91-lər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Heydər Əliyevin 1997-ci ildə 91-lərlə görüşü

"91-lər"1992-ci ildə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda açıq və fəal mübarizəyə səsləyən, onun hakimiyyətə qayıdışı üçün müraciətə imza atmış, Yeni Azərbaycan Partiyasının "qızıl fondu" elan olunmuş 91 nəfər tanınmış ziyalı.[1]

Müraciətin məzmunu[redaktə | mənbəni redaktə et]

1992-ci il, 16 oktyabr tarixində Ziyalıların Heydər Əliyevə müraciəti “SƏS” qəzetinin 43-cü (72) buraxılışında "Azərbaycan Sizin sözünüzü gözləyir" başlığı ilə dərc edilmişdi.[2] Bu müraciətin əvvəlində Azərbaycan Respublikasındakı mövcud vəziyyətə, onun baş vermə səbəbinə ümumi nəzər salınırdıː

" Hamımız görürük ki, respublikamızın, xalqımızın vəziyyəti gündən-günə ağırlaşır. Azərbaycan sözün əsl mənasında siyasi, mənəvi böhran keçirir. Bunun da əsas səbəbi son illər respublikada mövcud olan və getdikcə daha da güclənən hakimiyyət böhranıdır. Ali hakimiyyət və idarəetmə orqanları Konstitusiyaya zidd, “real vəziyyətə uyğun” fəaliyyət göstərməklə, əslində iflic vəziyyətinə düşmüşdür. Bir çox dövlət orqanları heç bir hüquqi əsas olmadan yaradılıb fəaliyyət göstərir. Bir sözlə, mövcud iqtidar ictimai-siyasi gedişatlara tam nəzarət edə bilmir. Cəmiyyət obyektiv qanunauyğunluqlardan daha çox subyektiv mülahizələrə əsasən idarə olunur. Ən dəhşətlisi odur ki, siyasi və iqtisadi sistemdə əsaslı islahatlar aparılmır. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktında təsbit olunmuş hakimiyyət bölgüsü havadan asılı qalmış, hüquqi dövlətin yaradılması yolunda real addımlar atılmamışdır. İqtidarın idarəetmə səriştəsi, təcrübəsi, bacarığı olmayanda zora əl atması təbiidir. Qəribə burasındadır ki, prezidentdən tutmuş respublikanın müxtəlif vəzifəli şəxsləri dəfələrlə öz müsahibələrində bildiriblər ki, artıq hakimiyyəti bizim əlimizdən heç kəs ala bilməz, çünki ordu və polis bizə xidmət edir".[2] "

Daha sonra müraciətdə vəziyyətin doğurduğu digər fəsadlar - "respublikanın olan-qalan iqtisadi potensialının sürətlə dağılması, təbii sərvətlərimizin talan edilməsi", "vəziyyətin ağırlığından, çıxılmazlığından, həyatın qeyri-sabitliyindən, gələcəyə ümidsizlikdən respublikanı yüzlərlə ziyalı - yüksək ixtisaslı kadrların tərk etməsi" barədə məlumat verilir. Ən əsası da bu müraciətdə "Xalqımıza qarşı törədilən ən dəhşətli cinayətləri - 20 Yanvar, Xocalı, Şuşa, Laçın və digər faciələri törədənlərin cəzasız qalması" xüsusi olaraq qeyd olunur və baş verən problemin həllinin güclü bir liderin iradəsinə bağlı olduğu vurğulanırdıː

" Axırı görüməyən, minlərlə insan ömrü aparan, saysız-hesabsız ailələri doğma yurdlarından didərgin salan Qarabağ fitnəkarlığı bir çoxları üçün siyasi oyunbazlığa, məqam, vəzifə qamarlamaq girəvəsinə, qazanc mənbəyinə dönübdür. Azərbaycanda “sürətli artım” ancaq yeni-yeni partiyaların və onların liderlərinin meydana çıxması sahəsindədir. Bu siyasi partiyaların sayı gündən-günə çoxalsa da, respublikada ictimai-siyasi həmrəylik yaratmaq yolunda əməli iş görülmür, siyasi vakuum mövcuddur. Çünki bu siyasi partiyaların rəhbərləri arasında sözün əsl mənasında geniş xalq kütləsinin dərin inam və etimadını qazanmış, ən müxtəlif zümrələrdən olan adamları birləşdirə biləcək beynəlxalq nüfuzlu və respublika həyatının bütün sahələrindən tam, geniş məlumatı olan güclü lider yoxdur.[2] "

91-lər müraciətdə ölkəyə rəhbərlik edəcək həqiqi bir lideri Heydər Əliyevin simasında görərək belə bəyan edirdilərː

