Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunun nəqliyyatı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Ümumi məlumat[redaktə | əsas redaktə]

Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunun nəqliyyatı - Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonu özünün coğrafi və geosiyasi mövqeyi ilə respublikamızın iqtisadi və siyasi əlaqələrində çox böyük rol oynayır.                                       

Dəmir yolu nəqliyyatı və avtomobil nəqliyyatı[redaktə | əsas redaktə]

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş qonşumuz İran İslam Respublikası ilə əlaqələrimiz əsasən tranzit ərazi kimi bu region vasitəsilə həyata keçirilir. Azərbaycanda İran sərhədinə qədər Bakı-Astara dəmir yolu xətti  1941-ci ildə çəkilmişdir.Dəmir yoluna paralel olaraq beynəlxalq əhəmiyyətli avtomobil yolu da fəaliyyət göstərir.   Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonu ərazisindən keçən (tranzit yollar) bu yollar vasitəsilə Rusiya-İran iqtisadi əlaqələri də yaranmışdır.

Su nəqliyyatı[redaktə | əsas redaktə]

İqtisadi-coğrafi rayonun nəqliyyat şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə gələcəkdə Xəzər dənizinin ucuz və qısa su yolundan istifadə olunmalıdır [İmrani Z.T.2008]. Elmi-texniki tərəqqinin surətlə inkişaf etdiyi bir zamanda Bakı ilə LənkəranAstara şəhərləri arasında sərnişinyük daşınması üçün sürətli və hər cür şəraitə malik gəmilərdən istifadə edilməlidir. Bu məqsədlə Lənkəran və Astarada dəniz liman kompleksləri yaradılmalıdır. Hava yollarını inkişaf etdirmək üçün Lənkəran şəhərində beynəlxalq əhəmiyyətli təyyarə limanı tikilmişdir. Cədvəl 9.8.

İqtisadi-coğrafi rayonda respublika və yerli əhəmiyyətli yolların quruluşu, km

[Z.S.Məmmədova (2002) görə]

İnzibati rayonlar Cəmi avtomo

bil yolları, km

Xüsusi cəkisi, %-lə Respublika əhəmiyyətli, yol, km Xüsusi cəkisi, %-lə Yerli əhə-

miyyətli

yol, km

Xüsusi cəkisi, %-lə
Lənkəran 426 17,0 152 21,2 274 15,3
Masallı 355 14,2 144 20.2 211 11,8
Lerik 706 28,2 97 13,5 609 34,2
Yardımlı 385 15.4 88 12,2 297 16,6
Cəlilabad 360 14,4 183 25,5 177 9,9
Astara 270 10,8 53 7,4 217 12,2
Cəmi 2502 100 717 100 1785 100

 

İqtisadi-coğrafi rayonda avtomobil yollarının ümumi uzunluğu 2502 km-dir ki, bunun da  717 km-i (29%) respublika, 1785 km-i (71%) isə yerli əhəmiyyətli yolların payına düşür. 2011-ci ildə iqtisadi-coğrafi rayonda avtomobil nəqliyyatı ilə 6,1 mln. ton yük və 53,6 mln. sərnişin daşınmışdır ki, bu da 2000-ci ilə görə uyğun olaraq 3,4 mln ton və 23,0 mln nəfər artım deməkdir. Göstərilən dövrdə yük dövriyyəsi 876,4 mln ton/km, sərnişin dövriyyəsi 463,5 mln sərnişin/km olmuşdur. Qəzvin-Rəşt (İran) dəmir yolunun Astara ilə birləşdirilməsi layihəsi mövcuddur. Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunun avtomobil yollarının quruluşunda asfalt yollar 12%, qara örtüklü 17%, çınqıl örtüklü 39%, qrunt yollar isə 32% təşkil edir (cədvəl 9.9.). [1]

İqtisadi-coğrafi rayon üzrə avtomobil yollarının texniki vəziyyəti

[Z.S.Məmmədova (2002) görə] 

İnzibati

rayonlar

Avtomobil yollarının uzunluğu (km) O cümlədən
Asfalt örtüklü (km) Qara örtüklü (km) Çınqıl örtüklü (km) Qrunt yollar (km)
Lənkəran 426 64 111 184 47
Masallı 355 86 44 108 117
Lerik 706 20 43 475 168
Yardımlı 385 15 33 56 281
Cəlilabad 360 62 129 81 88
Astara 270 28 70 60 112
Cəmi 2502 295 430 964 813

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası, III cild, Regional Coğrafiya, Bakı, 2015. səh 400 (Paşayev N.Ə., Ağakişiyeva G.R.)