Pənahəli xan

Vikipediya, açıq ensiklopediya
(Pənah xan səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search
Pənahəli xan
Pənahəli xan Sarıcalı-Cavanşir
Pənahəli xan
Bayraq
I Qarabağ xanı
Bayraq
1747 — 1763
Sələfi: vəzifə təsis olundu
Xələfi: İbrahimxəlil xan
 
Doğum tarixi: 1693
Doğum yeri: Alaqarğu, Arazbar, Qarabağ bəylərbəyliyi, Səfəvilər dövləti
Vəfat tarixi: 1763
Vəfat yeri: Şiraz, İran
Dəfn yeri: Ağdam yaxınlığı, Qarabağ xanlığı
Milliyyəti: Azərbaycan türkü
Dini: Şiə İslam
Sülalə: Cavanşirlər
Atası: İbrahimxəlil ağa Sarıcalı-Cavanşir
Uşaqları: oğlanları:
İbrahimxəlil ağa; Mehrəli ağa; Talıbxan ağa.

Pənahəli xan (tam adı: Pənahəli xan İbrahimxəlil ağa oğlu Sarıcalı-Cavanşir) (1693-1763) — Cavanşirlər sülaləsindən olan sərkərdə, dövlət xadimi, Qarabağ xanlığının yaradıcısı və ilk xanı.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Qarabağ xanlığının yaradıcısı, tanınmış sərkərdə və dövlət xadimi Pənahəli bəy Sarıcalı Cavanşir 1693-cü ildə Qarabağda,Alaqarğu kəndində Cavanşirlər boyuna mənsub əsil-nəcabətli bir ailədə anadan olub. Atası İbrahimxəlil ağadır.

Gənclik fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Lap gənc yaşlarında Pənah xan Əfşar sərkərdəsi Nadir şah Əfşarın yanında xidmətə başlayır. Nadir şah öz müasirləri arasında parlaq hərbi istedadı ilə seçilirdi və gənc Pənah xan da onun yanında yaxşı məktəb keçərək, döyüş aparılması taktika və stratekiyasını mənimsəyir. Elə dövlət idarəçiliyini də Nadir şahın xidmətçisi olarkən öyrənir. Pənah xanın xüsusi qabiliyyətləri və cəsurluğu şahın diqqətini cəlb edir və Nadir onu özünün yaxın əhatəsinə daxil edir.

Muğan qurultayında Nadir şahın əleyhinə səs verənlərin arasında Cavanşir eli də var idi. Buna qəzəblənən Nadir Şah Cavanşir elini Xorasana sürgün etdi.[1] Lakin Pənahəli xan 1736-cı ildə özünə sadiq adamlardan bir dəstə toplayaraq geri dönür və bir müddət Qarabağ dağlarında, bir müddət isə Şəki vilayətində gizlənməli olur.

Xanlığa gəlməsi[redaktə | əsas redaktə]

1747-ci ildə Nadir şahın qətlindən sonra Azərbaycanda Gəncə, Şirvan, Şəki, Quba, Bakı və başqa xanlıqlar yaranır. Qarabağda Pənah xan hakimiyyətin mərkəzləşdirilməsi əleyhinə olan yerli əmirlər və məliklərlə gərgin mübarizədə Qarabağ xanlığını qurur. Pənahəli xanın hakimiyyəti Adil şah tərəfindən də tanınmışdı.[1] Beləliklə də 1551-ci ildə əsası qoyulmuş Qarabağ bəylərbəyliyi iki yerə – QarabağGəncə xanlıqlarına bölünür və Qarabağ xanlığında hakimiyyət Qacarlardan Cavanşirlərə keçir. (Gəncədə isə yenə də Ziyadoğlu Qacarlar hakim idilər.) Məsələ burasındadır ki, I Şah Abbasın və Nadir şahın vaxtlarında qızılbaş tayfalarının Qafqazdan kütləvi olaraq, köçürülməsinə qədər bu bəylərbəylik əsas etibarı ilə türkmənşəli Qacar tayfaları ilə məskunlaşmışdı. Və burada 1547-ci ildə Sultan titulunu qazanmış Şahverdi Ziyadoğlu Qacardan başlayaraq, həmişə qacarların Ziyadoğlular boyundan olan nümayəndələr hakim olmuşdular. Təbii ki, belə bir vəziyyətdə qacarlar Qarabağda aparıcı mövqeyin itirilməsi ilə barışa bilməzdilər və bundan sonra hələ uzun zaman öz doğma torpaqlarını geri qaytarmağa cəhdlər göstərmişdilər.

