Azərbaycan SSR əməkdar elm və texnika xadimlərinin siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

1960-cı illər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1964[redaktə | mənbəni redaktə et]

29 iyun 1964-cü ildən:[a]

1970-ci illər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1973[redaktə | mənbəni redaktə et]

28 dekabr 1973-cü ildən:[b]

 • Qlikman Leonid Solomonoviç — texnika elmləri doktoru

1979[redaktə | mənbəni redaktə et]

13 aprel 1979-cu ildən:[c]

 • Plyuş Boris Maksimoviç — texnika elmləri doktoru, professor, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu elektrik intiqalı və qurğuların avtomatlaşdırılması kafedrasının müdiri

1980-ci illər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1982[redaktə | mənbəni redaktə et]

2 dekabr 1982-ci ildən:[d]

 • Qacarov Murtuz Vəli oğlu — texnika elmləri doktoru, Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun professoru

1990-cı illər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1990[redaktə | mənbəni redaktə et]

25 oktyabr 1990-cı ildən:[e]

13 dekabr 1990-cı ildən:[f]

1991[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. "Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә". № 151 (12622). Коммунист. 30 ијун 1964-ҹү ил: сәһ. 1.
 2. "Л. С. Гликман јолдаша Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм вә техника хадими фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 304 (15519). Коммунист. 29 декабр 1973-ҹү ил: сәһ. 3.
 3. "Республика али мәктәбләринин ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 86 (17125). Коммунист. 14 апрел 1979-ҹу ил: сәһ. 2.
 4. "Республиканын али мәктәб ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 277 (18211). Коммунист. 3 декабр 1982-ҹи ил: сәһ. 3.
 5. "Т. К. Исмајылов, А. Ш. Меһдијев вә А. М. Шлимак јолдашлара Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы". № 250 (21318). Коммунист. 28 октјабр 1990-ҹы ил. сәһ. 1.
 6. "К. Ә. Кәримов јолдаша «Азәрбајҹан ССР әмәкдар елм вә техника хадими» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Президентинин Фәрманы". № 287 (21355). Коммунист. 14 декабр 1990-ҹы ил. сәһ. 1.
 7. "Respublikanın plan, statistika və maliyyə orqanları işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 30 yanvar 1991-ci il tarixli, 151 nömrəli Fərmanı[ölü keçid]  (az.)
Sənədlər
 1. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[1]
 2. Azərbaycanda neft maşınqayırması sahəsində elmin və texnikanın inkişafında və neft-mədən avadanlığı istehsalının təşkilində xidmətlərinə görə texnika elmləri doktoru Leonid Solomonoviç Qlikmana Azərbaycan SSR əməkdar elm və texnika xadimi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 28 dekabr 1973-cü il tarixli Fərmanı[2]
 3. Elmin inkişafında və yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə respublika ali məktəblərinin işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 13 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanı[3]
 4. Yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmasında və elmin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın ali məktəb işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanı[4]
 5. Kosmik elm və texnikanın inkişafında, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasında, respublikada kosmonavtikanın təbliğində xidmətinə görə T. K. İsmayılov, A. Ş. Mehdiyev və A. M. Şlimak yoldaşlara Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 25 oktyabr 1990-cı il tarixli Fərmanı[5]
 6. Vətən raket-kosmik texnikasının yaradılmasında görkəmli xidmətlərinə görə Kərim Əli oğlu Kərimova "Azərbaycan SSR əməkdar elm və texnika xadimi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 13 dekabr 1990-cı il tarixli Fərmanı[6]