Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (jurnal)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi
[[Şəkil:‎|180px|center]]
Məsul redaktor Həmzə Seyidli
Növ Jurnal
İlk buraxılışı 1954-cü il

Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi - 1954-cü ildən XX əsrin 80-cı illərinədək «Fizika və riyaziyyatın tədrisi» adı ilə dərc olunub. 1990-cı ildən 2000-ci ilə qədər çap olunmayıb. 2000-ci ildən "Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi" adı altında çap olunur.[1]

Yaranma tarixi və fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

  • 1954-ci ildən nəşr olunmağa başla­mışdır.
  • Bu məcmuə «Azərbaycan məktəbi» jurnalına əlavə kimi ildə dörd dəfə buraxılırdı.
  • İlk nəşrindən başlayaraq jurnalda fizikariyaziyyat fənlərinin tədrisində çətinliyi olan mövzuların öyrədilməsinə aid metodist-alim­lərin məqalələri çap olunmuşdur.
  • Məcmuədə qabaqcıl müəllimlərin də məqalələrinə yer ayrılmışdır. Fizika və riyaziyyat fənləri üzrə olimpiadaların nəticələri də jurnalın səhifələ­rində yer almışdır.
  • XX əsrin 70-ci illərindən məcmuəyə yeni bölmələr daxil edildi. «Metodika» bölməsində ümumi məsələlərə aid materiallar, «İş təcrü­bəsi» bölməsində qabaqcıl müəllimlərin mə­qalələri, «Sinifdənxaric işlər» bölməsində digər materiallar nəşr olunmuşdur.
  • Bununla yanaşı, «Oxucuların məktubları»nda çoxsaylı fizika və riyaziyyat müəllimlərinin də yazılarından qeydlər verilirdi.
  • XX əsrin 80-ci illərindən məcmuənin səhi­fələrində informatika və hesablama texnikası­na aid yazılar da verilməyə başlamış və jurna­lın adı «Fizika, riyaziyyat və informatika tədri­si» adlandırılmışdır. Məcmuənin ilk redaktoru dosent Kəriş Köçərli olmuşdur. Sonralar məc­muənin redaktorları professorlar Abbasqulu Abbaszadə, Sadıx Sadıxov, Süleyman İmamzadə və Zahid Qaralov olmuşlar. 1990-cı ildən 2000-ci ilə qədər jurnal iqti­sadi çətinliklər üzündən çap olunmamışdır. 2000-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respub­likası Təhsil Nazirliyinin əmri ilə professor Həmzə Seyidlinin baş redaktorluğu ilə ildə 4 dəfə olmaqla çapdan çıxmağa başlamışdır.[1]

Jurnalın vəzifəsi və məqsədi[redaktə | əsas redaktə]

«Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi» məcmuəsinin qarşısında duran başlıca vəzifə ümumtəhsil məktəblərində fizika və riyaziyy­at fənlərinin tədrisinin yaxşılaşdırılmasında müəllimlərə kömək etməkdən ibarətdir. Məcmuə oxucuları fizika, texnika və riya­ziyyata aid yeni ədəbiyyatla tanış etmək, həm­çinin fizika, astronomiya, riyaziyyat və rəsm­xətə aid məsələlər haqqında məlumat vermək məqsədini də qarşıya qoymuşdur.

Jurnal istedadlı şagirdlərlə iş, riyaziyyatın tədrisi problemləri, həmin fənlərin tədrisi pro­sesində tərbiyə, Azərbaycanın və dünya ölkə­lərinin görkəmli alimlərinin həyat və yaradıcı­lığı ilə tanışlıq, şagirdlərin regional və dünya olimpiadalarına hazırlaşdırılması, fənn müəl­limlərinin elmi-nəzəri, pedaqoji ustalıqlarının artırılması, təhsil islahatlarının istiqamətlərini də işıqlandırır. Məcmuə bir tərəfdən fizika, riyaziyyat və informatika üzrə qabaqcıl məktəblərin, müəl­limlərin təcrübəsini ümumiləşdirib yayır, digər tərəfdən tədris prosesindəki çatışmazlıqları müəyyən edərək çıxış yolları göstərən yazılar dərc edir. Jurnal, həmçinin dövlət orqanları­nın, o cümlədən Təhsil Nazirliyinin qərar və göstərişlərini təbliğ edən müxtəlif səpkili yazıları oxucularına çatdırır. Oxucular jurnalda fi­zika, riyaziyyat və informatikanın elmi-nəzəri məsələlərini müasir baxımdan şərh edən, müəl­lim və şagirdlərin maraq dairəsinə uyğun olaraq onlar üçün faydalı, orjinal, nəzəri-metodik ya­zılarla, inkişaf etmiş ölkələrdə fizika, riyaziy­yat və informatikanın tədrisinə dair qabaqcıl təcrübəyə aid materiallarla da tanış ola bilirlər.[1]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. 1 2 3 Mərdanov M. Azərbaycan təhsil tarixi, 3-cü cild (müstəqillik illəri). Bakı, 2011, s. 605-606