≛

Azərbaycan baş nazirlərinin siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search


Azərbaycan baş nazirlərinin siyahısı — 28 may 1918-ci ildən sonra ölkədə respublika quruluşu təyin edilmişdi, bu vaxtdan başlayaraq Azərbaycan Respublikası baş nazirləri və hökumət başçıları bu siyahıda göstərilib. Bu məqalədə Azərbaycanın baş nazirləri (müxtəlif dövrlər və dəyişik sifətlərlə) sıralanmışdır.

Azərbaycanın baş nazirləri siyahısı (1918-ci ildən hal-hazıradək)[redaktə | əsas redaktə]

Rəng açarı
(siyasi partiyalar üçün)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918–1920)[redaktə | əsas redaktə]

Baş nazirlər[redaktə | əsas redaktə]

Baş nazir Səlahiyyət müddəti Siyasi partiya Hökumət Seçilib Ref
Portret Adı Səlahiyyətlərin başlanğıcı Səlahiyyətlərin sonu Günlər
1 Khoysky.jpeg Fətəli xan Xoyski
(1875–1920)
28 May 1918 14 Aprel 1919 321 Partiyasız
1. Rəsulzadə I 1918 [1]
Bakının Sentrokaspi Diktaturası qüvvələrindən təmizlənməsində mühüm rol oynamışdır; Azərbaycanda ilk polis bölümünü yaratmışdır; Xalq maarifi milliləşdirilmişdir; Orta məktəblərin təxminən yarısı milliləşdirildi, məktəblərdə rus tarixi əvəzinə ümumtürk tarixi tədris olunmağa başladı, bütün məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi məcburi hesab olunmuşdur.
2 Nesib bey Yusifbeyli (Mucadile. Birinci Hisse. Istiqlalin Beshiyi (2006)).JPG Nəsib bəy Yusifbəyli
(1881–1920)
28 May 1919 30 Mart 1920 307 Müsavat Partiyası
2. Topçubaşov I 1919 [2]
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qərb dünyası arasında diplomatik əlaqələrini quraşdırmışdır.
Mammad Hasan Hajinski.jpg Məmmədhəsən Hacınski (müvəqqəti)
(1875–1931)
30 Mart 1920 28 Aprel 1920 29 Müsavat Partiyası
1920 [2]

Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikası (1922–1936) və Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası (1936-1991)[redaktə | əsas redaktə]

Xalq Komissarları Sovetinin Sədrləri[redaktə | əsas redaktə]

Sədr Səlahiyyət müddəti Partiya Hökumət Seçilib Ref
Portret Adı Səlahiyyətlərin başlanğıcı Səlahiyyətlərin sonu Günlər
3 Portrait photo of Nariman Narimanov taken in 1913.jpg Nəriman Nərimanov
(1870–1925)
28 Aprel 1920 6 May 1922 738 Kommunist
(Bolşevik)
1. Hüseynov I [3]
Azərbaycanın tezliklə və hərtərəfli inkişafı, xalq təsərrüfatının bütün sahələrinin dövlətin əlində cəmlənməsi məqsədilə bir sıra dekretlər vermişdir: neft sənayesinin, Xəzər ticarət donanmasının, bankların, balıq sənayesinin, H.Z.Tağıyevin toxuculuq fabrikinin və s. milliləşdirilməsi.
4 Qəzənfər Musabəyov.gif Qəzənfər Musabəyov
(1888–1938)
6 May 1922 14 Mart 1930 2869 Kommunist
2. Kirov I [4]
İmperialist və vətəndaş müharibələri nəticəsində, daxili və xarici müdaxiləçilər tərəfindən bərbad hala salınmış xalq təsərrüfatının bərpa və inkişaf etdirilməsi yolunda, əhalinin ərzaqla təmini, aclıqla mübarizə işində çalışmışdır.
5 Dadash Buniyadzade.jpg Dadaş Bünyadzadə
(1888–1938)
14 Mart 1930 23 Oktyabr 1932 954 Kommunist
3. Polonski I
Azərbaycan neft sənayesinin, maşınqayırma və metallurgiyasının, kənd təsərrüfatının, elm və mədəniyyətin inki- şafı, fəhlə və kəndlilərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində xeyli əmək sərf etmişdir.
6 Bagirov MD.jpg Mir Cəfər Bağırov
(1896–1956)
23 Oktyabr 1932 12 Dekabr 1933 415 Kommunist
4. Polonski I [5]
7 Rakhmanov, Huseyn Pasha.jpg Hüseyn Rəhmanov
(1902–1937)
12 Dekabr 1933 22 Avqust 1937 1349 Kommunist
5. Bağırov I [6]
O, öz qüvvəsini Azərbaycanda sənayenin tərəqqi etməsinə, kollektivləşdirmə hərəkatının genişlənməsinə, yeni kolxoz və sovxozların təşkilinə, onların traktor, kombayn və başqa kənd təsərrüfatı texnikası ilə təmin olunmasına həsr etmişdir.
8 Teymur Quliyev (dövlət xadimi).jpg Teymur Quliyev
(1888–1965)
13 Noyabr 1937 28 Mart 1946 3057 Kommunist
6. Bağırov I [7]
O, öz qüvvəsini Azərbaycanın sənaye və kənd təsərrüfatının, elm və mədəniyyətinin inkişaf etməsi, qabaqcıl respublikaya çevrilməsi işinə sərf etmişdir.

