Osmanlı şeyxülislamları

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
 1. Molla Şəmsəddin Fənari (1424 - 1430)
 2. Molla Fəxrəddin Əcəmi (1430 - 1460)
 3. Molla Hüsrəv (1460 - 1480)
 4. Molla Gürani (1480 - 1488)
 5. Molla Əbdülkərim (1488 - 1495)
 6. Ələddin Çələbi (1495 - 1496)
 7. Əfdalzadə Həmidəddin (1496 - 1503)
 8. Zənbilli Əli Əfəndi (1503 - 1526)
 9. İbn-i Kamal Əfəndi (1526 - 1534)
 10. Sadullah Sədi Əfəndi (1534 - 1539)
 11. Çivizadə Muhiddin Mehmed Əfəndi (1539 - 1542)
 12. Əbdülqədir Həmidi Çələbi (1542 - 1543)
 13. Fənarizadə Muhiddin Çələbi (1543 - 1545)
 14. Əbu Suud Əfəndi (1545 - 1574)
 15. Kürəkən Həmid Əfəndi (1574 - 1577)
 16. Qazızadə Əhməd Şəmsəddin Əfəndi (1577 - 1580)
 17. Malulzadə Mehmed Əfəndi (1580 - 1582)
 18. Çivizadə Hacı Mehmed Əfəndi (1582 - 1587)
 19. Əbdülqədir Əfəndi (1587 - 1589)
 20. Bostanzadə Mehmed Əfəndi (1589 - 1592) (birinci dəfə)
 21. Bayramzadə Zəkəriya Əfəndi (1592 - 1593)
 22. Bostanzadə Mehmed Əfəndi (1593 - 1598) (ikinci dəfə)
 23. Xoca Sadəttin Əfəndi (1598 - 1599)
 24. Hacı Mustafa Sunullah Əfəndi (1599 - 1601) (birinci dəfə)
 25. Xocazadə Mehmed Əfəndi (1601 - 1603) (birinci dəfə)
 26. Hacı Mustafa Sunullah Əfəndi (1603) (ikinci dəfə)
 27. Əbülməyamin Mustafa Əfəndi (1603 - 1604) (birinci dəfə)
 28. Hacı Mustafa Sunullah Əfəndi (1604 - 1606) (üçüncü dəfə)
 29. Əbülməyamin Mustafa Əfəndi (1606) (ikinci dəfə)
 30. Hacı Mustafa Sunullah Əfəndi (1606 - 1608) (dördüncü dəfə)
 31. Xocazadə Mehmed Əfəndi (1608 - 1615) (ikinci dəfə)
 32. Xocazadə Əsad Əfəndi (1615 - 1622) (birinci dəfə)
 33. Zəkəriyazadə Yəhya Əfəndi (1622 - 1623) (birinci dəfə)
 34. Xocazadə Əsad Əfəndi (1623 - 1625) (ikinci dəfə)
 35. Zəkəriyazadə Yəhya Əfəndi (1625 - 1632) (ikinci dəfə)
 36. Ahizadə Hüseyn Əfəndi (1632 - 1634)
 37. Zəkəriyazadə Yəhya Əfəndi (1634 - 1644) (üçüncü dəfə)
 38. Əbu Səid Mehmed Əfəndi (1644 - 1646) (birinci dəfə)
 39. Muid Əhməd Əfəndi (1646 - 1647)
 40. Əbdürrəhim Əfəndi (1647 - 1649)
 41. Bahai Mehmed Əfəndi (1649 - 1651) (birinci dəfə)
 42. Qaraçələbizadə Əbdüləziz Əfəndi (1651)
 43. Əbu Səid Mehmed Əfəndi (1651 - 1652) (ikinci dəfə)
 44. Bahai Mehmed Əfəndi (1652 - 1654) (ikinci dəfə)
 45. Əbu Səid Mehmed Əfəndi (1654 - 1655) (üçüncü dəfə)
 46. Hüsamzadə Əbdürrəhman Əfəndi (1655 - 1656)
 47. Məmikzadə Mustafa Əfəndi (1656)
 48. Xocazadə Məsud Əfəndi (1656)
 49. Hənəfi Mehmed Əfəndi (1656)
 50. Balizadə Mustafa Əfəndi (1656 - 1657)
 51. Bolevi Mustafa Əfəndi (1657 - 1659)
 52. Əsir Mehmed Əfəndi (1659 - 1662)
 53. Sunizadə Seyid Mehmed Əmin Əfəndi (1662)
 54. Minkarizadə Yəhya Əfəndi (1662 - 1674)
 55. Çatalcalı Əli Əfəndi (1674 - 1686) (birinci dəfə)
 56. Ankaralı Mehmed Əmin Əfəndi (1686 - 1687)
 57. Dabbaqzadə Mehmed Əfəndi (1687 - 1688) (birinci dəfə)
 58. Seyid Feyzullah Əfəndi (1688) (birinci dəfə)
 59. Dabbaqzadə Mehmed Əfəndi (1688 - 1690) (ikinci dəfə)
