Endokrin sistemi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Endokrin sistemi və ya humoral sistem (lat. humor − "maye" deməkdir.) − bədənin müxtəlif hissələrində müxtəlif hormonlar ifraz edən və xüsusi maddələr yaradan vəzilərin yaratdığı bioloji orqanlar sistemi.

Haqqında[redaktə | mənbəni redaktə et]

Neyroendokrin (endokrin) sistemi bədənin demək olar ki, bütün orqan və sistemlərinin fəaliyyətini əlaqələndirir və tənzimləyir. Fərdin normal işləməsini təmin etmək üçün lazım olan daxili mühitin sabitliyini qoruyur, həmçinin xarici və daxili mühitin daim dəyişən şərtlərinə uyğunlaşmasını təmin edir. Endokrin sistemini endokrinolgiya elmi öyrənir. Bu elmlə məşğul olan şəxs isə endokrinoloq adlanır.

Hormonlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Hormon
Sekresiya vəzilərinin buraxdığı bioloji fəal maddələrə hormonlar deyilir. Hormonlar qanla orqanizmin hər yerinə aparılaraq bir çox orqanlar sisteminin funksiyalarına və bütün orqanizmin həyat fəaliyyətinə təsir edir. Hormonlar maddələr mübadiləsi, böyüməinkişaf proseslərini tənzimləyir. Bəzi hormonlar hər hansı orqanlar sisteminin funksiyalarına daha çox təsir edir. Bu cür orqanlara hədəf orqanlar deyilir. Hədəf orqanların hüceyrə membranı həmin hormonlara çox həssəs olur. Məsələn, cinsiyyət hormonları çoxalma orqanları sisteminin böyüməsini və inkişafını sürətləndirir. Vəzilərin hamısının işi bir-birilə sıx əlaqədardır. Hər hansı bir vəzinin çox və ya az hormon buraxması başqa vəzinin funksiyasını gücləndirir və yaxud zəiflədir. İndiyə qədər insanda 50-dən çox hormon müəyyən edilmişdir.

Endokrin sistemində nevroloji idarə mərkəzləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Endokrin sistemində 2 əsas idarə orqanı var. Bunlar ara beynin 2 hissəsidir:

Talamus[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Talamus

Əsas görmə orqanıdır.

Hipotalamus[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Hipotalamus

Bütün onurğalılarda humoral sistemin ən əsas idarə mərkəzi hipotalamusdur. 30-dan çox funksiya yerinə yetirir. Onun funksiyalarına qoxugörmə istisna olmaqla, bütün hissi orqanların tənzimlənməsi və s. aiddir.

Vəzilər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Vəzi sekresiya ya ekskresiyaya malik epitel hüceyrələrindən (vəzi toxumasından) təşkil olunmuş üzvə deyilir. Epitel toxuma vəzinin əsas kütləsini, birləşdirici toxuma isə onun stromasını (istinadını) təşkil edir. Endokrin sistemi daxili sekresiya vəziləri, xarici sekresiya vəziləri, qarışıq sekresiya vəzilərindən meydana gəlmişdir. Sekresiya vəziləri içərisində insanda ən əsas funksiyanı daşıyan vəzilər qalxanabənzər vəziböyrəküstü vəzidir.

Daxili sekresiya vəziləri (solda) və xarici sekresiya vəzilərinin (sağda) quruluşundakı fərqlər

Daxili sekresiya vəziləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Daxili sekresiya vəziləri bədənin xaricinə çıxacaqları olmayan vəzilərdir. Bu vəzilər hazırladıqları hormonları qana ifraz edir. Hipofiz, epifiz, qalxanabənzər vəzi, qalxanabənzər ətraf vəziləri, epifizböyrəküstü vəzilər bunların nümunələridir:

Epifiz vəzi və ya əzgiləbənzər cisim[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Epifiz

Kəllə boşluğunda yerləşir. Vaxtından əvvəl cinsi yetişkənliyin qarşısını alır. "Bioloji saat" rolunu oynayır. Yəni, bu orqanın sayəsində günün saatları və yuxu rejimi tənzimlənir. Lakin Böyük Britaniyada bəzi əsgərlərin gözlərinin retinasına (torlu qişasına) yerləşdirilmiş güzgücüklər sayəsində həmin şəxslər 36 saat oyaq qalmışdılar.

Melatonin adlanan hormon hazırlayır. Epifiz vəzinin daha bir xüsusiyyəti onun orqanizmin xəstəliklərə qarşı müqavimətinin artırılmasındakı roludur. Lakin işıq epifiz vəzinin bu sahədə gücünü zəiflədir. Buna görə də, kor insanlar işıq şüasını görmədiyi üçün onların xərçəng xəstəliyinə yaxalanma riski yoxdur.

