İrşad (qəzet)

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
İrşad
Yaranma tarixi 1905
Nəşrini dayandırıb 1908

İrşad — gündәlik ictimai-siyasi, iqtisadi vә әdәbi qәzet.

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

19051908-ci illәrdә Bakıda çıxmışdır. Müdir vә imtiyaz saһibi Әһmәd bәy Ağayev (Ağaoğlu) idi. 1908-ci ildә müvәqqәti redaktoru M.Ə.Rəsulzadə olmuşdur. Üzeyir bəy Hacıbəyov "İrşad"-ın әn fәal әmәkdaşlarından idi. Burada işlәdiyi müddәtdә 100-ә yaxın publisistik mәqalә, "Ordan-burdan" ümumi başlığı altında 200-dәn çox felyeton vә satirik miniatür yazmış, "İrşad"-ın felyetonçusu kimi şöhrәt tapmışdı. "İrşad"-ın nәşri iki dәfә dayandırılmışdı: 1907 ildә müvәqqәti, 1908 ildә isә hәmişәlik. Hәr ikisinin "günahkarı" Üzeyir bəy Hacıbəyov olmuşdur. Birinci dәfә "Stolıpinin xәyalı" felyetonuna, ikinci dәfә isә çar һökumәtinin "İvan" obrazı ilә ciddi mәsxәrә olunduğu "Nağıl" felyetonuna görә.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]