarizəsini tələb edir. Azərbaycan dövlətini ağır vəziyyətdən yalnız vətəndaşların həmrəy mübarizəsi çıxara bilər. Yalnız bu yolla biz torpaqlarımızı azad edər, Azərbaycanda demokratik üsul-idarə qura bilərik.
 • Həmrəylik - azadlıq, bərabərlik məqsədlərinə çatmaq, bu dəyərləri gerçək məzmunla doldurmaq üçün insanların birgə fəaliyyətidir.
 • Həmrəylik - bütün bölgə və təbəqələrin milli məqsədlər uğrunda birləşməsidir.
 • Həmrəylik - zəiflərə himayə, qarşılıqlı yardım deməkdir.
 • Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının əsas ideoloji prinsipləri:
 • etnik kimliyindən aslı olmayaraq, bütün vətəndaşların həmrəyliyinə nail olmaq;
 • onların maddi və mənəvi birliyini, rifahını və səadətini yaratmaq;
 • sosial ədaləti təmin etmək;
 • hər kəsin hüquq, haqq və azadlıqlarına müdaxilənin qarşısını almaq;
 • plüralizm və qanunun aliliyini saxlamaq;
 • söz, ifadə və fikir azadlıqlarını təmin etmək.
 • VHP-nin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında müstəqil, demokratik, dünyəvi, hüquqi dövlətin qorunması, azad vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə ətrafında milli, irqi, dini mənsubiyyətindən, sosial mənşəyindən asılı olmayaraq, bütün təbəqələrdən olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını birləşdirməkdir.
 • VHP:
 • ölkədə milli birlik və həmrəylik prinsipini əsas tutan;
 • qanunun aliliyini və ictimai ədaləti qoruyan;
 • hürriyyəti, özgürlüyü, rifahı, firavanlığı, cəmiyyətdə sərbəst fəaliyyət imkanını hər bir insanın təməl haqqı hesab edən;
 • hər cür bölücülüyə qarşı olan, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının haqqını tanıyan;
 • haqq və həqiqət anlayışlarını ən üstün mənəvi dəyərlər sayan;
 • vətəndaşlarını Azərbaycanın ən böyük neməti olaraq yüksək dəyərləndirən, onun yaradıcılıq, mənəviyyat və əxlaq gücünə inanan, bu gücün artmasına çalışan;
 • hər bir vətəndaşın ölkənin imkanlarından bərabər hüquqla istifadəsini istəyən;
 • milli mədəniyyəti və dünyanın mütərəqqi dəyərlərini uca tutan, bu mədəniyyəti inkişafın təməli sayan və öz fəaliyyətini də yüksək siyasi *mədəniyyət tələblərinə uyğunlaşdıran;
 • müasirliklə, çağdaş dünya tələblərinə uyğun inkişafla pozitiv mühafizəkarlığı – milli adət-ənənələrin, dil və mədəniyyətin, tarixi gələnəklərin qorunmasını vəhdətdə görən;
 • yurd və millət sevgisini ölkənin müasir dövrdə özünüqoruma və inkişafının, dünya dövlətləri arasında rəqabətə duruş gətirmə qabiliyyətinin artırılması, milli ləyaqət və şüurun yüksəldilməsi yolunda ən təsirli təşkilatlandırma və yönəltmə gücü sayan;
 • milli dövləti xalqın varlığı və inkişafı yolunda ən zəruri milli iradə forması və təşkilatı sayaraq dəyərləndirən;
 • xalq seçimini, demokratiyanı, fikir və söz azadlığını, etibarlı sosial siyasəti milli dövlət idarəçiliyinin ən başlıca vəzifəsi hesab edən;
 • iqtisadi siyasəti müstəqil və firavan yaşamanın əsas vasitəsinə çevirmək istəyən;
 • çağdaş texnologiya əsasında qurulan milli iqtisadiyyatın hər cür haqsız rəqabətdən, monopoliya, korrupsiya və gizli iqtisadiyyatdan qorunmasını güclü dövlətin əsas təməllərindən biri kimi önə çəkən;
 • «millət dövlət üçün deyil, dövlət millət üçündür» prinsipinə söykənən;
 • milli və ümumbəşəri dəyərlərin qorunmasını cəmiyyətin təkamülü üçün vacib hesab edən;
 • milli ideallara xidməti müqəddəs vəzifə sayan və bu məqsədlə ölkənin Konstitusiyası çərçivəsində mübarizə aparan bir partiyadır.
 • VHP öz Məramnaməsini həyata keçirmək üçün demokratik yollardan istifadə edən parlament tipli siyasi partiyadır.
 • VHP-nın ali məqsədi Azərbaycanda tam müstəqil, demokratik, dünyəvi, hüquqi dövlət və azad vətəndaş cəmiyyəti qurulmasına, onun beynəlxalq birliklərin bərabərhüquqlu üzvünə çevrilməsi prosesinin tamamlanmasına, Azərbaycanı dünyanın ən inkişaf etmiş, firavanlığa qovuşmuş ölkələri sırasına çıxarmağa nail olmaqdır.
 • VHP -nin 80 rayon təşkilatın da 20 minə yaxın üzvü birləşir. VHP 2003-cü ili prezident, 1995, 2000, 2005 , 2010-cu ilin parlament, 1999, 2004 və 2009-cu ilin bələdiyyə seçkilərində iştirak edib. VHP Milli Məclisdə 1995-ci ildə 1, ondan sonrakı seçkilərdə isə 3 deputatla təmsil olunub. VHP-dən bələdiyyələrə 1999-cu ildə 500, 2004-cü ildə 304 və 2009-cu ildə isə 115 nəfər üzü seçilib. Partiyada üzvlük haqqı, əmək haqqının 1%(AZN)-i həçmindədir. VHP-nin hazırda daimi büdcəsi yoxdur.
 • Partiyanın bu günə kimi V (VII) qurultayı keçirilib. VHP-nin ali orqanı-Qurultaydır. Qurultayda sədr, Ali Məclis və Mərkəzi Nəzarət-Təftiş Komissiyası seçilir. Ali Məclisin sessiyalar arası dövründə əsas qərar verici orqan- Siyasi Şuradır. VHP üzvlərinin 25%-ni gənclər, 20%-ni qadınlar təşkil edir.
 • Partiyanın mətbu orqanı- "Vətəndaş Həmrəyliyi" qəzeti, "Bakı Təbriz" jurnalı, "vhp.az" və "vhpress.az" internet saytlarıdır.
 • VHP qurucuları