Qalxanabənzər vəzi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Qalxanabənzər vəzi

Bir ədəddir. Boyunun ön və alt hissəsindədir. Bu, traxeyanın qarşısında yerləşir. Aşağı ayaqları qısa "H" hərfi şəklindədir. Dar bir orta bölmə ilə piramida şəklində iki yan paycıqdan ibarətdir. Vəzinin daxili hissəsi kolloidal cövhər ilə doludur. İçərisindəki kolloid maddə qatı və tünd, bəzən isə rənglidir. Vəzinin ifrazı orqanyod metabolizmlərini tənzimləyir. Qalxanabənzər vəzinin hormonları oksidləşmə proseslərini tənzim edib, orqanizmin böyümə və inkişafına təsir edir. Tiroksin hormonunu ifraz edir. Qalxanabənzər vəzi P (Fosfor) və Ca (Kalsium) miqdarını da normada saxlayır. Bunun üçün kalsitonin hormonu ifraz edir. Bu hormon sümükdə kalsium və fosfor duzları az olduqda bu duzların qandan sümüyə keçməsini təmin edir.

Qalxanabənzər ətraf vəziləri və ya Paratiroid vəzilər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qalxanabənzər vəzinin arxasındadır. Qalxanabənzər vəzi ilə əlaqəsi onların qonşu olmalarıdır. Onların işi tamamilə fərqlidir. Onların ifrazatı olduqca vacibdir. Bu vəzilər mərcimək ölçülü və şəkilli olur. Sayları 4 ədəddir. Qalxanabənzər ətraf vəziləri kalsium mübadiləsini təmin edir və qanda kalsiumfosforun səviyyəsini sabit saxlayan parathormon hormonunu hazırlayır. Bu hormon qandakı kalsium və onun duzları çatışmadığı zaman sümükdəki duzların qana keçməsini təmin edir.

Timus və ya Çəngələbənzər vəzi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Timus

Döş boşluğunda, traxeyanın qarşısında, iki ağciyər arasında olan daxili bir vəzidir. İki lobdan ibarətdir. Bu lobların ölçüləri bir-birindən fərqlənir. Bəzən isə bu 2 hissə bir-birinə bitişik ola bilər. İnsanda ölçüsü 3 yaşa qədər artır. Bu yaşdan sonra kiçilməyə başlayır. Üç yaşda çəkisi 10 qrama qədər olur. Beləliklə, 15 yaşınadək uşaqlarda olur. Sonra reduksiya edərək piy toxuması ilə əvəz olunur. Odur ki, uşaqlıq dövrü vəzilərindən hesab olunur. Endokrin sisteminin bronxiogen vəzilərindəndir. Yetkinlik yaşına çatmayan insanlarda bu vəzinin götürülməsi orqanizmin inkişafını gecikdirir. Yetkin insanda isə kiçilməməsi normal deyil. Çəngələbənzər vəzi immun sisteminin formalaşmasında mühüm rol oynayır.

Hipofiz vəzi və ya Beyin artımı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Hipofiz

Kəllə boşluğunda, beynin alt tərəfində yerləşən bir vəzidir. Lobya boydadır, ölçüsü təxminən 1 sm-ə qədərdir. Kütləsi isə 0.4 – 1 qramdır. Hipofiz vəzi həm beynin xaricində, həm də daxilində yerləşir. Hipotalamusdan xüsusi bir sap vasitəsi ilə asılmışdır. Hamiləlik vaxtı kütləsi və ölçüləri artır. Ön, orta və arxa paydan ibarətdir. Ön və orta pay birlikdə adenohipofiz adlanır və vəzinin ümumi kütləsinin 80 faizini əhatə edir. Ön hipofiz5 fərqli hüceyrə qrupları vardır ki, bunlar müxtəlif çeşidli hormonlar istehsal edir. İnsanda boyun inkişafına, cinsiyyət sisteminə təsir göstərir. Hazırladığı hormonlardan biri somatotropdur.

Böyrəküstü vəzilər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Böyrəküstü vəzilər

Böyrəklərin üst hissəsində yerləşdikləri üçün belə adlandırılmışdır. Böyrəküstü vəzilər karbohidrat, yağ, zülal mübadiləsinə nəzarət edir, zülalların karbohidratlara çevrilməsinə kömək edir, duzsu mübadiləsini tənzimləyir. Hormonlarının qana ifrazatı nəticəsində insanda sevinc və kədər hisləri yaradır. Hazırladığı hormonlardan biri adrenalindir. Bu, hormon müsbət emosiyalar yaradır. Adrenalin hormonu eyni zamanda bir çox orqanların funksiyasını dəyişir. Qanda adrenlin artdıqda ürəyin işi güclənir, qan damarları daralır, bədənin temperaturu qalxır və qanda qlükozanın miqdarı artır. Adrenalin hormonunun təsiri insanda 30 saniyə çəkir. Bundan əlavə, noradrenalin adlanan hormon da ifraz edir ki, bu da mənfi emosiyalar yaradır. Sinirlərin arterial əzələlərinə təsir göstərərək, qan təzyiqini tənzimləyir. Bundan əlavə, C vitaminini sabit saxlamaq xüsusiyyəti də var. Bu vəzilər adrenal vəzi də adlanır.

Xarici sekresiya vəziləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici sekresiya vəzilərinin axacaqları bədən xaricinə olduğundan belə adlandırılır. Bunlara ağız suyu vəziləri, tər vəzisi, süd vəzisi, mədə vəziləri, qaraciyər vəziləri, göz yaşı vəziləri, piy vəziləri, qulaq kiri vəzisi, selik vəziləri, prostat vəzi daxildir.

