Azərbaycan SSR xalq yazıçılarının siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Azərbaycan SSR xalq yazıçısı fəxri adı almış yazıçıların siyahısı.

1960-cı illər[redaktə | əsas redaktə]

1960[redaktə | əsas redaktə]

5 aprel 1960-cı ildən:[a]

1961[redaktə | əsas redaktə]

9 oktyabr 1961-ci ildən:[b]

1964[redaktə | əsas redaktə]

29 iyun 1964-cü ildən:[c]

1970-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1974[redaktə | əsas redaktə]

6 sentyabr 1974-cü ildən:[4]

1979[redaktə | əsas redaktə]

30 iyul 1979-cu ildən:[d]

1980-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1984[redaktə | əsas redaktə]

22 noyabr 1984-cü ildən:[e]

1987[redaktə | əsas redaktə]

8 dekabr 1987-ci ildən:[f]

1988[redaktə | əsas redaktə]

23 iyun 1988-ci ildən:[g]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Јазычы С. Һ. Рәһимова Азәрбајҹан ССР халг јазычысы фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 81 (11335). Коммунист. 6 апрел 1960-ҹы ил: сәһ. 1.
 2. "Јазычы М. Ә. Ибраһимова Азәрбајҹан ССР халг јазычысы фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 40 (1139). Әдәбиjjат вә инҹәсәнәт. 14 октјабр 1961-ҹи ил: сәһ. 1.
 3. "Азәрбајҹан ССР Али Советинин Рәјасәт Һеј'әтиндә". № 151 (12622). Коммунист. 30 ијун 1964-ҹү ил: сәһ. 1.
 4. Ə.Q.Vəliyev yoldaşa Azərbaycan SSR xalq yazıçısı fəxri adı verilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 6 sentyabr 1974-cü il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 5. "Республиканын әдәбијјат хадимләринә Азәрбајҹан ССР фәхри адларынын верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 173 (17212). Коммунист. 31 ијул 1979-ҹу ил: сәһ. 1.
 6. "Республика јазычыларына «Азәрбајҹан ССР халг јазычысы» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". № 48 (2131). Әдәбиjjат вә инҹәсәнәт. 30 нојабр 1984-ҹү ил: сәһ. 1.
 7. "Республика јазычыларына Азәрбајҹан ССР фәхри адлары верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 23 (757). Бакы: Азәрбајҹан ССР Али Советинин Нәшри. 15 декабр 1987-ҹи ил. сәһ. 10–11.
 8. "И. М. Һүсејнов јолдаша «Азәрбајҹан ССР халг јазычысы» фәхри ады верилмәси һаггында Азәрбајҹан ССР Али Совети Рәјасәт Һеј'әтинин Фәрманы". Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы Али Советинин Мә'луматы. № 11–12 (768–769). 30 ијун 1988-ҹи ил. сәһ. 41.
Sənədlər
 1. Yazıçı Süleyman Hüseyn oğlu Rəhimova Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişaf etdirilməsi sahəsində görkəmli xidmətlərinə görə və anadan olmasının 60 illiyi və ədəbi fəaliyyətinin 30 illiyi münasibətilə "Azərbaycan SSR xalq yazıçısı" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 aprel 1960-cı il tarixli Fərmanı[1]
 2. Azərbaycan sovet ədəbiyyatını inkişaf etdirmək sahəsində xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq yazıçı Mirzə Əjdər oğlu İbrahimova "Azərbaycan SSR xalq yazıçısı" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 9 oktyabr 1961-ci il tarixli Fərmanı[2]
 3. Sənayeni, kənd təsərrüfatını, elmi, mədəniyyəti, səhiyyəni, maarifi inkişaf etdirmək sahəsindəki xidmətlərinə görə və Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi ilə əlaqədar olaraq fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1964-cü il tarixli Fərmanı[3]
 4. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında böyük хidmətlərinə görə respublikanın ədəbiyyat xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 iyul 1979-cu il tarixli Fərmanı[5]
 5. Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətlərinə görə respublika yazıçılarına "Azərbaycan SSR xalq yazıçısı" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 22 noyabr 1984-cü il tarixli Fərmanı[6]
 6. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı sahəsində xidmətlərinə görə respublika yazıçılarına Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 8 dekabr 1987-ci il tarixli Fərmanı[7]
 7. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişafında xidmətlərinə görə İsa Mustafa oğlu Hüseynov yoldaşa "Azərbaycan SSR xalq yazıçısı" fəxri adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 iyun 1988-ci il tarixli Fərmanı[8]