İran əhalisi

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
Iranda türklərin məskunlaşma coğrafiyası

MKİ-ə əsasən İran İslam Republikası əhalisinin sayına görə dünyada 240 ölkə arasında 19-cu yerdə dayanmaqdadır.[1] İran əhalisi sürətlə artan ölkələrdəndir. Son 50 ildə ölkənin əhalisi 4 dəfə artmışdır. Ərazi üzrə orta sıxlığa görə İran Asiya ölkələrinin əksəriyyətindən geri qalır (1 km²-də 41 nəfər). Ölkə əhalisinin 4/5-ü şimal və şimal-qərb əyalətlərində cəmləşdiyi halda, ərazisinin təxminən 2/3-sini əhatə edən səhra və yarımsəhra rayonlarında 1 km²-də sıxlıq 2-3 nəfərdən artıq deyil. Tehran (əhalisi 12 milyon nəfər), İsfahan, Təbriz, Məşhəd, Şiraz, Əhvaz böyük şəhərlərdəndir. Kəndlərdə yaşayan əhali arasında köçəri həyat sürənlər də var (2,5 milyon nəfər).

Əhali sayının dinamikası[redaktə]

1882-ci ilə olan "Qot almanaxı"na əsasən[2]:

 • İran əhalisi: 7.653.600 nəfər. Onlardan:
 • Şəhər əhalisi: 1.963.800 nəfər
 • Kənd əhalisi: 3.780.000 nəfər
 • Köçəri əhali: 1.909.800 nəfər.
İranda əhalinin siyahıyaalınma illəri və əhalinin sayı[3]
1956-ci il[4] 1966-cı il[5] 1976-cı il[6] 1986-cı il 1996-cı il[7] 2006-cı il 2011-ci il
18 954 704[8] 25 078 923 33 708 744 49 445 010 60 055 488 70 495 782 75 149 669
 • 28 oktyabr-17 noyabr 2006-cı il siyahıya alınmasının yekunlarına əsasən[9][10]:
 • İranın ümumi əhalisi - 17.501.771[9] ailədə 70.495.782[9] nəfər
 • Şəhər əhalisi - 12.405.584[9] ailədə 48.259.964[9] nəfər
 • Kənd əhalisi - 5.074.866[9] ailədə 22.131.101[9] nəfər
 • Köçərilər - 21.321[9] ailədə 104,717[9] nəfər
 • 24 oktyabr – 13 noyabr 2011 – ci il siyahıyaalınması yekunlarına əsasən:
 • İranın ümumi əhalisi - 21.185.647 ailədə 75.149.669 nəfər olmuşdur.[11]

Vətəndaşlıq[redaktə]

Dövlət Siyahıyaalınmalara əsasən İranın de-yuri əhalisinin vətəndaşı
olduqları dövlətlərə görə təsnifatı
1986-cı il[12] 1996-cı il[13] 2006-cı il[14][15] 2011-ci il[11]
Toplam 49 445 010 60 055 488 70 495 782 75 149 669
İran 48 517 073 58 954 228 68 901 154 73 461 474
Əfqanıstan 755 257 804 404 1 211 171 1 452 513
İraq 84 109 179 061 44 094 51 506
Pakistan 13 360 8 836 15 455 17 731
Türkiyə 344 741 886 1 639
Digər 12 239 9 790 19 348 24 290
Azərbaycan ... 1 017 1 670
Ermənistan ... 649 3 302
Türkmənistan ... 269 8 090
Təsniflənməmiş 62 628 96 493 290 612 140 516

Dini azlıqlar[redaktə]

Din Siyahıyaalınmalara əsasən İranın de-yuri əhalisinin etiqadına
əsasən təsnifatı
1956-cı il[16] 1966-cı il[16] 1976-cı il[17][16] 1986-cı il[17][16] 1996-cı il[18][19][20] 2006-cı il[21][22] 2011-ci il[11]
Toplam 18 954 704 25 078 923 33 708 744 49 445 010 60 055 488 70 495 782 75 149 669
İslam 18 654 127 24 771 922 33 396 908 49 198 228 59 788 791 70 097 741 74 682 938
Xristianlıq 114 528 149 427 168 593 97 557 78 745 109 415 117 704
Zərdüştilik 15 723 19 816 21 400 32 589 27 920 19 823 25 271
İudaizm 65 232 60 683 62 258 26 354 12 737 9 252 8 756
Digər 59 256 77 075 59 585 50 529 57 579 54 234 49 101
Təsniflənməmiş 45 838 39 753 89 716 205 317 265 899

