Azərbaycan SSR əməkdar rəssamlarının siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

1960-cı illər[redaktə | əsas redaktə]

1964[redaktə | əsas redaktə]

29 iyun 1964-cü ildən:[a]

 1. Əzimov Cəbrayıl Əlimuxtar oğlu — "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının quruluşçu-rəssamı
 2. Almazov Ənvər Hacağa oğlu — tərtibatçı-rəssam
 3. Hüseynov Yusif İsmayıl oğlu — rəssam
 4. Kazımov Əbil Kazım oğlu — Azərbaycan televiziyasının baş rəssamı
 5. Manqasarov Şmavon Qriqoryeviç — rəssam
 6. Xanlarov Kamil Əlabbas oğlu — rəssam

1967[redaktə | əsas redaktə]

7 iyul 1967-ci ildən:[b]

 1. Əliyev Kamil Müseyib oğlu — rəssam
 2. Qasımov Nadir Sadıq oğlu — rəssam

1970-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1973[redaktə | əsas redaktə]

26 oktyabr 1973-cü ildən:[c]

 1. Mustafayeva Güllü Hacı qızı — rəssam

1976[redaktə | əsas redaktə]

23 dekabr 1976-cı ildən:[d]

 1. Zeynalov Nadir Əlimuxtar oğlu — rəssam
 2. Nəcəfzadə Kamil Nəcəf oğlu — rəssam
 3. Hüseynov Məmmədağa hüseyn oğlu — rəssam

1977[redaktə | əsas redaktə]

5 dekabr 1977-ci ildən:[e]

 1. Əliyev Hüseyn Əlirza oğlu — rəssam
 2. Kazımov Davud Mehdi oğlu — rəssam
 3. Nərimanbəyov Vidadi Yaqub oğlu — rəssam
 4. Səfərova Xalidə Ələkbər qızı — rəssam

1979[redaktə | əsas redaktə]

9 fevral 1979-cu ildən:[f]

 1. Səidov Altay Ağasəid oğlu — rəssam
 2. Xəlilov Fuad Əhməd oğlu — rəssam

1980-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1980[redaktə | əsas redaktə]

18 dekabr 1980-ci ildən:[g]

 1. Mehdiyev Rafiq Mahmud oğlu — Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin müəllimi

1982[redaktə | əsas redaktə]

1 dekаbr 1982-ci ildən:[8]

 1. Аğаmаlovа Liyа Nitiçnа
 2. Ələkbərov Kаmаl Cаmаl oğlu
 3. Bаğırov Fikrət Bаğır oğlu
 4. Bаbаyev Nаzim Heybət oğlu
 5. Verdiyev Əli Mürsəl oğlu
 6. Hacıyev Altay Əmir oğlu
 7. İsmаyılov Rəfis Rzа oğlu
 8. Kərimovа Yelenа Аleksаndrovnа
 9. Qаsımov Cаbbаr Ağаdаdаş oğlu
 10. Kərimov Аdil Əlаbbаs oğlu
 11. Mаrаtlı Bаğır Ələşrəf oğlu
 12. Mustаfаyev Аlbert Zаmаn oğlu
 13. Müfidzаdə Cəmil Miryusif oğlu
 14. Nəzərov Hаcаğа Cаvаd oğlu
 15. Rzаyev Namiq Kərim oğlu
 16. Rüstəmov Cаhаngir Mаhmud oğlu
 17. Sаdıqzаdə Toğrul Seyidhüseyn oğlu
 18. Sücəddinov Qorxmаz Məmmədtаğı oğlu
 19. Tаğıyev Mаhmud Əzizаğа oğlu
 20. Şıxəliyev Tələt Ağаlаr oğlu
 21. Şıxəliyev Oqtay Yusif oğlu

1988[redaktə | əsas redaktə]

7 may 1988-ci ildən:[9]

 1. Hacıyeva Bəyim Əzizbala qızı — rəssam
 2. Mehdiyev Ağa Cəfər oğlu — rəssam
 3. Seyfullayev Qafar Süleyman oğlu — rəssam
 4. Xruslov Viktor Vladimiroviç — rəssam

1989[redaktə | əsas redaktə]

17 may 1989-cu ildən:[10]

 1. Haqverdiyev Səməd Yunus oğlu — rəssam-rəngkar
 2. Rəsulov Əşrəf Yaqub oğlu — şəbəkə rəssamı

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә". № 27 (1280). Әдәбиjjат вә инҹәсәнәт. 4 ијул 1964-ҹү ил: сәһ. 1.
 2. "Республиканын бир груп мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт ишчисинә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 159 (13547). Коммунист. 8 ијул 1967-ҹи ил: сәһ. 1.
 3. "Ҝ. Һ. Мустафајева јолдаша Азәрбајҹан ССР-ин әмәкдар рәссамы фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 253 (15468). Коммунист. 27 октјабр 1973-ҹү ил: сәһ. 3.
 4. "Республика кино сәнәти ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 301 (16430). Коммунист. 25 декабр 1976-ҹы ил: сәһ. 3.
 5. "Республиканын тәсвири сәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 283 (16718). Коммунист. 6 декабр 1977-ҹи ил: сәһ. 1.
 6. "М. Горки адына Азәрбајҹан Дөвләт Ҝәнҹ Тамашачылар Театрынын ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 34 (17073). Коммунист. 10 феврал 1979-ҹу ил: сәһ. 2.
 7. "Ә. Әзимзадә адына Азәрбајҹан Дөвләт Рәссамлыг Мәктәбинин мүәллимләринә республика фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 290 (17626). Коммунист. 19 декабр 1980-ҹи ил: сәһ. 2.
 8. Respublika təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekаbr 1982-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 9. "Әмәјә ҝөрә мүкафатлар". № 109 (20577). Коммунист. 8 мај 1988-ҹи ил: сәһ. 1.
 10. "Сәнәтдә хидмәтләринә ҝөрә". № 115 (20883). Коммунист. 18 мај 1989-ҹу ил: сәһ. 2.
Sənədlər
 1. Sənaye, kənd təsərrüfatı, elm, mədəniyyət, səhiyyə və maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 1964-cü il 29 iyun tarixli fərmanı[1]
 2. Azərbaycan sovet incəsənətinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə və Moskva şəhərində Azərbaycan SSR həftəsinin müvəffəqiyyətlə keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Respublikanın bir qrup mədəniyyət və incəsənət işçisinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 iyul 1967-ci il tarixli Fərmanı[2]
 3. Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Güllü Hacı qızı Mustafayeva yoldaşa Azərbaycan SSR-in əməkdar rəssamı fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 oktyabr 1973-cü il tarixli Fərmanı[3]
 4. Sovet kino sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə və Azərbaycan kinosunun 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq respublika kino sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanı[4]
 5. Sovet təsviri sənətini inkişaf etdirməkdə xidmətlərinə görə respublikanın təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 dekabr 1977-ci il tarixli Fərmanı[5]
 6. Sovet teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə və M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq M. Qorki adına Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[6]
 7. Təsviri sənət ustaları hazırlanması işində xidmətlərinə görə və Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin yaradılmasının 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin müəllimlərinə respublika fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 dekabr 1980-ci il tarixli Fərmanı[7]