Azərbaycan SSR xalq şairlərinin siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Azərbaycan SSR xalq şairi fəxri adı almış şairlərin siyahısı

"Azərbaycan SSR xalq şairi" fəxri adı ilk dəfə 1956-cı ildə Səməd Vurğuna verilmişdir.

1950-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1956[redaktə | əsas redaktə]

1960-cı illər[redaktə | əsas redaktə]

1960[redaktə | əsas redaktə]

21 may 1960-cı ildən:[a][b]

1964[redaktə | əsas redaktə]

29 iyun 1964-cü ildən:[c]

1970-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1974[redaktə | əsas redaktə]

17 yanvar 1974-cü ildən:[d]

1977[redaktə | əsas redaktə]

15 fevral 1977-ci ildən:[e]

1979[redaktə | əsas redaktə]

23 fevral 1979-cu ildən:[f]

1980-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1981[redaktə | əsas redaktə]

19 iyun 1981-ci ildən:[g]

1984[redaktə | əsas redaktə]

26 noyabr 1984-cü ildən:[h]

1989[redaktə | əsas redaktə]

21 mart 1989-cu ildən:[i]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Шаир С. Ә. Рүстәмзадәјә Азәрбајҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 120 (11374). Коммунист. 22 мај 1960-ҹы ил: сәһ. 1.
 2. "Шаир Р. И. Рзајевә Азәрбајҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 120 (11374). Коммунист. 22 мај 1960-ҹы ил: сәһ. 1.
 3. "Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә". № 151 (12622). Коммунист. 30 ијун 1964-ҹү ил: сәһ. 1.
 4. "Н. С. Тихонов јолдаша Азәрбајҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 15 (15535). Коммунист. 18 јанвар 1974-ҹү ил: сәһ. 1.
 5. "Осман Сарывәллијә (О. А. Гурбанова) Азәрбајҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 39 (16474). Коммунист. 16 феврал 1977-ҹи ил: сәһ. 1.
 6. "Республиканын јарадыҹы ишчиләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 47 (17086). Коммунист. 25 феврал 1979-ҹу ил: сәһ. 3.
 7. "Шаир Н. Х. Рәфибәјлијә Азәрбајҹан ССР халг шаири фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 144 (17778). Коммунист. 20 ијун 1981-ҹи ил: сәһ. 3.
 8. "Республика јазычыларына «Азәрбајҹан ССР халг шаири» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 272 (19159). Коммунист. 27 нојабр 1984-ҹү ил: сәһ. 2.
 9. "Елм, халг тәһсили, әдәбијјат вә инҹәсәнәт хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 68 (20836). Коммунист. 22 март 1989-ҹу ил: сәһ. 2.
Sənədlər
 1. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişaf etdirilməsi sahəsində görkəmli xidmətlərinə görə şair Süleyman Əlabbas oğlu Rüstəmzadəyə Azərbaycan SSR xalq şairi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[1]
 2. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişaf etdirilməsi sahəsində görkəmli xidmətlərinə görə və anadan olmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq şair Rəsul İbrahim oğlu Rzayevə Azərbaycan SSR xalq şairi fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1960-cı il tarixli Fərmanı[2]
 3. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[3]
 4. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişafında və təbliğ edilməsində böyük xidmətlərinə görə şair Nikolay Semyonoviç Tixonova "Azərbaycan SSR xalq şairi" adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 17 yanvar 1974-cü il tarixli Fərmanı[4]
 5. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətlərinə görə Osman Sarıvəlliyə (Osman Abdulla oğlu Qurbanova) "Azərbaycan SSR xalq şairi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 15 fevral 1977-ci il tarixli Fərmanı[5]
 6. Sovet ədəbiyyatının və incəsənətinin inkişafında xidmətlərinə görə respublikanın yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanı[6]
 7. Ədəbiyyat sahəsində böyük xidmətlərinə və geniş ictimai fəaliyyətinə görə Nigar Xudadat qızı Rəfibəyliyə "Azərbaycan SSR xalq şairi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 iyun 1981-ci il tarixli Fərmanı[7]
 8. Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətlərinə görə respublika yazıçılarına "Azərbaycan SSR xalq şairi" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 noyabr 1984-cü il tarixli Fərmanı[8]
 9. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı, təsviri, səhnə və ifaçılıq sənəti, elm və xalq təhsili sahəsində xidmətlərinə görə elm, xalq təhsili, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 mart 1989-cu il tarixli Fərmanı[9]