Nazirlər Sovetinin sədrləri[redaktə | əsas redaktə]

Sədr Səlahiyyət müddəti Partiya Hökumət Seçilib Ref
Portret Adı Səlahiyyətlərin başlanğıcı Səlahiyyətlərin sonu Günlər
9 Teymur Quliyev (dövlət xadimi).jpg Teymur Quliyev
(1888–1965)
28 Mart 1946 6 Aprel 1953 2566 Kommunist
1. Bağırov I
Köhnə toxuculuq dəzgahlarının təmiri, toxuculuq kombinatlarında işləyən köhnə dəzgahların yeniləri ilə əvəz olunması, Kirovabad mahud fabrikinin avadanlığının bərpa olunması və yeni məhsul istehsal etməsi sahəsində xeyli iş görmüşdür.
10 Bagirov MD.jpg Mir Cəfər Bağırov
(1896–1956)
6 April 1953 20 İyul 1953 105 Kommunist
2. Yaqubov I [8]
11 Teymur Quliyev (dövlət xadimi).jpg Teymur Quliyev
(1888–1965)
20 İyul 1953 1 Mart 1954 224 Kommunist
3. Yaqubov I [8]
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası tərəfindən sosial qanunilik kobud qanun pozuntularına və Mir Cəfər Bağırovun cinayətlərə görə vəzifəsindən azad edilmişdir.
12 Sadıq Rəhimov.jpg Sadıq Rəhimov
(1914–1975)
1 Mart 1954 8 İyul 1958 1590 Kommunist
4. Mustafayev I [9]
13 Vəli Axundov.jpg Vəli Axundov
(1916–1986)
8 İyul 1958 10 İyul 1959 1828 Kommunist
5. Mustafayev I [10]
14 Məmməd İsgəndərov.jpg Məmməd İsgəndərov
(1915–1985)
10 İyul 1959 29 Dekabr 1961 903 Kommunist
6. Axundov I [8]
Azərbaycanda geniş surətdə həyata keçirilməyə başlanmış yeddillik planın yerinə yetirilməsi uğrunda gedən mübarizənin rəhbərlərindən biri olmuşdur.
15 Şəkil yoxdur-kişi.svg Ənvər Əlixanov
(1917–1992)
29 Dekabr 1961 10 Aprel 1970 3024 Kommunist
7. Axundov I [8]
Bir sıra mütərəqqi sahələrin böyük sürətlə inkişaf etməsi nəticəsində sənaye istehsalının quruluşu yaxşılaşmışdır.
16 Əli İbrahimov.png Əli İbrahimov
(1913–1985)
10 Aprel 1970 22 Yanvar 1981 3920 Kommunist
8. H.Əliyev I
17 Həsən Seyidov.jpg Həsən Seyidov
(1932–2004)
22 Yanvar 1981 27 Yanvar 1989 2927 Kommunist
9. H.Əliyev I
Azərbaycan xalq təsərrüfatının tərəqqi etməsi, şəhər və kəndlərinin abadlaşdırılması, respublika zəhmətkeşlərinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması, sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sahəsində qarşısında duran dövlət tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi işinə xeyli əmək sərf etmişdir.
18 Ayaz Mutalibov 1992.jpg Ayaz Mütəllibov
(1938–)
27 Yanvar 1989 26 Yanvar 1990 364 Kommunist
10. Vəzirov I [11]
Plan Komitəsinə başçılıq edərkən respublika xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə, əsasən Sumqayıt, Mingəçevir, Əli Bayramlı kimi şəhərlərdə yeni sənaye müəssisələri salınması üçün kapital qoyuluşunun artırılmasına, işlərin planlı surətdə aparılmasına səy göstərmişdir; Qara Yanvar.
19 Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Azerbejdżanu (1).jpg Həsən Həsənov
(1940–)
26 Yanvar 1990 7 Fevral 1991 377 Kommunist
11. Mütəllibov I [12]

