Rusiya himni

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Rusiya Federasiyasının dövlət himni — 2000-ci ildən etibarən Rusiyanın dövlət himnidir. Musiqisi SSRİ-nın də dövlət himninin musiqisi olub. 1991-ci ildən 1999-cu ilədək isə Rusiya himni Mixail Qlinkanın əsəri idi.[1][2]

Himnin sözlərinin müəllifləri Sergey Mixalkov və Q. El-Registandır. Himnin musiqisini Aleksandr Aleksandrov bəstələyib.[3][4]

Himnin sözləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Kiril qrafikası[2] Oxunuşu BFƏ transkripsiyası

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Припев

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Припев

Rossiya – svəşçennaya naşa derjava,
Rossiya – lübimaya naşa strana.
Moquçaya volə, velikaya slava –
Tvoyo dostoyanye na vse vremena!

Pripev:
Slavsə, Oteçestvo naşe svobodnoye,
Bratskix narodov soyuz vekovoy,
Predkami dannaya mudrost narodnaya!
Slavsə, strana! Mı qordimsə toboy!

Ot yujnıx morey do polərnovo kraya
Raskinulis naşı lesa i polə.
Odna tı na svete! Odna tı takaya –
Xranimaya Boqom rodnaya zemlə!

Pripev

Şırokiy prostor dlə meçtı i dlə jızni
Qrəduşçiye nam otkrıvayut qoda.
Nam silu dayot naşa vernost Otçizne.
Tak bılo, tak yesty i tak budet vseqda!

Pripev

[rɐ.ˈsʲi.ja svʲɪɕ.ˈɕɛn.na.ja ˈna.ʂa dʲɪr.ˈʐa.va ǀ]
[rɐ.ˈsʲi.ja lʲʉ.ˈbʲi.ma.jɐ ˈna.ʂa stra.ˈna ‖]
[ma.ˈɡu.t͡ɕa.jɐ ˈvo.lʲa vʲɛ.ˈlʲi.ka.jɐ ˈsɫa.va ǀ]
[tva.ˈjɵ das.tɐ.ˈja.nʲjɛ nɐ‿fsʲɛ vrʲɛ.mʲɪ.ˈna ‖]

[prʲɪ.ˈpʲef]
[ˈsɫafʲ.sʲa a.ˈtʲɛ.t͡ɕɪst.va ǀ ˈna.ʂɛ sva.ˈbod.na.jɛ ǀ]
[ˈbrat.skʲix nɐ.ˈro.daf sɐ.ˈjuz‿vʲɛ.ka.ˈvoj ‖]
[ˈprʲɛt.ka.mʲi ˈdan.na.ja ǀ ˈmu.drasʲtʲ na.ˈrod.na.ja ǀ]
[ˈsɫafʲ.sʲa strɐ.ˈna ǀ mɨ ɡɐr.ˈdʲim.sʲa tɐ.ˈboj ‖]

[at‿ˈjuʐ.nɨx mɐ.ˈrʲɛj dɐ‿pɐ.ˈlʲar.na.vɐ ˈkra.ja ǀ]
[rɐs.ˈkʲi.nu.lʲɪsʲ ˈna.ʂɨ lʲɪ.ˈsa i pɐ.ˈlʲa ‖]
[ɐd.ˈna tɨ nɐ‿ˈsvʲɛ.tʲɛ ‖ ɐd.ˈna tɨ tɐ.ˈka.ja ǀ]
[xrɐ.ˈnʲi.ma.jɐ ˈbo.ɡam rɐd.ˈna.ja zʲɪm.ˈlʲa ‖]

[prʲɪ.ˈpʲef]

[ʂɨ.ˈro.kʲij prɐ.ˈstor dlʲa mʲɪt͡ɕ.ˈtɨ i dlʲɐ‿ˈʐɨzʲ.nʲɪ ǀ]
[ɡrʲɪ(ɐ).ˈduɕ.ɕi.jɪ nam at.krɨ.ˈva.jud‿ɡa.ˈda ‖]
[nɐm‿ˈsʲi.ɫu dɐ.ˈjɵt ˈna.ʂa ˈvʲɛr.nasʲtʲ ɐt.ˈt͡ɕizʲ.nʲɪ ǀ]
[tɐɡ‿ˈbɨ.ɫa tɐk jɛsʲtʲ i tɐɡ‿ˈbu.dʲɛt fsʲɪɡ.ˈda ‖]

[prʲɪ.ˈpʲef]

Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Azərbaycanca tərcüməsi Dağıstan üçün Azərbaycan kiril yazısı

Rusiya — müqəddəs bizim dövlətdir,
Sevimli ölkəmiz Rusiya.
Güclü iradə, böyük şöhrət,
Sənin sərvətin bütün dövrlərdə!

Nəqərat:
Məşhur ol, bizim azad vətən,
Əsrlər boyu Qardaş xalqların birliyi,
Əcdadlarımızın müdrik xalqı!
Ölkə, məşhur ol! Biz səninlə fəxr edirik!
 
Diyarın qütbünə qədər olan cənub dənizi
Bizim meşələr və çöllər meşə zolağı.
Bir sənsən dünyada! Bir sən belə
Allah saxlanılan doğma torpağımızdır!
 
Nəqərat
 
Həyat üçün geniş imkanlar arzu və
Gələcək bizə ilin açır.
Biziə sadiq bizə güc Də verir.
Belədir və həmişə belə olacaq!
 
Nəqərat

Русија — мүгәддәс бизим дөвләтдир,
Севимли өлкәмиз Русија.
Ҝүҹлү ирадә, бөјүк шөһрәт,
Сәнин сәрвәтин бүтүн дөврләрдә!

Нәгәрат:
Мәшһур ол, бизим азад вәтән,
Әсрләр боју Гардаш халгларын бирлији,
Әҹдадларымызын мүдрик халгы!
Өлкә, мәшһур ол! Биз сәнинлә фәхр едирик!

Дијарын гүтбүнә гәдәр олан ҹәнуб дәнизи,
Бизим мешәләр вә чөлләр мешә золағы.
Бир сәнсән дүнјада! Бир сән белә
Аллаһ сахланылан доғма торпағымыздыр!

Нәгәрат

Һәјат үчүн ҝениш имканлар арзу вә
Ҝәләҹәк бизә илин ачыр.
Бизиә садиг бизә ҝүҹ Дә верир.
Беләдир вә һәмишә белә олаҹаг!

Нәгәрат