Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi

Vikipediya, açıq ensiklopediya
(Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search
Ticarət və Sənaye Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Ticarət və Sənaye Nazirliyi
Emblem of Azerbaijan.svg
Ölkə: Azərbaycan Azərbaycan
Yaradılıb: 15 yanvar 2016
Tabeçilik: Azərbaycan Respublikası Baş Naziri
Ünvan: Ü.Hacıbəyov, 40, Hökumət evi, Bakı, Azərbaycan
Əvvəlki Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi * Dövlət İqtisadiyyat və Planlaşdırma Komitəsi * İqtisadiyyat Nazirliyi * İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Rəhbərlik
Rəhbər: Şahin Mustafayev
Müavin: Niyazi Səfərov
Sevinc Həsənova
Sayt
economy.gov.az

Azərbaycan Respublikası Ticarət və Sənaye Nazirliyi — Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətini, iqtisadi və sosial proqnozlarını işləyib hazırlayan, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin, o cümlədən sənayenin inkişafı, ölkə iqtisadiyyatında struktur və innovasiya, investisiya fəaliyyəti, investisiyaların cəlb edilməsi, qoyulması və təşviqi, sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığa dövlət dəstəyi, rəqabətin qorunması, inkişafı və təşviqi, haqsız rəqabətin aradan qaldırılması, istehlakçıların hüquqlarının qorunması, daxili ticarət, xarici iqtisadi və ticarət əlaqələri, regionların sosial-iqtisadi inkişafı və mənzil-kommunal təsərrüfatı sahələrində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyətidir.

Nazirlik Azərbaycan Respublikası Ölkəbaşçısının 15 yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Ticarət və Sənaye Nazirliyinin əsasında yaradılıb. Bundan əvvəl, 22 oktyabr 2013-cü il saylı sərəncamla Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əsasında Azərbaycan Respublikası Ticarət və Sənaye Nazirliyi yaradılmışdı.

Haqqında[redaktə | əsas redaktə]

Heydər Əliyevin 30 aprel 2001-ci il tarixli, 475 nömrəli Fərmanına əsasən, Dövlət Əmlakı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Ticarət Nazirliyi, Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi və Xarici İnvestisiyalar Agentliyi ləğv edilmiş, onların bazasında İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yaradılmışdır.

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətini, iqtisadi və sosial proqnozlarını işləyib hazırlayan, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı, xarici iqtisadi və ticarət əlaqələri, sərmayə fəaliyyəti, sərmayələrin cəlbi, qoyulması və təşviqi, daxili ticarət, sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı, rəqabətin inkişafı və təşviqi, o cümlədən haqsız rəqabətin aradan qaldırılması, istehlakçıların hüquqlarının qorunması, ölkə iqtisadiyyatında quruluş və yenilik sahəsində dövlət siyasətini işləyib hazırlayan və həyata keçirən, fəaliyyət dairəsinə aid məsələlər üzrə normativ hüquqi tənzimlənməni və müvafiq fəaliyyət sahələri üzrə dövlət nəzarətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyətidir.

Nazirliyin Əsasnaməsində nəzərdə tutulan vəzifələrini və hüquqlarını həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının mərkəzi, yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, habelə beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

Nazirliyin tabeliyində Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Xidməti, Sahibkarlığa Kömək Fondu, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı Biznes Tədris Mərkəzi, Regional Vilayətlər Abşeron, Aran, Girdiman, Quba, Göygöl, Lənkəran, İlisu, Qarabağ Regional Vilayətləri vardır.

Naxçıvan Muxtar Vilayətinin müvafiq iqtisadi qurumu (Naxçıvan Muxtar Vilayətinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sisteminə daxildir.

Dövlət başçısının 19 oktyabr 2015-ci il tarixli "Sahibkarliq fəaliyyətinin xüsusi razılıq icazə( lisenziya) tələb olunan növlərinin sayının azaldılması, xüsusi razılıq icazə( lisenziya) verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi və şəffaflığının təmin olunması haqqında"Fərmanı ilə verilmiş tapşırığa əsasən icazə tələb olunan fəaliyyət növlərinin sayının aşağı endirilməsi ve dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallarla bağlı icazə tələb olunan fəaliyyət növlərinin müəyyən olunması ilə bağlı yeni təkliflər hazırlandı.