" Möhtərəm HEYDƏR BƏY! İndiki vəziyyətdə bu çətin, məsuliyyətli işi respublikada öz üzərinə götürməyə qadir yeganə şəxs Sizsiniz! Uzun illər əldə etdiyiniz dövlət quruculuğu təcrübələrinizə əsaslanaraq Siz qısa müddətdə Azərbaycanda geniş xalq kütləsini əhatə edəcək çox böyük, güclü, nüfuzlu və işlək bir partiya yaratmağa qadirsiniz. Buna görə də Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində aparılan ictimai rəy sorğularının nəticələrinə və bizim təşkilat komitəsinə daxil olan minlərlə şifahi və yazılı vətəndaş təkliflərinə əsaslanaraq belə bir qənaətə gəlirik ki, yaratmaq istədiyimiz Yeni Azərbaycan Partiyasına bu gün rəhbərlik etməyə qadir olan yeganə mütləq lider Siz ola bilərsiniz və yalnız bu halda yaranmaqda olan partiya öz qarşısına qoyduğu məqsədə çatar, respublikanın bütün zümrələrdən olan xalq kütləsini öz ətrafında birləşdirərək Azərbaycanın siyasi, iqtisadi həyatında mövcud olan boşluğu doldurar, dövlət quruculuğu işlərində öz layiqli töhfəsini verə bilər.[2] "

Müraciətin sonunda bu müraciətə minlərlə Azərbaycan vətəndaşının da məmnuniyyətlə qoşulmağa hazır olması, hələlik isə ilk addım olaraq bunu bir qrup ziyalılar adından edilməsi qeyd olunurdu. Son söz olaraq isə bildirilirdiː

" Azərbaycan Sizin sözünüzü və qəti qərarınızı gözləyir.[2] "

Heydər Əliyev 91-lər haqqında[redaktə | mənbəni redaktə et]

"91-lər"in müraciəti 16 oktyabr 1992-ci il tarixində "Səs" qəzetində çap olunmuşdur. Bu barədə Azərbaycanın sabiq prezidenti Heydər Əliyev Respublika sarayında keçirilən Yeni Azərbaycan partiyasının yaradılmasının 5-ci ildönümü münasibəti ilə keçirlən təntənəli yığıncaqda nitqində belə demişdir:

" 91-lərin mənə müraciətindən əvvəl - ondan bir xeyli vaxt əvvəl - Sirus Təbrizli böyük bir məqalə dərc etdirmişdi ki, biz Heydər Əliyevi Azərbaycana, Bakıya özümüz dəvət etməliyik. Mən o məqaləni də oxudum, onu çox hörmətlə qarşıladım, qəbul etdim. Ancaq o məqalə də mənim fikrimi dəyişmədi. Nəhayət, Azərbaycanda vəziyyətin get-gedə ağırlaşdığını, çətinləşdiyini görərkən və bu partiyanın yaranması ilə əlaqədar mənə müraciət edən ziyalıların, respublikanın tanınmış adamlarının - ölkəmiz, xalqımız, torpağımız üçün ürəyi həqiqətən yanan adamların iztirabını duyarkən, onların xalqımız, ölkəmiz üçün bir iş görmək arzusunu hiss edərkən mən tədricən belə bir partiyanın yaranmasına kömək etməyə razılığımı verdim. Sonra mənə 91-lərin müraciəti gəldi və mənim müraciətə mənim cavabım oldu. Bunlar hamısı o vaxt bizi yeganə müdafiə edən "Səs" qəzetində dərc olundu. Ondan sonra, noyabrın 21-də Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması üçün təsis konfransı keçirildi.[3] "

Heydər Əliyev 26 noyabr 2002-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının 10 illik yubiley mərasimindəki çıxışında isə 91-lər barədə belə demişdir:

" 91-lər, onlar artıq dillərdə əzbər olublar. Mən 91-lərin hamısına həmişə böyük hörmət və ehtiram bəsləmişəm. Bu gün də onların hamısına - dünyadan gedənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm, indi bizimlə bərabər olanlara səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Ona görə yox ki, 91-lərin müraciəti, - sizinlə açıq danışıram, - mənim həyatımda böyük bir dönüş rolu oynadı. Yox. Siz bilirsiniz ki, biz partiyanı yaradandan 7 ay sonra xalq, o cümlədən o vaxt iqtidarda olanlar, artıq qaçıb dağılmaqda olan insanlar məni Azərbaycana dəvət etməyə məcbur oldular.[4] "

91-lər Heydər Əliyevə müraciət ünvanlayarkən bəzi şəxslər bu müraciətə qoşulmaq istəməyib. Bu barədə məhz Heydər Əliyevin çıxışında dedikləri xüsusi maraq doğururː