Partiyanın ilk Ali Məclisinin üzvləri Sabir Rüstəmxanlı, Qəmbər Əsgərov, Cəbrayıl Əlinağıyev, Çingiz Əlioğlu, Nüsrət Kəsəmənli, Eyvaz Borçalı, Bəhmən Sultanlı, Mirmahmud Mirəlioğlu (Fəttayev), İslam Qəribov, Valeh Əliyev, Malik Mehdiyev, Elxan Mirzəyev, İbrahim Əliyev, Əjdər Qasımov, İdris Dadaşov, Aydın Səlimzadə, Məsiağa Məhəmmədi, Telman Vəlixanlı, Telman Qardaşov, Ənvər Əliyev, İmamverdi İsmayılov, Zeydulla Ağayev, Şaban Şahbazov, Mədət Rüstəmxanlı, Rafiq Vəlizadə, Aslan Quliyev, Arkadi Şuyski, Sevinc Rüstəmova, Nadir İbadov, Sadıq Həşimov, Məmməd Kazım, Şəfi Daniyalov, İbrahim Yusifzadə.

VHP strukturu[redaktə | əsas redaktə]

Siyasi Şuranın üzvləri

 • Sabir Rüstəmxanlı - VHP sədri (1946-cı ildə anadan olub, Ali təhsillidir. VHP-nin qurucusudur);
 • Rafiq Manaflı - VHP Ali Məclisinin sədri (1958-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1996-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Samir Əsədli - VHP Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri(1983-cü ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 2001-ci ildən VHP üzvüdür);
 • Fəzail İbrahimli -VHP sədrinin müavini (1951-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, Tarix elmləri doktorudur, VHP qurucularındandır);
 • Nurəddin Mehdixanlı- VHP sədrinin müavini (1951-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, Xalq artisdidir. VHP-nin ilk üzvlərindəndir);
 • Elxan Mirzəyev -VHP sədrinin müavini (1946-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir. Elmlər namizədidir. VHP-nin qurucularındandır);
 • Arif İsmayılbəyli -VHP sədrinin müavini (1957-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 2004-uı ildən VHP üzvüdür);
 • Yusif Salmansoy- VHP sədrinin müavini (1951-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 2006-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Rövşən Almuradlı -VHP Sədrinin müşaviri (1954-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 2012-cı ildən VHP üzvüdür);
 • İbrahim Quliyev (şərqşünas) - (1955-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1996-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Əlövsət Əliyev (I) - (1961-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 2001-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Aygün Qurbanl - (1981-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 2010-cu ildən VHP üzvüdür);
 • Şəmsəddin Mirzəxanlı - (1963-cü ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1996-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Faiq Balabəyli - (1964-cü ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1997-cı ildən VHP üzvüdür);


Mərkəzi Nəzarət-Təftiş Komissiyasının üzvləri

 • Felmar Ələkbərov -Sədr- (1950-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1996-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Səidə Dadaşlı- Katib-(1962-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1996-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Sabir Kərimov-(1962-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1992-cı ildən VHP üzvüdür);