Ağız suyu vəziləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bu vəzilər ağız suyu ifraz edir. Bunun nəticəsində dadalma hissiyyatı yaranır. Gündəlik ifraz olunan tüpürcək miqdarı 0.5–2 litrdir. Həmçinin tüpürcəyin tərkibindəki ptialin fermenti nişastamaltozaya, maltaza fermenti isə maltozaqlükozaya qədər parçalayır. Bunlardan başqa ağız suyunun tərkibindəki mutsin maddəsi qidanı yapışqan vəziyyətə gətirir, onu sürüşkən edir. Lizosim maddəsinin isə mikroblara qarşı funksiyası vardır. Ağız suyu vəziləri vəziləri yerləşməsinə görə 2 qrupa bölünür:

Ağız boşluğunda yerləşən ağız suyu vəziləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ağız boşluğunda yerləşən ağız suyu vəziləri, əsasən, ağız boşluğunun divarlarında yerləşir. Sayları 600–1000 qədərdir.

Ağız boşluğu xaricində yerləşən ağız suyu vəziləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ağız boşluğu xaricində 3 cür ağzı suyu vəzisi yerləşir:

Dilaltı vəzi[redaktə | mənbəni redaktə et]
Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Dilaltı vəzi

Dilin alt hissəsində yerləşir. Sayları 1 cütdür. Orqanizmdə ən sürətli sorulma prosesi dilaltı vəzidə gedir. Bu proses 1-1.5 dəq ərzində həyata keçir.

Çənəaltı vəzi[redaktə | mənbəni redaktə et]
Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Çənəaltı vəzi

Çənənin alt hissəsində yerləşir. Sayları 1 cütdür.

Qulaqaltı vəzi[redaktə | mənbəni redaktə et]
Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Qulaqaltı vəzi

Qulağın ön-aşağı tərəfində yerləşir. Sayları 1 cütdür.

Dərinin quruluşu və dəri üzərində yerləşən vəzilər (Piy və tər vəziləri)

Tər vəzisi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Tər vəziləri

Bu vəzi tər ifraz edir ki, bu da bədənin temperaturunun aşağı salınmasında böyük rol oynayır. İnsanın 2 kv.m dəri səthi boyu yayılmışdır və insanda iki milyona (2000000) qədər tər vəzisi vardır. Tər vəziləri dəqiqə1 ml tər ifraz edir. Bu ədəd gün ərzində 12 litrdir. Tər vəziləri 2 cür olur:

Ekrin tər vəziləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ekrin tər vəziləridəri səthinin bütün nayihələrində rast gəlmək mümkündür. Xüsusilə, ovuc və ayaq altında, qoltuq altında, alın nayihəsində sıx yerləşmişdir. Əl içi və ayaq altında hər santimetr kvadrata təxminən 700 ekrin tər vəzisi düşür. Ekrin tər vəzilərinin əsas funksiyası orqanizmin isti və soyuq balansını tənzimləməkdir.

Apokrin tər vəziləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Apokrin tər vəziləri daha çox qoltuqların altında, sinə və ənsə nayihələrində yayılmışdır. Apokrin vəzilərinin ifraz etdiyi tər dəri səthində olan bakteriyaların təsiri nəticəsində qoxulu hala gəlir.

Piy vəziləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Piy vəziləri: Piy yaranmasında iştirak edir. Piy orqanizmin qida ehtiyatını saxlayır. Lakin bu vəzinin artıq ifrazı piylənməyə səbəb olur. Həmçinin tükləri elastik və parıltılı edir. Axacaqları tüklərin soğanaqlarına açılır.

Süd vəzisinin quruluşu: 1. Piy; 2. Paycıq süd axacağı; 3. Paycıq; 4. Birləşdirici toxuma; 5. Süd axacağı sinusu; 6. Süd axacağı

Süd vəzisi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Süd vəziləri

Süd vəzisi: Bu vəzi südün ifraz olunmasında rol oynayır.

Göz yaşı sistemi:a. Göz yaşı vəzi; b. Yuxarı göz yaşı nöqtəsi; c. Yuxarı göz yaşı kanalı; d. Göz yaşı kisəsi e. Aşağı göz yaşı nöqtəsi; f. Aşağı göz yaşı kanalı; g. Burun göz yaşı kanalı

Göz yaşı vəziləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Göz yaşı vəziləri: Göz yaşı ifraz edir. Bunun əhəmiyyəti gözə düşən yad cisimləri uzaqlaşdırmaqdır. Həmçinin qırpma vasitəsilə gözün qurumasının da qarşısını alır.

Qarışıq sekresiya vəziləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qarışıq sekresiya vəziləri həm xarici, həm də daxili sekretor funksiya daşıdığından belə adlanır. Bunlara mədəaltı vəzi, yumurtalıqlartoxumluqlar aiddir:

Mədəaltı vəzi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Mədəaltı vəzi
Mədəaltı vəzi və onun quruluşu

Qanda qlükozanın miqdarını tənzimləyir. Hazırladığı hormonlar insulinqlükaqondur. Mədəaltı vəzinin quruluşu baş hissə, cisim, quyruq hissədən ibarətdir.

Yumurtalıqlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Yumurtalıq

Hormonları cinsi yetişkənlik dövründə qana keçərək qızlarda ikincili cinsiyyət əlamətləri yaradır. Hazırladığı hormonlar, əsasən, estrogen, progesterondur.

Toxumluqlar və ya Xayalar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Gnome-searchtool.svg Əsas məqalə: Xaya

Hormonları cinsi yetişkənlik dövründə aşkar olunur və oğlanlarda ikincili cinsiyyət əlamətlərinin yaranmasına səbəb olur. Hazırladığı hormonlar, əsasən, testesteron, androgendir.

Toxumluqlar və ya xayalar

Endokrin sistemi xəstəlikləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

ÜST-ün 2002-ci il statistikasına əsasən sekresiya vəziləri xəstəlikləri səbəbi ilə əlil olmuş insanlar

Endokrin sistemini və onun xəstəliklərini öyrənən elm sahəsi endokrinologiya adlanır. Vəzilər yunanca aden adlandığından, vəzilərin iltihabına adenit deyilir.

Endokrin sistemi xəstəliklərinin tipləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Endokrin sistemi xəstəlikləri, əsasən, 3 tipə bölünür:

 1. Endokrin vəzinin hiposekresiyası (Vəzliərin hormonları normadan az ifraz etməsi)
 2. Endokrin vəzinin hipersekresiyası (Vəzilərin normadan artıq hormon ifraz etməsi)
 3. Endokrin vəzinin xərçəngi (Vəzilərin xoşxassəli və bədxassəli şişləri)

Daxili sekresiya vəzilərinin xəstəlikləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Daxili sekresiya vəzilərinin xəstəlikləri
Daxili sekresiya vəzisi Xəstəlik Xəstəliyin yaranma səbəbi Xəstəliyin əlamətləri
Qalxanabənzər vəzi Miksedema Böyüklərdə tiroksin hormonunun normadan az ifrazı Bədənin şişməsi; Gözün, burunun və s. bədənə nisbətən kiçik olması
Bazedov Tiroksin hormonunun normadan çox ifrazı Çox yeyilsə də, arıqlama; Ürək döyüntülərinin artması; Qan təzyiqinin artması
Kretinizm Uşaqlarda tiroksin hormonunun normadan az ifrazı Cılızlıq; Xarici görünüşün eybəcər hal alması
Qalxanabənzər vəzi xərçəngi
Qalxanabənzər ətraf vəziləri Hiperparatireoz Parathormon hormonunun normadan çox ifrazı Sümük ağrıları; Yorğunluq və halsızlıq
Qalxanabənzər ətraf vəzilərin xərçəngi Hiperparatireoz
Hipofiz vəzi Cırtdanboyluluq Uşaqlarda somatotrop hormonunun normadan az ifrazı İnsanın boyunun normadan balaca olması
Nəhəngboyluluq Hipofiz vəzinin şişi nəticəsində uşaqlarda somatotrop hormonunun normadan çox ifraz olunması İnsanın boyunun normadan böyük olması
Akromeqaliya Böyüklərdə somatotrop hormonunun normadan çox ifrazı
Böyrəküstü vəzilər Addison Adrenalin hormonunun normadan çox ifrazı Dəridə tunc rəngli ləkələr

Qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Miksedema[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qalxanabənzər vəzinin fəallığının azalması və ya onun kəsilərək atılması maddələr mübadiləsinin ağır dərəcədə pozulmasına – miksedema adlanan xəstəliyə səbəb olur. Miksedema ilə xəstə adamın toxumalarında gedən oksidləşmə prosesləri zəifləyir, bədənin temperaturu düşür, ürək yığılmalarının ritmi yavaşıyır, bədən tosqunlaşır, sinir sisteminin oyanma qabiliyyəti azalır. Xəstələr heyvanların qalxanabənzər vəzilərindən hazırlanan hormon preparatlarını həkimin təyin etdiyi qaydada hər gün təyin etsələr, xəstəlik halları keçib gedir. Bu cür müalicəni arasıkəsilmədən hər gün aparmaq lazımdır.

Kretinizm[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qalxanabənzər vəzinin hazırladığı tiroksin hormonunun uşaqlarda az ifrazı kretinizm (uşaq iflici) xəstəliyinə səbəb olur. Bu xəstəlik uşaqların boy atmasının zəifləməsinə və inkişafın zəifləməsinə səbəb olur.

Bazedov[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qalxanabənzər fəaliyyəti artdıqda və tiroksin çox ifraz olunduqda mübadilə prosesləri güclənir. Bu vaxt ürək yığılmalarının sayı artır, qan təzyiqi qalxır, sinir sisteminin oyanma qabiliyyəti yüksəlir. Belə adam əsəbi olur və tez yorulur. Bunlar böyüklərdə bazedov xəstəliyinin əlamətləridir. Bazedov xəstəliyi olan adamlar daim aclıq hiss edir və çox yeyirlər. Lakin buna baxmayaraq, çox arıqlayırlar. Belə xəstələrin qalxanabənzər vəzisi böyümüş, gözləri bərəlmişdir. Bazedov xəstəliyinin müalicə etmək üçün hormonların əmələ gəlməsini zəiflədən dərmanlardan istifadə edilir. Bəzən isə qalxanabənzər vəzinin bir hissəsini kəsib atmaq lazım gəlir.