Qaçqınlar[redaktə]

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) yanında Əcnəbilər və Xarici İmmiqrantlarla İşlər Bürosunun (Bureau for Aliens and Foreign Immigrant Affairs - BAFIA) məlumatlarına əsasən[23]:

2006-cı il s.a. yekunlarına əsasən İranda yaşayan və rəsmən qeydiyyatda olan Əfqanıstan vətəndaşlarının (1,211,171 nəfər) 39%-i etnik həzaralara, 22%-i etnik taciklərə, 9%-i etnik puştunlara, 10%-i isə digər (əsasən türkmənlərə, özbəklərə və bəluclara) etnik qruplara mənsub insanlardan ibarətdir.[23]

Milli tərkib[redaktə]

XIX əsrə aid mənbələrdə[redaktə]

Rusiya imperiyasının Qafqaz hərbi dairəsinin Baş Qərargahının zabitlərinin tədqiqat çalışmaları olan toplam 70 buraxılışı (1883-1896-cı illərdə) gerçəkləşmiş "Asiya üzrə coğrafi, topoqrafik və statistik materiallar toplusu" külliyyatının "IV buraxlış"ının "Persiya" yarımbaşlığının ikinci bölməsi olan və Baş Qərargahın polkovniki Kolyubakinin redaktorluğu ilə yazılmış: "1883-cü ildə Persiya Silahlı Qüvvələrinin və Persiya Ordusunun təşkili mənbəyi kimi əhalinin oçerki"ndə verilən məlumatlara əsasən:

 • Ümumən ölkə əhalisi: 5.000.000 nəfər
 • Tatlar və ya taciklər – oturaq əhali: 3.000.000 nəfər
 • Elatlar – köçərilər: 2.000.000 nəfər. Onlardan:
 • Türk-tatarlar: 1.000.000 nəfər
 • Kürdlər: 400.000 nəfər
 • Ərəblər: 300.000 nəfər
 • Türkmənlər: 125.000 nəfər
 • Digərləri: 175.000 nəfər

XX-XXI əsrə aid mənbələrdə[redaktə]