 60. Əbusəidzadə Feyzullah Əfəndi (1690 - 1692) (birinci dəfə)
 61. Çatalcalı Əli Əfəndi (1692) (ikinci dəfə)
 62. Əbusəidzadə Feyzullah Əfəndi (1692 - 1694) (ikinci dəfə)
 63. Sədrəddinzadə Sadiq Mehmed Əfəndi (1694 - 1695) (birinci dəfə)
 64. İmam Mehmed Əfəndi (1695) (birinci dəfə)
 65. Seyid Feyzullah Əfəndi (1695 - 1703) (ikinci dəfə)
 66. Başmaqçızadə Əli Əfəndi (1703) (birinci dəfə)
 67. İmam Mehmed Əfəndi (1703 - 1704) (ikinci dəfə)
 68. Başmaqçızadə Əli Əfəndi (1704 - 1707) (ikinci dəfə)
 69. Sədrəddinzadə Sadiq Mehmed Əfəndi (1707 - 1708) (ikinci dəfə)
 70. Əbəzadə Abdullah Əfəndi (1708 - 1710) (birinci dəfə)
 71. Başmaqçızadə Əli Əfəndi (1710 - 1712) (üçüncü dəfə)
 72. Əbəzadə Abdullah Əfəndi (1712 - 1713) (ikinci dəfə)
 73. Mehmed Ataullah Əfəndi (1713)
 74. İmam Mahmud Əfəndi (1713 - 1714)
 75. Mirzə Mustafa Əfəndi (1714 - 1715)
 76. Qocahüsamzadə Əbdürrəhman Əfəndi (1715 - 1716)
 77. Əbu İshaq İsmayıl Əfəndi (1716 - 1718)
 78. Yenişəhərli Abdullah Əfəndi (1718 - 1730)
 79. Mirzəzadə Şeyx Mehmed Əfəndi (1730 - 1731)
 80. Başmaqçızadə Abdullah Əfəndi (1731 - 1732)
 81. Kürəkənzadə Əhməd Əfəndi (1732 - 1733)
 82. Əbuishaqzadə İshaq Əfəndi (1733 - 1734)
 83. Dürri Mehmed Əfəndi (1734 - 1736)
 84. Feyzullahzadə Mustafa Əfəndi (1736 - 1745)
 85. Pirizadə Mehmed Sahib Əfəndi (1745 - 1746)
 86. Həyatizadə Mehmed Əmin Əfəndi (1746)
 87. Seyid Mehmed Zeynalabdin Əfəndi (1746 - 1748)
 88. Əbuishaqzadə Əsad Əfəndi (1748 - 1749)
 89. Xəlilzadə Mehmed Səid Əfəndi (1749 - 1750)
 90. Seyid Murtuz Əfəndi (1750 - 1755)
 91. Abdullah Vassaf Əfəndi (1755)
 92. Kürəkənzadə Feyzullah Əfəndi (1755 - 1756) (birinci dəfə)
 93. Dürrizadə Mustafa Əfəndi (1756 - 1757) (birinci dəfə)
 94. Kürəkənzadə Feyzullah Əfəndi (1757 - 1758) (ikinci dəfə)
 95. Mehmed Saleh Əfəndi (1758 - 1759)
 96. Çələbizadə İsmayıl Asım Əfəndi (1759 - 1760)
 97. Vəliüddin Əfəndi (1760 - 1761) (birinci dəfə)
 98. Əbubəkrzadə Əhməd Əfəndi (1761 - 1762)
 99. Dürrizadə Mustafa Əfəndi (1762 - 1767) (ikinci dəfə)
 100. Vəliüddin Əfəndi (1767 - 1768) (ikinci dəfə)
 101. Pirizadə Osman Sahib Əfəndi (1768 - 1770)
 102. Mirzəzadə Seyid Mehmed Səid Əfəndi (1770 - 1773)
 103. Seyid Mehmed Şərif Əfəndi (1773 - 1774)
 104. Dürrizadə Mustafa Əfəndi (1774) (üçüncü dəfə)
 105. İvazpaşazadə İbrahim Əfəndi (1774 - 1775) (birinci dəfə)
 106. Salehzadə Mehmed Əmin Əfəndi (1775 - 1776)
 107. Vassafzadə Əsad Əfəndi (1776 - 1778)
 108. Mehmed Şərif Əfəndi (1778 - 1782)
 109. Seyid İbrahim Əfəndi (1782 - 1783)
 110. Dürrizadə Mehmed Ataullah Əfəndi (1783 - 1785)
 111. İvazpaşazadə İbrahim Əfəndi (1785) (ikinci dəfə)
 112. Ərəbzadə Əhməd Ataullah Əfəndi (1785)
 113. Dürrizadə Mehmed Arif Əfəndi (1785 - 1786) (birinci dəfə)
 114. Müftizadə Əhməd Əfəndi (1786 - 1787)
 115. Məkkəyi Mehmed Əfəndi (1787 - 1788) (birinci dəfə)
