Propilen

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Propilen
Propilen:kimyəvi formul
Propilen: molekulların görünüşü
Ümumi
Kimyəvi formuluC3H6
Molyar kütlə42.08 q/mol
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi− 185.2 °S
Qaynama nöqtəsi− 47.6 °S
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.115-07-1
SMILESC=CC

Propilen (C3H6) - alken sinfinə daxil olan doymamış karbohidrogendir.

Xassələri[redaktə | əsas redaktə]

Neftin krekinq və pirolizi zamanı alınan qazlar qatışığında olur və müxtəlif sintezlər üçün işlədilir. Propilendən texnikada ikili propil spirti, aseton, qliserin və başqa maddələr almaq üçün istifadə edirlər. Son vaxtlar müxtəlif şəraitdə polimerləşdirməklə propilenin müxtəlif polimerlərini alırlar. Bun lardan tetramerpropilen benzolla kondensləşdirilir və yuyucu maddələr almaq üçün işlədilir. Daha yüksəkmolekullu polipropilen isə xüsusi növ sintetik liflər və plastik materiallar almaq üçün əhəmiyyətlidir.

Halogenlərlə reaksiyası[redaktə | əsas redaktə]

Propilenin xlorlaşması

Hidrogenləşməsi[redaktə | əsas redaktə]

Pt, Pd, Ni katalizatorlarının iştirakı ilə

Su ilə birləşməsi[redaktə | əsas redaktə]

Гидратация пропилена

İzopropanol alınır.

Havada yanması[redaktə | əsas redaktə]

Oksidləşməsi[redaktə | əsas redaktə]

Окисление пропилена перманганатом калия

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

  • А. И. Артеменко, Органическая химия, М.:Высшая школа — 1998
  • Б. Д. Степин, А. А. Цветков, Органическая химия, М.:Высшая школа — 1994

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • M.Mövsümzadə, P.Qurbanov "Üzvi kimya", Maarif-1983.