 • Saleh Salayev-(1967-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1997-ci ildən VHP üzvüdür);
 • Nurhəyat Onk- (1980-ci ildə anadan olub. Orta ixtisas təhsillidir, 2003-cü ildən VHPüzvüdür);
 • Faiq Əliyev-(1962-ci ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1992-ci ildən VHP üzvüdür);
 • Zeynəlxan Fətullayev- (1956-cı ildə anadan olub. Ali təhsillidir, 1992-ci ildən VHP üzvüdür);


VHP deputat qrupu


VHP-nin MSK-dakı təmsilçisi


VHP Gənclər Təşkilatı

 • VHP üzvlərinin 25%-ni gənclər təşkil edir. Partiyanın aparıcı qüvvəsi də əsasən gənclərdilər. VHP-də gənclərə daha çox üstünlük verilir, partiya rəhbərliyinə çəkilir. Ali Məclisin üzvlərinin əksəriyyəti gənclərdirlər. Həmçinin rayon təşkilatlarında da rəhbər strukturlarda gənclər təmsil olunurlar.

Bu gün VHP Gənclər Təşkilatı ölkənin aparıcı gənclər təşkilatından biridir. Təşkilatın üzvləri öz fəallıq və aktivliyi ilə seçilirlər. Həm ölkədə, həmdə xaricdə təşkil olunan tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. Gənclərimiz azərbaycanın müxalif və müstəqil təşkilatlarının təsis etdiyi Gənclərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin fəal üzvlərindən olub. 17 mart 2012-ci ildə ölkədə keçirilən ilk gənclik mitinqinin təşkilatçılarından və əsas iştirakçılarından olub. Həmçinin gənclərlə bağlı, gənclər hərəkatları ilə bağlı təşkil edilən aksiya və konfranslarda fəal iştirak edirlər. VHP Gənclər Təşkilatına müxtəlif vaxtlarda Müşfiq Talıblı, Talıb Əhədov, Samir Əsədli, Vasif Həsənli, Elçin İmanov, Pərviz Həsənov, Ceyhun Nəbiyev, Emil Bağırov, Baba Qamətli, Pünhan İmamlı və Tural Hüseynli rəhbərlik ediblər. Hazırda Gənclər Təşkilatına Amal Ata rəhbərlik edir

VHP rəmzləri[redaktə | əsas redaktə]

Emblem: VHP-nin əsas atributlarından biri olan gerbin müəllifi Azərbaycanın çox istedadlı və tanınmış rəssam-heykəltaraşlarından biri Məzahir Afşardır. Gerbin rəmzləri qədim Türk Dövlətçilik ənənələrindən qaynaqlanır: Ox dövlətin rəmzidir. Üçü bir yerdə möhkəmliyi, sınmazlığı göstərir. Demokratik dövlətdə bu həm də hakimiyyət bölgüsünün göstəricisidir, Qanunvericilik, İcra və Məhkəmə orqanlarının dövlətin əsas dayağı olduğuna işarədir. Tərsinə çevrilmiş yayla birgə üç ox və onların üstündəki qalxan bir kompazisiya kimi sülhün, milli barışın, həmrəyliyin ifadəsidir. Gerbin əsas variantında "Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası" sözləri yazılmış dairədə 24 Oğuz boyunun Damğaları yerləşdirilmişdir. Həmin variant partiyanın qərargahında saxlanılır. Gerbin ortasında Azərbaycan dövlətçiliyinin əsas rəmzi sayılan və bu dövlətin mənəvi, ideoloji yolunu müəyyənləşdirən Üçrəngli və Ay-Ulduzlu Bayrağımız verilmişdir. Gerbin tam ortasında Azərbaycanın Odlar Yurdu olaraq əbədi rəmzlərindən biri olan Od-Ocaq çəkilmişdir.