Qalxanabənzər ətraf vəzilərinin xəstəlikləri[1][redaktə | mənbəni redaktə et]

Hiperparatireoz[redaktə | mənbəni redaktə et]

Hiperparatireoz qalxanabənzər ətraf vəzilərinin ən çox rast gəlinən xəstəliklərindəndir. Bu xəstəliyin yaranma səbəbi paratiroid vəzilərin birinin və ya bir neçəsinin nəzarətsiz şəkildə parathormon hormonunu ifraz etməsinin sümüklərə təsiri nəticəsində qanda kalsiumun miqdarı artır. Hiperparatireoz xəstəliyi bir çox xəstəliyin yaranma səbəbidir: osteoparoz, müxtəlif zehni xəstəliklər, xoralar, pankreatit, böyrək daşları və s. kimi bəzi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur.[2][3]

Sağ üst qalxanabənzər ətraf vəzin adenoması
Qalxanabənzər ətraf vəzilərin xərçəngi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ən az rast gəlinən qalxanabənzər ətraf vəzi xəstəliklərindəndir. Hər 1000 nəfər qalxanabənzər ətraf vəzi xəstələsinin sadəcə 1-i bu paratiroid xərçəngindən əziyyət çəkir. Paratiroid xərçəngi xoşxassəli və bədxassəli olmaqla 2 yerə ayrılır. Xəstəlik, əsasən, xoşxassəlidir.[4]

Hipofiz vəzi xəstəlikləri[5][redaktə | mənbəni redaktə et]

Cırtdanboylu kişi
Cırtdanboyluluq[redaktə | mənbəni redaktə et]

Hipofiz vəzinin somatotrop hormonunun uşaqlarda az ifrazı cırtdanboyluluğa səbəb olur.

Hal-hazırda dünyanın yaşayan ən qısaboylu insanı Kolumbiya əsilli Edvard Nino Hernandezdir. Onun boyu 72.1 sm hündürlüyündədir.[6]

Nəhəngboyluluq[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xəstəlik uşaqlarda yaranır. Nəhəngboyluluğun başlıca səbəbi hipofiz vəzinin şişidir. Nəticədə onun ölçüləri böyüyür və vəzi somatotrop hormonunu normadan artıq ifraz edir. Bütün bunlar isə fərdin boyunun normadan daha hündür olmasına gətirib çıxarır.[7]

Hal-hazırda dünyanın yaşayan ən hündür insanı Türkiyə əsilli Sultan Kösendir. Onun boyu 2.51 metrdir.[8]

Akromeqaliya[redaktə | mənbəni redaktə et]

Somatotrop hormonunun böyüklərdə çox ifrazı akromeqaliya xəstəliyinə gətirib çıxarır.

Böyrəküstü vəzilərin xəstəlikləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Addison xəstəliyi və ya Tunc vəstəliyi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Addison xəstəliyinin səbəbi böyrəküstü vəzilərin adrenalin hormonunu çox ifraz etməsi nəticəsində əmələ gəlir. Dəritunc rəngli ləkələrin yaranması ilə xarakterikdir. İlk dəfə məşhur həkim Tomas Addison tərəfindən öyrənilmişdir.

Xarici sekresiya vəzilərinin xəstəlikləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici sekresiya vəzilərinin xəstəlikləri
Xarici sekresiya vəzisi Xəstəlik Xəstəliyin yaranma səbəbi Xəstəliyin əlamətləri
Ağız suyu vəziləri Ağız suyu vəzilərinin absesi Ağızda quruluq; Bədən temperaturunun yüksəlməsi; Zəiflik; Qızartı; Atıcı ağrılar; Ağızda dolğunluq hissi
Tər vəziləri Hiperhidroz Normadan 30–40 dəfə çox tərləmə

Ağız suyu vəzilərinin xəstəlikləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ağız suyu vəzilərinin absesi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ağız suyu vəzilərinin absesi tüpürcək vəzilərinin irinli iltihabına deyilir. Patologiya, adətən, sialadenit və ya sialolitiazın ağırlaşmasıdır və bakterial etiologiyaya malikdir. Tüpürcək vəzilərinin absesi ağızda quruluq, bədən temperaturunun yüksəlməsi, zəiflik, ödem, qızartı, atıcı ağrılar və zədə nahiyəsində dolqunluq hissi ilə təzahür edir.

Xəstəliyin diaqnostikası obyektiv müayinə, vəzinin sekresiyasının bakterial və sitoloji müayinəsi, USM, sialoqrafiya və s. əsaslanır.

Tüpürcək vəzinin absesinin müalicəsi irinliyin cərrahi üsulla yarılması, drenajı və antibiotiklərlə terapiyadan ibarətdir.[9]

Tər vəzilərinin xəstəlikləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Hiperhidroz[redaktə | mənbəni redaktə et]

Tər vəzilərinin normadan 30–40 dəfə çox tər ifraz etməsidir.

