Halogenlər

Vikipediya, azad ensiklopediya
(Halogen səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search

Halogenlər (yun. ἁλός — duz və γένος — mənşə) — VII qrup elementləri (energetik səviyyələrini doldurmaq üçün 1 elektronları çatmayanlar). Halogenlər reaksiya zamanı daha çox elektron alırlar. Bu xassə daha çox flüora aiddir.Halogenlər təbiətdə sərbəst şəkildə tapılmır,yalnız birləşmə şəklində tapılırlar. Xlor-ilk dəfə 1774-cü ildə xlorid tursusunun manqan oksidi ile oksidlesmesinden alınmisdir Flüor yalnız oksidləşdiricidir, onu duz məhlullarının elektrolizi yolu ilə almaq olar.

Flüor yalnız -1 və 0 oksidləşmə dərəcəsi göstərir.Yerdə qalan elementlər isə- xlor, brom, yod -1 - +7 aralağında oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Qrup üzrə yuxarıdan aşağı getdikcə (F->Cl->Br->J sırası boyunca); elektromənfilik, oksidləşdiricilik, qeyri-metallıq xassəsi, aktivlik azalır. atom radiusu, reduksiyaedicilik isə artır.

Flüor laboratoriyada alınmır. Yalnız sənayedə ərintinin elektrolizindən alınır. Flüor- qaz halındadır, açıq-sarı rənglidir. Xlor-qaz halındadır, sarımtıl-yaşıl rənglidir. Brom-maye halındadır, qırmızı-qonuf rənglidir. Yod- bərk haldadır, tünd-bənövşəyi rəngdədir.

Yod suda həll olmur. Etil spirtində həll olur. Spirtdə məhlulundan tibdə istifadə olunur.Alimlere gore 2 yeni halogen var.Bunlar Toğrul-231vəİdris2 maddələridir.onlar ancaq bir birləri ilə reaksiya verir.Nəticədə Toğuş69 maolekulu yaranir.Bu maddələr radeoaktivdir.Toğuş 69 malekulu idris2 atomu ile DURBALİ DUBİNKALİ rabite yaradir ve tog69id31 maddesi yaranir.TOĞUS 231 MOLEKULUNUN KESF HEKAYESİ. 1941ci il 2 dunya muharibesi zamani fransali alim TOĞULİLLO ALBERT Muharibeden qaçanda bir agac tapir ve orda yatir ve birden boynuna das dusur dasi eline alir das onun sol elini eritmeye baslayir ve T.ALBERT İSİXLANAN ELİNE BAXİR sonra yadina yatmadan once qoxdugu bir is yadina dusur . T.ALBERT bu elümentin adini oz adina layiq qoyur( keçid -mostrbtn).1942ci ilde yeni element kesf olunur bunu tariximizin keçid noktesini isiqlandiran İDRİS KİMİ ALİM KESF EDİR .1945Cİ İL T.ALBERT ve idris bir araya gelir ve maddeleri reaksiyaya girdirirler neticede togus 69molekulu yaranir T.ALBERT 1950ci ilde eşşəknen iş goren zaman ölur.

Gerbera white background.jpg
Chlorine2.jpg
Bromine vial in acrylic cube.jpg
Iod kristall.jpg