Etnik qrup SSRİ Elmlər Akademiyasının
Nikоlay Nikоlayеviç Mikluхо-Maklay adına
Etnoqrafiya İnstitutunun
"Dünya xalqları. Etnoqrafik oçerklər" seriyasından,
1957-ci ildə Moskvada nəşr edilmiş
"Ön Asiya xalqları" kitabında verilən
məlumatlara əsasən[24]
Sayı, 1956-cı ilə olan qiymətləndirmə Nisbəti, ≈
Toplam 19 803 000[25] 100%
Farslar 9 200 000[26] 46.46%
Mazandaranlılar
Azərbaycanlılar 5 050 000[27] 25.50%
Kürdlər 1 800 000[28] 9.09%
Ərəblər 820 000[29] 4.14%
Giləklər 750 000[30] 3.78%
Lurlar 650 000[31] 3.28%
Bəluclar 420 000[29] 2.12%
Bəxtiyarilər 400 000[31] 2.02%
Türkmənlər 200 000[32] 1.01%
Ermənilər 130 000[33] 0.66%
Assuriyalılar[34] 75 000[35] 0.38%
Yəhudilər 55 000[36] 0.28%
Talışlar 50 000[37] 0.25%
Puştunlar[38] 50 000[29] 0.25%
Qalışlar 25 000[30] 0.13%
Gürcülər 10 000[29] 0.05%
digər 118 000 0.6%
Etnik qrup SSRİ Elmlər Akademiyasının
Nikоlay Nikоlayеviç Mikluхо-Maklay adına
Etnoqrafiya İnstitutunun
"Dünya xalqları. Etnoqrafik oçerklər" seriyasından,
1962-ci ildə Moskvada nəşr edilmiş
"Dünya xalqlarının sayı və məskunlaşması" kitabında
verilən məlumatlara əsasən[39]
Sayı, 1959-cu ilə olan qiymətləndirmə Nisbəti, ≈
Toplam 20 149 000 100%
Farslar 9 000 000 44.67%
Azərbaycanlılar 4 190 000[40] 20.80%
Kürdlər 1 600 000 7.94%
Giləklər 1 150 000 5.71%
Mazandaranlılar 920 000 4.57%
Lurlar 700 000 3.47%
Bəluclar 450 000 2.23%
Bəxtiyarilər 400 000 1.99%
Ərəblər 400 000 1.99%
Türkmənlər 330 000 1.64%
Tatlar 220 000 1.09%
Ermənilər 120 000 0.60%
Bərbəri həzaralar 100 000 0.49%
Yəhudilər 80 000 0.40%
Assuriyalılar 70 000 0.35%
Teymurilər 70 000 0.35%
Talışlar 50 000 0.25%
Puştunlar 50 000 0.25%
Cəmşidilər 30 000 0.15%
Qalışlar 25 000 0.12%
Taciklər 25 000 0.12%
Hindistanlılar 20 000 0.10%
Gürcülər 10 000 0.05%
Brahuilər 10 000 0.05%
Afrikalılar 10 000 0.05%
digər 119 000 0.59%
Etnik qrup SSRİ Elmlər Akademiyasının
Nikоlay Nikоlayеviç Mikluхо-Maklay adına
Etnoqrafiya İnstitutunun 1964-cü ildə
Moskvada nəşr etdirdiyi "Dünya xalqlarının atlası"
kitabında verilən məlumatlara əsasən[41]
Sayı, 1961-ci ilin ortalarına olan qiymətləndirmə Nisbəti, ≈
Toplam 20 678 000 100%
Farslar 9 300 000 44.98%
Azərbaycanlılar 4 290 000[42] 20.75%
Kürdlər 1 700 000 8.22%
Giləklər 1 200 000 5.80%
Mazandaranlılar 950 000 4.59%
Lurlar[43] 700 000 3.39%
Bəluclar 450 000 2.18%
Ərəblər 400 000 1.93%
Bəxtiyarilər 400 000 1.93%
Türkmənlər 340 000 1.64%
Tatlar 220 000 1.06%
Ermənilər 120 000 0.58%
Bərbəri həzaralar 100 000 0.48%
Yəhudilər 80 000 0.39%
Teymurilər 70 000 0.34%
Assuriyalılar 70 000 0.34%
Puştunlar 50 000 0.24%
Talışlar 50 000 0.24%
Cəmşidilər 30 000 0.15%
Qalışlar 25 000 0.12%
Taciklər 25 000 0.12%
Hindistanlılar[44] 20 000 0.10%
Gürcülər 10 000 0.05%
Brahuilər 10 000 0.05%
Afrikalılar 10 000 0.05%
digər 58 000 0.28%
Etnik qrup "SSRİ Coğrafiya cəmiyyəti" və
"İranla mədəni əlaqələr cəmiyyəti"nin
1978-ci ildə Moskvada nəşr etdirdiyi
"Dünya ölkələri və xalqları. İran"
(Tövsiyyə edilən ədəbiyyatlar siyahısı) adlı
kitabında verilən məlumatlara görə danışanların
ana dili əsasında İran əhalisnin etnik tərkibi
Sayı, 1973-cü ilə olan qiymətləndirmə Nisbəti, ≈
Toplam 32 100 000 100%
Farslar 17 500 000 54.52%
Azərbaycanlılar 5 000 000 15.58%
LurlarBəxtiyarilər 2 500 000 7.79%
Kürdlər 2 000 000 6.23%
Giləklər 1 800 000 5.61%