Azərbaycan Respublikası dövrü (1991–cari)[redaktə | əsas redaktə]

Baş nazirlər[redaktə | əsas redaktə]

Baş nazir Səlahiyyət müddəti Partiya Hökumət Seçilib Ref
Portret Adı Səlahiyyətlərin başlanğıcı Səlahiyyətlərin sonu Günlər
20 Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Azerbejdżanu (1).jpg Həsən Həsənov
(1940–)
7 Fevral 1991 4 Aprel 1992 421 Partiyasız
1. Mütəllibov I [13]
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının və sahibkarlığın ilk tədbiri olan Bakıda 1991-ci ildə keçirilən iri beynəlxalq Bizneç konqresin təşkilatçısı olmuşdur.
Şəkil yoxdur-kişi.svg Firuz Mustafayev (müvəqqəti)
(19??–????)
4 Aprel 1992 14 May 1992 40 Partiyasız
[14]
21 Rəhim Hüseynov.jpg Rəhim Hüseynov
(1936–)
14 May 1992 30 Yanvar 1993 261 Partiyasız
1. Mütəllibov I [15]
Onun səlahiyyət müddəti zamanı Azərbaycanda ümumi milli məhsul 20% azalmışdır.
Əli Məsimli.jpg Əli Məsimov (müvəqqəti)
(1953–)
5 Fevral 1993 28 Aprel 1993 82 Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
1. Elçibəy I [16]
"Azərbaycanın iqtisadi tərəqqi proqramı"nın və "Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri"nin müəllifi olmuşdur; "Azərbaycanın iqtisadi müstəqillik konsepsiyası", "Aqrar islahatlar proqramı" və s. bu kimi konsepsiya, proqram və digər sənədlərin, eləcə də 30-dan artıq qanun layihəsinin hazırlanmasında bilavasitə iştirak etmişdir.
22 Pənah Hüseyn.jpg Pənah Hüseyn
(1957–)
28 Aprel 1993 30 İyun 1993 63 Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
3. Elçibəy I [17]
23 Surət Hüseynov.jpg Surət Hüseynov
(1959–)
30 İyun 1993 7 Oktyabr 1994 464 Hərbi
4. H.Əliyev II
Mart hadisələrinə görə həbs edilmişdir.
24 Şəkil yoxdur-kişi.svg Fuad Quliyev
(1941–)
7 Oktyabr 1994 20 İyul 1996 652 Yeni Azərbaycan Partiyası
5. H.Əliyev II [18]
BMT layihəsində Sumqayıt azad iqtisadi zona elan edilmişdir; Qarabağ neft yatağında kəşfiyyatı, işlənməsi və istehsalı üçün xarici neft şirkətləri ilə müqavilə imzalamışdır.
25 Artur Rasizadə (2009).jpg Artur Rasi-zadə
(1935–)
20 İyul 1996 4 Avqust 2003 2571 Yeni Azərbaycan Partiyası
6. H.Əliyev II [19]
İqtisadi-sosial sahədə alınan qərarlarda, planlaşdırılan işlərdə iştirak etmişdir.
26 Ilham Aliyev par Claude Truong-Ngoc juin 2014.jpg İlham Əliyev
(1961–)
4 Avqust 2003 4 Noyabr 2003 92 Yeni Azərbaycan Partiyası
7. H.Əliyev II [19]
27 Artur Rasizadə (2009).jpg Artur Rasi-zadə
(1935–)
4 Noyabr 2003 21 aprel 2018 5282 Yeni Azərbaycan Partiyası
8. İ.Əliyev I [20]
Formal olaraq baş nazir postunu tutmuşdu, ölkədəki iqtisadi siyasətə, iqtisadi proseslərə müdaxiləsi çox məhdud idi.
28 Novruz İsmayıl oğlu Məmmədov.jpg Novruz Məmmədov
(1947–)
21 aprel 2018 8 oktyabr 2019 535 Yeni Azərbaycan Partiyası
9. İ.Əliyev I [21]
Makroiqtisadi göstəriciləri, xüsusən ümumi daxili məhsulu yaxşılaşdıra bilməmişdir.
29 Əli Əsədov.jpg Əli Əsədov
(1956–)
8 oktyabr 2019 Cari 135 Yeni Azərbaycan Partiyası