Hazırda icazələrin verilməsi "ASAN xidmət " mərkəzlərində həyata keçirilir.[1]

Nazirliyin fəaliyyətinin təşkili[redaktə | əsas redaktə]

Nazirliyin Katibliyi, quruluşuna daxil qurumlar və quruluşuna daxil olmayan tabeliyindəki digər qurumlar (hüquqi şəxslər, təşkilatlar və sair), habelə Naxçıvan Muxtar Vilayətinin müvafiq iqtisadi qurumu Nazirliyin vahid sistemini təşkil edir. Nazirlik fəaliyyətini bilavasitə və həmin qurumlar vasitəsilə həyata keçirir. Nazirliyin quruluşu, Nazirliyin Katibliyinin və quruluşuna daxil qurumların işçilərinin ümumi say tərkibini Azərbaycan Respublikası Ölkəbaşçısı müəyyən edir. Nazirliyin quruluşuna daxil olmayan tabeliyindəki digər qurumların (hüquqi şəxslərin, təşkilatların və sair) siyahısını Azərbaycan Respublikası Hökumət Evi təsdiq edir. Nazirliyin fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi və zəruri hallarda Ölkəbaşçısının vəzifədən azad etdiyi Azərbaycan Respublikası Ticarət və Sənaye Naziri rəhbərlik edir. Nazir Nazirliyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır. Nazirin Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi, zəruri hallarda isə Ölkəbaşçısının vəzifədən azad etdiyi beş müavini vardır [2].

Nazirliyin əsas vəzifələri[redaktə | əsas redaktə]

 • ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının əsas istiqamətlərini hazırlamaq, aidiyyəti dövlət orqanlarının iştirakı ilə onların həyata keçirilməsini təmin etmək;
 • ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətini, inkişaf dinamikasını təhlil etmək, proqnozlaşdırmaq, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, iqtisadi və sosial inkişafın prioritet istiqamətləri barədə təkliflər hazırlamaq və aidiyyəti dövlət orqanlarına təqdim etmək;
 • aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə toplu maliyyə və tədiyə balanslarını proqnozlaşdırmaq;
 • dövlət büdcəsinin formalaşdırılması üçün ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının proqnoz göstəricilərini hazırlamaq və aidiyyəti üzrə təqdim etmək;
 • ölkə iqtisadiyyatında, o cümlədən sənayesində struktur siyasətinin əsas istiqamətlərini hazırlamaq və aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə həyata keçirilməsini təmin etmək;
 • iqtisadiyyatda, o cümlədən sənayedə innovasiya və elmi-texniki siyasətin formalaşmasını aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə təmin etmək;
 • aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə ölkənin iqtisadi və ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlər hazırlamaq və həyata keçirmək;
 • dövlət idarəetməsi, maliyyə, o cümlədən dövlət büdcəsi, vergi, pul-kredit və valyuta, bank, sığorta, qiymətli kağızlar bazarı, qiymət-tarif və digər sahələrdə dövlət siyasətinin işlənib hazırlanmasında və tənzimlənməsində, prioritetlərin müəyyən olunmasında iştirak etmək;
 • ölkənin sosial siyasətinin, o cümlədən sosial sahələrin inkişafına dövlət dəstəyi mexanizmlərinin işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə minimal sosial standartların hazırlanmasında iştirak etmək;
 • əmək ehtiyatları və məşğulluq sahəsində əsas istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi üçün aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə tədbirlər görmək;
 • qiymət-tarif siyasətinin ümumi prinsiplərinə, dövlət tərəfindən qiymətləri tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) siyahısına, o cümlədən sosial əhəmiyyətli və təbii inhisar subyektlərinin məhsullarının qiymətlərinin tənzimlənməsinə, habelə tənzimlənən qiymətlərin formalaşdırılmasına dair təkliflər vermək, tətbiqi qaydalarına nəzarəti həyata keçirmək, ayrı-ayrı sahələr üzrə müəssisə və təşkilatlara, investorlara güzəştlərin verilməsinə dair təkliflər hazırlamaq və aidiyyəti üzrə təqdim etmək;

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. "ASAN xidmet " merkezlerinde lisenziyalarin verilmesi
 2. e-qanun.az