Qarışıq sekresiya vəzilərinin xəstəlikləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qarışıq sekresiya vəzilərinin xəstəlikləri
Qarışıq sekresiya vəzisi Xəstəlik Xəstəliyin yaranma səbəbi Xəstəliyin əlamətləri
Mədəaltı vəzi Şəkərli diabet İnsulin hormonunun az ifrazı Artıq çəki; Həddindən artıq maye qəbulu və s.
Pankreatit Mədəaltı vəzinin iltihablaşması nəticəsində nəcisdə yağlanma; Həzm yollarında daşların əmələ gəlməsi
Xaya Varikosel Müxtəlif səbəblər ola bilər. Xayalardakı qan damarlarının genişlənməsi
Orxit Şiddətli ağrı; Xayaların şişməsi

Mədəaltı vəzi xəstəlikləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Şəkərli diabet[redaktə | mənbəni redaktə et]

İnsulin hormonunun çatışmaması şəkərli diabet xəstəliyi yaradır. Şəkərli diabetin 2 növü vardır[10]:

2014-cü ildə dünyada diabet dərəcələri. Ümumdünya yayılması 9,2% təşkil etmişdir.
I tip şəkərli diabet[redaktə | mənbəni redaktə et]

I tip şəkərli diabet mütləq insulin çatışmazlığı səbəbindən hiperqlikemiya ilə səciyyələnən metabolik pozğunluqdur. Bu patologiya, mədəaltı vəzinin beta hüceyrələrinin əsasən immun sistemin mediasiya olunan mexanizmləri tərəfindən məhv edilməsidir. Bəzi xəstələrdə mədəaltı vəzinin beta hüceyrələrinin avtoimmun məhv olmasının əlamətləri olmaya bilər. Bu, idiopatik I tip şəkərli diabet adlanır.

II tip şəkərli diabet[redaktə | mənbəni redaktə et]

Əsasən, 35 yaşından yuxarı, çox yağlı yeyən, artıq çəkili, az hərəkət edən insanlarda və adətən, ailəsində (qohumlarında) şəkər xəstəliyi olanlarda rast gəlinir. Daha çox yayılmış diabet tipidir. Bu xəstələrdə əsasən insulin normal ifraz olunur. Xəstəlik yeni başlayanda aktiv hərəkət, pəhriz və antidiabetik həblərlə müalicə edilir. Ancaq bir müddət sonra mədəaltı vəzinin insulin ifraz edən hüceyrələrinin funksiyaları pozulur və insulin müalicəsinə başlamağa ehtiyac olur.

Pankreatit[redaktə | mənbəni redaktə et]

Pankreatit mədəaltı vəzinin iltihabıdır. Pankreatit 2 formada olur:

Kəskin pankreatit[redaktə | mənbəni redaktə et]

Pankreasın (mədəaltı vəzinin) iltihabı sadəcə bir neçə gün davam edərsə, bu kəskin pankreatit adlanır.

Xroniki pankreatit[redaktə | mənbəni redaktə et]
Mədəaltı vəzi kanalında yaranmış kalsium daşları

Pankreasın (mədəaltı vəzinin) iltihabı daha uzun müddət davam edərsə, buna xroniki pankreatit deyilir. Zaman keçdikcə iltihab zədələnməyə səbəb ola bilər. Mədəaltı vəzikalsium daşları yarana bilər və bunlar bağırsağa həzm fermentlərini daşıyan pankretik kanalı tuta bilər. Nəcisyağların miqdarı arta bilər.

Əsas səbəb həddindən artıq alkoqol qəbuludur. Digər səbəblərə isə pankreatik kanalın daralması, pankreatik kanalın daş və ya şişlə tıxanması, bəzi dərman maddələri, pis qidalanma, ağciyərlərdə kistik fibroz, qanda müəyyən yağların səviyyələrinin yüksək olmasıdır. Xəstələrin 30%-də isə səbəb məlum deyildir. Xəstəliyə tutulma riski alkoqol qəbul edənlərdə və xüsusilə kişilərdə daha yüksəkdir.

Müalicənin ilkin mərhələsi alkoqol qəbulunun dayandırılmasından ibarətdir. Bundan başqa qidadakı yağların miqdarı azaldılmalı, vitaminlərin miqdarı artırılmalıdır. Pankreas xərçənginin əmələ gəlmə riskini artıra bildiyi üçün siqaret çəkməkdən imtina edilməlidir.[11]

Xaya xəstəlikləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Varikosel[redaktə | mənbəni redaktə et]

Varikosel toxum ciyəsi venalarında yaranan varikoz genişlənmədir. Varikosel zamanı xaya venalarında yaranan genişlənmə eynilə aşağı ətraf venalarının genişlənməsini xatırladır. Nəticədə, damarlardakı qan geri axır ki, bu da bir çox problemlərə və sonsuzluğa səbəb ola bilər. Genişlənmə 90-92% solda, 1-2% sağ, 5-7% hallarda isə hər iki xaya venalarında rast gəlinir.

