Marksizm

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Kommunizm
Red star.svg
Konsepsiyalar
Marksizm-Leninizm fəlsəfəsi

Sosializm
Beynəlmiləlçilik
Kollektivçilik
Sinfi mübarizə

İdeologiya
Utopik sosializm

Marksizm
Leninizm
Marksizm-Leninizm
Trotskizm
Titoizm
Çuçxe ideyaları
Maoizm
Ənvər Xoca ideyaları
Ge Çevarizm
Ho Şi Min ideologiyası
Roza Lüksemburq ideyaları
Praçanda Yolu
Anarxo-kommunizm
Avrokommunizm

Şəxsiyyətlər
Tomas Mor

Henri Sen-Simon
Şarl Furye
Robert Ouen
Karl Marks
Fridrix Engels
Roza Lüksemburq
Vladimir Lenin
Lev Trotski
İosif Stalin
Mao Tsedun

Simvollar
Kommunizm hərəkatının rəmzləri
Baş mövzu
Anarxizm

Antikapitalizm
Antikommunizm
Müharibə kommunizmi
Demokratik mərkəziyyət
Proletariat diktaturası
İbtidai kommunizm
Sosializm
Stalinizm

Marksizm — əsasən Karl Marksın ideyaları əsasında XIX əsrin ortalarında qurulmuş, özündə siyasi, fəlsəfi və iqtisadi doktrinaları ehtiva edən təlim və hərəkat. Marksizm hərəkatının əsası sosializmi tətbiq etməklə cəmiyyəti dəyişdirmək və inkişaf etdirmək olmuşdur.

Marksizmin əsası XIX əsrin birinci yarısında Böyük Britaniyada yaşayan iki alman mühacir - Karl MarksFridrix Engels tərəfindən qoyulmuşdur. Marksizm tarixin materialist şərhinə söykənir. Cəmiyyətdə baş verən dəyişiklikləri cəmiyyəti təşkil edən kasıblar və varlılar sosial sinifləri arasındakı mübarizə kimi qəbul edən marksizm mövcud kapitalizmi proletariatı istismar edən sistem sayır.