Mazandaranlılar 1 500 000 4.67%
Bəluclar 600 000 1.87%
Ərəblər 500 000 1.56%
Türkmənlər 500 000 1.56%
digər 200 000 0.62%
Etnik qrup ABŞ Konqres Kitabxanasının
araşdırma və analiz vahidi
olan Federal Araşdırmalar Şöbəsinin
təxmininə əsasən
Sayı[45],
(1986-cı il)
Nisbəti[45],
(1986-cı il)
Nisbəti[46],
(2008-ci il)
Toplam 45 612 000 100% 100%
Farslar 23 100 000 51.00% 65%
Giləklər 3 450 000 7.50%
Mazandaranlılar
Azərbaycanlılar 11 500 000 25.20% 16%
Kürdlər 4 000 000 8.80% 7%
Lurlar 550 000 1.20% 6%
Bəxtiyarilər 250 000 0.50%
Ərəblər 530 000 1.20% 2%
Bəluclar 600 000 1.30% 2%
Türkmənlər 250 000 0.50% 1%
Qaşqaylar 250 000 0.50% 1%
Fars ostanı türkləri 250 000 0.50%
Digər 600 000 1.30% 1%
Assuriyalılar 32 000
Ermənilər 250 000 0.50%
"Dünya və onun xalqları" kitabında verilən
məlumatlara əsasən 1996-cı ildə İranda
əhalinin etnik və linqvistik tərkibi[47]
Etnik qrup Nisbəti Dil Nisbəti
Farslar 51% Fars dili 58%
GiləklərMazandaranlılar 7%
Azərbaycanlılar 24% Türk dilləri 27%
Türkmənlər 2%
Kürdlər 7% Kürd dili 9%
Ərəblər 3% Ərəb dili 1%
Lurlar 2% Lur dili 2%
Bəluclar 2% Bəluc dili 1%
digər 1% digər 2%
Etnik qrup Təmsil Olunmayan Millətlər və Xalqlar Təşkilatının
rəsmi veb saytında müvafiq xalqların səhifələrində
verilən məlumatlara əsasən
Sayı Nisbəti, ≈
Toplam 66 000 000 100.00%
Azərbaycanlılar 30 000 000[48] 45.00%
Bəluclar 4 000 000[49] 5.70%
Ərəblər 3 000 000[50] 4.50%
digər 29 000 000 44.80%
Etnik qrup Yay Dilçilik İnstitutunun yayımladığı
"Etnoloq sorğu kitabçası"nın 2000-ci ildə
nəşr edilmiş və müəllifləri Cozef Evans Qrayms
və Barbara F. Qrayms olan XIV nəşrində verilən
məlumata əsasən İranda danışılan dillər
əsasında əhalinin etnik tərkibi[51]
Sayı, 1997-ci il Nisbəti, ≈
Toplam 63 000 000 100.00%
Azərbaycanlılar[52] 23 500 000 37.30%
Farslar[53] 22 000 000 34.92%
Türkmənlər 2 000 000 3.17%
Qaşqaylar 1 500 000 2.38%
digər 14 000 000 22.23%
Etnik qrup ABŞ MKİ-nin nəşr etdirdiyi "Dünya faktlar kitabı"nda verilən məlumatlara əsasən
Sayı,
(2009)
 %[54] Sayı,
(2010)
 %[55] Sayı,
(2011)
 %[56] Sayı,
(2012)
 %[57] Sayı,
(2013)
 %[58] Sayı,
(2014)
 %[59]
Toplam 66 429 284[54] 100% 76 923 300[55] 100% 77 891 220[56] 100% 78 868 711[57] 100% 79 853 900[58] 100% 80 840 713[59] 100%
Farslar 33 878 935 51% 39 230 883 51% 39 724 522 51% 48 109 914 61% 48 710 879 61% 49 312 835 61%
GiləklərMazandaranlılar 5 314 343 8% 6 153 864 8% 6 231 298 8%
Azərbaycanlılar 17 271 614 24% 20 000 058 24% 20 251 717 24% 14 196 368 16% 14 373 702 16% 14 551 328 16%
Türkmənlər 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Kürdlər 4 650 050 7% 5 384 631 7% 5 452 385 7% 7 886 871 10% 7 985 390 10% 8 084 071 10%
Lurlar 1 328 586 2% 1 538 466 2% 1 557 824 2% 4 732 123 6% 4 791 234 6% 4 850 443 6%
Ərəblər 1 992 879 3% 2 307 699 3% 2 336 737 3% 1 577 374 2% 1 597 078 2% 1 616 814 2%
Bəluclar 1 328 586 2% 1 538 466 2% 1 557 824 2% 1 577 374 2% 1 597 078 2% 1 616 814 2%
digər 664 293 1% 769 233 1% 778 912 1% 788 687 1% 798 539 1% 808 407 1%
Ostanın adı 2010-cu ildə İran Dövlət Mədəniyyət Şurasının gerçəkləşdirdiyi sorğunun nəticələrinin 24 oktyabr – 13 noyabr 2011–ci il ümumiran əhali siyahıyaalınmasının yekunlarına tətbiqinə əsasən alınmış rəqəmlərdə danışanların ana dili əsasında İran əhalisinin etnik tərkibi
Fars-
lar