İlk illəri[redaktə | əsas redaktə]

Pənah xan 1748-ci ildə öz xanlığının paytaxtını qısa müddətdə salınmış Bayat qalasına köçürür. Bölgədə əsas rol oynamağa can atan Hacı Çələbi Pənah xanın bu fəallığından narahat olaraq, Şamaxı xanı ilə ittifaqda hələ möhkəmlənməmiş paytaxtı (Bayat qalasını) mühasirəyə alır. Bir ay davam edən mühasirə heç nə vermir və müttəfiqlər bir qədər də itkiyə uğrayaraq, geri dönürlər. Tarixçi Mirzə Camalın yazdığına görə, Hacı Çələbi geri dönərkən demişdi:"Pənah xan əvvəl saf gümüş idi, biz gəldik, onu döydük və sikkəyə çevirdik."[1]

Sonradan Pənah xan indiki Ağdamın yaxınlığında, Şahbulaq adlanan yerdə özünə yeni bir paytaxt – Şahbulaq qalasını tikdirməyə başlayır və qonşu xanlıqların torpaqları hesabına Qarabağ torpaqlarını genişləndirməyə başlayır. Onun nüfuzu get-gedə artır. Artıq Gəncə, İrəvan, TəbrizQaradağ xanları onunla ittifaq bağlamaqdan, dostluq etməkdən ötrü yollar axtarırdılar. O həmçinin Qarabağ məlikliklərini də özünə tabe edir.

Pənah xanın planları böyük idi, lakin bunları həyata keçirmək üçün ailə və xəzinə sarıdan arxayınlıq lazım idi. Bunları nəzərə alan Pənah xan artıq üçüncü paytaxtı üçün tamamilə keçilməz bir yer seçir. Bu qala üçün yerin seçilməsində müxtəlif ölkələrdən gəlmiş mütəxəssislər iştirak edirlər. 1750-ci ildə qayalıqlarla əhatə olunmuş sıx meşədə Pənah xanın şərəfinə Pənahabad adlandırılan, sonradan isə Şuşa deyilən qala şəhərinin əsası qoyulur. Qalanın divarlarını hörmək, şəhəri salmaqdan ötrü Azərbaycanın hər yerindən buraya memarlar və inşaatçılar gətirilir. Ətraf kəndlərin əhalisi yeni paytaxta köçürülür. Xan sarayı, məscidlər, hamamlar və nəhayət sikkəxana tikilir. Burada Qarabağ xanlığının "Pənahabadi" adlanan sikkəsi kəsilirdi. Bu pullar Azərbaycanın bütün xanlıqlarında və İranda başqa pullarla yanaşı işlək idi.

Pənahəli xanın məzar daşı (Azərbaycan Tarix Muzeyi)

İranla münasibətlər[redaktə | əsas redaktə]

Bu zaman İrandaGüney Azərbaycanda əfşar, qacar və zənd tayfalarının nümayəndələri arasında hakimiyyət uğrunda gərgin mübarizə gedirdi. Bu mübarizədə Məhəmməd Həsən xan Qacar daha tədbirli çıxır və qələbə qazanır. O, İranın bir çox ərazilərinə nəzarəti ələ keçirir, özünü az qala şah sayır və öz adından pul da buraxırdı. 1751-ci ildə Məhəmməd Həsən xan Qacar öz ordularını Qarabağ üzərinə yeritdi. Düz bir ay ərzində o, çoxsaylı ordusunu Şuşa üzərinə hücuma hazırlayır. Lakin bu zaman İrandan xəbər gəlir ki, Kərim xan Zəndin başçılığı altında ona qarşı üsyan qalxıb. Məhəmməd Həsən xan qoşununu geri çəkib, İrana tələsir. Pənah xan vəziyyəti belə görüb, onu təqib etməyə başlayır və Ərdəbil əyalətini tutur.