Bayraq: Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının bayrağı ağ rəngdədir. Ağ rəngin üzərində VHP-nin Emblemi təsvir olunub. Ağ rəng həmrəyliyin, birliyin və vətəndaş sülhünün rəmzi sayılır. Həmrəylik - azadlıq, bərabərlik məqsədlərinə çatmaq, bu dəyərləri gerçək məzmunla doldurmaq üçün insanların birgə fəalliyətidir. Həmrəylik - bütün bölgə və təbəqələrin milli məqsədlər uğrunda birləşməsidir. Həmrəylik - zəiflərə himayə, qarşılıqlı yardım deməkdir.


Himni

AZADLIQ MARŞI

Müəllif: Elçin Mirzəbəyli
Musiqi: Heratı

Ey ulu Vətənim, doğma torpağım,
Var tükənməz odun, sönməz ocağın,
Azadlığa çıxmaq üçün qalxsın bayrağın.

Qalx ayağa millət,
Boğmasınlar səsimizi.
Bir bayraq altında
Birləşdir bizi

Biz ki, Vətən oğlu, millət oğlu, Odlar oğluyuq,
Biz ki, xalqa bağlı, yurda bağlı, elə bağlıyıq,
Biz ki, haqq yolunda andımızdan dönmərik heç vaxt,
Vuruş zülmə qarşı, ey ulu torpaq!

Qalx ayağa millət,
Boğmasınlar səsimizi.
Bir bayraq altında
Birləşdir bizi

Yad qılınc ilə qırıldıq yetər,
Zülmə qarşı qalxaq, qul olduq yetər!
Biz ayağa qalxsaq əgər, ayrılıq bitər!

Qalx ayağa millət,
Boğmasınlar səsimizi.
Bir bayraq altında
Birləşdir bizi!

İştirak etdiyi seçkilər[redaktə | əsas redaktə]

Prezident seçkilərində[redaktə | əsas redaktə]

Parlament seçkilərində[redaktə | əsas redaktə]

Seçkilər Namizədi Səslər Faiz
2003-cü il Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri Sabir Rüstəmxanlı [1] 12.2%[1]
Seçkilər Səslər Faiz Nəticə
1995-ci il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər - - 1/1 yer[2]
2000-ci il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər - - 1/3 yer[3]
2005-ci il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər - - 1/3 yer[4]
2010-cu il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər - - 1/3 yer[5]
2015-ci il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər - - 1/2 yer[6]

Parlament seçkilərində[redaktə | əsas redaktə]

Seçkilər Səslər Faiz Nəticə
1999-cu il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər - - 500 yerSitat səhvi: Closing </ref> missing for <ref> tag. 2009-cu il aprelin 1-dən 2010-cu il mayın 31-dək Səbail rayonu, Natəvan döngəsi, 1 ünvanında fəaliyyət göstərib. 2010-cu il iyunun 1-dən Xətai rayonu, Xaqani Rüstəmov küçəsi, 1210-cu məhəllədə yerləşən yeni ofisinə köçüb. Yeni ofis 6 mərtəbəli binadan ibarətdir. Bina partiyanın öz mülkiyyətidir[7].

VHP-nin Mərkəzi Qərargahının ünvanı: AZ1025-Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xaqani Rüstəmov küçəsi, 1210-cu məhəllə. Azərbaycan Respublikası.


Əlaqə Tel: 012 490 66 22; 012 493 66 22

Fax: 012 493 66 22

Mob: +994 50 753 33 83; +994 55 753 33 83

E-mail: vhp.1992@gmail.com; samir.asadli@gmail.com

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]