" Partiyanın yaranma prosesini sona çatdıran 91-lərin mənə ünvanlanmış məktubudur. Mən bu 91 şəxsi çox yüksək qiymətləndirirəm, onların hamısına öz hörmət və ehtiramımı, xüsusi minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. 91-lərdən həyatını dəyişənlər var - Ziya Bünyadov, Xəlil Rza Ulutürk, Xəlil Xəlilov. Onların gördükləri işlər, xidmətlər bizim partiyanın və hər bir şəxsin, o cümlədən mənim qəlbimdə əbədi yaşayacaqdır. Allah onlara rəhmət eləsin. Mən bilirəm ki, onlar bəlkə də o vaxt bunu mənə deməmişdilər, amma bunu mən sonralar bildim. Bu 91-lər həqiqətən çox cəsarətli adamlar olmuşlar. Çünki bu məktubu hazırlayıb, bu məktubla həmrəy olmaq istəyən adamlarla danışıq aparanlar bəziləri ilə danışmışlar, görüşmüşlər, ancaq onlar həmin məktuba imza atmaqdan imtina etmişlər.[3] "

91-lərin siyahısı[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Abbas Səmədov
 2. Adil Qasımov
 3. Ağababa Mahmudov
 4. Allahyar Hüseynov
 5. Əli İnsanov, dövlət xadimi
 6. Fəraməz Maqsudov, riyaziyyatçı
 7. Hacıbala Abutalıbov, dövlət xadimi
 8. Xəlil Rza Ulutürk, şair
 9. İqrar Əliyev, tarixçi
 10. Lalə Şövkət, dövlət xadimi
 11. Liliya Luqovaya
 12. Mixail Zabelin, deputat
 13. Murtuz Ələsgərov, dövlət xadimi
 14. Nəbi Əsgərov
 15. Ömər Eldarov, heykəltəraş
 16. Rafiq Əminzadə
 17. Zeynəb Xanlarova, müğənni
 18. Ziya Bünyadov, şərqşünas
 19. Kərim Kərimov
 20. Məmmədtağı Cəfərov
 21. Sabir Hacıyev
 22. Sirus Təbrizli
 23. Əli Ömərov
 24. Eldar İbrahimov
 25. Əlfəddin Abdullayev
 26. Əkbər Bayramov
 27. Zahid Qaralov
 28. Həsən Quliyev
 29. Əjdər İsmayılov
 30. Fikrət İsmayılov
 31. Şahlar Əsgərov
 32. Mübariz Əhmədov
 33. Əli Nuriyev
 34. Ədalət Fərəcov
 35. Həsən Mirzəyev
 36. Zahid Xəlilov
 37. Vilayət Əliyev
 38. Şəmistan Mikayılov
 39. Səfiyar Musayev
 40. Əsədulla Qurbanov
 41. Musa İlyasov
 42. Tələt Qayıbov
 43. Məmməd Məmmədov
 44. Eldar Abbasov
 45. Fuad İsmayılov
 46. Əlişir Musayev
 47. Hüsü Kərimov
 48. Rafiq Məmmədhəsənov
 49. Məmməd Nəsirov
 50. İbrahim İsayev
 51. Faiq Cəfərov (professor)
 52. Sudeyf İmamverdiyev
 53. Novruz Quliyev
 54. Əmir Mərdanov
 55. Sabir Xəlilov
 56. Pənah Mahmudov
 57. İsgəndər Quliyev
 58. Zakir Sərdarov
 59. Əli Əhmədov
 60. Əli Nağıyev
 61. Maqsud Nəcəfov
 62. Heydər Hüseynov
 63. Allahverdi Hacıyev
 64. Tofiq Hüseynov
 65. Məmməd Məmmədov
 66. Musa Heydərov
 67. Hacı Hacıyev
 68. Nəzir Əhmədov
 69. İbrahim Əzizov
 70. Aydın Əhmədzadə
 71. Vidadi Acalov
 72. Səbir Dünyamalıyeva
 73. Georgi Savoskin
 74. Lüdviq Muradov
 75. Rəfael Allahverdiyev
 76. Asif Cahangirov
 77. Rafiq Qasımov
 78. Kərim Kərimov
 79. Munis Bayramov
 80. Möhsün Möhsünov
 81. Ağabəy Əsgərov
 82. Vüqar Rəhimzadə
 83. Rizvan Cəbiyev
 84. Ariz Abduləliyev
 85. Əziz Axundov
 86. Mirzə Əsgərov
 87. Xeyrəddin Qoca
 88. Səlahəddin Quliyev
 89. Ziya Paşa
 90. Vüqar İsmayılov
 91. Tahir Məmmədov

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Heydər Əliyevi hakimiyyətə çağıran “91-lər”: məşhur müraciətdən 20 il keçir - SİYAHI (İstifadə tarixiː 17.04.2018, 16:12)
 2. 1 2 3 4 5 Azərbaycan Sizin sözünüzü gözləyir. "Səs" qəzeti, 1992, 16 oktyabr, № 43 (72)
 3. 1 2 Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir. 13-cü kitab - oktyabr, 1997 - dekabr, 1997. Bakı: Azərnəşr, 2004, s. 265
 4. "Yeni Azərbaycan Partyasının on illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində YAP-ın sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 26 noyabr 2002-ci il". 2019-03-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-04-17.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]