 % Azərbay-
canlılar

 % Kürd-
lər

 % Şimal-
lılar
 % Lurlar
 % Ərəblər
 % Bəluclar
 % Digər-
ləri
 % Təsnif-
lənmə-
miş
 %
Rəzəvi Xorasan  % 221 793 3.70%  %  %  %  %  %  %  %
İsfahan  % 341 552 7.00%  %  %  %  %  %  %  %
Gülüstan  % 69 304 3.90%  %  %  %  %  %  %  %
Hörmüzgan  % 4 735 0.30%  %  %  %  %  %  %  %
Mazandaran[60] 233 620 7.60% 73 775 2.40% 3 074 0.10% 2 738 883 89.10% ... ... ... ... ... ... ... ... 24 591 0.80%
Şimali Xorasan[61] 241 228 27.80% 178 752 20.60% 400 022 46.10% 28 635 3.30% ... ... ... ... ... ... 19 090 2.20% ... ...
Cənubi Xorasan[62] 657 896 99.30% ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 638 0.70% ... ... ... ...
Qərbi Azərbaycan[63] 24 645 0.80% 2 347 399 76.20% 668 485 21.70% ... ... ... ... ... ... ... ... 30 805 1.00% 9 242 0.30%
Şərqi Azərbaycan[64] 52 145 1.40% 3 642 678 97.80% 7 449 0.20% ... ... ... ... ... ... ... ... 7 449 0.20% 14 899 0.40%
Ərdəbil[65] 13 733 1.10% 1 226 015 98.20% 4 994 0.40% ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 746 0.30%
Zəncan[66] 11 173 1.10% 999 482 98.40% ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 079 0.50%
Həmədan[67] 427 259 24.30% 1 035 620 58.90% 181 102 10.30% ... ... 94 946 5.40% 5 275 0.30% 5 275 0.30% 5 274 0.30% 3 517 0.20%
Qəzvin[68] 491 440 40.90% 630 822 52.50% 42 055 3.50% 32 442 2.70% ... ... ... ... ... ... ... ... 4 806 0.40%
Gilan[69] 111 639 4.50% 195 989 7.90% 22 328 0.90% 2 131 071 85.90% ... ... 4 962 0.20% ... ... ... ... 14 885 0.60%
Kürdüstan[70] 8 962 0.60% 224 047 15.00% 1 254 662 84.00% ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 974 0.40%
Əlburz[71] 1 133 881 47.00% 870 917 36.10% 178 526 7.40% 106 151 4.40% 77 200 3.20% 14 475 0.60% ... ... 26 538 1.10% 4 825 0.20%
Tehran[72] 7 176 017 58.90% 3 691 568 30.30% 219 301 1.80% 670 087 5.50% 255 851 2.10% ... ... 12 183 0.10% 158 384 1.30% ... ...
Mərkəzi[73] 1 022 292 72.30% 294 103 20.80% 18 381 1.30% 9 898 0.70% 22 623 1.60% 9 898 0.70% ... ... 18 381 1.30% 18 383 1.30%
Qum[74] 741 677 64.40% 297 131 25.80% 19 578 1.70% 3 455 0.30% 4 607 0.40% 28 792 2.50% 4 607 0.40% 19 578 1.70% 32 247 2.80%
Simnan[75] 577 564 91.50% 9 468 1.50% 5 050 0.80% 29 036 4.60% 631 0.10% ... ... ... ... 5 050 0.80% 4 419 0.70%
Kirmanşah[76] 81 700 4.20% ... ... 1 799 335 92.50% ... ... 13 617 0.70% 3 890 0.20% ... ... 9 726 0.50% 36 959 1.90%
İlam[77] ... ... ... ... 479 535 86.00% ... ... 59 663 10.70% ... ... ... ... 9 479 1.70% 8 922 1.60%
Luristan[78] 80 695 4.60% 5 263 0.30% 8 771 0.50% 5 263 0.30% 1 605 132 91.50% 8 771 0.50% ... ... 31 577 1.80% 8 771 0.50%
Fars[79] 3 677 326 80.00% 459 666 10.00% 4 597 0.10% ... ... 353 943 7.70% 4 597 0.10% 9 193 0.20% 36 773 0.80% 50 563 1.10%
Kirman[80] 97.40% 0.90% ... ... 0.20% ... ... 0.30% 0.50% 0.30% 0.40%
Sistan və Bəlucistan[81] 836 328 33.00% ... ... 10 137 0.40% ... ... ... ... ... ... 1 657 450 65.40% 5 069 0.20% 25 343 1.00%
Çahar-Mahal və Bəxtiyari[82] 138 767 15.50% 90 422 10.10% ... ... ... ... 656 228 73.30% ... ... ... ... 4 476 0.50% 5 370 0.60%
Kohgiluyə və Boyer-Əhməd[83] 23 711 3.60% 32 931 5.00% ... ... ... ... 596 718 90.60% ... ... ... ... ... ... 5 269 0.80%
Yəzd[84] 98.60% ... ... ... ... ... ... ... ... 0.50% ... ... ... ... 0.90%
Buşehr[85] 91.80% 1.00% ... ... ... ... 2.10% 4.10% ... ... 0.50% 0.50%
Xuzistan[86] 1 445 619 31.90% 113 293 2.50% 45 317 1.00% ... ... 1 368 579 30.20% 1 522 658 33.60% ... ... 9 063 0.20% 27 191 0.60%