Varikoselə müxtəlif yaş qruplarında rast gəlinməsinə baxmayaraq, 90%-dən artıq hallarda 15-30 yaş arasında olan gənclərdə aşkarlanır. Müxtəlif peşə sahiblərində aşkarlana bilir, lakin əksər hallarda varikosel ağır fiziki işlə (75%) və idmanla məşğul olan insanlarda rast gəlinir.[12]

Orxit[redaktə | mənbəni redaktə et]

Orxit toxumluqların iltihabıdır. Xəstəliyin əlamətləri xayalarda şiddətli ağrıtoxumluqların şişməsidir.

Endokrin sistemi xəstəliklərində istifadə olunan vasitələr[redaktə | mənbəni redaktə et]

Endokrin sistemi xəstəliklərində istifadə edilən dərman bitkiləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Endokrin sistemi xəstəliklərində ən çox istifadə olunan dərman bitkiləri bunlardır:

Dərman acıqıjısı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azərbaycanda 1 növü yayılmışdır − dərman acıqıjısı. Dərman məqsədilə yerüstü hissəsindən istifadə olunur.

Yerüstü hissəsi xoşagələn ətirli iyə malikdir. Tərkibində 0,09%-ə qədər xardal efir yağı, çoxlu miqdarda askorbin turşusu, karotin və s. vardır. Ən qiymətli tərkib hissəsi yoddur. Qurudulmuş otunda 0,4–0,5 mq/% yod vardır.

Sulu bişirmə, duru və quru ekstrakt formada yod tərkibli preparat kimi qalxanabənzər vəzi xəstəliklərində istifadə olunur. Xalq təbabətində təzə dərilmiş otunun şirəsi şəkər xəstəliyində, avitaminozda, qan azlığında qəbul edilir.

Tikanlı kəvər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azərbaycanda kəvərin yabanı halda ancaq 1 növü yayılmışdır − tikanlı kəvər.

Çiçək qönçələrində 100–150 mq/% askorbin turşusu, 25–30% azotlu maddələr vardır. Kəvərin meyvəsinin analizindən sonra məlum olmuşdur ki, onun meyvələrində yodun çoxlu üzvi birləşmələri mövcuddur. Buna görə ondan şirə hazırlanır və zob xəstəliyində, qaraciyər iltihabında istifadə edilir.

Yarpaq və cavan budaqlarını bir müddət şor suda saxlayır, sonra onu süzür və üzərinə turş alça əzməsi töküb diabetə qarşı qəbul edirlər.

Adi lobya[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azərbaycanda bir neçə növü yayılmışdır. Ən çox becəriləni adi lobyadır.

Adi lobyanın toxumları B1C vitaminləri, karotin, limon turşusu, zülallar ilə zəngindir. Zülalları heyvani zülallara çox yaxındır.

Meyvələrinin qabıqlarından hazırlanan fazeolin adlı ekstraktdan diabet xəstəliyində, qanda şəkərin miqdarını azladan və xəstələrin müqavimətini artıran dərman kimi işlədilir. Eyni məqsədlə meyvələrin sulu bişirməsindən də istifadə edilir.

Lobya qastritlərdə, ürək ritminin pozğunluğunda da məsləhət görülür. Sidikqovucu maddə kimi də istifadəsi vardır. Paxlasından hazırlanmış bişirmə və dəmləmə böyrək xəstəliklərində, revmatizmdə, duzların mübadiləsi pozulduqda müsbət təsir göstərir.

Aşı sumaq[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aşı sumağının yarpaqlarının tərkibində 12–30%-ə qədər aşı maddələri vardır. Yarpaqlarında alma turşusu, C vitamini (112 mq/%) də müəyyən edilmişdir. Həmçinin K vitamini, qətranlı maddələr, üzvi turşularla da zəngindir.

Çəpişotu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azərbaycanda 2 növü yayılmışdır − dərman çəpişotuŞərq çəpişotu.

Elmi təbabətdə yerüstü hissəsindən və toxumlarından istifadə olunur.

Dərman çəpişotu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Yerüstü hissəsində 0,2–0,5% alkaloidlər cəmi müəyyən edilmişdir.

Dərman çəpişotundan hazırlanan tinktura və ekstrakt şəkər xəstəliyinin müalicəsində istifadə edilir.

Şərq çəpişotu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Yarpaqlarında alkaloidlər (0,4%), qlikozidlər (0,12%), üzvi turşular (1,23%), C vitamini (111,86 mq/%) müəyyən edilmişdir.

Xalq təbabətində Şərq çəpişotunun yarpaq, köktoxumlarından çay dəmləyib sidikqovucu, tərlədici vasitə kimi, həmçinin ürək ağrılarını sakitləşdirmək, ana südünü artırmaq, eləcə də, qurd əleyhinə istifadə edilir.

Kahı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kahı bədənə soyuqluq və rütubət verir. Mədənin işini yaxşılaşdırır, öd ifrazını yüngülləşdirir. Xalq təbabətində geniş istifadə olunur. Bişmiş halda olan kahı tez həzm olunur və süd yaradır.