Qarabağ Məhəmməd Həsən xanın hücumundan özünə gəlməmiş Şuşanın divarları dibində Nadir şahın görkəmli sərkərdələrindən olan, Urmiya xanı Fətəli xan Əfşarın 30 minlik ordusu peyda olur. Elə ilk döyüşdə sarsıdıcı zərbə alan Fətəli xan tutulmuş əsirlərin qaytarılacağı təqdirdə öz qızını Pənah xanın oğlu İbrahimxəlilə ərə verməyə razı olduğunu bildirir. Pənah xan onun təklifini qəbul edir və əsirlərlə birlikdə oğlunu da Fətəli xanın düşərgəsinə göndərir. Lakin Fətəli xan şərti pozaraq, İbrahimxəlili də götürüb, qoşununu uğurla Urmiya tərəfə çəkir. Oğlunun itirilməsi ilə barışmayan Pənah xan döyüş meydanında Fətəli xanla görüşmək üçün fürsət axtarır. Çox keçmir ki, belə bir fürsət yaranır.

Ölümü[redaktə | əsas redaktə]

Şah taxtı uğrunda müharibədə İsfahan yaxınlığında Fətəli xana məğlub olmuş Kərim xan Zənd ona qarşı ittifaq bağlamaq təklifi ilə Pənah xana müraciət edir. Pənah xan bu ittifaqa gedir və onların birləşmiş orduları Urmiya yaxınlığında Fətəli xanın qoşunlarını darmadağın edir, onun özünü isə əsir alır. Görkəmli dövlət xadimi və sərkərdə kimi Pənah xanın nüfuzu İranda və Qafqazın hər yerində get-gedə artır. Bu isə Kərim xan Zəndi narahat etməyə bilməzdi. Və o, İbrahimxəlili Qarabağa göndərərək, Pənah xanı öz yanına Şiraza "qonaq çağırır". Çox keçmədən 1763-cü ildə Pənah xan belə məcburi qonaqpərvərliyə dözməyib, ölür.[2] Onu təntənə ilə Ağdam yaxınlığında dəfn edirlər. Pənah xanın ölməsi haqqında xalq arasında belə bir rəvayət dolaşmaqdadır: guya Kərim xanın "qonaqcanlılığın"dan xilas olmaq istəyən Pənah xan iri dozada bihuşdarı içib yatır. Yanına da bir vəsiyyətnamə yazıb qoyur ki, məni vətəndə basdırarsınız. Xanın bu fikrindən yalnız bir-iki yaxın qohumunun xəbəri olur. Ancaq hadisə yay vaxtı baş verdiyindən Kərim xan cəsəd Qarabağa çatınca iylənməsin deyə həkimlərə tapşırır ki, meyidi yarsınlar. Və bu əməliyyatdan sonra Pənah xan həqiqətən də canını tapşırır.

Qarabağ tarixçisi Mirzə Camal yazır ki, "Pənah xan Nadir şahın ölümündən sonra 12 illik hakimiyyəti dövründə özünü görkəmli sərkərdə və dövlət xadimi kimi göstərə bilir. "Azərbaycan" vilayətinin böyük bir qismi ona tabe olmuşdu."[3]

Övladları[redaktə | əsas redaktə]

Oğulları[redaktə | əsas redaktə]


İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. 1,0 1,1 1,2 Qarabağnamə, Mirzə Adıgözəl bəy, 1950, səh. 54
  2. BOURNOUTIAN, GEORGE. "EBRAHÈM KHALÈL KHAN JAVANSHER". Encyclopedia Iranica
  3. Mirzə Camal, Qarabağın tarixi, Bakı, 1959, səh. 68

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

  • M.İ.Əmrahov, Ə. Çingizoğlu, H. İ. Həsənov, Qarabağ xanlığı, Bakı, "Mütərcim, 2008, 220 səh.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Mehdiqulu xanİbrahimxəlil xan CavanşirMehrəli bəy Sarıcalı-CavanşirPənahəli xan QarabağlıCavanşirlər