Xarici keçidlər[redaktə]

İstinadlar[redaktə]

 1. Central Intelligence Agency - CİA - The World Factbook: Country comparison: Population
 2. Almanach de Gotha, annuaire généalogique, diplomatique et statistique pour l'année 1882
 3. (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran): 5. Population and average annual growth — yoxlanılıb: 25.6.2014
 4. Qeyd: daha dəqiq 1-15 noyabr 1956-cı il
 5. Qeyd: daha dəqiq 1-20 noyabr 1966-cı il
 6. Qeyd: daha dəqiq 30 oktyabr-19 noyabr 1976-cı il
 7. Qeyd: daha dəqiq 23 oktyabr-16 noyabr 1996-cı il
 8. Encyclopædia Iranica: CENSUS i. In Iran---Table 14. Aggregate returns of the first public census of Persia (Aban 1335) S./November 1956
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran) :2. 6. SETTLED AND UNSETTLED POPULATION AND HOUSEHOLDS OF OSTANS, 1385 CENSUS
 10. (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran) :2. 7. POPULATION BY TYPE OF HOUSEHOLD, SEX AND OSTAN, 1385 CENSUS
 11. 11,0 11,1 11,2 (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran): Selected findings of the 2011 National Population and Housing Census
 12. (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran) :18. POPULATION BY SEX AND CITIZENSHIP: AT 1365 AND 1375 CENSUSES
 13. (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran) :2. 21. POPULATION BY AGE AND CITIZENSHIP, 1375 CENSUS
 14. (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran) :2. 19. POPULATION CITIZENSHIP AND OSTAN, 1385 CENSUS
 15. (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran) :2. 18. POPULATION BY AGE AND CITIZENSHIP, 1385 CENSUS
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 DEMOGRAPHY – Encyclopaedia Iranica: i. In Persia since 1319 Š./1940.Table 19. Religious minorities in Persia, 1335-65 Š./1956-86
 17. 17,0 17,1 (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran) :6. FOLLOWERS OF SELECTED RELIGIONS IN THE 1976 & 1986 CENSUSES
 18. (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran) :15. POPULATION, BY RELIGION AND SEX: THE 1375 CENSUS
 19. (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran) :2. 16. POPULATION BY RELIGION AND OSTAN, 1375 CENSUS
 20. (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran) :2.16. POPULATION, BY RELIGION AND OSTAN: THE 1375 CENSUS
 21. (Farsca:پورتال - مرکز آمار ایران) Portal - Statistical Center of Iran (Markaz-e Amar-e Iran) :2. 15. POPULATION BY RELIGION AND OSTAN, 1385 CENSUS
 22. UNESCO :"Education for all"-2000-2006 Islamic Republic of Iran
 23. 23,0 23,1 Encyclopædia Iranica :AFGHANISTAN xiv. AFGHAN REFUGEES IN IRAN
 24. Академии наук СССР. Институт этнографии имени Н.Н.Миклухо-Маклая. Народы мира. Этнографические очерки. Под общей редакцией профессора и члена-корреспондента АН СССР С. П. Толстова. Издательство Академии Наук СССР. Москва. 1957. Народы Передней Азии. Под Редакцией Н. А. Кислякова, А. И. Першица. Издательство Академии Наук СССР. Москва. 1957, 613 страниц.
 25. İstinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səhifə 21, 171.
 26. İstinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səhifə 172, 173. Mənbədə mazandaranlılardan ayrıca xalq kimi bəhs edilməməsi onların farsların tərkibində hesablanıldığı təsəvvürü yaradır.
 27. Qeyd: göstərilən mənbəyə əsasən azərbaycanlıların sayı azərbaycanlı köçəri tayfalarla birlikdə 4 milyon nəfədən çox idi (bax: səh. 172). Bütün İranda təxminən 4 milyonadak azərbaycanlı yaşayırdı (səh. 284). Azərbaycanlılara yaxın təxminən 700 min nəfər əhali öz tayfa quruluşunu qoruyub saxlamışdı (səh. 284-286): onlardan əfşarlar - 400 min nəfər, şahsevənlər - 180 min nəfər, qaradağlılar - 75 min nəfər, qacarlar - 25 min nəfər və qarapapaqlar 20 min nəfər idi. Qaşqayların sayı isə 350 min nəfər idi (səh. 23, 276).
 28. İstinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səhifə 23, 242. Mənbəyə əsasən onlardan (Şadulu və Zəfəranlu tayfalarına mənsub olan) 250.000 nəfəri (səh. 23-də) və ya 200.000 nəfəri (səh. 243) Xorasan ostanında, ostanın şimalında Quçan və Dərəgəz bölgəsində yaşayırdılar.
 29. 29,0 29,1 29,2 29,3 İstinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səhifə 172
 30. 30,0 30,1 İstinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səhifə 225
 31. 31,0 31,1 İstinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səhifə 172, 261.
 32. İstinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səhifə 22, 158, 172.
 33. İstinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səhifə 172, 291.
 34. Qeyd: mənbədə Aysorlar olaraq qeyd ediliblər, bax: səhifə 172.
 35. İstinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səhifə 172, 295.
 36. İstinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səhifə 22, 172.
 37. İstinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səhifə 225
 38. Qeyd: mənbədə Əfqanlar olaraq qeyd ediliblər, bax: səhifə 172.
 39. Академии наук СССР. Институт этнографии имени Н.Н.Миклухо-Маклая. Народы мира. Этнографические очерки. Под общей редакцией профессора и члена-корреспондента АН СССР С. П. Толстова. Издательство Академии Наук СССР. Москва. 1962. Численность и расселение народов мира. Под Редакцией С. И. Брука. Издательство Академии Наук СССР. Москва. 1962, стр. 204
 40. Qeyd: göstərilən mənbəyə əsasən öz tayfa quruluşunu qoruyub saxlamış əfşarlar - 300 min nəfər, qaşqaylar - 300 min nəfər, şahsevənlər - 150 min nəfər, qacarlar - 20 min nəfər, qarapapaqlar - 20 min nəfər, cənubi və şərqi İranın türk tayfaları (nəfər, baharlı, inanlı, teymurtaş, govdari, qaray, xorasani, pıçaqçı, qaragözlü və digər.) isə - 200 min nəfər olaraq ehtimal edilmişlər.