10. İ.Əliyev I [22]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Fuad Akhundov (Spring 1998). "Alimardan Topchubashev - Minister of Foreign Affairs (1862-1934)". Azerbaijan International. səh. 31. İstifadə tarixi: 2010-07-09.
 2. 1 2 "Ministry of Finance of Republic of Azerbaijan. History of the ministry". İstifadə tarixi: 2010-11-08.
 3. "Presidential Library. Nariman Narimanov" (PDF). səh. 72. İstifadə tarixi: 2010-07-09.
 4. "Gazanfar Mahmud-ogly Musabekov (Газанфар Махмуд-оглы Мусабеков)". www.archontology.org. İstifadə tarixi: 8 November 2014.
 5. De Waal, Thomas (2003). Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war. New York and London: New York University. səh. 138. ISBN 0-8147-1944-9. İstifadə tarixi: 4 May 2010.
 6. "Vaşinqton Post: "Şərqin İbn Sinası doğuldu"". bugun.az (Azerbaijani). İstifadə tarixi: 8 November 2014.
 7. "Mir Cəfər Bağırov və Teymur Quliyev". www.anl.az (Azerbaijani). İstifadə tarixi: 8 November 2014.
 8. 1 2 3 4 "Азербайджанская ССР". datarule.narod.ru (Russian). İstifadə tarixi: 8 November 2014.
 9. "Как это часто бывает, и коллеги были разные…" (Russian). İstifadə tarixi: 8 November 2014.
 10. Lewis Siegelbaum. "Seventeen Moments in Soviet History. 1973: Shakeup in the Republics". İstifadə tarixi: 2010-05-03.
 11. "Exiled Former President Returns To Azerbaijan For Son's Funeral". www.rferl.org. İstifadə tarixi: 2 August 2014.
 12. "Ministers of Foreign Affairs of Azerbaijan. Hasan Hasanov". İstifadə tarixi: 2010-07-06.
 13. Goltz, Thomas (1998). Azerbaijan Diary: A Rogue Reporter's Adventures in an Oil-rich, War-torn, Post-Soviet Republic. M.E. Sharpe. 142. ISBN 978-0765602442. (#accessdate_missing_url)
 14. "Speech of Heydar Aliyev on social economic progress". İstifadə tarixi: 2010-07-01.
 15. Dawisha, Karen; Parrott, Bruce (1994). Russia and the new states of Eurasia: the politics of upheaval. New York: University of Cambridge. səh. 192. ISBN 0-521-45262-7. İstifadə tarixi: June 30, 2010.
 16. "Directory of Biographies. Ali Masimov". İstifadə tarixi: 2010-06-25.
 17. Nohlen, Grotz, Hartmann, Dieter, Florian, Christof (2001). Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook : Volume I: Middle East, Central Asia, and South Asia: Volume I: Middle East, Central Asia, and South Asia, Volume 1. Oxford University Press. səh. 366. (#accessdate_missing_url)
 18. Betty Blair (Autumn 1995). "Diplomatic Interview. United Nations Development Program (UNDP) Representative by Paolo Lembo". Azerbaijan International. 62–63. İstifadə tarixi: 2010-06-25.
 19. 1 2 Yeni baş nazir şayiələri doğrulmur: Artur Rasizadə qalır
 20. 80 yaşlı “təsərrüfatçı” baş nazir - Artur Rasizadə bir gerçəkdir...
 21. "Russia's PM congratulates Novruz Mamedov on appointment as Azerbaijan's PM". tass.com. tass.com. İstifadə tarixi: 27 aprel 2018.
 22. "Prezident İlham Əliyev Əli Əsədovu Baş Nazir təyin edib". Trend.Az. 8 oktyabr 2019. İstifadə tarixi: 8 oktyabr 2019.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]