Adi armud[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azərbaycanda armudun 16 növü yabanı halda yayılmışdır, 2 növü becərilir – adi armudQafqaz armudu.

Ağdam rayonunda becərilən adi armudun may-iyun aylarında toplanmış yarpaqlarında alkaloidlər (0,13%), flavonoidlər (3,08%), aşı maddələr (1,04%), üzvi turşular (0,26%), C vitamini (45,5 mq/%) müəyyən edilmişdir. Meyvələrində şəkər (12%), pektin maddələri (4,2%), üzvi turşular (2,5%), aşı maddələri (1,2%), C vitamini (64,5 mq/%), karotin (5–6 mq/%), B1 vitamini tapılmışdır.

Qafqaz armudu da tərkibcə çox yaxındır və mədə-bağırsaq, həmçinin ürək-damar sisteminin xəstəliklərində faydalıdır.[13]

Diabet xəstəliklərində armudun meyvələri çox xeyirlidir, çünki armud qidanın asan mənimsənilməsinə və həzm prosesinin yaxşılaşmasına kömək edir. Malyariya xəstəliyinə tutulanların ürək yanğısını söndürmək üçün də faydalıdır.

Endokrin sistemi xəstəliklərində istifadə olunan qida vasitələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ət məhsulları[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ev heyvanlarının əti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Endokrin sistemi xəstəliklərinin müalicəsində ev heyvanlarının əti kimi ən çox bunlardan istifadə olunur:

Qoyun sürüsü
Qoyun əti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qoyun əti bədənə istilik verir və qan yaradır.

Xalq təbabətində təzə kəsilən kimi qoyun piyini isti-isti yemək astma, öskürək, şəkərli diabet əleyhinə faydalıdır.

Dəvə əti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bədənə istilik və quruluq verir. Dəvə əti cinsi fəaliyyəti və bədən orqanlarını qüvvətləndirir, şəkərli diabetdə müsbət təsir göstərir.

Quş əti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Endokrin sistemi üçün faydalı quş ətlərinə aşağıdakılar nümunədir:

Endokrin sistemi ilə bağlı beynəlxalq günlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Endokrin sistemi ilə bağlı qeyd edilən bəzi beynəlxalq günlər aşağıdakılardır:

Diabetlə Beynəlxalq Mübarizə Günü[redaktə | mənbəni redaktə et]

Hər il 14 noyabr tarixində qeyd olunur. Bu günün qeyd olunmasında məqsəd hal-hazırda dünyada 500 milyondan çox insanın şəkərli diabet xəstəsi olduğuna diqqəti cəlb etmək və xəstəliyin ciddiliyi barədə insanları maarifləndirməkdir.[14]

Dünya Qalxanabənzər Vəzi Günü[redaktə | mənbəni redaktə et]

Hər il 25 mayda keçirilir.[15]

Dünya Hipoparatireoz Maraarifləndirmə Günü[redaktə | mənbəni redaktə et]

Hər il 1 iyunda qeyd olunur. Bu günün qeyd olunmasında məqsəd insanların diqqətini hipoparatireoz xəstəliyinə cəlb etmək və onları bu barədə maarifləndirməkdən ibarətdir.[16][17]

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. "Qalxanabənzər ətraf vəzi xəstəlikləri. Dr. Jan Klod Kayuka. www.milliyet.com.tr". 2020-01-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-12-26.
 2. Hiperparatireoz. Endokrinoloq Dr. Samir Şükürov. www.facebook.com
 3. Hiperparatireoz. Endokrinoloq Dr. Sadiq Bəbirov www.facebook.com
 4. "Qalxanabənzər ətraf vəzilərin xərçəngi. serkanteksoz.com". 2021-10-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-01-02.
 5. Hipofiz vəzi xəstəlikləri. experttv.az Arxivləşdirilib 2019-04-21 at the Wayback Machine
 6. "Dünyanın ən qısaboylu insanı. www.guinnessworldrecords.com". 2022-08-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-02-05.
 7. "Nəhəngboyluluq. healthline.com". 2022-07-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-02-05.
 8. "Dünyanın ən hündürboylu insanı. www.guinnessworldrecords.com". 2022-07-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-02-05.
 9. "Ağız suyu vəzilərinin absesi. med-portal.az". 2021-09-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-01-30.
 10. "Şəkərli diabet. diabetikayaq.az". 2021-09-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-03-26.
 11. Xroniki pankreatit. nerminseferova.az Arxivləşdirilib 2019-04-21 at the Wayback Machine
 12. "Varikozel. androloq.az". 2021-10-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-04-26.
 13. "Pyrus caucasica. www.agroatlas.ru". 2020-07-03 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-03-04.
 14. "Diabetlə Beynəlxalq Mübarizə Günü.". 2005-02-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-08-30.
 15. "Dünya Tiroid Günü. www.thyroid.org". 2021-04-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-03-21.
 16. "Dünya Hipoparatireoz Maarifləndirmə Günü. www.parathyroiduk.org". 2022-03-31 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-08-30.
 17. "Dünya Hipoparatireoz Maarifləndirmə Günü. www.hypopara-awarenessday.com". 2021-10-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-08-30.