 41. Атлас народов мира. Составлен Институтом этнографии им. Н .Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР и Главным управлением геодезии и картографии Государственного геологического комитета СССР. Москва. 1964, стр. 163
 42. Mənbəyə əsasən ayrıca azərbaycanlılar - 3.3 milyon nəfər, qaşqaylar - 300 min nəfər, əfşarlar - 300 min nəfər, cənubi və şərqi İranda məskun olan türk tayfaları (nəfər, baharlı, inanlı, teymurtaş, govdari, pıçaqçı, qarayi, xorasani, qaragözlü və s.) - 200 min nəfər, şahsevənlər - 150 min nəfər, qacarlar - 20 min nəfər və qarapapaqlar - 20 min nəfər təxmin edilmişdir, istinad olaraq bax: göstərilən mənbədə səh. 163
 43. Qeyd: mənbəyə əsasən Kohgiluyə və Mamasani tayfaları daxil olmaqla.
 44. Qeyd: mənbəyə əsasən Hindistan və Pakistandan köçüb gəlmişlər.
 45. 45,0 45,1 Country Study: Iran - Library of Congress: Appendix. Tables - Library of Congress: Table 3. Ethnic and Linguistic Groups, 1986 (exclusive of refugees) — yoxlanılıb: 11.6.2014
 46. Country Profile: Iran, May 2008 - Library of Congress — yoxlanılıb: 11.6.2014
 47. World and Its Peoples page 486
 48. Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) :Southern Azerbaijan---publication date: March 25, 2008
 49. Unrepresented Nations and Peoples Organization : West Balochistan
 50. Unrepresented Nations and Peoples Organization : Ahwazi:..Indigenous Arab people within the province of Al-Ahwaz (officially known as Khuzestan) are a national, ethnic, linguistic and a cultural minority.Area: 89,000km2.Ethnic Groups: Arab (75%), Persian, Lurs, Jewish, Christian . Population: Al-Ahwaz: 5.7 million (according 2009 estimate based on 2002 government census) whith approx 4 million are Arabs. There are about 2 million Ahwazi Arab war (Iran-Iraq) refugees in other provinces.
 51. Ethnologue 14 report (in 2000) for Iran - archive of previous editions (Yoxlanılıb: 11.02.2014)
 52. Qeyd: göstərilən mənbəyə əsasən Əfşar, Şahsevən, Qacar, Müqəddəm, Pıçaqçı, Baharlı, Aynallı və Qaragözlü tayfaları daxil olmaqla.
 53. Qeyd: göstərilən mənbəyə əsasən ana dili Daricə olanlar ("Daricə" və yə "şərqi farsca" adlandırılan dil Əfqanıstanda – Tacikistanda – Özbəkistanda – İranda yaşayan Tacik və ya Farsivan adlandırılan toplumun ana dili , həmçinin birinci dərəcəli dil kimi daricədən istifadə etdikləri üçün Əfqanıstanda taciklərin içində hesablanan Qızılbaş – Azərbaycan türklərinin birinci dili , əsasən İranda və Əfqanıstanda məskunlaşmış Çahar Aymaqların ana dili , Əfqanıstanda yaşayan Fars toplumuna aid olan Pəhləvani etnik qrupunun ana dili və nəhayət öz ana dili olan uyğur türkcəsini unutmuş Gurluların varisləri olan Həzaraların ana dilidir.) , Tatlar , BəxtiyarilərLurlar daxil olmaqla.
 54. 54,0 54,1 CİA: LibraryPublicationsDownloadThe World Factbook 2009 (zip) — yoxlanılıb: 16.06.2014
 55. 55,0 55,1 CİA: LibraryPublicationsDownloadThe World Factbook 2010 (zip) — yoxlanılıb: 16.06.2014
 56. 56,0 56,1 CİA: LibraryPublicationsDownloadThe World Factbook 2011 (zip) — yoxlanılıb: 16.06.2014
 57. 57,0 57,1 CİA: LibraryPublicationsDownloadThe World Factbook 2012 (zip) — yoxlanılıb: 16.06.2014
 58. 58,0 58,1 CİA: LibraryPublicationsDownloadThe World Factbook 2013 (zip) — yoxlanılıb: 16.06.2014
 59. 59,0 59,1 CİA: The World FactbookMiddle East :: İran (2014 profile) — yoxlanılıb: 16.06.2014
 60. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۸۷۰۴۰/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:مازندران/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۵-۶۲-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۴ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 61. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۹۷۳۹ طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان خراسان شمالی/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۲-۴۷-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۳۰۲ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 62. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۸۱۲۳/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:خراسان جنوبی/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۸-۴۵-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۸۱ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 63. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان آذربایجان غربی/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۶-۳۶-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱
 64. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۹۰۸۲۱/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان آذربایجانشرقی/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۹-۳۵-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۳ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 65. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۸۱۶۶/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:اردبیل/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۳-۳۷-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۴۹ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 66. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۹۴۱۴/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان زنجان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۶-۴۹-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۲ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 67. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۹۰۶۶۶/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:همدان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۶-۶۵-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 68. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان قزوین/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۳-۵۳-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۶۸ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 69. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۹۶۷۷/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان گیلان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۱-۶۰-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۸۵ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 70. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۸۶۸۸۴طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان کردستان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۷-۵۵-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۸۱ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 71. شماره کتابشناسه ملّی:۲۸۹۰۵۷۷طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان البرز/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۷-۳۹-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۱ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 72. شماره کتابشناسه ملّی:۲۸۸۷۱۴۱طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان تهران/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۷-۴۲-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 73. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۸۷۰۰۰/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان مرکزی/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۲-۶۳-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۷۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 74. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۸۴۷۰/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:قم/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۰-۵۴-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۷۰ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی
 75. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:سمنان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۲-۵۰-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 76. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان کرمانشاه/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۱-۵۷-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 77. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان ایلام/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۳-۴۰-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 78. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۹۰۸۵۹/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان لرستان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۸-۶۱-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۵۸ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 79. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۸۱۵۶/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان فارس/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۶-۵۲-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۴ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 80. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۸۶۹۷۰/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان کرمان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۴-۵۶-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۸۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 81. ۲۸۷۸۴۹۰ شماره کتابشناسی ملی طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان سیستان وبلوچستان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۹-۵۱-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۴ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 82. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۷۸۳۱/طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور(شاخص های غیرثبتی){گزارش}:استان چهارمحال و بختیاری/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۱-۴۴-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۳۰۰ ص:جدول(بخش رنگی)،نمودار(بخش رنگی)
 83. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۸۷۲۴۵/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان کهگیلویه وبویراحمد/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۸-۵۸-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۱ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 84. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۹۰۶۱۹/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان یزد/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۳-۶۶-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۱ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 85. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}: استان بوشهر/ به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری: منصور واعظی؛ اجرا: شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک: ۰-۴۱-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸، وضعیت نشر: تهران - موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱، وضعیت ظاهری: ۲۹۵، ص: جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 86. شطرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان خوزستان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۹-۴۸-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۷۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)