Azərbaycan SSR xalq şairlərinin siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin

1950-ci illər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1956[redaktə | mənbəni redaktə et]

23 yanvar 1956-cı ildən:[1]

1960-cı illər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1960[redaktə | mənbəni redaktə et]

21 may 1960-cı ildən:[a][b]

1964[redaktə | mənbəni redaktə et]

29 iyun 1964-cü ildən:[c]

1970-ci illər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1974[redaktə | mənbəni redaktə et]

17 yanvar 1974-cü ildən:[d]

1977[redaktə | mənbəni redaktə et]

15 fevral 1977-ci ildən:[e]

1979[redaktə | mənbəni redaktə et]

23 fevral 1979-cu ildən:[f]

1980-ci illər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1981[redaktə | mənbəni redaktə et]

13 may 1981-ci ildən:[g]

19 iyun 1981-ci ildən:[h]

1984[redaktə | mənbəni redaktə et]

26 noyabr 1984-cü ildən:[i]

1989[redaktə | mənbəni redaktə et]

21 mart 1989-cu ildən:[j]

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Сәмәд Вурғуна Азәрбайҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбайҹан ССР Али Совети Рәясәт Һей'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 20 (10053). 24 январ 1956-ҹы ил. С. 2.
 2. Шаир С. Ә. Рүстәмзадәјә Азәрбајҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 120 (11374). 22 мај 1960-ҹы ил. С. 1.
 3. Шаир Р. И. Рзајевә Азәрбајҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 120 (11374). 22 мај 1960-ҹы ил. С. 1.
 4. Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә // Коммунист. № 151 (12622). 30 ијун 1964-ҹү ил. С. 1.
 5. Н. С. Тихонов јолдаша Азәрбајҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 15 (15535). 18 јанвар 1974-ҹү ил. С. 1.
 6. Осман Сарывәллијә (О. А. Гурбанова) Азәрбајҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 39 (16474). 16 феврал 1977-ҹи ил. С. 1.
 7. Республиканын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 47 (17086). 25 феврал 1979-ҹу ил. С. 3.
 8. Б. А. Абизадә-Азәроғлу јолдаша Азәрбајҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 114 (17748). 14 мај 1981-ҹи ил. С. 4.
 9. Шаир Н. Х. Рәфибәјлијә Азәрбајҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 144 (17778). 20 ијун 1981-ҹи ил. С. 3.
 10. Республика јазычыларына «Азәрбајҹан ССР халг шаири» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 272 (19159). 27 нојабр 1984-ҹү ил. С. 2.
 11. Елм, халг тәһсили, әдәбијјат вә инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы // Коммунист. № 68 (20836). 22 март 1989-ҹу ил. С. 2.
Sənədlər
 1. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişaf etdirilməsi sahəsində görkəmli xidmətlərinə görə şair Süleyman Əlabbas oğlu Rüstəmzadəyə Azərbaycan SSR xalq şairi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[2]
 2. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişaf etdirilməsi sahəsində görkəmli xidmətlərinə görə və anadan olmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq şair Rəsul İbrahim oğlu Rzayevə Azərbaycan SSR xalq şairi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[3]
 3. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[4]
 4. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişafında və təbliğ edilməsində böyük xidmətlərinə görə şair Nikolay Semyonoviç Tixonova "Azərbaycan SSR xalq şairi" adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 17 yanvar 1974-cü il tarixli Fərmanı[5]
 5. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətlərinə görə Osman Sarıvəlliyə (Osman Abdulla oğlu Qurbanova) "Azərbaycan SSR xalq şairi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 15 fevral 1977-ci il tarixli Fərmanı[6]
 6. Sovet ədəbiyyatının və incəsənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[7]
 7. Ədəbiyyat sahəsində böyük xidmətlərinə və respublikanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə şair Balaş Allahbaxış oğlu Abizadə-Azəroğluya "Azərbaycan SSR xalq şairi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 13 may 1981-ci il tarixli Fərmanı[8]
 8. Ədəbiyyat sahəsində böyük xidmətlərinə və geniş ictimai fəaliyyətinə görə Nigar Xudadat qızı Rəfibəyliyə "Azərbaycan SSR xalq şairi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 iyun 1981-ci il tarixli Fərmanı[9]
 9. Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətlərinə görə respublika yazıçılarına "Azərbaycan SSR xalq şairi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 noyabr 1984-cü il tarixli Fərmanı[10]
 10. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı, təsviri, səhnə və ifaçılıq sənəti, elm və xalq təhsili sahəsində xidmətlərinə görə elm, xalq təhsili, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 mart 1989-cu il tarixli Fərmanı[11]