 116. Mehmed Kamil Əfəndi (1788 - 1789)
 117. Mehmed Şərif Əfəndi (1789)
 118. Həmidizadə Mustafa Əfəndi (1789 - 1791)
 119. Seyid Yəhya Tofiq Əfəndi (1791)
 120. Məkkəyi Mehmed Əfəndi  (1791 - 1792) (ikinci dəfə)
 121. Dürrizadə Mehmed Arif Əfəndi (1792 - 1798) (ikinci dəfə)
 122. Mustafa Aşir Əfəndi (1798 - 1800)
 123. Samanizadə Ömər Hülusi Əfəndi (1800 - 1803) (birinci dəfə)
 124. Salehzadə Əhməd Əsad Əfəndi (1803 - 1806) (birinci dəfə)
 125. Şərifzadə Ataullah Mehmed Əfəndi (1806 - 1807) (birinci dəfə)
 126. Samanizadə Ömər Hülusi Əfəndi (1807) (ikinci dəfə)
 127. Şərifzadə Ataullah Mehmed Əfəndi (1807 - 1808) (ikinci dəfə)
 128. Ərəbzadə Mehmed Arif Əfəndi (1808)
 129. Salehzadə Əhməd Əsad Əfəndi (1808) (ikinci dəfə)
 130. Dürrizadə Abdullah Əfəndi (1808 - 1810) (birinci dəfə)
 131. Samanizadə Ömər Hülusi Əfəndi (1810 - 1812) (üçüncü dəfə)
 132. Dürrizadə Abdullah Əfəndi (1812 - 1815) (ikinci dəfə)
 133. Mehmed Zeynalabdin Əfəndi (1815 - 1818)
 134. Məkkəyizadə Mustafa Asım Əfəndi (1818 - 1819) (birinci dəfə)
 135. Çərkəz Xəlil Əfəndi (1819 - 1821)
 136. Yasinzadə Əbdülvəhab Əfəndi (1821 - 1822) (birinci dəfə)
 137. Əhməd Rəşid Əfəndi (1822 - 1823)
 138. Məkkəyizadə Mustafa Asım Əfəndi (1823 - 1825) (ikinci dəfə)
 139. Qazızadə Mehmed Tahir Əfəndi (1825 - 1828)
 140. Yasinzadə Əbdülvəhab Əfəndi  (1828 - 1833) (ikinci dəfə)
 141. Məkkəyizadə Mustafa Asım Əfəndi (1833 - 1846) (üçüncü dəfə)
 142. Əhməd Arif Hikmət Əfəndi (1846 - 1854)
 143. Məşrəfzadə Mehmed Arif Əfəndi (1854 - 1858)
 144. Mehmed Sadəttin Əfəndi (1858 - 1863)
 145. Atıfzadə Hüsaməttin Əfəndi (1863 - 1866)
 146. Mehmed Rafiq Əfəndi (1866 - 1868)
 147. Həsən Fəhmi Əfəndi (1868 - 1871)
 148. Əhməd Muxtar Əfəndi (1871 - 1872) (birinci dəfə)
 149. Turşucuzadə Əhməd Muxtar Əfəndi (1872 - 1874)
 150. Həsən Xeyrullah Əfəndi (1874) (birinci dəfə)
 151. Həsən Fəhmi Əfəndi (1874 - 1876)
 152. Həsən Xeyrullah Əfəndi (1876 - 1877) (ikinci dəfə)
 153. Qara Xəlil Əfəndi (1877 - 1878)
 154. Əhməd Muxtar Əfəndi (1878) (ikinci dəfə)
 155. Üryanizadə Əhməd Əsad Əfəndi (1878 - 1889)
 156. Bodrumlu Ömər Lütfi Əfəndi (1889 - 1891)
 157. Mehmed Cəmaləddin Əfəndi (1891 - 1909) (birinci dəfə)
 158. Mehmed Ziyayəddin Əfəndi (şeyxülislam) (1909)
 159. Mehmed Sahib Əfəndi (1909)
 160. Çələbizadə Hüseyn Əfəndi (1910)
 161. Musa Kazım Əfəndi (1910 - 1911) (birinci dəfə)
 162. Əbdürrəhman Nəsib Əfəndi (1911 - 1912)
 163. Mehmed Cəmaləddin Əfəndi (1912 - 1913) (ikinci dəfə)
 164. Mehmed Əsad Əfəndi (1913 - 1914)
 165. Ürgüplü Mustafa Əfəndi (1914 - 1916)
 166. Musa Kazım Əfəndi (1916 - 1918) (ikinci dəfə)
 167. Ömər Xülusi Əfəndi (1918)
 168. Heydərizadə İbrahim Əfəndi (1918 - 1919) (birinci dəfə)
 169. Mustafa Səbri Əfəndi (1919)
 170. Heydərizadə İbrahim Əfəndi (1919 - 1920) (ikinci dəfə)
 171. Dürrizadə Abdullah Əfəndi (1920)
 172. Mədəni Məhmət Nuri (1920 - 1922)