Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimlərinin siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

1940-cı illər[redaktə | əsas redaktə]

1940[redaktə | əsas redaktə]

 1. Nüsrət Möhsün oğlu Fətullayev — 04.05.1940

1970-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1970[redaktə | əsas redaktə]

 1. Abdullayev Rauf Canbaxış oğlu — 21.05.1970[1]

1972[redaktə | əsas redaktə]

 1. Aişeleviç Vladimir Sezareviç — 19.04.1972[2]
 2. İsmayılov Məmmədsaleh Cəlil oğlu — 19.04.1972[2]
 3. Karaqiçeva Lyudmila Vladimirovna — 19.04.1972[2]
 4. Quliyeva Simuzər Ələkbər qızı — 19.04.1972[2]
 5. Mirzəzadə Xəyyam Hadi oğlu — 19.04.1972[2]
 6. Rzayev Azər Hüseyn oğlu — 19.04.1972[2]

1974[redaktə | əsas redaktə]

 1. Hüseynov Rahib Abuzər oğlu — 01.06.1974[3]
 2. Quliyev Əşrəf Haçı oğlu — 01.06.1974[3]

1976[redaktə | əsas redaktə]

 1. Hüseynov İsa Mustafa oğlu — 23.12.1976[4]
 2. İbrahimbəyov Rüstəm Məmmədibrahim oğlu — 23.12.1976[4]
 3. İsmayılov Rasim Rza oğlu — 23.12.1976[4]
 4. Quliyev Eldar Tofiq oğlu — 23.12.1976[4]
 5. Mahmudbəyov Şamil Fərəməz oğlu — 23.12.1976[4]
 6. Rzayev Anar Rəsul oğlu — 23.12.1976[4]

1977[redaktə | əsas redaktə]

 1. Usubov Əli Teymur oğlu — 19.10.1977[5]
 2. Zeynalov İbrahim İsmayıl oğlu — 05.12.1977[6]
 3. Sadıqzadə Oqtay Seyidhüseyn oğlu — 05.12.1977[6]
 4. Feyzullayev Lətif Əbdülbağı oğlu — 05.12.1977[6]
 5. Şamilov Elçan Seyfulla oğlu — 05.12.1977[6]

1978[redaktə | əsas redaktə]

 1. Əliverdibəyov Kazım Ağalar oğlu — 10.01.1978[7]
 2. Səlimova Canetta Əlibəy qızı — 10.01.1978[7]

1979[redaktə | əsas redaktə]

 1. Nəcəfov Mürsəl Nəcəf oğlu — 23.02.1979[8]
 2. İsmayılzadə Məbud İbrahim oğlu — 02.04.1979[9]
 3. Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu — 30.07.1979[10]
 4. Novruzov Cabir Mirzəbə oğlu — 30.07.1979[10]
 5. İbrahimbəyov Maqsud Məmmədibrahim oğlu — 30.07.1979[10]
 6. İbrahimov İshaq İbrahim oğlu — 30.07.1979[10]
 7. Kürçaylı Əlağa Həsənağa oğlu — 30.07.1979[10]
 8. Babayev Nəbi Ələkbər oğlu — 30.07.1979[10]
 9. Qocayev Fikrət Göyüş oğlu — 30.07.1979[10]
 10. Vəkilov Yusif Səməd oğlu — 30.07.1979[10]
 11. Nelya Məmməd qızı Nəzirova — 27.11.1979[11]

1980-ci illər[redaktə | əsas redaktə]

1980[redaktə | əsas redaktə]

 1. Hüseynov Əyyub Müseyib oğlu — 18.12.1980[12]
 2. Məmmədov Hafiz Məmməd oğlu — 18.12.1980[12]

1981[redaktə | əsas redaktə]

 1. İsmayılov Ələddin Xəlil oğlu — 24.12.1981[13]
 2. Ağayev Tofiq Ağarəfi oğlu — ?.1981[14]

1982[redaktə | əsas redaktə]

 1. Məhərrəmov Zаur Xаsаy oğlu — 01.12.1982[15]
 2. Əfəndiyev Yаlçın Əliheydər oğlu — 01.12.1982[15]
 3. Cаvаnşirov Əfsər Bаyrаm oğlu — 01.12.1982[16]
 4. Yermolаyev Boris Ivаnoviç — 01.12.1982[16]
 5. Quliyev Məmməd Mehdi oğlu — 01.12.1982[16]
 6. Mirzəyev Musа Аbdullа oğlu — 01.12.1982[16]
 7. Mirişli Rаmiz Аqil oğlu — 01.12.1982[16]
 8. Аrutyunyаn Leonid Аvetikoviç — 03.12.1982[17]

1990-cı illər[redaktə | əsas redaktə]

1991[redaktə | əsas redaktə]

 1. Telman Muxtar oğlu Hacıyev — 25.01.1991[18]
 2. Ziyafət Əmir oğlu Abbasov — 04.02.1991[19]
 3. Teyyub Mirzəhəsən oğlu Axundov — 04.02.1991[19]
 4. Timur Bəkiroviç Bəkirzadə — 04.02.1991[19]
 5. Ruslan Həsənoviç Şahmalıyev — 04.02.1991[19]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 21 may 1970-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 2. 1 2 3 4 5 6 Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası işçilərinə fəxri adlar verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 aprel 1972-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 3. 1 2 Respublikanın incəsənət işçilərinə Azərbaycan SSR-in fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 iyun 1974-cü il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 4. 1 2 3 4 5 6 Respublika kino sənəti işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 dekabr 1976-cı il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 5. Respublika incəsənət xadimlərinə və mədəniyyət işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 oktyabr 1977-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 6. 1 2 3 4 Respublikanın təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 5 dekabr 1977-cü il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 7. 1 2 Respublikanın teatr xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 10 yanvar 1978-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 8. Respublikanın yaradıcı işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 23 fevral 1979-cu il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 9. N.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 2 aprel 1979-cu il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 Respublikanın ədəbiyyat xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 30 iyul 1979-cu il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 11. N.M.Nəzirova yoldaşa Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi adı verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 27 noyabr 1979-cu il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 12. 1 2 Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin müəllimlərinə respublika fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 18 dekabr 1980-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 13. C.Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrının işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 dekabr 1981-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 14. C.Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1981-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 15. 1 2 Respublika kino sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 16. 1 2 3 4 5 Respublikanın musiqi sənəti xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 17. M.Qorki аdınа «Şərəf nişаnı» ordenli Stepаnаkert Dövlət Drаm Teаtrının artistlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 3 dekabr 1982-ci il tarixli Fərmanıanl.az saytı
 18. "T. M. Hacıyev yoldaşa "Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adının verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 25 yanvar 1991-ci il tarixli, 143 nömrəli Fərmanı  (azərb.)
 19. 1 2 3 4 "Kinematoqrafiya xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında" Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin 4 fevral 1991-ci il tarixli, 164 nömrəli Fərmanı  (azərb.)